Δήλωση απορρήτου

Αυτός ο ιστότοπος (εφεξής ο «Ιστότοπος») παρέχεται από την Bayer AG (εφεξής «εμείς» ή «εμάς»). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πάροχο του Ιστότοπου, ανατρέξτε στο αποτύπωμά μας. 

 

Στη σελίδα πληροφορίες απορρήτου για επιλεγμένες συγκεκριμένες δραστηριότητες επεξεργασίας μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για άλλες επιλεγμένες δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων που δεν σχετίζονται με τον Ιστότοπο και οι οποίες πραγματοποιούνται από εμάς και όλες τις συνδεδεμένες εταιρείες μας στη Γερμανία (π.χ. όταν μας δίνετε μια επαγγελματική κάρτα ή όταν συλλέγουμε τα δεδομένα σας από δημοσίως διαθέσιμες πηγές). 

 

Με το παρόν θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας. Εκτός εάν υποδεικνύεται διαφορετικά στα παρακάτω κεφάλαια, η νομική βάση για τον χειρισμό των αποτελεσμάτων προσωπικών δεδομένων σας προκύπτει από το γεγονός ότι ο εν λόγω χειρισμός είναι απαραίτητος για να διατεθούν οι λειτουργίες του Ιστότοπου που ζητάτε (Άρθ. 6(1)(β) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων). 

 

Διατίθενται, επίσης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο των δεδομένων για συγκεκριμένες χώρες ή/και περιοχές όπου δραστηριοποιείται η Bayer. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο των δεδομένων σε μια συγκεκριμένη χώρα ή/και περιοχή, ανατρέξτε στην παρεχόμενη λίστα δηλώσεων απορρήτου δεδομένων ανά τοποθεσία.

 

Χρήση του Ιστότοπού μας

1. Πρόσβαση στον Ιστότοπό μας 

Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε θα μεταφέρει ορισμένα δεδομένα στον διακομιστή μας στο web. Αυτό γίνεται για τεχνικούς λόγους και είναι απαραίτητο προκειμένου να σας παρέχουμε τις πληροφορίες που ζητάτε. Για λόγους διευκόλυνσης της πρόσβασής σας στον Ιστότοπο, συλλέγονται και για σύντομο χρονικό διάστημα αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

 • Διεύθυνση IP 

 • Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης 

 • Διαφορά ζώνης ώρας σε Μέση ώρα Γκρίνουιτς (GMT) 

 • Περιεχόμενο του αιτήματος (συγκεκριμένος ιστότοπος) 

 • Κατάσταση πρόσβασης/κωδικός κατάστασης HTTP 

 • Μεταφερόμενος όγκος δεδομένων 

 • Ιστότοπος που ζητά πρόσβαση 

 • Πρόγραμμα περιήγησης, ρυθμίσεις γλώσσας, έκδοση λειτουργικού συστήματος λογισμικού προγράμματος περιήγησης και επιφάνεια 

 

Επιπλέον, για λόγους προστασίας των έννομων συμφερόντων μας, θα αποθηκεύουμε τα εν λόγω δεδομένα για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορούμε να δρομολογήσουμε παρακολούθηση των προσωπικών δεδομένων σας στην περίπτωση πραγματικής ή επιχειρούμενης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στους διακομιστές μας (Άρθρο 6(1)(στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων). 

 

2. Ρύθμιση των cookies 

 

a) Τι είναι τα cookies; 

Αυτός ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη μνήμη του τερματικού σας μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αποθηκεύουν συγκεκριμένες πληροφορίες (π.χ. την προτιμώμενη γλώσσα ή τις ρυθμίσεις του ιστότοπού σας) τις οποίες το πρόγραμμα περιήγησης μπορεί (αναλόγως της διάρκειας ζωής του cookie) να μεταδώσει ξανά σε εμάς την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον Ιστότοπό μας. 

 

b) Τι cookies χρησιμοποιούμε; 

Τα cookies διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: (1) λειτουργικά cookies, χωρίς τα οποία θα ήταν περιορισμένη η λειτουργικότητα του Ιστότοπού μας και (2) προαιρετικά cookies τα οποία χρησιμοποιούνται για λόγους εμπορικής προώθησης και ανάλυσης ιστότοπου. Οι παρακάτω πίνακες περιλαμβάνουν μια λεπτομερή περιγραφή των προαιρετικών cookies που χρησιμοποιούμε: 

 

 

c) Υπό την προϋπόθεση ότι έχετε δώσει συγκατάθεση 

Χρησιμοποιούμε προαιρετικά cookies μόνο εάν έχουμε αποκτήσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας (Άρθ. 6(1)(α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων). Κατά την πρώτη πρόσβασή σας στον Ιστότοπό μας, θα εμφανιστεί ένα banner το οποίο θα σας ζητάει να μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη ρύθμιση προαιρετικών cookies. Εάν δώσετε τη συγκατάθεσή σας, θα τοποθετήσουμε ένα cookie στον υπολογιστή σας και το banner δεν θα εμφανιστεί ξανά για όσο χρονικό διάστημα το cookie είναι ενεργό. Μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του cookie, ή αν διαγράψετε το cookie, το banner θα επανεμφανιστεί κατά την επόμενη επίσκεψή σας στον Ιστότοπό μας και θα ζητήσει ξανά τη συγκατάθεσή σας. 

