Általános adatvédelmi tájékoztató

A weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője a Bayer Hungária Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”). Az Adatkezelővel kapcsolatos további információt az Impresszum menüpont alatt talál.

 

Személyes adatainak a kezelése

Jelen tájékoztató célja, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos adatkezelési gyakorlatot ismertesse. A személyes adatok kezelésének a jogalapja összhangban az Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: “GDPR”) 6. cikk (1)(b)) pontjával olyan szerződés, amelyben az érintett fél, mivel a személyes adatokat abból a célból kezeljük, hogy az Ön számára a Weboldal funkciói elérhetőek legyenek. Amennyiben az adatkezelés jogalapja ettől eltér, azt a következő fejezetekben ismertetjük.

 

1. A Weboldal használata

Amikor kezdeményezi a Weboldal betöltését webböngészője továbbít bizonyos adatokat a webkiszolgálónknak. Ennek technikai okai vannak, és azért van rá szükség, hogy a kért információkat a rendelkezésére bocsáthassuk. Annak érdekében, hogy könnyebben hozzáférhessen a webhelyhez, az alábbi adatokat gyűjtjük, rövid ideig tároljuk és használjuk:

 • IP-cím,
 • a hozzáférés dátuma és ideje,
 • a greenwichi középidőhöz (GMT) viszonyított időeltolódás,
 • a kérés tartalma (konkrét webhely),
 • a hozzáférés állapota / HTTP-állapotkód,
 • továbbított adatmennyiség,
 • a hozzáférést kérő webhely,
 • böngésző, nyelvi beállítások, a böngészőszoftver, az operációs rendszer és a felület verziószáma.

 

Ezenfelül, a szervereinkhez való jogosulatlan illetve jogellenes hozzáférések vagy azok megkísérlésének felderítéséhez fűződő jogos érdekünk alapján (összhangban a GDPR 6 (1) (f) pontjával) az adatokat korlátozott ideig tároljuk, abból a célból, meg tudjuk kezdeni a jogosulatlan illetve jogellenes hozzáférések, vagy azok megkísérlésének visszakövetését.

 

2. Orvosszakmai termékinformációkkal (medical information) és minőségi panasz bejelentéssel kapcsolatos tudnivalók

Orvosszakmai termékinformációk (medical information)

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a termékeivel kapcsolatosan a fogyasztói megkeresésekre szakmai válaszokat tudjon nyújtani. A beérkező, különböző termékekkel kapcsolatos szakmai kérdéseket Adatkezelő orvosszakértő munkatársai válaszolják meg.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelés jogalapja gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök esetén ((ide értve a gyógyászati segédeszközöket és az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközöket),) az Adatkezelőnek a termékeivel kapcsolatos, laikusokkal folytatott kommunikáció folytatásához fűződő jogos érdeke Továbbá az adatkezelés a népegészségügy területét érintő, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosításához fűződő közérdekből is szükséges, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan. Étrend-kiegészítők és kozmetikumok esetén az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

 

Kezelt személyes adatok kategóriái

Adatkezelő az Öntől beérkezett megkeresésében rögzített adatokat kezeli, amelyek az alábbiak: Az Ön vagy a bejelentésben érintett teljes neve, kapcsolattartási adatai, mint például az email címe, telefonszáma, lakcíme, továbbá minden olyan egyéb információ, amelyet Ön a megkeresésében az Adatkezelő részére megad. Az Ön által megadott adatok és információk tartalmazhatnak egészségügyi adatot is, amely különleges adat.

 

Megőrzési idő

Az adatkezelés ideje: 10 évig tárolja a rendszer az adatokat.

 

Minőségi panaszok

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, az Ön, mint fogyasztó részéről reset, Adatkezelő által forgalmazott gyógyszer vagy egyéb termékhez kapcsolódó, a termék minőségével kapcsolatos megkeresés megválaszolása, és azzal kapcsolatosan az Adatkezelő felelősségének megállapítása.

Tájékoztatjuk arról, hogy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve, köteles kivizsgálni minden általa forgalmazott termék minőségével kapcsolatos bejelentést, reklamációt, illetve esetleges panaszt, amely a fogyasztóktól érkezik.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja egyrészről a jogszabályrendelkezése, amely a Adatkezelő mint forgalmazó részére előírja a termék minőséggel kapcsolatos megkeresések/reklamációk, fogyasztói panaszokkivizsgálását, másrészről pedig az Ön valamint a lakosság létfontosságú, egészségügyi érdekeinek védelme.

