Magyarország

Transzparencia

A collage of pictures of people working in a medical office.

Az együttműködésen alapuló kutatás a betegek és a társadalom számára egyaránt előnyös

 

A gyógyszeripari ágazat és az egészségügyi szakemberek közti együttműködés eredményeként számos innovatív gyógyszer született, valamint csökkent a különféle betegségek életünkre gyakorolt hatása. A Bayernél meggyőződésünk, hogy az egészségügyi szakemberekkel való szoros együttműködés és a szakértők folyamatos továbbképzése révén jobb eredmények érhetők el a betegek kezelése terén.

A gyógyszeripari ágazat és az egészségügyi szakemberek számos különféle területen működnek együtt a preklinikai kutatások, a klinikai fejlesztések, kezelések és gyakorlatok során.

 

A betegekkel való elsődleges találkozási pontként az egészségügyi szakemberek felbecsülhetetlen értékű szaktanácsadással szolgálhatnak a betegségek kimenetelével és kezelésével kapcsolatosan. Ez létfontosságú szerepet játszik a betegellátás, a kezelési lehetőségek és a betegségek kimenetelének javítására irányuló törekvéseink tökéletesítésében.

 

1. példa az együttműködésre: Klinikai vizsgálatok

A betegeknek a megfelelő gyógyszerekre van szükségük

 

A betegek csak akkor profitálhatnak igazán a világszerte meglévő nagy mennyiségű, felbecsülhetetlenül értékes orvosi tudásanyagból, ha belső szakértőink szorosan együttműködnek a külső kutatókkal és az egészségügyi szakemberekkel. Szilárd meggyőződésünk, hogy e közösen hasznosított szakértelem hozzásegíthet minket a jelentős betegségek behatóbb ismeretéhez és a hatékonyabb gyógyszerek gyorsabb kifejlesztéséhez. A kezelőorvosok és egyéb egészségügyi szakemberek klinikai vizsgálatokat folytatnak különféle vizsgálati központokban az egészségügyi hatóságok, intézményi felülvizsgáló testületek és etikai bizottságok által engedélyezett klinikai vizsgálati tervnek megfelelően, így ők jelentik a legfontosabb kapcsot az ágazat és a résztvevő betegek között, továbbá az adatgyűjtés is az ő feladatuk. Az egészségügyi szakemberek és szervezetek klinikai vizsgálati szakértelmét, idő- és energiaráfordítását viszont honorálni kell.

 

2. példa az együttműködésre: Az orvosok képzésének támogatása

A betegeknek a legtájékozottabb orvosokra van szükségük

 

A Bayer innovatív gyógyszerek fejlesztésével foglalkozik. Az új kezeléseket – felelősségteljes alkalmazásuk érdekében – be kell mutatni és el kell magyarázni az egészségügyi szakembereknek. Éppen ezért támogatjuk az egészségügyi szakemberek konferenciákon és képzéseken történő részvételét, mivel ennek révén az orvosok hozzáférhetnek a legújabb kutatási eredményekhez, és ezek ismeretében a legjobb kezelést írhatják fel betegeiknek. Csak így tehetünk eleget az új kezelések helyes alkalmazásának elősegítésére irányuló kötelezettségvállalásunknak. A tudományos témájú rendezvények mellett az orvosok számos más forrásból is tájékozódhatnak.

 

A gyógyszeripar és az egészségügyi szakemberek – átlátható kapcsolat

Az egészségügyi szakemberekkel való együttműködés során betartjuk az ágazat és az egészségügyi szakemberek közti érintkezést egyértelműen szabályozó hatályos jogszabályokat és előírásokat, így az egészségügyi törvényeket és az ágazati kódexeket. Ezeket a szabályokat további átláthatósági szabályozások módosítják, mint például az egyesült államokbeli „Sunshine Act”, az európai EFPIA Transzparencia Kódex, valamint a különféle helyi beszámolási kötelezettségek. A szakemberek függetlenségét és integritását teljes mértékben tiszteletben tartjuk.