 

d) Τρόπος αποτροπής της ρύθμισης των cookies 

Φυσικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπό μας χωρίς να εγκαταστήσετε cookies. Στο πρόγραμμα περιήγησης, μπορείτε να διαμορφώσετε ή να απενεργοποιήσετε πλήρως τη χρήση των cookies οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό, ωστόσο, μπορεί να περιορίσει τις λειτουργίες ή να επηρεάσει αρνητικά την ευχρηστία του Ιστότοπού μας. Μπορείτε, οποιαδήποτε στιγμή, να εναντιωθείτε στη ρύθμιση προαιρετικών cookies χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη επιλογή εναντίωσης που υποδεικνύεται στον παραπάνω πίνακα

 

3. Ανάλυση ιστότοπου και online συμπεριφορική διαφήμιση

Google Analytics

Στον Ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε το Google Analytics, μια υπηρεσία διαδικτυακής ανάλυσης της Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Ηνωμένες Πολιτείες («Google»). 

 

Η Google θα αναλύει εκ μέρους μας την από μέρους σας χρήση του Ιστότοπού μας. Για αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιούμε, μεταξύ άλλων, τα cookies που περιγράφονται λεπτομερέστερα στον παραπάνω πίνακα. Οι πληροφορίες που συλλέγει η Google σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπού μας (π.χ. η παραπέμπουσα διεύθυνση URL, οι ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, οι ρυθμίσεις γλώσσας, το λειτουργικό σύστημα, η ανάλυση οθόνης) θα μεταδοθούν σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ, όπου θα αποθηκευτούν και θα αναλυθούν. Στη συνέχεια, τα αντίστοιχα αποτελέσματα θα καταστούν διαθέσιμα σε εμάς, σε ανωνυμοποιημένη μορφή. Τα δεδομένα της χρήσης σας δεν θα συνδέονται με την πλήρη διεύθυνση IP σας κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Στον Ιστότοπό μας έχουμε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανωνυμοποίησης IP που προσφέρει η Google, η οποία θα διαγράψει τα τελευταία 8 ψηφία (type IPv4) ή τα τελευταία 80 bits (type IPv6) της διεύθυνσης IP. Освен това, сключвайки конкретни споразумения с Google, ние гарантираме, че се поддържа адекватно ниво на защита на данните по отношение на обработката на лични данни от Google в САЩ.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση της διαδικτυακής ανάλυσης οποιαδήποτε στιγμή, είτε με τη λήψη και την εγκατάσταση του παρεχόμενου πρόσθετου προγράμματος «Google Browser Plugin» είτε με τη διαχείριση της συγκατάθεσής σας στον παραπάνω πίνακα, στην οποία περίπτωση θα τοποθετηθεί ένα cookie εξαίρεσης. Και οι δύο επιλογές θα αποτρέψουν την εφαρμογή της διαδικτυακής ανάλυσης μόνο εφόσον χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο οποίο εγκαταστήσατε το πρόσθετο πρόγραμμα (plugin) και δεν διαγράψετε το cookie εξαίρεσης. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Google Analytics διατίθενται στους Όρους χρήσης του Google Analytics, στις Οδηγίες απορρήτου και προστασίας δεδομένων του Google Analytics και στην Πολιτική απορρήτου της Google

 

Multimedia Center από την Intrado

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε την εξωτερική υπηρεσία στατιστικών αναλύσεων Multimedia Center του παρόχου διαδικτυακών μεταδόσεων Intrado Digital Media Germany GmbH | Kilianstr. 142, 90425 Νυρεμβέργη («Intrado»)
H Intrado θα αναλύσει τη χρήση από εσάς της διαδικτυακής μας εκπομπής για λογαριασμό μας.
Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε, μεταξύ άλλων, τα cookies που περιγράφονται λεπτομερέστερα στον παραπάνω πίνακα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από την Intrado σε σχέση με τη χρήση από εσάς της διαδικτυακής εκπομπής μας (π.χ. η διεύθυνση URL, οι ιστότοποί μας τους οποίους επισκεφτήκατε, ο τύπος του προγράμματος περιήγησής σας, οι ρυθμίσεις γλώσσας, το λειτουργικό σας σύστημα, η ανάλυση της οθόνης σας, η ημερομηνία, η διάρκεια της προβολής σας, το μέρος της διαδικτυακής εκπομπής που παρακολουθήσατε) θα μεταδοθούν σε διακομιστή της Intrado στη Γερμανία, όπου θα αποθηκευτούν και θα αναλυθούν. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα θα τεθούν στη συνέχεια στη διάθεσή μας σε ανωνυμοποιημένη μορφή. Τα δεδομένα χρήσης σας δεν θα συνδεθούν με την πλήρη διεύθυνση IP σας κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση της ανάλυσης ιστού για διαδικτυακές εκπομπές ανά πάσα στιγμή, μέσω της διαχείρισης των συγκαταθέσεών σας στον παραπάνω πίνακα. Σε αυτήν την περίπτωση θα τοποθετηθεί ένα cookie εξαίρεσης.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα νομικά θέματα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στην Intrado είναι διαθέσιμες στη σχετική δήλωση απορρήτου.

