Декларация за поверителност

Настоящият уеб сайт (наричан по-долу „Уеб сайт“ в настоящия документ) се предоставя от дружеството Bayer AG (наричано по-долу „ние“ и „нас“ в настоящия документ). За повече информация относно доставчика на Уеб сайта вж. нашето изявление за собственост.

 

Информация относно други форми на обработване на данни, които не са свързани с Уеб сайта, извършвани от нас и всички наши филиали на територията на Германия (напр. в случаите, в които ни предоставяте своя визитна картичка или събираме ваши данни от общественодостъпни източници на информация), е налична на информационната страница във връзка с поверителността за определени форми на обработване на данни.

 

Налична е също допълнителна информация относно поверителността на данните за конкретните държави и/или региони, в които Bayer извършва дейност. За повече информация относно поверителността на данните в конкретна държава и/или регион направете справка с наличния списък с местни декларации за поверителност на данните.

 

A.Обработване на лични данни

Чрез текста по-долу желаем да ви предоставим информация за начина, по който обработваме вашите лични данни, когато използвате нашия Уеб сайт. Освен ако не е посочено друго в следващите раздели, правното основание за обработване на вашите лични данни произтича от факта, че това обработване е необходимо за предоставяне на функциите на Уеб сайта, заявени от вас (съгласно чл. 6, ал. 1, буква b от Общия регламент относно защитата на данните).

 

Използване на нашия Уеб сайт

1.Достъп до нашия Уеб сайт

Когато осъществявате достъп до нашия Уеб сайт, вашият браузър ще прехвърли някои данни на нашия уеб сървър. Това прехвърляне се извършва поради технически причини и е необходимо, за да ви предостави информацията, която сте заявили. С цел по-лесен достъп до Уеб сайта се събират, съхраняват за кратък период от време и използват следните данни:

 

 • IP адрес;
 • дата и час на осъществяване на достъп;
 • разликата в часовата зона спрямо часа по Гринуич (GMT);
 • съдържанието на заявката (конкретен сайт);
 • състоянието на достъпа/HTTP кода за състояние;
 • прехвърляния обем от данни;
 • уеб сайтът, от който се заявява достъп;
 • браузъра, настройките за език, софтуерната версия на браузъра, операционната система и средата.

 

В допълнение към това, с цел да защитим своите законни интереси ще съхраняваме тези данни за ограничен период от време, за да можем да извършим проследяване на личните данни в случай на осъществяване или опит за осъществяване на неупълномощен достъп до нашите сървъри (съгласно чл. 6, ал. 1, буква f от Общия регламент относно защитата на данните).

 

2.Задаване на бисквитки

a)Какво представляват бисквитките?

Нашият Уеб сайт използва т.нар. „бисквитки“. Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се съхраняват в паметта на вашето устройство чрез вашия браузър. Бисквитките съдържат определена информация (напр. предпочитанията ви за език или настройки на даден уеб сайт), която браузърът може (в зависимост от периода на валидност на бисквитката) да ни предаде отново следващия път, когато посетите нашия Уеб сайт.

 

b)Какви бисквитки използваме?

Разграничаваме бисквитките в две категории: (1) функционални бисквитки, без които функциите на Уеб сайта ще са ограничени; и (2) незадължителни бисквитки, които се използват за анализ на дейността на Уеб сайта и с цел маркетинг. Таблицата по-долу описва подробно видовете незадължителни бисквитки, които използваме:

 

 

c)Използване в зависимост от вашето разрешение

Използваме незадължителни бисквитки само ако сме получили предварително вашето разрешение (съгласно чл. 6, ал. 1, буква a от Общия регламент относно защитата на данните). Първия път, когато посетите нашия Уеб сайт, ще видите банер, който ще поиска вашето разрешение за задаване на незадължителни бисквитки. Ако дадете разрешението си, ще запишем бисквитка на вашия компютър, а банерът няма да се появява отново, докато тази бисквитка е активна. След като периодът на валидност на бисквитката изтече или ако я изтриете, банерът ще се покаже отново следващия път, когато посетите нашия Уеб сайт, и отново ще поиска вашето разрешение.

