Prohlášení o ochraně osobních údajů

Tato webová stránka (dále jen „webová stránka“) je provozována společností Bayer AG (dále jen „my“ ve všech tvarech). Další informace týkající se poskytovatele webových stránek najdete v naší tiráži.

 

Informace o vybraných činnostech zpracování dalších dat nesouvisejících s webovou stránkou, které provádíme my a všechny naše přidružené podniky sídlící v Německu (např. dáte-li nám svou vizitku nebo shromažďujeme-li vaše údaje z veřejně dostupných zdrojů) najdete v informacích o ochraně osobních údajů pro konkrétní vybrané činnosti zpracování.

 

K dispozici jsou také doplňující informace o ochraně osobních údajů pro konkrétní země a/nebo regiony, ve kterých společnost Bayer působí. Další informace týkající se ochrany osobních údajů v konkrétní zemi a/nebo regionu viz poskytnutý seznam místních prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

A. Nakládání s osobními údaji

Níže vám chceme poskytnout informace o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji při používání naší webové stránky. Pokud nebude v následujících kapitolách uvedeno jinak, právní základ pro nakládání s vašimi osobními údaji vyplývá ze skutečnosti, že uvedené nakládání je nutné z důvodu zpřístupnění funkcí webové stránky, které požadujete, (dle čl. 6(1)(b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)).

 

I. Používání naší webové stránky

 

1. Přístup na naši webovou stránku

Jakmile si zobrazíte naši webovou stránku, prohlížeč přenese na náš webový server určité údaje. Děje se to z technických důvodů a je to nutné proto, abychom vám poskytli požadované informace. Pro váš snazší přístup na webovou stránku, jsou shromažďovány, na krátkou dobu uloženy a používány následující údaje:

 • IP adresa
 • Datum a čas přístupu
 • Rozdíl v časové zóně oproti greenwichskému času (GMT)
 • Obsah žádosti (konkrétní stránka)
 • Stav přístupu/stavový kód HTTP
 • Přenesený objem dat
 • Webová stránka, přes kterou jste získali přístup
 • Prohlížeč, jazykové nastavení, verze operačního systému prohlížeče a úroveň

 

Abychom chránili naše legitimní zájmy, ukládáme navíc uvedené údaje po omezenou dobu, abychom mohli zahájit sledování osobních údajů v případě skutečného neoprávněného přístupu nebo pokusu o neoprávněný přístup k našim serverům (čl. 6(1)(f) GDPR).

 

Registrace a přihlášení

Abyste mohli využívat určité služby naší webové stránky/aplikace, musíte si u nás nejprve zaregistrovat účet, kde si budete moci zvolit své osobní přihlašovací údaje, které budete používat k přihlášení do svého osobního účtu. Pro účely tohoto postupu registrace a následného přihlášení shromažďujeme tyto vaše údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Pohlaví a titul
 • Kontaktní údaje (např. poštovní/e-mailová adresa nebo telefonní číslo)
 • Uživatelské jméno a heslo
 • Protokolový soubor obsahující vaše přihlášení vč. časových razítek

 

Tyto osobní údaje zpracováváme proto, abychom vám mohli poskytnout přístup ke službám našich webových stránek. Pokud svůj uživatelský účet deaktivujete, osobní údaje budou vymazány.

 

2. Nastavení souborů cookie

 

a) Co jsou soubory cookie?

Tato webová stránka používá tzv. soubory „cookie“. Cookie jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v paměti vašeho koncového zařízení prostřednictvím vašeho prohlížeče. Ukládají určité informace (např. upřednostňovaný jazyk nebo nastavení stránky), které váš prohlížeč může (v závislosti na životnosti souboru cookie) znovu odeslat při vaší další návštěvě naší webové stránky.

 

b) Jaké soubory cookie používáme?

Rozlišujeme dvě hlavní kategorie souborů cookie: (1) nezbytně nutné soubory cookie, které jsou potřebné k prohlížení webové stránky a k používání jejích funkcí, a (2) volitelné soubory cookie (např. analytické soubory cookie, cílené a funkční soubory cookie), které slouží např. k webovým analýzám, personalizaci webových stránek a k marketingovým účelům.

 

 

 

c) Podléhá vašemu souhlasu

Volitelné soubory cookie používáme, pouze pokud jsme obdrželi váš předchozí souhlas (čl. 6(1)(a) GDPR). Při vašem prvním vstupu na naši webovou stránku se objeví banner s požadavkem, abyste nám udělili souhlas s nastavením volitelných souborů cookie. Pokud souhlas udělíte, umístíme do vašeho počítače soubor cookie a banner se již nebude objevovat, dokud bude soubor cookie aktivní. Po vypršení životnosti souboru cookie nebo pokud soubor cookie aktivně vymažete, se banner při vaší další návštěvě naší webové stránky objeví znovu a bude požadovat váš souhlas.

