לומדים, מתנדבים, ומשנים את העולם

Women

לומדים, מתנדבים, ומשנים את העולם: יוזמה לאיתור טכנולוגיות ישראליות מתקדמות בתחום החקלאות, המים והאנרגיה, והטמעתן בקרב קהילות חקלאיות בהודו. מטרתו קידום פתרונות ברי קיימא, בטחון מזון ומיגור העוני של חקלאים מקומיים, באמצעות הטמעת טכנולוגיות אגריטק ישראליות מתקדמות בשווקים חדשים עם פוטנציאל עסקי. זאת לצד הכשרת סטודנטים ישראלים בתחום בפיתוח בר-קיימא. היוזמה משותפת לאוניברסיטת תל אביב, חברת באייר, קרן פוקסמן ורשות החדשנות ומבססת מודל של שיתוף פעולה בין המגזר הפרטי (באייר וחברות אגרוטק ישראליות), האקדמיה (אוניברסיטת תל אביב), המגזר הציבורי (רשות החדשנות) המגזר השלישי (קרן פוקסמן).

ההשתתפות של באייר בפרויקט זה היא חלק מהמחויבות של באייר להנגשת טכנולוגיות אגריטק מתקדמות, לחקלאים קטנים ברחבי העולם, כחלק מחזון Health for all, hunger for none. כמובילה עולמית בחקלאות, באייר נמצאת בעמדה שלאחריות גדולה, וגם בעמדה של יכולת. ולכן באייר התחייבה שעד שנת 2030 נפעל להעצים 100 מיליון חקלאים קטנים באזורים מתפתחים על ידי שיפור הגישה לידע, טכנולוגיות, מוצרים, שירותים ושותפויות בחקלאות. כי כאשר חקלאים קטנים משגשגים, גם האנשים והקהילות שסביבם משגשגים.

מעבדת ניצן באוניברסיטת תל אביב מובילה את הפרויקט המעשי, שמאפשר לסטודנטים התנסות במחקר והטמעה של יישומי אגריטק ישראליים, צבירת ניסיון מקצועי עם חברת באייר וחברות אגריטק ישראליות דרך פיתוח מענים בשטח ותהליכי יישום. הסטודנטים והחוקרים משתתפי התוכנית חוקרים מהן הסיבות לבעיות ולאתגרים המקשים על החקלאים, בודקים את הפתרונות האפשריים, מחפשים דרכים לאפשר הטמעה של הפתרונות הללו, ובאמצעות הסטודנטים בשטח, מקיימים ניסויים ופיילוטים עם החקלאים בשטחים שלהם.

המימון לפרויקט, בחינת ההצעות הטכנולוגיות של חברות אגרוטק ישראליות, איתור והכשרת הסטודנטים ומימון שהותם בשטח יינתנו ויבוצעו על ידי באייר, אוניברסיטת תל אביב, קרן פוקסמן ורשות החדשנות.

למידע נוסף:

התוכנית למדינות מתפתחות, אוניברסיטת לא אביב, כאן

מעבדת ניצן, אוניברסיטת תל אביב, כאן

באייר ופרויקט חקלאים קטנים, כאן

רשות החדשנות, כאן

קרן פוקסמן, כאן