 

d)Как да предотвратите задаването на бисквитки

Имате право да използвате нашия Уеб сайт, без да задаваме никакви бисквитки за вас. Можете по всяко време да конфигурирате настройките за бисквитки на своя браузър или да дезактивирате напълно използването на бисквитки. Имайте предвид, че това може да ограничи функциите на нашия Уеб сайт или да направи навигирането в него по-неудобно. Можете да възразите на задаването на незадължителни бисквитки по всяко време, като използвате съответната опция за отказ, посочена в таблицата по-горе.

 

3.Анализ на дейността на Уеб сайта и онлайн реклама, базирана на поведението

Google Анализ

Нашият Уеб сайт използва Google Анализ, услуга за уеб анализ, предоставяна от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ („Google“).

 

От наше име Google анализира използването на нашия Уеб сайт от ваша страна. За тази цел ние използваме, наред с други функции, бисквитките, описани по-подробно в таблицата по-горе. Информацията, която се събира от Google във връзка с използването на нашия Уеб сайт от ваша страна (напр. URL адреса, препращащ към Уеб сайта, нашите уеб страници, които сте посетили, видът браузър, който използвате, настройките ви за език, операционната система и разделителната способност на екрана ви), ще се прехвърля на сървър на Google на територията на САЩ, където ще се съхранява и анализира. Съответните резултати от този анализ след това ни се предоставят в анонимизиран формат. При този процес данните за използването от ваша страна не се свързват с вашия пълен IP адрес. На нашия Уеб сайт сме активирали функцията за анонимизиране на IP адреси, която се предоставя от Google. Тази функция изтрива последните 8 цифри (за IP адрес от тип IPv4) или последните 80 бита (за IP адрес от тип IPv6) от вашия IP адрес. Освен това, сключвайки конкретни споразумения с Google, ние гарантираме, че се поддържа адекватно ниво на защита на данните по отношение на обработката на лични данни от Google в САЩ.

 

Имате право да оттеглите съгласието си за използване на вашите данни с цел уеб анализ по всяко време. Можете да направите това, като изтеглите и инсталирате наличната добавка за браузър на Google или като промените опциите си за съгласие в таблицата по-горе, при което на вашето устройство ще се запише бисквитка за оттегляне на съгласието. И при двете опции няма да се допуска уеб анализ, но само докато използвате браузъра, на който сте инсталирали добавката и докато бисквитката за оттегляне на съгласието се съхранява на вашето устройство.

 

Повече информация относно Google Анализ е налична в Условията за използване на Google Анализ, Указанията на Google Анализ за поверителност и защита на данните и Правилата за поверителност на Google.

 

Мултимедиен център от Notified

На нашия уебсайт ние използваме външната услуга за анализ Мултимедиен център на нашия уебкаст доставчик Intrado Digital Media AB | Hallenborgsgatan 1A, 201 20 Малмьо, Швеция („Notified“).

 

Notified ще анализира използването на нашето уебкаст от наше име.

 

За тази цел ние използваме, наред с други, бисквитките, описани по-подробно в таблицата по-горе. Информацията, събрана от Intrado във връзка с вашето използване на нашето уебкаст (напр. препращащия URL адрес, нашите посетени от вас уеб страници, вашия тип браузър, вашите езикови настройки, вашата операционна система, разделителна способност на екрана ви, дата, продължителност на гледане от вас, част от гледаното от вас уебкаст) ще бъде предадено на сървър на Intrado в Германия, където ще бъде съхранено и анализирано. След това съответните резултати ще ни бъдат предоставени в анонимна форма. Вашите данни за използване няма да бъдат свързани с пълния ви IP адрес по време на този процес.

 

Можете да оттеглите съгласието си за използването на уеб анализ за уебкастове по всяко време, като администрирате съгласията си в Центъра за предпочитания за поверителност, като в този случай ще бъде поставена бисквитка за отказ.

 

Допълнителна информация относно правните въпроси и поверителността в Notified е достъпна в съответната декларация за поверителност.

 

На 27 септември 2021 г. Intrado Corporation („Intrado“) обяви ребрандирането на бизнеса си с цифрови медии на Notified®. Понастоящем ребрандирането се отнася само за търговското име, а не за промяна на името на юридическото лице на Digital Media. Следователно всички препратки към Intrado, намерени на https://www.intrado.com/en/legal-privacy, трябва да се четат като препратки към Notified.