A Bayer teljes mértékben támogatja a gyógyszeripari ágazat, illetve az egészségügyi szakemberek és szervezetek közötti kapcsolat átláthatóságának növelését, ezért biztosítja az EFPIA Transzparencia Kódex betartását.

 

33 ország 40 vezető európai vállalata kötelezte el magát az EFPIA Transzparencia Kódex betartása mellett

Az EFPIA Transzparencia Kódex (teljes cím: A gyógyszeripari vállalatok által az egészségügyi szakembereknek és egészségügyi szervezeteknek biztosított juttatásokra vonatkozó EFPIA Transzparencia Kódex) értelmében valamennyi EFPIA tagvállalat önként kötelezettséget vállal az egészségügyi szakembereknek és szervezeteknek biztosított juttatások nyilvánosságra hozására. A szabályzat értelmében az EFPIA összes tagja (köztük a Bayer) közzéteszi a vényköteles humán gyógyszerek fejlesztésével és üzleti értékesítésével kapcsolatban közvetve vagy közvetlenül biztosított valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatást. A tárgy évben biztosított kifizetésekre vonatkozó adatok publikációjára legkésőbb a következő év júniusáig sor kerül. A közzétételi folyamat minden egyes beszámolási időszakban megismétlődik.

 

A díjazás mértéke

Az egészségügyi szakemberek a gyógyszeripari ágazat számára nyújtott szakértelmükért és szolgáltatásaikért cserébe díjazásban részesülnek. A díjazás és a juttatások mértéke az adott tevékenység típusától, a szakértelem szintjétől és az időráfordítás mennyiségétől függ. A megengedett maximális összeget szintén több tényező határozza meg, így például a helyi átlagjövedelem, a vonatkozó jogszabályok és a meglévő ágazati kódexek. Az alapelv az, hogy a kapott szolgáltatásokért azok normál piaci értékének megfelelő díjazás jár annak érdekében, hogy a honoráriumot ne lehessen felhasználni az egészségügyi szakemberek kezelési döntéseinek tisztességtelen befolyásolására.

 

Közzététel: egyénenként vagy összesítve?

Az egészségügyi szakembereknek biztosított juttatások közzététele egyénenkénti vagy összesített formában történik. Az EFPIA Transzparencia Kódex betartása az ágazati szereplők önkéntes vállalása, a legtöbb európai országban viszont az egyedi közzététel kizárólag az egészségügyi szakember kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Amennyiben az egészségügyi szakember nem járul hozzá az egyedi közzétételhez, a juttatások közzététele összesítve történik. Egyes országokban az egészségügyi szervezetek hozzájárulására is szükség van. A kutatási és fejlesztési tevékenységgel összefüggő juttatások közzététele az EFPIA Transzparencia Kódex értelmében mindig összesített formában történik.

 

Adatvédelmi szabályok, előírások

A Bayer teljes mértékben tiszteletben tartja az adatok védelmét és biztonságát. Éppen ezért különféle lépéseket teszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk az adatok védelmét a helyi és nemzetközi hatóságok által előírt, illetve ellenőrzött adatvédelmi szabályoknak, előírásoknak megfelelően. Az adatok kizárólag akkor tehetők közzé, ha azok kezeléséhez és közzétételéhez az érintett írásban, kifejezetten hozzájárul. Az adatok külső támadásokkal és manipulációval szembeni védelmét magas szintű adatbiztonsági mechanizmusok biztosítják. A közzététellel összefüggésbe hozható személyes adatokhoz kizárólag az adatgyűjtésért vagy jelentéskészítésért felelős belső munkatársak férhetnek hozzá.