 

d) Jak zamezit nastavení souborů cookie

Samozřejmě můžete naši webovou stránku používat i bez nastavení souborů cookie. Ve vašem prohlížeči můžete používání souborů cookie kdykoli nakonfigurovat nebo zcela deaktivovat. To však může vést k omezení funkcí, nebo to může mít nepříznivý dopad na uživatelskou přívětivost naší webové stránky. Proti nastavení volitelných souborů cookie se můžete kdykoli ohradit pomocí příslušné možnosti podání námitky, kterou naleznete v Centru preferencí ochrany osobních údajů.

 

3. Analýza webové stránky a online behaviorální reklamy

 

Analýza webových stránek pomocí služeb Google

Na naší webové stránce používáme služby analýzy webových stránek společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké (dále jen „Google“).

 

Společnost Google bude v našem zastoupení analyzovat, jak používáte naši webovou stránku. K tomuto účelu používáme soubory cookie podrobně popsané v Centru preferencí ochrany osobních údajů. Informace shromážděné společností Google v souvislosti s používáním naší webové stránky (např. odkazující adresa URL, naše webové stránky, které jste navštívili, typ vašeho prohlížeče, jazykové nastavení, operační systém, rozlišení obrazovky) budou přeneseny na server společnosti Google v USA, kde budou uloženy a analyzovány. Příslušné výsledky budou zpřístupněny v anonymizované podobě. Vaše údaje o používání nebudou během tohoto procesu spojovány s vaší celou IP adresou. Na naší webové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP adresy, kterou společnost Google nabízí a která po každém přenosu dat do služby Google vymaže posledních 8 bitů (typ IPv4) nebo posledních 80 bitů (typ IPv6) vaší IP adresy. Uzavřením zvláštních smluv se společností Google také zajišťujeme náležitou úroveň ochrany osobních údajů s ohledem na zpracování osobních údajů společností Google ve Spojených státech amerických.

 

Svůj souhlas s používáním analýzy webu můžete kdykoliv odvolat, a to buď stažením nebo poskytnutého pluginu pro prohlížeč Google nebo spravováním svého souhlasu v Centru preferencí ochrany osobních údajů; v takovém případě se na vašem přístroji uloží soubor cookie pro odhlášení (typu opt-out). Obě možnosti zabrání aplikaci webové analýzy pouze tehdy, pokud používáte prohlížeč, na kterém jste plugin nainstalovali, a neodstranili jste soubor cookie pro odhlášení (typu opt-out).

 

Další informace o Google Analytics jsou k dispozici v Podmínkách používání Google Analytics, the Pokynech pro ochranu soukromí a údajů Google Analytics a Zásadách ochrany osobních údajů Google.

 

Multimedia Center platformy Notified

Na naší webové stránce používáme externě poskytované analytické služby Multimedia Center našeho poskytovatele internetového vysílání, společnosti Intrado Digital Media AB | Hallenborgsgatan 1A, 201 20 Malmö, Švédsko (dále jen „platforma Notified“).

 

Platforma Notified bude v našem zastoupení analyzovat, jak používáte naše internetové vysílání.

K tomuto účelu používáme mj. soubory cookie popsané podrobněji ve výše uvedené tabulce. Informace shromážděné společností Intrado v souvislosti s používáním našeho internetového vysílání (např. odkazující adresa URL, naše webová stránka, kterou jste navštívili, typ vašeho prohlížeče, jazykové nastavení, operační systém, rozlišení obrazovky, datum, trvání sledování, část vysílání, kterou jste sledovali) budou přeneseny na server společnosti Intrado v Německu, kde budou uloženy a analyzovány. Příslušné výsledky budou zpřístupněny v anonymizované podobě. Vaše údaje o používání nebudou během tohoto procesu spojovány s vaší celou IP adresou.

 

Svůj souhlas s používáním analýzy webu pro internetové vysílání můžete kdykoliv odvolat správou svých souhlasů v Centru preferencí ochrany osobních údajů; v takovém případě se na vašem přístroji uloží soubor cookie pro odhlášení (typu opt-out).

 

Další právní informace a informace o ochraně osobních údajů při používání platformy Notified najdete v příslušném Prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

27. září 2021 společnost Intrado Corporation (dále jen „společnost Intrado“) oznámila změnu své obchodní značky Digital Media na platformě Notified®. V současné době se změna značky týká pouze obchodního názvu a nejde o změnu názvu právního subjektu Digital Media. Proto jakékoli odkazy na společnost Intrado uváděné na webové stránce https://www.intrado.com/en/legal-privacy budou považovány za odkazy na platformu Notified.