 

Онлайн поведенческа реклама с Adition

Нашият доставчик на рекламни услуги Mediascale GmbH & Co KG отговаря за събирането на данни за онлайн реклама. Използва се системата за проследяване от доставчика на услуги: ADITION technology AG, Oststraße 55, D-40211 Düsseldorf. Системата се използва на нашите уебсайтове за проследяване на въздействието на кампанията. Правното основание е Вашето съгласие съгласно чл. 6 ал. 1 лит. GDPR.

 

При контролиране на базирано на потребителите онлайн рекламиране (така нареченото пренасочване), контактите (визуални контакти и кликвания върху рекламни банери), които потребителите имат с реклами на други уебсайтове, са свързани с последващи взаимодействия на нашия уебсайт. Събраните данни се оценяват статистически с цел оптимизиране на ефективността на медийните кампании. Всички събрани данни за употреба се съхраняват под псевдоним. Събраните данни не се използват за персонално идентифициране на посетителите на нашия уебсайт и не се комбинират с лични данни за носителя на псевдонима.

 

Доставчикът на услуги събира и обработва под псевдоним вашето поведение при използване на уебсайтове, управлявани от нас. Тези данни се използват за адресиране на потребителите след посещение на нашите уебсайтове с насочена реклама според поведението им при използване. Тази реклама се показва извън нашите уебсайтове.

 

Можете да оттеглите съгласието си за това прехвърляне на информация от Adition за целите на онлайн поведенческата реклама по всяко време, като администрирате вашите съгласия в Центъра за предпочитания за поверителност, в който случай ще бъде поставена бисквитка за отказ.

 

Допълнителна информация относно защитата на данните в Adition можете да намерите тук https://www.adition.com/bg/privacy/

 

Онлайн реклама, базирана на поведението, с Facebook

Този Уеб сайт използва услуга за онлайн реклама, базирана на поведението, предоставяна от Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия (където Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ, е подизпълнител за обработване на данните) („Facebook“).

 

Facebook анализира използването на този Уеб сайт от ваша страна. За тази цел ние използваме бисквитките, описани по-подробно в таблицата по-горе. Информацията, която се събира от Facebook във връзка с използването на нашия Уеб сайт от ваша страна, ще се прехвърля на сървър на Facebook на територията на САЩ, където ще се съхранява и анализира. Тази информация включва URL адреса, препращащ към Уеб сайта, настройките ви за език, операционната система, разделителната способност на екрана ви, както и допълнителна информация в зависимост от приложените събития на Facebook Pixel (напр. „покупка“ обработва вида, идентификатора и номера на избрания артикул, както и информация за плащане и използвана валута; „търсене“ обработва низа за търсене, когато търсите даден продукт на нашия Уеб сайт; „преглед на съдържание“ обработва идентификатора, името, валутата и стойността на съдържанието). Ние и Facebook като наш партньор ще използваме тази информация, за да адаптираме рекламите си според вашите интереси, да ограничим случаите, в които ви се показва една и съща реклама, да оценяваме ефективността на промоционалните кампании и за да разбираме по-добре поведението на посетителите, след като конкретна реклама им бъде показана. Когато посетите друга времева линия във Facebook или други уеб сайтове от рекламната мрежа на Facebook (т.нар. „Мрежа на аудиторията“), може да видите информационни канали, които са персонализирани спрямо вашите интереси въз основа на информацията, събрана на нашия Уеб сайт.

 

Facebook Inc. има сертификат за съответствие с рамковия закон „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“, който гарантира, че се поддържа адекватно ниво на защита на данните при обработването на лични данни от Facebook на територията на САЩ.

 

Имате право да оттеглите по всяко време съгласието си за това прехвърляне на информация към Facebook с цел онлайн реклама, базирана на поведението. Можете да направите това, като промените опциите си за съгласие в таблицата по-горе, при което на вашето устройство ще се запише бисквитка за оттегляне на съгласието. Имайте предвид, че оттеглянето на съгласието ви ще предотврати прехвърлянето на информация към Facebook само докато бисквитката за оттегляне на съгласието се съхранява на вашето устройство.