 

Teljes körű közzététel

Meggyőződésünk, hogy kizárólag a teljes körű közzététel segítségével alkotható reális kép az egészségügyi szakemberekhez fűződő kapcsolatunkról, éppen ezért egyéni szinten részadatokat nem teszünk közzé. Amennyiben valamely egészségügyi szereplő nem járul hozzá valamely konkrét tevékenységgel kapcsolatos adatai közzétételéhez, a Bayer semmilyen adatot nem hoz nyilvánosságra a szereplőkkel kapcsolatban, hanem a juttatásokat összesítve tünteti fel az EFPIA-jelentésben.

 

Az EFPIA Transzparencia Kódex megvalósítása

A Gyógyszeripari Egyesületek Európai Szövetsége (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA) tagjaként a Bayer elkötelezett az iparág átláthatóságának biztosítása iránt és az EFPIA Transzparencia Kódex szabályait magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

Az EFPIA Transzparencia Kódex értelmében a Bayer az egészségügyi szakemberek és szervezetek részére nyújtott pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat közzéteszi a globális és lokális weboldalain is.

 

Juttatások közzététele

A Bayer a gyógyszeripar és az egészségügyi szakemberek és egészségügyi szervezetek közötti érintkezés jellegének és mértékének átláthatóbbá tétele érdekében a közvetlenül vagy közvetve az egészségügyi szakembereknek vagy egészségügyi szervezeteknek a vényköteles gyógyszer-készítményekkel összefüggésben biztosított összes juttatást az AIPM Transzparencia Kódex keretében dokumentálja és hozza nyilvánosságra. Az egészségügyi szakemberekkel való együttműködés során betartjuk a vonatkozó jogszabályokat és előírásokat, a különféle helyi beszámolási kötelezettségeket, és teljes mértékben tiszteletben tartjuk a szakemberek függetlenségét és integritását.

 

Hozzáférés az adatokhoz

 

2020 2021 2022
PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése

A Bayernél meggyőződésünk, hogy az egészségügyi szakemberekkel való szoros együttműködéssel és a szakemberek folyamatos továbbképzése révén, jobb eredmények érhetőek el a betegek kezelése terén.

 

Elköteleztük magunkat az egészségügyi szakemberek (healthcare professionals, HCP) és az egészségügyi szervezetek (healthcare organizations, HCO) számára a szakértelmükért, idő- és energiaráfordításukért cserébe nyújtott díjazás átláthatóságának biztosítása mellett. Az egészségügyi szakemberekkel való együttműködés során betartjuk a vonatkozó jogszabályokat és előírásokat, így például az európai EFPIA Transzparencia Kódexet, valamint a különféle helyi beszámolási kötelezettségeket, és teljes mértékben tiszteletben tartjuk a szakemberek függetlenségét és integritását.

 

Az EFPIA Transzparencia Kódexet az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete Magyarországon is elfogadta, melynek rendelkezéseit a Bayer Hungária Kft. magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

E szabályzatok annak biztosítására szolgálnak, hogy az esetleges összeférhetetlenségnek még a látszatát is elkerüljük. Az ágazat és az egészségügyi közösség közötti együttműködés átláthatóvá tételével a nyilvánosság pontosabb képet kaphat az együttműködés jelentőségéről és értékéről.

 

A Bayer a gyógyszeripar és az egészségügyi szakemberek illetve egészségügyi szervezetek közötti érintkezés jellegének és mértékének átláthatóbbá tétele érdekében a közvetlenül vagy közvetve az egészségügyi szakembereknek (HCP) vagy egészségügyi szervezeteknek (HCO) biztosított összes juttatást az EFPIA Transzparencia Kódex keretében dokumentálja és hozza nyilvánosságra. A beszámolási időszak mindig egy teljes naptári év.

 

E módszertani összefoglaló célja, hogy a jelentéshez hozzáférő személyek számára tájékoztatást nyújtson a vonatkozó információk Bayer általi dokumentálásának és közzétételének módjáról. Ezen belül részletesen ismerteti az adatgyűjtést és a beszámolást. Az EFPIA Transzparencia Kódex általános szabályai minden tagvállalatra érvényesek, és ezek mindegyike előre meghatározott formátumban közzéteszi majd a vonatkozó juttatásokat. A beszámolási módszertan egyes részleteinek eldöntését azonban az egyes vállalatokra bízzuk, hogy azt rugalmasan belső folyamataikhoz igazíthassák.