 

Internetové vysílání společnosti Neumann&Müller

Internetové vysílání společnosti Neumann&Müller Na naší webové stránce používáme externě poskytované analytické služby N&M Analyzer našeho poskytovatele internetového vysílání společnosti Neumann&Müller GmbH and CO KG, Zeppelinstr. 126
73730 Esslingen, Německo

 

Společnost Neumann&Müller bude v našem zastoupení analyzovat, jak používáte naše internetové vysílání.

 

K tomuto účelu používá společnost Neumann&Müller mimo jiné soubory cookie popsané podrobněji po vstupu do internetového vysílání. Informace shromážděné společností Neumann&Müller v souvislosti s používáním našeho internetového vysílání (např. odkazující adresa URL, naše webové stránky, které jste navštívili, typ vašeho prohlížeče, jazykové nastavení, operační systém, rozlišení obrazovky, datum, trvání sledování, část vysílání, kterou jste sledovali) budou přeneseny na server společnosti Neumann&Müller v Německu, kde budou uloženy a analyzovány. Příslušné výsledky budou zpřístupněny v anonymizované podobě. Vaše údaje o používání nebudou během tohoto procesu spojovány s vaší celou IP adresou.

 

Svůj souhlas s používáním analýzy webu pro internetové vysílání můžete kdykoli poskytnout či odmítnout po vstupu do internetového vysílání; v takovém případě se na vašem přístroji uloží soubor cookie pro odhlášení (typu opt-out).

 

Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

Online behaviorální reklama se službami Adition

Náš poskytovatel reklamních služeb Mediascale GmbH & Co KG je odpovědný za shromažďování dat pro online reklamu. Používán je sledovací systém poskytovatele služeb: ADITION technologies AG, Oststraße 55, D-40211 Düsseldorf.

Tento systém je na našich webových stránkách využíván ke sledování dopadu kampaní. Právním základem je váš souhlas poskytnutý v souladu s čl. 6(1)(a) GDPR.

 

Při řízení uživatelsky orientované online reklamy (tzv. retargetingu) dochází k propojení kontaktů (vizuálních kontaktů a kliknutí na reklamní bannery), kterými uživatelé reagují na reklamy na jiných webových stránkách, s následnými interakcemi na naší webové stránce. Shromažďované údaje jsou statisticky vyhodnocovány za účelem optimalizace účinnosti mediálních kampaní. Všechny shromažďované údaje o používání jsou ukládány pod pseudonymem. Shromažďované údaje neslouží k osobní identifikaci návštěvníků našich webových stránek a nejsou slučovány s osobními údaji nositele pseudonymu.

 

Poskytovatel služeb shromažďuje a pseudonymně zpracovává údaje o vašem chování při používání námi provozovaných webových stránek. Tyto údaje slouží k oslovování uživatelů následně po návštěvě našich webových stránek s cílenou reklamou zamířenou podle jejich chování při používání. Tato reklama se zobrazuje mimo naše webové stránky.

 

Svůj souhlas s tímto přenosem informací od společnosti Adition pro účely online služeb behaviorální reklamy můžete kdykoli odvolat správou svých souhlasů v Centru preferencí ochrany osobních údajů; v takovém případě se na vašem přístroji uloží soubor cookie pro odhlášení (typu opt-out).

 

Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Adition naleznete na https://www.adition.com/en/privacy/

 

Analýza webových stránek pomocí Hotjar

Na naší webové stránce používáme službu webové analýzy společnosti Hotjar Ltd, Levl 2, St Julians Business Center 3, Elia, Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Evropa („Hotjar“). Společnost Hotjar bude v našem zastoupení analyzovat způsob, jakým používáte naši webovou stránku. Pro tento účel používáme soubory cookie podrobněji popsané v Centru preferencí ochrany osobních údajů. Informace shromážděné společností Hotjar v souvislosti s vaším používáním naší webové stránky (např. kolik času uživatel stráví na kterých stránkách, jak se uživatel pohybuje na webové stránce, na které odkazy se rozhodl kliknout, jak uživatel interaguje s formuláři, ID zařízení (UDID, anonymizováno), místo (pouze země), velikost obrazovky zařízení, typ prohlížeče) budou přeneseny na server Hotjar v Evropě, kde budou uloženy a analyzovány. Příslušné výsledky budou zpřístupněny v anonymizované podobě. Vaše údaje o používání nebudou během tohoto procesu spojovány s vaší celou IP adresou. Vaše IP adresa bude uložena pouze v anonymizovaném formátu.

 

Svůj souhlas s používáním webové analýzy můžete kdykoliv zrušit, a to stažením a instalací poskytnutého odkazu souboru cookie pro vyřazení z analýzy prostřednictvím správy vašich souhlasů v Centru preferencí ochrany osobních údajů; v takovém případě se na vašem přístroji uloží soubor cookie pro odhlášení (typu opt-out). Obě možnosti zabrání aplikaci webové analýzy pouze tehdy, pokud používáte prohlížeč, na kterém jste plugin nainstalovali, a neodstranili jste soubor cookie pro odhlášení (typu opt-out).