 

A fogyasztói panaszok bejelentésének kivizsgálását az alábbi jogszabályok rendeli el:

 • a fogyasztóvédelemről az 1997. évi CLV. törvény, és
 • az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény.

 

Továbbá az adatkezelés a népegészségügy területét érintő, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosításához fűződő közérdekből szükséges, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön bejelentésében rögzített személyes adatokat és információkat a legkésőbb az utolsó levélváltástól számított legalább 6 éves időtartamig megőrizzük.

 

A kezelt személyes adatok kategóriái

Adatkezelő az Ön megkeresésében rögzített adatokat kezeli, amelyek az alábbiak: az Ön vagy a bejelentésben érintett teljes neve, kapcsolattartási adatai, mint például az email címe, telefonszáma, lakcíme, továbbá minden olyan egyéb információ, amelyet Ön a megkeresésében az Adatkezelő részére megad. Az Ön által megadott adatok és információk tartalmazhatnak egészségügyi adatot is, amely különleges adat.

 

Megőrzési idő

Az adatkezelés időtartama függhet attól, hogy mely termékkel kapcsolatosan tesz minőségi panaszt. Amennyiben többet szeretne megtudni, kérjük, hogy a megadott elérhetőségek valamelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot.

 

3. Mellékhatással kapcsolatos tudnivalók

Az emberek és az állatok gyógyszerekre, illetve orvostechnikai eszközökre adott biológiai reakciója eltérő, a klinikai fejlesztés során nem lehet kimutatni (még a legátfogóbb klinikai vizsgálatok során sem) a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök használatával kapcsolatos összes nemkívánatos reakciót vagy eseményt (mellékhatást) pedig. Rendkívül fontos, hogy a világszerte elérhető források alapján a nemkívánatos események – bármennyire is ritkán fordulnak elő abszolút értelemben – a fejlesztési szakaszban és a forgalomba hozatalt követően rögzítésre kerüljenek.

A nemkívánatos események ilyen jellegű nyomon követését farmakovigilanciának („FV”) hívják. Az FV-követelmények lehetővé teszik számunkra, illetve az illetékes szabályozó hatóságok (például az Európai Gyógyszerügynökség és más hatóságok) számára a nemkívánatos események kezelését, a közegészség védelmét, valamint a Bayer Egészségügyi Termékek magas színvonalának és biztonságosságának a fenntartását.


Farmakovigilanciai kötelezettségeink keretében olyan információkat kell kezelnünk, amelyek lehetővé teszik a beteg és/vagy a nemkívánatos esemény bejelentője személyének közvetlen vagy közvetett azonosítását. Ezen adatokat azért kapjuk meg, hogy folyamatosan el tudjuk végezni a Bayer Egészségügyi Termékek előny-kockázat értékelését és be tudjuk jelenteni az illetékes szabályozó hatóságoknak a nemkívánatos reakciók vagy események gyanúját, ezáltal teljesítve a vonatkozó szigorú előírásokat.


Valamennyi Személyes adat kezelésére kizárólag FV-célokból kerül sor, és csak akkor, ha ez a nemkívánatos esemény farmakovigilanciai kötelezettségeinkkel összhangban álló megfelelő dokumentálása, értékelése és jelentése szempontjából szükséges és célszerű.


Ha jelen Tájékoztatóval vagy Személyes Adatai felhasználásával kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a Tájékoztató végén található elérhetőségeinken.

 

A Személyes Adatok kezelésének jogalapja

Adatkezelő az FV tekintetében releváns személyes adatokat kezeli, beleértve a személyes adatok különleges kategóriáit is, a GDPR rendelkezéseivel összhangban, hogy

 • teljesíteni tudja az alkalmazandó farmakovigilanciai jogszabályok és előírások szerinti jogi kötelezettségeit, és érvényesüljön az FV-célok megvalósulásához fűződő jogos érdeke tekintettel arra, hogy
 • az FV-vonatkozású EU vagy tagállami jogszabályok megalkotására a közegészségügy, valamint a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök biztonságossága területén alapvető közérdekből került sor.