 

Ha kétsége van afelől, hogy egy bizonyos juttatást fel kell-e tüntetni a beszámolóban, úgy vállalatunk mindig a teljes körű közzétételre törekszik. Egy adott juttatást csak akkor nem kell feltüntetni a jelentésben, ha egyértelműen megállapítható, hogy nem esik a Transzparencia Kódex hatálya alá.

 

A módszertani összefoglaló a következőképpen épül fel: egy adott kérdés alapján részletesen kifejtjük, hogy a Bayer miként kezeli az egészségügyi szakembereknek (HCP) és az egészségügyi szervezeteknek (HCO) nyújtott juttatások közzétételét. Amennyiben lehetséges, az általános magyarázatot példákkal is szemléltetjük az egyértelműség kedvéért.

Módszertani összefoglaló

 

A Gyógyszeripari Egyesületek Európai Szövetsége (EFPIA) 2013. június 24-én elfogadta az EFPIA HCP / HCO Disclosure Code-ot, amelynek tárgya az egészségügyi szakembereknek és egészségügyi szervezeteknek nyújtott juttatások közzététele, a gyógyszeripari ágazat átláthatóságának biztosítása jegyében. Az ennek nyomán megszületett Magyar Transzparencia Kódex az innovatív gyógyszeripari tagvállalatok ágazati önszabályozásának eredménye, amely a jogi normáknál szigorúbb követelményeket fogalmaz meg!

 

A 2015. évtől kezdődően minden tagvállalat – így a Bayer Hungária Kft. is – rögzíti és nyilvánosságra hozza azon juttatásokat, amelyeket

 • vényköteles gyógyszerkészítményekkel (‚RX’) kapcsolatban,

 • közvetlenül vagy közvetetten,

 • egészségügyi szakember és egészségügyi szolgáltató / szervezet részére vagy javára nyújt.

A közzététel évenkénti, a vonatkozó jelentéstételi időszak végét követő évben hat (6) hónapon belül, de legkésőbb június 30-ig. A közzétett információknak az első közzétételt követően legalább három (3) évig nyilvánosnak kell maradniuk, kivéve, ha a kedvezményezett a közzétételhez való hozzájárulását időközben visszavonja.

A juttatások közzététele négy fő kategóriában valósul meg.

Kategóriák

Juttatások

Egészségügyi szakemberek

Egészségügyi intézmények

Adományok és támogatások

   -

   Pénzbeli vagy egyéb

Rendezvényeken történő részvétel támogatása

 1. Regisztrációs díj

 2. Utazási és szállásköltség

 1. Szponzoráció

 2. Regisztrációs díj

 3. Utazási és szállásköltség

Konzultáció és szolgáltatások

 1. Megbízási díj

 2. Szerződésben rögzített egyéb költségek (például utazás, szállás, regisztrációs díj)

Kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó juttatások

Megbízási díj, utazási és szállásköltség, egyéb, a szolgáltatáshoz kapcsolódó költségek

 

A Transzparencia Kódex rendelkezéseinek megfelelően a közzététel nyomán az egészségügyi szakember / egészségügyi szolgáltató név szerinti feltüntetésével, a juttatás összege az egyes fenti kategóriák szerint összesítve kerül közzétételre – amennyiben a közzététel lehetősége biztosított.

 

Nem tartoznak a közzétételi kötelezettség hatálya alá:

 • kizárólag nem vényköteles gyógyszerekkel kapcsolatos juttatások,

 • orvosi és edukációs célokat szolgáló eszközök átadása,

 • csekély értékű vendéglátás,

 • ingyenes orvosi minta átadása,

 • szokásos gyógyszerbeszerzési és –értékesítési folyamat részeként megvalósuló juttatások.