 

Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Hotjar naleznete v jejích Zásadách ochrany osobních údajů.

 

Online behaviorální reklama se službami Facebook

Online behaviorální reklama se službami Facebook Tyto webové stránky používají služby behaviorální reklamy společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (s využitím služeb společnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, jakožto dílčího zpracovatele) (dále jen „společnost Facebook“).


Společnost Facebook bude analyzovat, jakým způsobem používáte naši webovou stránku. Pro tento účel používáme soubory cookie podrobněji popsané v Centru preferencí ochrany osobních údajů. Informace shromažďované v souvislosti s vaším používáním naší webové stránky společností Facebook budou přenášeny na server společnosti Facebook v USA, kde budou ukládány a analyzovány. Tyto informace zahrnují odkazující URL, typ vašeho prohlížeče, vaše jazyková nastavení, váš operační systém, rozlišení vaší obrazovky a další informace v závislosti na implementovaných pixelech na událost (např. „nákup“: zpracovává také typ, ID a číslo vybrané položky, jakož i platební údaje a měnu; „hledat“: zpracovává vyhledávací řetězec při hledání produktu na našich webových stránkách; „zobrazit obsah“: zpracovává ID obsahu, název, typ, měnu a hodnotu). My a náš partner, společnost Facebook, použijeme tyto informace k lepšímu přizpůsobení našich reklam podle vašich potřeb a zájmů, k omezení počtu zobrazení stejné reklamy, k vyhodnocení účinnosti propagačních kampaní a k lepšímu pochopení chování návštěvníků poté, co shlédli určitou reklamu. Navštívíte-li svůj timeline na Facebooku nebo jinou webovou stránku reklamní sítě společnosti Facebook (tzv. „Audience Network“), mohou vám být na základě informací shromážděných na našich webových stránkách prezentovány zdroje přizpůsobené vašim zájmům.


Uzavřením zvláštních smluv se společností Facebook Inc. také zajišťujeme náležitou úroveň ochrany osobních údajů s ohledem na zpracování osobních údajů společností Facebook Inc. ve Spojených státech amerických.


Svůj souhlas s přenosem informací společnosti Facebook pro účely online behaviorální reklamy můžete kdykoliv odvolat správou svých souhlasů v Centru preferencí ochrany osobních údajů; v takovém případě se na vašem přístroji uloží soubor cookie pro odhlášení (typu opt-out). Vezměte prosím na vědomí, že tak předejdete jakémukoli přenosu informací na Facebook pouze, dokud soubor cookie pro odhlášení (typu opt-out) neodstraníte.


Společnost Facebook je odpovědná za zpracování vašich osobních údajů, které Facebook shromažďuje přímo z našich webových stránek pro účely online behaviorální reklamní služby. Vzhledem k tomu, že nemáme žádnou kontrolu nad osobními údaji shromažďovanými a zpracovávanými třetími stranami, nejsme schopni vám poskytnout závaznou informaci ohledně rozsahu a účelu zpracování vašich osobních údajů. Prostudujte si proto Informace o ochraně osobních údajů společnosti Facebook, kde získáte další informace o tom, jak společnost Facebook vaše osobní údaje zpracovává a po jak dlouhou dobu. V době přípravy tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů byly informace o společnosti Facebook dostupné v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook.

 

Online behaviorální reklama se službami Google

Online behaviorální reklama se službami Google Tato webová stránka používá online služby behaviorální reklamy společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké (dále jen „společnost Google“).

 

Společnost Google bude analyzovat, jak používáte naši webovou stránku. Pro tento účel společnost Google používá soubory cookie podrobněji popsané v Centru preferencí ochrany osobních údajů. Informace shromážděné společností Google v souvislosti s používáním naší webové stránky (např. odkazující adresa URL, naše webové stránky, které jste navštívili, typ vašeho prohlížeče, jazykové nastavení, operační systém, rozlišení obrazovky) budou přeneseny na server společnosti Google v USA, kde budou uloženy a analyzovány. My a náš partner, společnost Google, použijeme tyto informace k lepšímu přizpůsobení našich reklam podle vašich potřeb a zájmů, k omezení počtu zobrazení stejné reklamy, k vyhodnocování účinnosti propagačních kampaní a k lepšímu pochopení chování návštěvníků poté, co shlédli určitou reklamu. Navštívíte-li jinou webovou stránku takzvané „Obsahové sítě Google“, mohou se vám na základě informací shromážděných na našich webových stránkách zobrazovat vyskakovací okna přizpůsobená vašim zájmům.