 

Facebook носи отговорност за обработването на личните данни, които събира директно от нашия Уеб сайт с цел услуги за онлайн реклама, базирана на поведението. Тъй като нямаме контрол върху личните данни, които се събират и обработват от трети страни, не сме в състояние да осигурим правнообвързваща информация относно обхвата и целта на такова обработване на вашите лични данни. Поради тази причина трябва да направите справка с уведомлението на Facebook относно поверителността на данните, за да получите повече информация относно начина, по който Facebook обработва вашите лични данни, както и продължителността на това обработване. Към момента на изготвяне на настоящата декларация за поверителност уведомлението на Facebook е налично в декларацията за поверителност на Facebook.

 

Онлайн реклама, базирана на поведението, с Google

Този Уеб сайт използва услуга за онлайн реклама, базирана на поведението, предоставяна от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ („Google“).

 

Google анализира използването на този Уеб сайт от ваша страна. За тази цел Google използва бисквитките, описани по-подробно в таблицата по-горе. Информацията, която се събира от Google във връзка с използването на нашия Уеб сайт от ваша страна (напр. URL адреса, препращащ към Уеб сайта, нашите уеб страници, които сте посетили, видът браузър, който използвате, настройките ви за език, операционната система и разделителната способност на екрана ви), ще се прехвърля на сървър на Google на територията на САЩ, където ще се съхранява и анализира. Ние и Google като наш партньор ще използваме тази информация, за да адаптираме рекламите си според вашите интереси, да ограничим случаите, в които ви се показва една и съща реклама, да оценяваме ефективността на промоционалните кампании и за да разбираме по-добре поведението на посетителите, след като конкретна реклама им бъде показана. Когато посетите друг уеб сайт от т. нар. „Google Дисплейна мрежа“, може да видите изскачащи прозорци, които са персонализирани спрямо вашите интереси въз основа на информацията, събрана на нашия Уеб сайт.

 

Google има сертификат за съответствие с рамковия закон „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“, който гарантира, че се поддържа адекватно ниво на защита на данните при обработването на лични данни от Google на територията на САЩ. Имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за това прехвърляне на информация към Google с цел онлайн реклама, базирана на поведението. Можете да направите това, като промените опциите си за съгласие в таблицата по-горе, при което на вашето устройство ще се запише бисквитка за оттегляне на съгласието, или да изтеглите и инсталирате добавката за браузър на Google, предоставяна от Google. И при двете опции няма да се допуска използване на услуги за онлайн реклама, базирана на поведението, но само докато използвате браузъра, на който сте инсталирали добавката, и бисквитката за оттегляне на съгласието се съхранява на вашето устройство.

 

Google носи отговорност за обработването на личните данни, които събира директно от нашия Уеб сайт с цел услуги за онлайн реклама, базирана на поведението. Тъй като нямаме контрол върху личните данни, които се събират и обработват от трети страни, не сме в състояние да осигурим правнообвързваща информация относно обхвата и целта на такова обработване на вашите лични данни. Поради тази причина трябва да направите справка с уведомлението на Google относно поверителността на данните, за да получите повече информация относно начина, по който Google обработва вашите лични данни, както и продължителността на това обработване. Към момента на изготвяне на настоящата декларация за поверителност уведомлението на Google е налично в Указанията на Google за защита на данните с цел реклама.

 

Онлайн реклама, базирана на поведението, с LinkedIn

Маркерът за аналитични данни на LinkedIn позволява събиране на данни във връзка с посещения на членуващите на вашия уеб сайт, включително URL адреса, страница на препращане, IP адрес, характеристики на устройството и браузъра (потребителски агент), както и времево клеймо на посещението. IP адресите се съкращават или (когато става въпрос за достъп на членуващи на различни устройства) хешират, а преките идентификатори на членуващите се премахват в срок от седем дни, за да се псевдонимизират данните. Останалите псевдонимизирани данни се изтриват в рамките на 180 дни.

 

LinkedIn не споделя лични данни със собственика на уеб сайта, а само предоставя отчети (които не ви идентифицират) относно аудиторията на уеб сайта и представянето на рекламите на него. LinkedIn също така предоставя функция за пренасочване на реклами за посетители на уеб сайта (за до 90 дни от посещението), което позволява на собственика на уеб сайта да показва персонализирани реклами на страници, които не са част от уеб сайта, като използва тези данни, без да идентифицира членуващия. Също така използваме данни, които не ви идентифицират, за да предоставяме по-подходящи реклами и да се свързваме с членуващи на различни техни устройства. Членуващите в LinkedIn могат да управляват начина, по който се използват техните лични данни с цел реклама, от настройките на техните акаунти.