 

>Online συμπεριφορική διαφήμιση με την Adition


Ο πάροχος διαφημιστικών υπηρεσιών Mediascale GmbH & Co KG που χρησιμοποιούμε είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την online διαφήμιση. Χρησιμοποιείται το σύστημα παρακολούθησης από τον πάροχο υπηρεσιών: ADITION technologies AG, Oststrasse 55, D-40211 Ντίσελντορφ. 

 

Το σύστημα χρησιμοποιείται στους ιστότοπούς μας για την παρακολούθηση του αντίκτυπου των διαφημιστικών εκστρατειών. Νομική βάση είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 (α) ΓΚΠΔ.

 

Κατά τον έλεγχο της βασισμένης στους χρήστες online διαφήμισης (της αποκαλούμενης επαναστόχευσης), οι επαφές (οπτικές επαφές και κλικ στα διαφημιστικά banner) που έχουν οι χρήστες με τις διαφημίσεις σε άλλους ιστότοπους συνδέονται με την επακόλουθη επικοινωνία στον ιστότοπό μας. Τα δεδομένα που συλλέγονται αξιολογούνται στατιστικά προκειμένου να βελτιστοποιήσουν τις επιδόσεις των εκστρατειών στα μέσα ενημέρωσης. Όλα τα δεδομένα χρήσης που συλλέγονται αποθηκεύονται με τη χρήση ενός ψευδώνυμου. Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν χρησιμοποιούνται για την προσωπική ταυτοποίηση των επισκεπτών στον ιστότοπό μας και δεν συνδυάζονται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τον κομιστή του ψευδώνυμου. 
Ο πάροχος υπηρεσιών συλλέγει και επεξεργάζεται με τη χρήση ψευδώνυμου τη συμπεριφορά χρήσης σας στους ιστότοπους που διαχειριζόμαστε. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για να απευθυνόμαστε στους χρήστες μετά την επίσκεψή τους στους ιστότοπούς μας με στοχευμένες διαφημίσεις σύμφωνα με τη συμπεριφορά χρήσης τους. Οι διαφημίσεις αυτές προβάλλονται εκτός των ιστότοπών μας.

 

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για αυτήν τη μεταφορά πληροφοριών από την Adition για σκοπούς online συμπεριφορικής διαφήμισης οποιαδήποτε στιγμή, με τη διαχείριση της συγκατάθεσής σας στον παραπάνω πίνακα, στην οποία περίπτωση θα τοποθετηθεί ένα cookie εξαίρεσης.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στην Adition μπορείτε να βρείτε εδώ https://www.adition.com/kontakt/datenschutz/ 

 

Online συμπεριφορική διαφήμιση με το Facebook 

Αυτός ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί μια υπηρεσία online συμπεριφορικής διαφήμισης της Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ιρλανδία (με χρήση της Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ ως υπεργολάβου επεξεργασίας) («Facebook»). 

 

Το Facebook θα αναλύει την από μέρους σας χρήση αυτού του Ιστότοπου. Για αυτόν τον σκοπό, χρησιμοποιούμε τα cookies που περιγράφονται λεπτομερέστερα στον παραπάνω πίνακα. Οι πληροφορίες που συλλέγει το Facebook σχετικά με την από μέρους σας χρήση του Ιστότοπού μας θα μεταδοθούν σε έναν διακομιστή του Facebook στις ΗΠΑ, όπου θα αποθηκευτούν και θα αναλυθούν. Σε αυτές τις πληροφορίες περιλαμβάνονται η παραπέμπουσα διεύθυνση URL, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, οι ρυθμίσεις γλώσσας, το λειτουργικό σύστημα, η ανάλυση οθόνης και περισσότερες πληροφορίες ανάλογα με τα εφαρμοσμένα συμβάντα pixel (π.χ. «αγορά»: επεξεργάζεται τον τύπο, το αναγνωριστικό και τον αριθμό του επιλεγμένου στοιχείου, καθώς και τις πληροφορίες και το νόμισμα πληρωμής, «αναζήτηση»: επεξεργάζεται τη συμβολοσειρά αναζήτησης, όταν αναζητάτε προϊόν στον ιστότοπό μας, «προβολή περιεχομένου»: επεξεργάζεται το αναγνωριστικό, το όνομα, τον τύπο, το νόμισμα και την τιμή του περιεχομένου). Εμείς και το Facebook που συνεργάζεται μαζί μας θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να προσαρμόσουμε καλύτερα τις διαφημίσεις μας σε εσάς και στα ενδιαφέροντά σας, για να περιορίσουμε τον αριθμό εμφανίσεων της ίδιας διαφήμισης, για να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα των προωθητικών καμπανιών και για να κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά των επισκεπτών αφού δουν συγκεκριμένες διαφημίσεις. Όταν επισκεφθείτε το χρονολόγιο του Facebook ή άλλους ιστότοπους του διαφημιστικού δικτύου του Facebook (του λεγόμενου «Audience Network»), μπορούν να σας παρουσιαστούν ροές που έχουν προσαρμοστεί στα ενδιαφέροντά σας βάσει των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν στον Ιστότοπό μας. 

 

Η Facebook Inc. είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την Ασπίδα προστασίας απορρήτου μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ, η οποία διασφαλίζει ότι διατηρείται ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το Facebook στις ΗΠΑ. 