 

Az adatkezelés célja („FV-célok”)

A farmakovigilanciai kötelezettségeink teljesítésének részeként a Személyes Adatok kezelésére az alábbi célokból kerülhet sor:

 • nemkívánatos esemény felderítése;
 • Önnel való kapcsolatfelvétel az Ön által bejelentett nemkívánatos eseményről való további tájékoztatás kérése érdekében;
 • a nemkívánatos eseménnyel kapcsolatos információk összevetése a Bayer által kapott egyéb nemkívánatos eseményekkel kapcsolatos információkkal a gyártási tétel, a Bayer Egészségügyi Termék vagy az aktív hatóanyag egészének biztonságosságára vonatkozó elemzés céljából; és
 • kötelező jelentések benyújtása az illetékes nemzeti és/vagy regionális szabályozó hatóságokhoz, hogy azok ki tudják elemezni a gyártási tétel, a Bayer Egészségügyi Termék és a generikus vagy aktív hatóanyag egészének biztonságosságát.

 

A Személyes adatok kategóriái

A következő Személyes Adatok kezelése (ideértve a gyűjtést, tárolást vagy más módon történő felhasználást is) válhat szükségessé:

 

A Beteg esetén

 • a beteg neve és/vagy monogramja;
 • születési ideje/korcsoportja, neme, súlya, magassága;
 • egészségi állapotra, nemzetiségi vagy etnikai származásra és szexuális életre vonatkozó adatok;
 • kórtörténete és állapota, amely magában foglalhatja pl.:
  • a nemkívánatos eseményt feltételezhetően okozó Bayer Egészségügyi Termékre vonatkozó adatokat, ideértve az Ön által alkalmazott vagy a felírt adagolást, a Bayer Egészségügyi Termék szedésének vagy felírásának okát és az Ön szokásos adagolási rendjének bármely utólagos változását;
  • az Ön által jelenleg szedett vagy a nemkívánatos esemény bekövetkezése idején szedett egyéb gyógyszerekre vagy gyógymódokra vonatkozó adatokat, ideértve az Ön által alkalmazott vagy a felírt adagolást, a gyógyszer szedésének időtartamát, a gyógyszer szedésének okát és az Ön adagolási rendjének bármely utólagos változását;
  • az Ön által tapasztalt nemkívánatos esemény részleteit, az eseményt követőan Önnek nyújtott kezelésre, és a nemkívánatos eseménynek az Ön egészségére gyakorolt ​​esetleges hosszú távú hatásaira; valamint egyéb, a bejelentő által relevánsnak ítélt kórtörténetre vonatkozó adatokat, ideértve olyan dokumentumokat is, mint laboratóriumi jelentések, gyógyszeres kezelési előzmények és kórtörténet.

 

A Bejelentő esetén:

 • neve;
 • elérhetősége (amely magában foglalhatja az Ön címét, e-mail-címét, telefon- vagy faxszámát);
 • foglalkozása (ez az információ, az Ön feltételezett orvosi ismeretei szintjétől függően, behatárolhatja a nemkívánatos eseményekkel kapcsolatban Önnek feltett kérdéseket); és
 • a bejelentés tárgyához fűződő viszonyát.

 

A Személyes Adatok továbbítása

Farmakovigilanciai kötelezettségeink teljesítésének részeként a Személyes Adatok megosztásra és/vagy közlésre kerülhetnek:

 • a Bayer Vállalatcsoporton belül a bejelentett nemkívánatos esemény elemzése és feldolgozása érdekében;
 • az illetékes szabályozó hatóságokkal egy feltételezett nemkívánatos esemény vonatkozásában;
 • a Bayer Vállalatcsoportnak szolgáltatást nyújtó harmadik féllel; ezek között a szolgáltatók között lehetnek biztonsági adatbázis-szolgáltatók, call center-üzemeltetők, és abban az esetben, ha Ön a feltételezett nemkívánatos reakció részleteit piackutatóinkkal közli, az adott piackutatási szolgáltatóval. Felhívjuk figyelmét, hogy azon szolgáltatóink tekintetében, akikkel a Bayer Vállalatcsoport Személyes Adatot oszt meg vagy akik a nevünkben szolgáltatást nyújtanak vagy funkciót látnak el, megfelelő adatvédelmi biztosítékok állnak rendelkezésre;
 • egyéb gyógyszeripari társaságokkal, akik társ-marketing, társ-forgalmazó partnereink vagy a Bayer Vállalatcsoport más licencpartnerei, és ahol a biztonsági információk ilyen jellegű átadását a Bayer Egészségügyi Termékre vonatkozó farmakovigilanciai kötelezettségek megkövetelik. Felhívjuk figyelmét, hogy megfelelő adatvédelmi biztosítékok állnak rendelkezésünkre azon üzleti partnereink tekintetében, akikkel a Bayer Vállalatcsoport Személyes Adatot oszt meg vagy akik a nevünkben szolgáltatást nyújtanak vagy funkciót látnak el;
 • harmadik fél üzleti jogutóddal, egy adott Bayer Egészségügyi Termék, kapcsolódó projekt vagy terápiás terület eladása, engedményezése vagy átadása esetén, amely esetben a vevőt, az engedményest vagy az átvevőt kötelezzük arra, hogy az adott Személyes Adatokat az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezelje;
 • a nemkívánatos eseményekről szóló információk (például esettanulmányok és összefoglalók) közzétételekor; ilyen esetekben minden közleményből eltávolítjuk az azonosításra alkalmas adatokat, hogy az Ön személyazonossága ne kerüljön felfedésre.