 

Uzavřením zvláštních smluv se společností Google také zajišťujeme náležitou úroveň ochrany osobních údajů s ohledem na zpracování osobních údajů společností Google ve Spojených státech amerických. Svůj souhlas s přenosem informací společnosti Facebook pro účely online behaviorální reklamy můžete kdykoliv odvolat správou svých souhlasů buď v Centru preferencí ochrany osobních údajů – v takovém případě se na vašem přístroji uloží soubor cookie pro odhlášení (typu opt-out) – nebo stažením a instalací pluginu pro prohlížeč Google poskytovaného společností Google. Obě možnosti zabrání používání online služeb behaviorální reklamy pouze tehdy, pokud používáte prohlížeč, na kterém jste plugin nainstalovali, a neodstranili jste soubor cookie pro vyřazení z analýzy.

 

Společnost Google je odpovědná za zpracování vašich osobních údajů, které Google shromažďuje přímo z našich webových stránek pro účely online behaviorální reklamní služby. Vzhledem k tomu, že nemáme žádnou kontrolu nad osobními údaji shromažďovanými a zpracovávanými třetími stranami, nejsme schopni vám poskytnout závaznou informaci ohledně rozsahu a účelu zpracování vašich osobních údajů. Prostudujte si proto Informace o ochraně osobních údajů společnosti Google, kde získáte další informace o tom, jak společnost Google vaše osobní údaje zpracovává a po jak dlouhou dobu. V době přípravy tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů byly informace o společnosti Google dostupné v Pokynech společnosti Google pro ochranu osobních údajů v souvislosti s reklamou.

 

Informační štítek LinkedIn (Insight Tag) umožňuje shromažďování údajů o návštěvách členů na naší webové stránce, vč. URL, doporučení, IP adresy, vlastností zařízení, prohlížeče (User Agent) a časového razítka. Pro účely pseudonymizace jsou IP adresy zkráceny nebo (při použití k oslovení členů napříč zařízeními) zahašovány a přímé identifikátory členů jsou do sedmi dnů odstraněny. Tato zbývající pseudonymizovaná data jsou poté do 180 dnů odstraněna.

 

LinkedIn nesdílí osobní údaje s vlastníkem webu, poskytuje pouze zprávy (které vás neidentifikují) o návštěvách webové stránky a účinnosti reklamy. Společnost LinkedIn také poskytuje retargeting pro návštěvníky webu (až 90 dní po návštěvě), což umožňuje vlastníkovi webu zobrazovat personalizované reklamy na jeho webu pomocí těchto údajů, ale bez identifikace člena. Údaje, které vás neidentifikují, také používáme ke zlepšení relevance reklam a oslovení členů napříč zařízeními. Členové LinkedIn mohou ovlivnit používání svých osobních údajů pro účely reklamy prostřednictvím nastavení svého účtu.

 

Online behaviorální reklama se službami Trade Desk

Tato webová stránka používá The Trade Desk, tzv. službu cílené reklamy poskytovanou naším partnerem, společností The Trade Desk, Inc., 42 N. Chestnut Street, Ventura, CA 93001 (dále jen „společnost Trade Desk“).

 

Trade Desk se používá pro tzv. remarketing reklamy na základě vašeho chování na naší webové stránce. Svůj souhlas s tímto typem analýzy vašeho používání této webové stránky můžete kdykoliv odvolat buď správou svých souhlasů v Centru preferencí ochrany osobních údajů – v takovém případě se na vašem přístroji uloží soubor cookie pro odhlášení (typu opt-out) – nebo návštěvou http://www.adsrvr.org/, kde můžete služby Trade Desk odhlásit. Obě možnosti zabrání používání webové analýzy pouze tehdy, pokud používáte prohlížeč, ve kterém jste nastavení zvolili a neodstranili jste soubor cookie pro vyřazení z analýzy. Další informace o službě Trade Desk najdete na https://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy.

 

Reklamy a sledování konverzí (pixel) na síti X (dříve Twitter)

Dále umísťujeme reklamy na sociální síti „X“ (Twitter Inc., One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Irsko). S vaším souhlasem používáme na našich webových stránkách „pixel chování uživatele“ od společnosti Twitter Inc. Sledování konverzí na síti X ukládá a zpracovává informace týkající se vašeho uživatelského chování na našich webových stránkách a používá k tomu soubory cookie. Ty se ukládají místně ve vašem zařízení.

 

Sledování konverzí na síti X (dříve Twitter) používáme pro účely marketingu a optimalizace, zejména k analýze používání našich webových stránek a zlepšování jednotlivých funkcí a služeb a také celkového uživatelského prostředí. Pomocí statistické analýzy chování uživatelů chceme webové stránky zlepšit a učinit je pro uživatele zajímavějšími. Máme oprávněný zájem na zpracování výše uvedených údajů za tímto účelem s využitím služeb poskytovatelů třetích stran (právní základ čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f GDPR).