 

Онлайн реклама, базирана на поведението, с Trade Desk

Този Уеб сайт използва Trade Desk, услуга за т.нар. насочена реклама, предоставяна от нашия партньор The Trade Desk, Inc., 42 N. Chestnut Street, Ventura, CA 93001 („Trade Desk“).

 

Trade Desk се използва за т.нар. ремаркетинг на рекламите въз основа на вашето поведение на нашия Уеб сайт. Имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за този вид анализ на използването на този Уеб сайт от ваша страна. Можете да направите това, като промените опциите си за съгласие в таблицата по-горе, при което на вашето устройство ще се запише бисквитка за оттегляне на съгласието, или да посетите адреса http://www.adsrvr.org/ и да се отпишете от услугите на Trade Desk. И при двете опции няма да се допуска уеб анализ, но само докато използвате браузъра, на който сте направили този избор, и бисквитката за оттегляне на съгласието се съхранява на вашето устройство. Допълнителна информация относно Trade Desk е налична на адрес https://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy.

 

Реклами в X (с предишно наименование Twitter) и проследяване на реализациите (пиксел)

В допълнение представяме реклами в социалната мрежа „X“ (Twitter Inc., One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ирландия). С Вашето съгласие използваме „Пиксел за взаимодействие с потребителите“ от Twitter Inc. на нашия уеб сайт. Проследяването на реализациите в X записва и обработва информация относно потребителското Ви поведение на нашите уеб сайтове и използва бисквитки за това. Те се записват локално на Вашето устройство.

 

Използваме проследяването на реализациите в X (с предишно наименованиеTwitter) за маркетингови цели и с цел оптимизация, по-специално за анализиране на използването на нашия уеб сайт и подобряване на отделните функции и услуги, както и цялостното потребителско изживяване. Чрез статистически анализ на поведението на потребителите се надяваме да подобрим нашия уеб сайт и да го направим по-интересен за потребителите. Имаме законен интерес да обработваме данните по-горе, като за да го направим, използваме услугите на доставчици трети страни (правно основание съгласно чл. 6, ал. 1, буква 1 от Общия регламент относно защитата на данните (GDPR)).

 

Можете да предотвратите инсталирането на бисквитки, като изтриете вече съществуващите и дезактивирате функцията за записване на бисквитки в настройките на Вашия уеб браузър.

 

Освен това можете да предотвратите записването на тази информация от X, като промените съответно настройките на следната страница, за която X предоставя връзка: https://twitter.com/personalization/

 

Имайте предвид, че тези настройки ще бъдат изтрити, когато изтриете Вашите бисквитки.

 

Допълнителна информация относно проследяването на реализациите и настройките за защита на данните за персонализирани реклами е достъпна и на адрес:  https://support.twitter.com/articles/20171528#

 

X носи отговорност за обработването на данните във връзка с доставянето на нашите реклами в социалната мрежа. Допълнителна информация относно обработването на данни от Twitter като доставчик трета страна е налична на следния уеб сайт: https://twitter.com/bg/privacy

 

4.Използване на формуляри за контакт

Можете да се свържете директно с нас, като използвате формулярите за контакт, налични на нашия Уеб сайт. В тях може да ни предоставите следната информация:

 

 • собствено и фамилно име и длъжност;
 • държава;
 • данни за контакт (напр. имейл адрес и телефонен номер);
 • вашето съобщение.

 

Ние събираме, обработваме и използваме информацията, която ни предоставяте посредством формулярите за контакт, единствено с цел обработване на конкретното ви запитване.

 

5.Абониране за нашия бюлетин

На нашия Уеб сайт разполагате с възможността да се абонирате за нашия бюлетин. Въз основа на предварително предоставеното от вас съгласие ние ще събираме и използваме посочения от вас имейл адрес, за да ви предоставяме този бюлетин (съгласно чл. 6, ал. 1, буква a от Общия регламент относно защитата на данните).