 

Harmadik országok

Farmakovigilanciai adatbázisainkat a Bayer Németországban tárolja. Előfordulhat azonban, hogy Személyes Adatait a Bayer Vállalatcsoport többi tagjának, harmadik fél üzleti partnereknek és szabályozó testületeknek kell továbbítanunk. Ezek egy az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívüli olyan országban is lehetnek, amely tekintetében az Európai Bizottság nem mondta ki, hogy megfelelő szintű adatvédelmet biztosít („Harmadik Ország”).
Ha az Ön Személyes Adatait FV-célokra egy harmadik fél üzleti partner számára, valamely Harmadik Országba kell továbbítanunk, az Európai Bizottság által megfelelő garanciaként elfogadott általános adatvédelmi kikötéseket alkalmazunk. A szóban forgó kikötések egy példányát Ön is elkérheti adatvédelmi tisztviselőnktől az alábbi elérhetőségeken.

 

Megőrzési időszak

Személyes Adatait a farmakovigilanciai információk tárolására és jelentésére vonatkozó kötelező jogi előírásoknak megfelelően használjuk fel és tároljuk. Ezen kötelező szabályok előírják számunkra, hogy az FV-információkat – amelyek Személyes Adatokat is tartalmazhatnak – legalább a termék életciklusának időtartamára, valamint az érintett gyógyszer vagy orvostechnikai eszköz forgalomból történő kivonását követő tíz évre archiváljuk.

 

4. Sütik (cookie-k) beállítása

Mik azok a sütik?

Ez a webhely úgynevezett sütiket (más néven cookie-kat) használ. A sütik rövid szöveges fájlok, amelyeket a webkiszolgáló a webböngészőn keresztül tárol a végberendezés memóriájában. Ezek a fájlok olyan információkat (például preferált nyelvi és webhelybeállításokat) tartalmaznak, amelyeket az Ön webböngészője (az egyes sütik élettartamától függően) visszaküld nekünk, amikor Ön legközelebb felkeresi webhelyünket.

 

Milyen sütiket használunk?

Kétféle sütit használunk: az egyik csoportba a funkcionális sütik tartoznak (1), amelyek nélkül a webhely bizonyos funkciói nem működnének, a másik csoportba pedig a választható sütik tartoznak (2), amelyek a honlap használatának elemzésére és marketingcélokra szolgálnak. Az alábbi táblázatok részletesen ismertetik az általunk használt sütiket:

 

Választható sütik

Név

Cél és leírás

Élettartam

Szolgáltató

Hozzájárulás/beállítás

 

Ez a Weboldal nem használ Választható sütiket.

 

 

 

 

Az Ön hozzájárulása

A GDPR 6. Cikk (1) (a) rendelkezésével összhangban választható sütiket kizárólag az Ön előzetes hozzájárulásával használunk. Amikor első alkalommal keresi fel a Weboldalt, tájékoztató ablak jelenik meg, amellyel arra kérjük, hogy járuljon hozzá a választható sütik beállításához. Amennyiben hozzájárul, sütit helyezünk el a számítógépén, és a tájékoztató ablak nem jelenik meg újra, amíg a süti aktív. Miután lejárt a süti élettartama, vagy amennyiben Ön kikapcsolja a sütit, a Weboldal ismételt felkeresésekor a tájékoztató ablak újra megjelenik, és ismét a hozzájárulását kéri majd.

