Norge

Kontakt oss

Har du spørsmål eller vil du kontakte en av våre medarbeidere? Her finner du en liste over kontaktpersoner i alle avdelingene våre:

Bayer AS - Norge

Drammensveien 288 - NO-0283 Oslo

Mail: Box 193, 1325 Lysaker

Telf.: +47 23 13 05 00

E-mail: sentralbord.norge@bayer.com

 

Alle generelle forespørsler til selskapet, forespørsler fra myndigheter, NGO'er og utdanningsinstitusjoner, forespørsler om sponsing og events, henvendelser fra medier:

 

Communications, Public Affairs & Sustainability Manager

Frode Nakkim

Telf: +47 90 72 56 52

E-mail: frode.nakkim@bayer.com

 

Sales Manager and Pharma Coordinator

Stig Olsen

Tlf: +47 90 55 52 70

E-mail: stig.olsen@bayer.com

 

BU Head of Specialty Medicine

Thomas Velle

Tlf: +47 91 70 22 25

E-mail: thomas.velle@bayer.com

 

BU Head of Women's Health

Liv-Janne Silset

Tlf: +47 97 51 32 03

E-mail: liv-janne.silset@bayer.com

 

BU Head of Radiology

Jasper Kurth

+46 701 496 938

E-mail: jasper.kurth@bayer.com

 

Medical Manager

Willemijn Comuth

Tlf: +47 41 28 81 10

 

Market Access Manager

Thor Even Skotgård

Tlf: +47 46 54 87 30

E-mail: thor.skotgard@bayer.com

 

Medical information (Pharmaceuticals)

Medisinske spørsmål og bestilling av artikler: medinfo.scand@bayer.com

Vær oppmerksom på at vi som legemiddelfirma dessverre ikke kan gi personlige medisinske råd, men må i slike tilfeller henvise pasienten til egen lege.

 

 

Territory Sales Manager

Andreas Røskaft

Tlf: +47 99 28 59 55

E-mail: andreas.roeskaft@bayer.com

 

 

Crop Protection

Svein Bakken

Tlf: +47 91 14 71 60

E-mail: svein.bakken@bayer.com

 

 

Product Supply Operations

Thomas Birger Eden-Jensen

Tlf: +47 90 91 11 73

E-mail: thomas.eden-jensen@bayer.com

 

Head of QA and HSE

Nina Dørre

Tlf: +47 97 18 77 05

E-mail: nina.doerre@bayer.com

 

 

Head of Chemistry

Olav Ryan

Tlf: +47 99 45 72 94

E-mail: olav.ryan@bayer.com

 

Radiation Protection Officer

Jørgen Borrebæk

Tlf: +47 98 02 48 18

E-mail: joergen.borrebaek@bayer.com

 

 

Head of HR

Anita Sollie

Tlf: +47 90 13 97 15

E-mail: anita.sollie@bayer.com

 

 

Managing Director

Jan Børge Jakobsen

Tlf: +47 95 75 39 04

E-mail: jan.jakobsen@bayer.com

 

Head of Legal, Patents and Compliance
Erik Helstad
Tlf: +47 41 47 01 66
E-mail: erik.helstad@bayer.com

 

Head of Finance and Accounting
Ann-Christin Siltvedt
Tlf: +47 92 22 60 69
E-mail: ann-christin.siltvedt@bayer.com

 

Head of Facility
Bertil Rørstad
Tlf: +47 95 12 55 92
E-mail: bertil.roerstad@bayer.com

 

Head of IT
Osman Neusser
Tlf: +47 40 64 77 66
E-mail: osman.neusser@bayer.com

 

Animal Health – Norge 

Animal Health er pr. 1. august 2020 gått over til Elanco Denmark ApS: www.elanco.no  
Kontakt - telefon: +47 22 22 22 17, mail: info.norway@elanco.com 

 

Meld bivirkning / Reklamasjon: 

Du kan skrive om hendelsen til oss på PV.Nordics@elancoah.com

 

Hendelsen kan også rapporteres direkte til Statens legemiddelverk