 

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για αυτήν τη μεταφορά πληροφοριών στο Facebook για σκοπούς online συμπεριφορικής διαφήμισης οποιαδήποτε στιγμή, με τη διαχείριση της συγκατάθεσής σας στον παραπάνω πίνακα, στην οποία περίπτωση θα τοποθετηθεί ένα cookie εξαίρεσης. Έχετε υπόψη ότι αυτό θα επιτρέψει τη μεταφορά πληροφοριών στο Facebook μόνο εφόσον δεν διαγράψετε το cookie εξαίρεσης. 

 

Το Facebook ευθύνεται για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία το Facebook συλλέγει απευθείας από τον Ιστότοπό μας για την παροχή υπηρεσιών online συμπεριφορικής διαφήμισης. Επειδή δεν ελέγχουμε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουν και επεξεργάζονται τρίτα μέρη, δεν είμαστε σε θέση να παρέχουμε δεσμευτικές πληροφορίες σχετικά με το εύρος και τον σκοπό της εν λόγω επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας. Επομένως, για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες ως προς τον τρόπο και τη διάρκεια επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας από το Facebook, θα πρέπει να ανατρέξετε στις πληροφορίες του Facebook σχετικά με το απόρρητο δεδομένων. Κατά την προετοιμασία της παρούσας δήλωσης απορρήτου, οι πληροφορίες του Facebook ήταν διαθέσιμες στη σελίδα με την Πολιτική απορρήτου

 

Online συμπεριφορική διαφήμιση με την Google 

Αυτός ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί μια υπηρεσία online συμπεριφορικής διαφήμισης της Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Ηνωμένες Πολιτείες («Google»). 

 

Η Google θα αναλύει την από μέρους σας χρήση αυτού του Ιστότοπου. Για αυτόν τον σκοπό, η Google χρησιμοποιεί τα cookies που περιγράφονται λεπτομερέστερα στον παραπάνω πίνακα. Οι πληροφορίες που συλλέγει η Google σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπού μας (π.χ. η παραπέμπουσα διεύθυνση URL, οι ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, οι ρυθμίσεις γλώσσας, το λειτουργικό σύστημα, η ανάλυση οθόνης) θα μεταδοθούν σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ, όπου θα αποθηκευτούν και θα αναλυθούν. Εμείς και η Google που συνεργάζεται μαζί μας θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να προσαρμόσουμε καλύτερα τις διαφημίσεις μας σε εσάς και στα ενδιαφέροντά σας, για να περιορίσουμε τον αριθμό εμφανίσεων της ίδιας διαφήμισης, για να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα των προωθητικών καμπανιών και για να κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά των επισκεπτών αφού δουν συγκεκριμένες διαφημίσεις. Όταν επισκεφθείτε κάποιον άλλον ιστότοπο του λεγόμενου «Δικτύου προβολής Google», μπορούν να σας παρουσιαστούν αναδυόμενα παράθυρα που έχουν προσαρμοστεί στα ενδιαφέροντά σας βάσει των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν στον Ιστότοπό μας. 

 

Η Google είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την Ασπίδα προστασίας απορρήτου μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ, η οποία διασφαλίζει ότι διατηρείται ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Google στις ΗΠΑ. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας σχετικά με τη μεταφορά πληροφοριών στην Google για σκοπούς online συμπεριφορικής διαφήμισης οποιαδήποτε στιγμή, με τη διαχείριση της συγκατάθεσής σας στον παραπάνω πίνακα, στην οποία περίπτωση θα τοποθετηθεί ένα cookie εξαίρεσης ή με τη λήψη και την εγκατάσταση του πρόσθετου προγράμματος «Google Browser Plugin» που προσφέρει η Google. Και οι δύο επιλογές θα αποτρέψουν τη χρήση των υπηρεσιών online συμπεριφορικής διαφήμισης μόνο εφόσον χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο οποίο εγκαταστήσατε το πρόσθετο πρόγραμμα (plugin) και δεν διαγράψετε το cookie εξαίρεσης. 

 

H Google ευθύνεται για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία η Google συλλέγει απευθείας από τον Ιστότοπό μας για την παροχή υπηρεσιών online συμπεριφορικής διαφήμισης. Επειδή δεν ελέγχουμε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουν και επεξεργάζονται τρίτα μέρη, δεν είμαστε σε θέση να παρέχουμε δεσμευτικές πληροφορίες σχετικά με το εύρος και τον σκοπό της εν λόγω επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας. Επομένως, για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες ως προς τον τρόπο και τη διάρκεια επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας από την Google, θα πρέπει να ανατρέξετε στις πληροφορίες της Google σχετικά με το απόρρητο δεδομένων. Κατά την προετοιμασία της παρούσας δήλωσης απορρήτου, οι πληροφορίες της Google ήταν διαθέσιμες στη σελίδα με τις Οδηγίες προστασίας δεδομένων για διαφημίσεις από την Google

 

Online συμπεριφορική διαφήμιση με το LinkedIn 

Η ετικέτα LinkedIn Insight Tag επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις επισκέψεις των μελών στον ιστότοπό σας, συμπεριλαμβανομένων της διεύθυνσης URL, του συνδέσμου παραπομπής, της διεύθυνσης IP, των χαρακτηριστικών συσκευής και προγράμματος περιήγησης (Παράγοντας χρήστη) και της χρονικής σήμανσης. Οι διευθύνσεις IP περικόπτονται ή (όταν χρησιμοποιούνται για την προσέγγιση μελών σε διάφορες συσκευές) κατακερματίζονται και τα άμεσα αναγνωριστικά των μελών καταργούνται εντός επτά ημερών, προκειμένου να γίνει ψευδωνυμοποίηση των δεδομένων. Στη συνέχεια, αυτά τα ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα διαγράφονται εντός 180 ημερών. 

