Τρία νέα υβρίδια καλαμποκιού DEKALB έρχονται το 2022 από την Bayer Ελλάς

Αθήνα, 08 Νοεμβρίου 2021 -  Η Bayer πιστή στην αποστολή της «Επιστήμη για μια καλύτερη ζωή» συνεχίζει να προσφέρει καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων στη Γεωργία, προστατεύοντας ταυτόχρονα τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον. Έτσι, με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης να βρίσκονται στο επίκεντρο των προσφερόμενων λύσεων της εταιρείας στα γεωργικά συστήματα παραγωγής και έχοντας ως γνώμονα την περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεισφοράς της στην επιτυχία του Έλληνα παραγωγού, η Bayer Ελλάς θα ξεκινήσει τη διανομή τριών νέων υβριδίων καλαμποκιού DEKALB από το 2022

 

Νέες ποικιλίες Dekalb

 

«Συνδυάζοντας τις κορυφαίες δυνατότητες των υβριδίων DEKALB με το πιο ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο φυτοπροστασίας στην καλλιέργεια του καλαμποκιού καθώς και την τελευταία λέξη της ψηφιακής γεωργίας με το Climate FieldView™, προσφέρουμε στον παραγωγό τη δυνατότητα  να αναπτύξει κορυφαίες αποδόσεις» αναφέρει ο κος Γρηγόρης Μοσχόπουλος, Head of Field Activation & Marketing Operations, του τομέα Επιστήμης Γεωργίας της Bayer Ελλάς,  

 

Ανταποκρινόμενοι λοιπόν στην ανάγκη για βιώσιμη γεωργία και μετατρέποντας καινοτόμες ιδέες σε εξατομικευμένες λύσεις και για τον παραγωγό καλαμποκιού, η Βayer Ελλάς επιδιώκει τη βελτίωση των γεωργικών πρακτικών για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και στην καλλιέργεια του καλαμποκιού με βιώσιμο τ

 

Σχετικά με την Bayer

Η Bayer είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που δραστηριοποιείται στο χώρο των Βιοεπιστημών και συγκεκριμένα στους τομείς της Υγείας και της Γεωργίας. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Bayer σχεδιάζονται με γνώμονα το όφελος των ανθρώπων και να βοηθήσουν στις προσπάθειες της ανθρωπότητας να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, όπως ο συνεχώς αυξανόμενος και γηράσκων πληθυσμός. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος στοχεύει στη δημιουργία αξίας μέσω της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της υψηλής απόδοσης. Η Bayer είναι προσηλωμένη στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και αποτελεί σύμβολο της εμπιστοσύνης, της αξιοπιστίας και της υψηλής ποιότητας, σε όλο τον κόσμο. Κατά το οικονομικό έτος 2020, ο Όμιλος απασχολούσε περίπου 100.000 άτομα και είχε πωλήσεις της τάξεως των 41,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη προ ειδικών στοιχείων ανήλθαν σε € 4,9 δις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.bayer.com

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Bayer Ελλάς, επισκεφθείτε το www.bayer.gr.

 

Δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον

Το παρόν δελτίο τύπου περιέχει συγκεκριμένες δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον και βασίζονται στις σημερινές εκτιμήσεις και προβλέψεις της Διεύθυνσης του Ομίλου Bayer και των τμημάτων της. Διάφοροι γνωστοί και άγνωστοι κίνδυνοι, αβεβαιότητες καθώς και άλλοι παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αποκλίσεις από την παρεχόμενη με το παρόν εκτίμηση, ως προς τα αποτελέσματα, την οικονομική κατάσταση, την ανάπτυξη ή  την απόδοση της εταιρίας. Οι παράγοντες αυτοί, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν τις δημοσιευμένες εκθέσεις της Bayer, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της εταιρείας www.bayer.com. Η Εταιρία δεν αναγνωρίζει καμία υποχρέωσή της για συνέχιση παροχής δηλώσεων που να αναφέρονται στο μέλλον ούτε για προσαρμογή αυτών σε μελλοντικά γεγονότα και εξελίξεις.