Poročanje informacij v zvezi z varnostjo izdelkov za uporabo v humani medicini družbe Bayer

Če želite prijaviti neželeni dogodek, prosimo, da se obrnete na svojega zdravnika ali farmacevta ali neposredno na nacionalni center za poročanje. Prijavo lahko oddate tudi na naslov: pv.slovenia@bayer.com, tel. 01 5814 476. Lahko jo posredujete tudi preko spletnega orodja SafeTrack, ki je na voljo v angleškem in nemškem jeziku.

 

Bayer jemlje varstvo osebnih podatkov zelo resno. Ravnamo v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, vse posredovane podatke pa zbiramo in obdelujemo v skladu z našo izjavo Izjava o varstvu osebnih podatkov na področju farmakovigilance.