 

Το LinkedIn δεν κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα στον κάτοχο του ιστότοπου, αλλά απλώς παρέχει αναφορές (οι οποίες δεν σας ταυτοποιούν) σχετικά με το κοινό και τη απόδοση διαφημίσεων του ιστότοπου. Το LinkedIn παρέχει, επίσης, επαναστόχευση για τους επισκέπτες του ιστότοπου (έως 90 ημέρες μετά την επίσκεψη), δίνοντας τη δυνατότητα στον κάτοχο του ιστότοπου να δείχνει εξατομικευμένες διαφημίσεις στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα, αλλά χωρίς να ταυτοποιείται το μέλος. Επίσης, χρησιμοποιούμε δεδομένα τα οποία δεν σας ταυτοποιούν, για να βελτιώσουμε τη συνάφεια διαφημίσεων και να προσεγγίσουμε μέλη σε διάφορες συσκευές. Τα μέλη του LinkedIn μπορούν να ελέγχουν τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για διαφημιστικούς σκοπούς μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού τους

 

Online συμπεριφορική διαφήμιση με το Trade Desk 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το The Trade Desk, μια υπηρεσία στοχευμένων διαφημίσεων, η οποία παρέχεται από τον συνεργάτη μας The Trade Desk, Inc., 42 N. Chestnut Street, Ventura, CA 93001 («Trade Desk»). 

 

Το Trade Desk χρησιμοποιείται για το λεγόμενο επαναληπτικό μάρκετινγκ βάσει της συμπεριφοράς σας στον ιστότοπό μας. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας σχετικά με αυτόν τον τύπο ανάλυσης της από μέρους σας χρήση αυτού του Ιστότοπου οποιαδήποτε στιγμή, με τη διαχείριση της συγκατάθεσής σας στον παραπάνω πίνακα, στην οποία περίπτωση θα τοποθετηθεί ένα cookie εξαίρεσης ή με την επίσκεψη στη διεύθυνση http://www.adsrvr.org/ για να εξαιρεθείτε από τις υπηρεσίες Trade Desk. Και οι δύο επιλογές θα αποτρέψουν τη χρήση της διαδικτυακής ανάλυσης μόνο εφόσον χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο οποίο κάνατε την επιλογή σας και δεν διαγράψετε το cookie εξαίρεσης. Περισσότερες πληροφορίες για το Trade Desk είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy

 

Διαφημίσεις και παρακολούθηση μετατροπών (εικονοστοιχείο) του X (πρώην Twitter)

Επιπλέον, τοποθετούμε διαφημίσεις στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «X» (Twitter Inc., One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ιρλανδία). Με τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας το στοιχείο «User interaction pixel» (Εικονοστοιχείο αλληλεπίδρασης με τον χρήστη) από την Twitter Inc. Με την παρακολούθηση μετατροπών του X, αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά σας ως χρήστη στους ιστοτόπους μας και για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται cookie. Αυτά αποθηκεύονται τοπικά στη συσκευή σας.

 

Χρησιμοποιούμε την παρακολούθηση μετατροπών του X (πρώην Twitter) για σκοπούς εμπορικής προώθησης και βελτιστοποίησης, συγκεκριμένα για την ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου μας και τη βελτίωση μεμονωμένων λειτουργιών και υπηρεσιών, καθώς και της συνολικής εμπειρίας των χρηστών. Με τη στατιστική ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών, ευελπιστούμε να βελτιώνουμε τον ιστότοπό μας και να τον κάνουμε πιο ενδιαφέροντα για τους χρήστες. Για να το επιτύχουμε αυτό, έχουμε έννομο συμφέρον για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων, με τη χρήση υπηρεσιών τρίτων παρόχων (νομική βάση, άρθρο 6, παρ. 1, ρήτρα 1 νόμου ΓΚΠΔ).

 

Μπορείτε να αποτρέψετε την εγκατάσταση των cookie, διαγράφοντας τα cookie που υπάρχουν ήδη και απενεργοποιώντας τη λειτουργία αποθήκευσης cookie στις ρυθμίσεις του δικού σας προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο.

 

Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση αυτών των πληροφοριών από το X, αλλάζοντας κατάλληλα τις ρυθμίσεις στην ακόλουθη σελίδα μέσω συνδέσμου από το X: https://twitter.com/personalization/

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι όταν διαγράψετε τα cookie σας αυτές οι ρυθμίσεις θα διαγραφούν.

