Norge

Kontakt oss

Har du spørsmål eller vil du kontakte en av våre medarbeidere? Her finner du en liste over kontaktpersoner i alle avdelingene våre:

Bayer AS - Norge

Drammensveien 288 - NO-0283 Oslo

Mail: Box 193, 1325 Lysaker

Telf.: +47 23 13 05 00

E-mail: sentralbord.norge@bayer.com

 

Alle generelle forespørsler til selskapet, forespørsler fra myndigheter, NGO'er og utdanningsinstitusjoner, forespørsler om sponsing og events, henvendelser fra medier:

 

Communications, Public Affairs & Sustainability Manager

Frode Nakkim

Telf: +47 90 72 56 52

E-mail: frode.nakkim@bayer.com

Melding om bivirkninger:

 

Hvis du vil rapportere en mistenkt bivirkning på et Bayer produkt finnes flere muligheter til dette:

 

 • Du kan enten velge å rapportere direkte til ansvarig myndighet.
  Da brukes fødselnummer i bivirkningsmeldingene som er en viktig forutsettning for at data skal kunne kobles sammen og deles med andre helseregistre:

 

For Legemidler og medisintekniska produkter kontakt Statens legemiddelverk

 

 

Hvis du ønsker finnes det også mulighet til å rapportere en mistenkt bivirkning via Bayers webskjema. Vi gjør oppmerksom på at dette skjema er på engelsk.

 

For informasjon om hvordan Bayer AS behandler dine personopplysninger, vennligst klikk her.

 


Sales Manager and Pharma Coordinator

Stig Olsen

Tlf: +47 90 55 52 70

E-mail: stig.olsen@bayer.com

 

BU Head of Specialty Medicine

Thomas Velle

Tlf: +47 91 70 22 25

E-mail: thomas.velle@bayer.com

 

BU Head of Women's Health

Liv-Janne Silset

Tlf: +47 97 51 32 03

E-mail: liv-janne.silset@bayer.com

 

BU Head of Radiology

Jasper Kurth

+46 701 496 938

E-mail: jasper.kurth@bayer.com

 

Medical Manager

Willemijn Comuth

Tlf: +47 41 28 81 10

 

Market Access Manager

Thor Even Skotgård

Tlf: +47 46 54 87 30

E-mail: thor.skotgard@bayer.com

 

Medical information (Pharmaceuticals)

Medisinske spørsmål og bestilling av artikler: medinfo.scand@bayer.com

Vær oppmerksom på at vi som legemiddelfirma dessverre ikke kan gi personlige medisinske råd, men må i slike tilfeller henvise pasienten til egen lege.

 

Melding om bivirkninger:

 

Hvis du vil rapportere en mistenkt bivirkning på et Bayer produkt finnes flere muligheter til dette:

 • Du kan enten velge å rapportere direkte til ansvarig myndighet: 
  • For Legemidler og medisintekniska produkter kontaktas Statens legemiddelverk
  • For kosmetikk kontakt Mattilsynet
  • For Kosttilskudd kontakt Mattilsynet. Husk å oppgi: Navn på produkt, gjerne med bilde av produktet, navn på ingredienser/virkestoff og type bivirkning.
 • Eller så kan du velge å melde direkte til oss på Bayer:
  E-mail: drugsafety.scand@bayer.com
 • Hvis du ønsker finnes det også mulighet til å rapportere en mistenkt bivirkning via Bayers webskjema. Vi gjør oppmerksom på at dette skjema er på engelsk. 

 

For informasjon om hvordan Bayer AS behandler dine personopplysninger, vennligst klikk her.

 


Territory Sales Manager

Andreas Røskaft

Tlf: +47 99 28 59 55

E-mail: andreas.roeskaft@bayer.com

 

 

Crop Protection

Svein Bakken

Tlf: +47 91 14 71 60

E-mail: svein.bakken@bayer.com

 

 

Product Supply Operations

Thomas Birger Eden-Jensen

Tlf: +47 90 91 11 73

E-mail: thomas.eden-jensen@bayer.com

 

Head of QA and HSE

Nina Dørre

Tlf: +47 97 18 77 05

E-mail: nina.doerre@bayer.com

 

 

Head of Chemistry

Olav Ryan

Tlf: +47 99 45 72 94

E-mail: olav.ryan@bayer.com

 

Radiation Protection Officer

Jørgen Borrebæk

Tlf: +47 98 02 48 18

E-mail: joergen.borrebaek@bayer.com

 

 

Head of HR

Anita Sollie

Tlf: +47 90 13 97 15

E-mail: anita.sollie@bayer.com

 

 

Managing Director

Jan Børge Jakobsen

Tlf: +47 95 75 39 04

E-mail: jan.jakobsen@bayer.com

 

Head of Legal, Patents and Compliance
Erik Helstad
Tlf: +47 41 47 01 66
E-mail: erik.helstad@bayer.com

 

Head of Finance and Accounting
Ann-Christin Siltvedt
Tlf: +47 92 22 60 69
E-mail: ann-christin.siltvedt@bayer.com

 

Head of Facility
Bertil Rørstad
Tlf: +47 95 12 55 92
E-mail: bertil.roerstad@bayer.com

 

Head of IT
Osman Neusser
Tlf: +47 40 64 77 66
E-mail: osman.neusser@bayer.com

 

 

Animal Health er pr. 1. august gått over til Elanco Denmark ApS: www.elanco.no

 

Kontakt - telefon: +47 22 22 22 17, mail: info.norway@elanco.com

 

Meld bivirkning / Reklamasjon:

 

Skriv om hendelsen til oss: pharmacovigilance.nordics@elancoah.com eller rapporter den direkte til Statens legemiddelverk