 

Instalaci souborů cookie můžete zabránit odstraněním souborů cookie, které jsou již přítomny, a deaktivací funkce ukládání souborů cookie v nastavení webového prohlížeče.

 

Kromě toho můžete ukládání těchto informací sítí X zamezit, a to příslušnou změnou nastavení na následující stránce, na kterou síť X odkazuje: https://twitter.com/personalization/

 

Upozorňujeme, že když své soubory cookie smažete, odstraní se i tato nastavení.

 

Další informace o sledování konverzí a nastavení ochrany osobních údajů pro přizpůsobené reklamy jsou k dispozici také na adrese: https://support.twitter.com/articles/20171528#

 

Za zpracování údajů v souvislosti s dodejem našich reklam na této sociální síti je zodpovědná síť X. Další informace o zpracování údajů poskytovatelem třetí strany (společnost Twitter) jsou k dispozici na následující webové stránce: https://twitter.com/en/privacy.

 

4. Používání kontaktních formulářů

Kontaktovat nás můžete přímo prostřednictvím kontaktních formulářů dostupných na naší webové stránce. Především nám můžete poskytnout následující informace:

 • Jméno, příjmení a titul
 • Země
 • Kontaktní údaje (např. poštovní/e-mailová adresa, telefonní číslo)
 • Zpráva

 

Informace, které jste poskytli prostřednictvím kontaktních formulářů, zpracováváme výhradně pro účely zpracování vaší konkrétní žádosti. Z důvodu zálohování/bezpečnosti můžeme vámi poskytnuté informace uchovávat po omezenou dobu, abychom mohli váš požadavek obnovit v případě jakýchkoli technických problémů, ne však déle než 6 týdnů. Jakmile nebudeme tyto informace nadále potřebovat ke zpracování nebo vyřešení vaší žádosti, odstraníme je.

 

5. Odběr našeho newsletteru

Na naší webové stránce se můžete přihlásit k odběru našeho newsletteru. Na základě vašeho předchozího souhlasu uložíme a budeme používat vámi uvedenou e-mailovou adresu k zasílání newsletteru (čl. 6(1)(a) GDPR). Pokud si budete přát dostávat přizpůsobený newsletter, můžete nám zcela dobrovolně poskytnout následující doplňující informace:

 • Jméno a příjmení
 • Titul
 • Médium, oddělení
 • City, Country
 • Jazyk
 • Předmět(y) zájmu

 

Pro přihlášení k odběru našeho newsletteru používáme tzv. postup dvojího vyjádření souhlasu. Poté, co se přihlásíte k odběru newsletteru na naší webové stránce, vám pošleme zprávu na uvedenou e-mailovou adresu, ve které vás požádáme o potvrzení. Pokud svoje přihlášení odběru nepotvrdíte, bude automaticky vymazáno. Abychom zabránili zneužití vašich osobních údajů, zaznamenáme vaše přihlášení a potvrzení s uložením IP adresy, kterou jste použili během přihlašování, čas přihlášení a potvrzení, zprávy, které jsme vám odeslali ohledně vašeho přihlášení a znění vašeho přihlášení a potvrzení.

 

Svůj souhlas se zasíláním našeho newsletteru můžete kdykoli s budoucí platností odvolat. V takovém případě také vymažeme vaše osobní údaje spojené se zasíláním našeho newsletteru. Pro vyjádření svého přání zrušit odebírání newsletteru můžete použít příslušný odkaz uvedený ve všech newsletterech, nebo se můžete obrátit na níže uvedené kontakty.

 

6. Externí služby nebo obsah naší webové stránky

Naše stránka obsahuje externí služby a/nebo obsah. Pokud používáte tyto externí služby nebo pokud zobrazujete obsah třetích stran, dochází z technických důvodů k výměně komunikačních údajů mezi vámi a příslušným poskytovatelem.

 

Příslušný poskytovatel služeb nebo obsahu může také zpracovávat vaše údaje pro další vlastní účely. Podle našich znalostí jsme nakonfigurovali služby a obsah poskytovatelů, o nichž víme, že zpracovávají osobní údaje pro vlastní účely tak, že je jakákoli komunikace pro jiné účely než pro prezentování jejich služeb nebo obsahu na naší webové stránce blokována nebo k takové komunikaci dochází, pouze pokud jste aktivně zvolili používání příslušné služby. Nicméně, vzhledem k tomu, že nemáme žádnou kontrolu nad údaji shromažďovanými a zpracovávanými třetími stranami, nejsme schopni vám poskytnout závaznou informaci ohledně rozsahu a účelu zpracování vašich osobních údajů.