 

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση μετατροπών και τις ρυθμίσεις προστασίας δεδομένων για προσαρμοσμένες διαφημίσεις διατίθενται επίσης στη διεύθυνση: https://support.twitter.com/articles/20171528#

 

Το X είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία δεδομένων σε σύνδεση με την εμφάνιση των διαφημίσεών μας εντός του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από τον τρίτο πάροχο Twitter διατίθενται στον ακόλουθο ιστότοπο: https://twitter.com/el/privacy

 

4. Χρήση φορμών επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας μέσω των φορμών επικοινωνίας που διατίθενται στον Ιστότοπό μας. Συγκεκριμένα, μπορείτε να μας δώσετε τις παρακάτω πληροφορίες: 

 

 • Όνομα, επώνυμο και τίτλος 

 • Χώρα 

 • Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου) 

 • Μήνυμα 

 

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που παρέχετε μέσω των φορμών επικοινωνίας αποκλειστικά για την επεξεργασία του συγκεκριμένου αιτήματός σας. 

 

5. Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας 

Στον Ιστότοπό μας, μπορείτε να εγγραφείτε για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο μας. Βάσει της συγκατάθεσής σας που θα έχουμε προηγουμένως αποκτήσει, θα συλλέγουμε και θα χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση email που υποδεικνύετε για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου (Art. 6(1)(α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων). 

 

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ένα προσαρμοσμένο ενημερωτικό δελτίο, μπορείτε, σε εθελοντική βάση, να μας δώσετε τις εξής πρόσθετες πληροφορίες: 

 

 • Όνομα και επώνυμο 

 • Τίτλος 

 • Μέσα, Τμήμα 

 • Πόλη, Χώρα 

 • Γλώσσα 

 • Θέματα ενδιαφέροντος 

 

Για την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη διπλή διαδικασία συμμετοχής. Αφού εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο στον Ιστότοπό μας, θα σας στείλουμε ένα μήνυμα στη διεύθυνση email που υποδεικνύεται, ζητώντας σας να προβείτε σε επιβεβαίωση. Εάν δεν επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας, η εγγραφή θα διαγραφεί αυτόματα. Προκειμένου να αποτρέψουμε τυχόν κακή χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, θα καταγράψουμε την εγγραφή και την επιβεβαίωσή σας, θα υποβάλουμε τη διεύθυνση IP που χρησιμοποιείτε κατά την εγγραφή, την ώρα της εγγραφής και της επιβεβαίωσης, το μήνυμα που σας στείλαμε σχετικά με την εγγραφή και τη διατύπωση της εγγραφής και της επιβεβαίωσης. 

 

Μπορείτε, οποιαδήποτε στιγμή, να ανακαλέσετε με μελλοντική ισχύ τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου μας. Για να δηλώσετε ότι επιθυμείτε να καταργήσετε την εγγραφή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αντίστοιχο σύνδεσμο που περιλαμβάνεται σε όλα τα ενημερωτικά δελτία ή να ανατρέξετε στις επαφές που υποδεικνύονται παρακάτω
 

6. Εξωτερικές υπηρεσίες ή περιεχόμενο στον Ιστότοπό μας 

Στον Ιστότοπό μας περιλαμβάνουμε υπηρεσίες ή/και περιεχόμενο τρίτων. Όταν χρησιμοποιείτε τις εν λόγω υπηρεσίες τρίτων ή όταν εμφανίζεται περιεχόμενο τρίτων, ανταλλάσσονται δεδομένα επικοινωνίας ανάμεσα σε εσάς και στον αντίστοιχο πάροχο για τεχνικούς λόγους. 

 

Ο αντίστοιχος πάροχος των υπηρεσιών ή του περιεχομένου μπορεί, επίσης, να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας για τους δικούς του επιπλέον λόγους. Εξ όσων γνωρίζουμε, έχουμε διαμορφώσει τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο των παρόχων που είναι γνωστό ότι επεξεργάζονται δεδομένα για δικούς τους σκοπούς με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται τυχόν επικοινωνία για άλλους σκοπούς εκτός της παρουσίασης των υπηρεσιών ή του περιεχομένου τους στον Ιστότοπό μας ή έτσι ώστε η επικοινωνία να πραγματοποιείται μόνο όταν έχετε επιλέξει ενεργά να χρησιμοποιήσετε την αντίστοιχη υπηρεσία. Ωστόσο, επειδή δεν ελέγχουμε τα δεδομένα τα οποία συλλέγουν και επεξεργάζονται τα τρίτα μέρη, δεν είμαστε σε θέση να παρέχουμε δεσμευτικές πληροφορίες σχετικά με το εύρος και τον σκοπό της εν λόγω επεξεργασίας των δεδομένων σας. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εύρος και τον σκοπό της εν λόγω συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων σας, ανατρέξτε στις δηλώσεις απορρήτου των παρόχων των οποίων τις υπηρεσίες ή/και το περιεχόμενο περιλαμβάνουμε και οι οποίοι ευθύνονται για την προστασία των δεδομένων σας σε αυτό το πλαίσιο: 

 

 

7. Εγγραφή για κλειστές ομάδες χρηστών 

 

a) Περιορισμένη πρόσβαση για ειδικές ομάδες χρηστών 

Υπάρχουν επιπλέον συγκεκριμένες πληροφορίες που μπορούμε να μοιραστούμε μόνο με μια περιορισμένη ομάδα ατόμων. Επομένως, υποβάλλουμε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα: 

 

 • Όνομα και επώνυμο 

 • Όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης 

 • Διεύθυνση email 

 

Επεξεργαζόμαστε τα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα, προκειμένου να σας παρέχουμε πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Αυτά διαγράφονται αυτόματα σε περίπτωση που απενεργοποιήσετε τον λογαριασμό χρήστη. 