 

Sütik telepítésének megakadályozása

Webhelyünket természetesen sütik telepítése nélkül is használhatja. Webböngészőjében bármikor konfigurálhatja vagy letilthatja a sütik használatát. Emiatt azonban előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem működnek, vagy webhelyünk kevésbé lesz felhasználóbarát. A választható sütik használatát bármikor elutasíthatja. Ehhez a fenti táblázatban ismertetett elutasítási lehetőséget kell igénybe vennie.

 

5. Adatfeldolgozók igénybevétele

Személyes adatainak kezeléséhez erre szakosodott vállalkozókkal működünk együtt. Ezeket a vállalkozókat nagy körültekintéssel választjuk ki, és rendszeresen ellenőrizzük őket. Megfelelő adatfeldolgozási megállapodásokkal gondoskodunk arról, hogy a vállalkozók kizárólag a mi utasításainkra, és kizárólag előírásaink szerint dolgozhassanak fel személyes adatokat.

 

6. Az EU/EGT területén kívüli adatkezelés, harmadik országok

Adatbázisainkat a Bayer Németországban tárolja. Előfordulhat azonban, hogy Személyes Adatait a Bayer Vállalatcsoport többi tagjának, harmadik fél üzleti partnereknek és szabályozó testületeknek kell továbbítanunk. Ezek egy az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívüli olyan országban is lehetnek, amely tekintetében az Európai Bizottság nem mondta ki, hogy megfelelő szintű adatvédelmet biztosít („Harmadik Ország”). Ilyen esetekben gondoskodunk arról, hogy adatai megfelelő mértékű védelemben részesüljenek. Ennek érdekében például külön megállapítást kötünk szerződéses partnereinkkel (másolati példány kérésre elérhető), vagy kifejezett hozzájárulást kérünk az adatkezeléshez.

 

7. Az Ön jogaival kapcsolatos információk

A vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerint az alábbi jogokat biztosítjuk Önnek:

 • az általunk tárolt személyes adatairól való tájékozódás joga;
 • a személyes adatai helyesbítésének, törlésének vagy korlátozott kezelésének kérése iránti jog;
 • Adatkezelő jogos érdeken, illetve közérdeken alapuló adatkezelés, és a profilozás kifogásolásának illetve az ellene való tiltakozás joga, kivéve, ha mint Adatkezelő igazoljuk, hogy a jogos érdeken alapuló adatkezelést olyan nyomós és megalapozott indokok támasztják alá, amelyek elsődlegesek az Ön jogaival szemben, illetve ha az adott adatkezelésre jogi igények bejelentése, érvényesítése vagy védelme érdekében van szükség;
 • az adathordozhatósághoz való jog;
 • a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy ilyen fennállásának közvetlen veszélye esetén Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; honlap: naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400) vizsgálatot kezdeményezhet, illetve jogainak sérelme esetén az illetékes bíróságon eljárást kezdeményezhet. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 • a jövőre nézve bármikor visszavonhatja a személyes adatai gyűjtéséhez, kezeléséhez és használatához való hozzájárulását. További tájékoztatásért tekintse meg a hozzájárulásán alapuló adatkezelést leíró fenti fejezeteket.

 

Amennyiben élni kíván jogaival, kérelmét az alábbiakban megadott valamelyik elérhetőségre küldje:

 

8. Az adatkezelő elérhetőségei

Amennyiben élni kíván jogaival, vagy kérdése merül fel az adatkezelési tájékoztató kapcsán, kérelmét/kérdését a Bayer Hungária Kft. (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 26.; Cg.: 01-09-063142) elérhetőségre küldje meg részünkre e-mailben (adatvedelem@bayer.com) vagy postai úton (1117 Budapest, Dombóvári út 26.).

 

9. Az adatvédelmi tájékoztató módosítása

Adatvédelmi tájékoztatónkat időnként aktualizáljuk. Az adatvédelmi tájékoztatónk naprakész változatát weboldalon tesszük közzé. Az esetleges módosítások a webhelyünkön való közzétételkor lépnek hatályba. Ezért azt ajánljuk, hogy rendszeresen keresse fel webhelyünket, és tájékozódjon az esetleges újabb változatról.

 

© Budapest, Bayer Hungária Kft.