 

Pro další informace ohledně rozsahu a účelu takového zpracování vašich osobních údajů si prosím přečtěte prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatelů, jejichž služby a/nebo obsah uvádíme a kteří jsou zodpovědní za ochranu vašich osobních údajů v tomto kontextu:

 

7. Registrace pro uzavřené skupiny uživatelů
 

a) Omezený přístup pro zvláštní skupiny uživatelů

Některé informace obsažené na této webové stránce, které se týkají léků na předpis, budou zpřístupněny pouze osobám patřícím do okruhu lékařských odborníků. Abychom si ověřili, že máte oprávnění k přístupu na webovou stránku, jsme povinni vás požádat o doložení vaší lékařské odbornosti. Po ověření vašeho práva na přístup vám vytvoříme uživatelský účet, ve kterém kromě informací o vaší profesi povedeme i tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Uživatelské jméno a heslo
 • E-mailová adresa

 

Tyto osobní údaje zpracováváme proto, abychom vám mohli poskytnout přístup na naši webovou stránku. Pokud svůj uživatelský účet zrušíte, budou odstraněny.

 

b) Portál pro akcionáře

Informace o způsobu zpracování vašich údajů po zaregistrování pro účely Výročního setkání akcionářů a k používání našeho Portálu pro akcionáře naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů k používání Portálu pro akcionáře společnosti Bayer Aktiengesellschaft (PDF, 109 KB).

 

8. Informace o vedlejších účincích a stížnostech na kvalitu

Tato webová stránka není určena ani vytvořena pro sdělování informací týkajících se vedlejších účinků, nedostatku léčebných účinků, chyb při medikaci, produktů na šedém trhu / padělaných léků, nesprávného použití nebo použití mimo schválenou indikaci, stížností na kvalitu a/nebo jiných problémů týkajících se bezpečnosti nebo kvality produktů společnosti Bayer. Pokud chcete nahlásit nežádoucí účinky nebo podat stížnost na kvalitu, kontaktujte svého zdravotnického pracovníka (např. lékaře nebo lékárníka), místní zdravotnický orgán nebo použijte naši webovou stránku pro hlášení nežádoucích vedlejších účinků.

 

Pokud nám nicméně nahlásíte nežádoucí vedlejší účinky nebo jiné problémy týkající se bezpečnosti nebo kvality výrobků od společnosti Bayer, budeme z právního hlediska povinni zabývat se vaším sdělením a možná vás budeme muset za účelem objasnění kontaktovat. Možná budeme muset vámi oznámené problémy nahlásit příslušným zdravotnickým orgánům. V této souvislosti budou vaše údaje předávány v pseudonymizované podobě, tj. nebudou předávány žádné informace, podle nichž můžete být přímo identifikováni. Možná budeme muset také zaslat tato pseudonymizovaná oznámení společnostem z naší skupiny a spolupracujícím partnerům, pokud mají také povinnost informovat své příslušné kompetentní zdravotnické orgány.

 

Další informace o ochraně osobních údajů a hlášení vedlejších účinků naleznete v Prohlášení společnosti Bayer ohledně ochrany údajů týkající se farmakovigilance.

 

9. Využití objednání publikací

Na naší webové stránce si můžete objednat mnoho našich publikací nebo se přihlásit k jejich odběru. Na základě vašeho předchozího souhlasu budeme shromažďovat a používat vámi uvedené adresní údaje, které jste uvedli pro zaslání publikace:

 • Příjmení
 • Adresa (ulice, PSČ, město, stát/provincie, země)
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo

 

Budeme rádi, když nám poskytnete následující volitelné informace:

 • Titul
 • Jméno
 • Společnost
 • Oddělení

 

10. Uživatelské průzkumy

Účast v uživatelských průzkumech, které jsou čas od času prováděny na naší webové stránce, je dobrovolná. Pro provádění uživatelských průzkumů používáme funkční soubory cookie. Technické informace zaznamenané v uživatelském průzkumu jsou stejné jako informace zaznamenávané při návštěvě naší webové stránky uživatelem (viz výše). Vaše odpovědi odeslané v rámci uživatelského průzkumu nebudou spojovány s vašimi osobními údaji, jako je IP adresa. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je náš oprávněný zájem (čl. 6(1)(f) GDPR), protože takové zpracování údajů je nutné, abychom vám poskytli přístup k průzkumu, přičemž účast je dobrovolná. Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pouze po krátkou dobu.

 

11. Funkce vyhledání vhodné pracovní pozice

Chcete-li využít funkci vyhledání vhodné pracovní pozice, potřebujeme spolu s vaší žádostí také další dokumenty, jako je váš životopis, certifikáty a/nebo motivační dopis, které můžete nahrát na webovou stránku. Automatizovaný algoritmus porovnává vámi poskytnuté dokumenty s aktuálními volnými pozicemi ve společnosti Bayer, aby vám mohl nabídnout kariérní příležitosti odpovídající vašim potřebám. Poté bude dokument automaticky smazán.