 

b) Πύλη μετόχων

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων κατά την εγγραφή και τη χρήση της πύλης μετόχων μας στις Πληροφορίες Προστασίας Δεδομένων Σχετικά με τη Χρήση της Πύλης Μετόχων της Bayer Aktiengesellschaft (PDF, English only, 109 KB). Αυτές διατίθενται μόνο στα Αγγλικά και στα Γερμανικά.

 

8. Πληροφορίες σχετικά με παρενέργειες και καταγγελίες που αφορούν στην ποιότητα

Αυτός ο Ιστότοπος δεν προορίζεται και δεν έχει σχεδιαστεί για επικοινωνία σχετικά με παρενέργειες, έλλειψη θεραπευτικού αποτελέσματος, σφάλματα φαρμακευτικής αγωγής, προϊόντα μη επίσημης αγοράς (grey market)/πλαστά φάρμακα, εσφαλμένη ή εκτός επισήμανσης χρήση, καταγγελίες σχετικά με την ποιότητα ή/και άλλα ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια ή την ποιότητα των προϊόντων της Bayer. Εάν επιθυμείτε να αναφέρετε παρενέργειες ή να υποβάλετε μια καταγγελία που αφορά την ποιότητα, επικοινωνήστε με τον ειδικό σας του τομέα της υγείας (π.χ. τον ιατρό ή τον φαρμακοποιό σας), την τοπική υγειονομική αρχή ή χρησιμοποιήστε τον Ιστότοπό μας για να αναφέρετε ανεπιθύμητες παρενέργειες

 

Ωστόσο, εάν μας αναφέρετε ανεπιθύμητες παρενέργειες ή άλλα ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια ή την ποιότητα των προϊόντων της Bayer, θα είμαστε δεσμευμένοι νομικά να ασχοληθούμε με το μήνυμά σας και μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για λόγους διευκρίνισης. Συνεπώς, ενδέχεται να πρέπει να ειδοποιήσουμε τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για τα ζητήματα τα οποία μας αναφέρετε. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πληροφορίες σας θα προωθηθούν ψευδωνυμοποιημένες, δηλαδή δεν θα μεταβιβαστεί καμία πληροφορία με την οποία ενδέχεται να ταυτοποιηθείτε άμεσα. Ενδέχεται, επίσης, να πρέπει να προωθήσουμε αυτές τις ψευδωνυμοποιημένες γνωστοποιήσεις στις εταιρείες του ομίλου μας και στους συνεργαζόμενους εταίρους μας, καθ’ όσον ομοίως υποχρεούνται να ειδοποιήσουν τις αντίστοιχα αρμόδιες υγειονομικές αρχές. 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αναφορές για το απόρρητο δεδομένων και τις παρενέργειες μπορείτε να βρείτε στη Δήλωση απορρήτου της Bayer για δεδομένα φαρμακοεπαγρύπνησης

 

9. Χρήση παραγγελίας δημοσίευσης 

Στον Ιστότοπό μας, μπορείτε να παραγγείλετε πολλές από τις δημοσιεύσεις μας ή να εγγραφείτε σε αυτές. Βάσει της συγκατάθεσής σας που θα έχουμε προηγουμένως αποκτήσει, θα συλλέγουμε και θα χρησιμοποιούμε τα στοιχεία διεύθυνσης που υποδεικνύετε για την αποστολή της δημοσίευσης: 

 

 • Επώνυμο 

 • Διεύθυνση (Οδός, Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη ή Χώρα, Πολιτεία/Περιφέρεια, Χώρα) 

 • Διεύθυνση email 

 • Αριθμός τηλεφώνου 

 

Μπορείτε να μας δώσετε τις παρακάτω πληροφορίες: 

 

 • Τίτλος 

 • Όνομα 

 • Εταιρεία 

 • Τμήμα 

 

10. Έρευνες χρηστών 

Η συμμετοχή στις έρευνες χρηστών που διεξάγονται κατά διαστήματα στον ιστότοπό μας είναι εθελοντική. Για τη διεξαγωγή των ερευνών χρηστών χρησιμοποιούμε λειτουργικά cookies. Οι τεχνικές πληροφορίες που καταγράφονται από την έρευνα χρηστών είναι οι ίδιες πληροφορίες που καταγράφονται όταν οι χρήστες επισκέπτονται τον ιστότοπο (δείτε παραπάνω). Οι απαντήσεις σας που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της έρευνας χρηστών δεν θα συνδεθούν με τα προσωπικά δεδομένα σας, όπως είναι η διεύθυνση IP που έχετε. 

 

11. Λειτουργία αντιστοίχισης εργασίας 

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αντιστοίχισης εργασίας, χρειαζόμαστε πρόσθετα έγγραφα αίτησης, όπως το βιογραφικό σας, τα πιστοποιητικά ή / και μια συνοδευτική επιστολή, τα οποία μπορούν να μεταφορτωθούν στον ιστότοπο. Ένας αυτοματοποιημένος αλγόριθμος συγκρίνει τα έγγραφα που παρέχετε με τις τρέχουσες κενές θέσεις της Bayer, προκειμένου να μπορούμε να σας προσφέρουμε ευκαιρίες σταδιοδρομίας προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Κατόπιν το έγγραφο θα διαγραφεί αυτόματα. 

 

12. Χρήση του Chatbot

Τμήματα αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούν ένα ρομπότ συνομιλίας (Chatbot). Σκοπός του είναι η κατά παραγγελία παροχή περισσότερων σχετικών πληροφοριών για το θέμα της σταδιοδρομίας στην Bayer. Για αυτόν τον σκοπό οι συνομιλίες αποθηκεύονται για μια διάρκεια 30 ημερών, ώστε να είναι δυνατή η πιθανή συνέχεια των συζητήσεων σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε εκ νέου την αποθήκευση δεδομένων μέσω του μενού προστασίας δεδομένων στο πάνω δεξιά τμήμα του παραθύρου συνομιλίας (με κλικ στις τρεις τελείες).

 

Μεταφορά προσωπικών δεδομένων για κατ’ εντολή επεξεργασία 

Για την επεξεργασία των δεδομένων σας θα χρησιμοποιούμε σε κάποιον βαθμό εργολάβους παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών. Αυτοί οι εργολάβοι παροχής υπηρεσιών επιλέγονται προσεκτικά και επιβλέπονται τακτικά από εμάς. Βάσει αντίστοιχων συμβάσεων περί εκτελούντων την επεξεργασία δεδομένων, οι εκτελούντες θα προβαίνουν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μόνο κατόπιν εντολής μας και κατά τρόπο αυστηρά σύμφωνο με τις οδηγίες μας. 

 

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΕ/ΕΟΧ 

Τα δεδομένα σας θα υπόκεινται σε επεξεργασία εν μέρει και σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»), οι οποίες ενδέχεται να έχουν χαμηλότερο επίπεδο προστασίας δεδομένων συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα επιβεβαιώνουμε ότι παρέχεται επαρκές επίπεδο προστασίας για τα δεδομένα σας, π.χ. μέσω της σύναψης ειδικών συμβάσεων με τους αντισυμβαλλομένους μας (διατίθεται αντίγραφο εφόσον το επιθυμείτε) ή θα ζητούμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία. 

 

B. Πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματά σας 

Διατηρείτε γενικώς τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου: 

 

 • Δικαίωμα πληροφόρησης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα από εμάς 

 • Δικαίωμα απαίτησης διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμένης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας 

 • Δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασία για λόγους δικού μας έννομου συμφέροντος, δημοσίου συμφέροντος ή κατάρτισης προφίλ, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε ότι υπάρχουν αδιάσειστοι, δικαιολογημένοι λόγοι οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και της ελευθερίας σας ή ότι η συγκεκριμένη επεξεργασία πραγματοποιείται για σκοπούς διεκδίκησης, άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων 

 • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων 

 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε αρχή προστασίας δεδομένων 

 • Μπορείτε, οποιαδήποτε στιγμή, να ανακαλέσετε με μελλοντική ισχύ την συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας. Για επιπλέον πληροφορίες, ανατρέξτε στα παραπάνω κεφάλαια όπου περιγράφεται η επεξεργασία δεδομένων βάσει της συγκατάθεσής σας. 

 

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, απευθύνετε το αίτημά σας στη φόρμα επικοινωνίας ή στο γραφείο προστασίας δεδομένων εταιρείας που υποδεικνύεται παρακάτω. 

Εάν διαμένετε στην Καλιφόρνια ή στη Νεβάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, ενδεχομένως να έχετε πρόσθετα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

C. Επικοινωνία

Για τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να έχετε σχετικά με το απόρρητο των δεδομένων, χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας στην παρακάτω διεύθυνση: 

 

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ομίλου 

Bayer AG 

51368 Leverkusen, Γερμανία 

 

Η Bayer AG προσδιορίζεται ως εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα μη ευρωπαϊκά νομικά πρόσωπά της σύμφωνα με το Άρθ. 27 του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εκπρόσωπο στην παρακάτω διεύθυνση: 

 

Εκπρόσωπος απορρήτου δεδομένων 

Bayer AG 

51368 Leverkusen, Γερμανία 

Email: dp-representative@bayer.com

 

 

 

D. Τροποποίηση της Δήλωσης απορρήτου 

Ενδέχεται να ενημερώνουμε κατά διαστήματα τη Δήλωση απορρήτου. Οι ενημερώσεις της Δήλωσης απορρήτου θα δημοσιεύονται στον Ιστότοπό μας. Κάθε τροποποίηση τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή της στον Ιστότοπό μας. Συνεπώς, συνιστούμε να επισκέπτεστε συχνά τον ιστότοπο ώστε να πληροφορείστε για τυχόν ενημερώσεις. 

 

E. Παράρτημα

Συμβουλευτείτε επίσης τις πληροφορίες απορρήτου των δεδομένων που ισχύουν συγκεκριμένα για τη χώρα σας και είναι διαθέσιμες στον σχετικό σύνδεσμο του πίνακα παρακάτω. Λάβετε υπόψη ότι η σειρά με την οποία εμφανίζονται οι πληροφορίες της λίστας στον παρακάτω πίνακα βασίζεται στην ορθογραφία των χωρών στην αγγλική γλώσσα.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Νοεμβρίου 2019