 

12. Určení polohy

Na naší webové stránce používáme službu Geo-IP poskytovanou společností Akamai Technologies Inc., která určuje vaši polohu podle IP adresy vašeho zařízení, které používáte při návštěvách naší webové stránky. Na základě vašeho předchozího souhlasu vám při prohlížení nabídky poloh navrhneme webovou stránku skupiny Bayer pro příslušnou zemi. Kromě toho můžete mít také možnost použít „Funkci automatického překladu“, která vám umožní automaticky přeložit jakoukoli stránku do jakéhokoli jazyka. Služba proto shromažďuje následující údaje:

 • Země
 • Oblast

 

Svůj souhlas s tímto typem určování vaší polohy při vašich návštěvách této webové stránky můžete kdykoliv odvolat správou svých souhlasů v Centru preferencí ochrany osobních údajů; v takovém případě se na vašem přístroji uloží soubor cookie pro odhlášení (typu opt-out).

 

13. Použití chatbota

Tyto stránky využívají chatbot. Účelem tohoto chatbotu je poskytnout Vám další informace o kariéře ve společnosti Bayer, uzpůsobené Vašim potřebám. Historie chatu je uchovávána po dobu 30 dnů, tak abyste mohl/a v dialogu pokračovat později. Nastavení ukládání chatu můžete deaktivovat / aktivovat přímo prostřednictvím nabídky ochrany osobních údajů v pravém horním rohu okna chatu (3 tečky).

 

II. Přenos údajů pro pověřené zpracování

Ke zpracování vašich osobních údajů budeme do určité míry využívat specializované dodavatele služeb. Uvedené dodavatele služeb pečlivě vybíráme a pravidelně monitorujeme. Na základě smluv o zpracování údajů s příslušnými zpracovateli údajů, budou tito zpracovávat osobní údaje pouze na základě našich pokynů a zcela v souladu s nimi.

 

III. Zpracování osobních údajů mimo EU/EHP

Vaše údaje budou částečně zpracovány také v zemích mimo Evropskou unii („EU“) nebo Evropský hospodářský prostor („EHP“), které mohou mít nižší úroveň ochrany údajů než evropské země. V takových případech zajistíme dostatečnou úroveň ochrany vašich osobních údajů, např. uzavřením konkrétních smluv s našimi smluvními partnery (kopie je k dispozici na vyžádání), nebo požádáme o váš výslovný souhlas s takovým zpracováním.

 

B. Informace týkající se vašich práv

Na základě platných zákonů o ochraně osobních údajů máte obecně k dispozici následující práva:

 • právo na informace o vašich osobních údajích, které ukládáme;
 • právo požadovat opravu, vymazání nebo omezené zpracování osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování z důvodu našeho vlastního oprávněného zájmu, veřejného zájmu nebo profilování, pokud nemůžeme prokázat, že existují přesvědčivé legitimní důvody převažující nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo že takové zpracování probíhá pro účely prosazení, uplatnění nebo obhajoby právních nároků,
 • právo na přenositelnost osobních údajů,
 • právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a používáním vašich osobních údajů můžete kdykoli v budoucnosti odvolat. Další informace naleznete ve výše uvedených kapitolách popisujících zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu.

 

Pokud si přejete uplatnit svá práva, adresujte prosím svou žádost na kontakt uvedený níže.

 

Jste-li obyvatelem Kalifornie nebo Nevady ve Spojených státech, mohou vám náležet další práva týkající se vašich osobních údajů. Další informace naleznete v dodatku k prohlášení o ochraně osobních údajů pro USA.

 

C. Kontakt

Otázky ohledně ochrany osobních údajů prosím zasílejte prostřednictvím kontaktního formuláře nebo kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na následující adrese:

 

Group Data Protection Officer
Bayer AG
51368 Leverkusen, Německo

 

Společnost Bayer AG je určena jako zástupce pro naše mimoevropské právní subjekty v Evropské unii v souladu s čl. 27 GDPR. Zástupce můžete kontaktovat na následující adrese

 

Data Privacy Representative
Bayer AG
51368 Leverkusen, Německo
E-mail: dp-representative@bayer.com

 

 

D. Změna prohlášení o ochraně osobních údajů

Naše Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Aktualizace našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na naší webové stránce. Jakékoli změny nabývají účinnosti zveřejněním na naší webové stránce. Proto Vám doporučujeme, abyste tuto stránku pravidelně navštěvovali, abyste byli informováni o možných aktualizacích.

 

E. Příloha

Přihlédněte také ke konkrétním informacím o ochraně osobních údajů pro vaši zemi, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Poslední aktualizace: 26. listopadu 2019