 

Ако желаете да получавате персонализиран бюлетин, можете доброволно да ни предоставите следната допълнителна информация:

 

 • собствено и фамилно име;
 • длъжност;
 • медия и отдел;
 • град и държава;
 • език;
 • теми, които представляват интерес за вас.

 

За целите на абониране за нашия бюлетин използваме т.нар. процедура за двойна регистрация. След като се абонирате за бюлетина на нашия Уеб сайт, ще ви изпратим съобщение на посочения от вас имейл адрес, в което ще ви помолим да потвърдите абонамента. Ако не потвърдите абонамента, той ще бъде изтрит автоматично. За да предотвратим злоупотреба с личните ви данни, ще регистрираме вашия абонамент и потвърждението за него, като ще запишем IP адреса, който сте използвали в момента на абониране, часа на абониране и потвърждаване на абонамента, съобщенията, които сме изпратили във връзка с абонамента, текста на вашия абонамент и потвърждението му.

 

Имате право да оттеглите съгласието си за получаване на нашия бюлетин по всяко време. Това решение ще влезе в сила от момента на оттегляне нататък. За да заявите, че желаете да отмените абонамента си, можете да използвате връзката, която включваме във всички бюлетини, или да използвате данните за контакт, посочени по-долу.
 

6.Услуги или съдържание на трети страни на нашия Уеб сайт

На нашия Уеб сайт предоставяме услуги и/или съдържание на трети страни. Когато използвате тези услуги на трети страни или когато преглеждате съдържание на трети страни, се обменят комуникационни данни между вас и съответния доставчик. Това се случва поради технически причини.

 

Доставчикът на услугите или на съдържанието може също да обработва вашите данни за свои собствени, допълнителни цели. Доколкото ни е известно, ние сме конфигурирали услугите и съдържанието на доставчиците, за които е известно, че обработват данни за свои собствени цели, по начин, който блокира всякаква комуникация с цел, различна от предоставянето на услугите или съдържанието на нашия Уеб сайт, или комуникацията се извършва само след като изрично сте се съгласили да използвате съответната услуга. Имайте предвид обаче, че тъй като нямаме контрол върху данните, които се събират и обработват от трети страни, не сме в състояние да осигурим правнообвързваща информация относно обхвата и целта на такова обработване на вашите данни.

 

За повече информация относно обхвата и целта на такова събиране и обработване на вашите данни трябва да се консултирате с декларациите за поверителност на доставчиците, чиито/чието услуги и/или съдържание сме включили. Тези доставчици носят отговорност да защитават вашите данни в този контекст:

 

 

 

7.Регистриране за затворени потребителски групи

 

a)Ограничен достъп за специализирани потребителски групи

Има и друга специфична информация, която споделяме само с ограничени групи хора. За тях записваме следните лични данни:

 

 • собствено и фамилно име;
 • потребителско име и парола.
 • имейл адрес.

 

Обработваме тези лични данни, за да можем да ви предоставим достъп до нашия Уеб сайт. Тези данни се изтриват автоматично, ако дезактивирате акаунта си.

 

b)Портал на акционерите

Информация за обработването на данни при регистрацията във и използването на нашия портал на акционерите ще откриете в Информация за защита на данните при използване на портала на акционерите на акционерно дружество Bayer (PDF, English only, 109 KB). Същите са на Ваше разположение само на английски и на немски език.

 

8.Информация за нежелани реакции и оплаквания във връзка с качеството

Този Уеб сайт не е предназначен за комуникация във връзка с нежелани реакции, липса на терапевтична полза, лекарствени грешки, лекарствени продукти, които се продават на сивия пазар/фалшификати, употреба, която не е съгласно инструкциите или не по предписание, оплаквания във връзка с качеството и/или други проблеми във връзка с безопасността или качеството на продуктите на Bayer. Ако желаете да съобщите за нежелани реакции или да подадете оплакване във връзка с качеството, свържете се със своя здравен специалист (лекар или фармацевт), местните здравни органи или използвайте нашия уеб сайт за съобщаване на нежелани реакции.

 

Ако въпреки това ни съобщите за нежелани реакции или други проблеми във връзка с безопасността или качеството на продуктите на Bayer, ще бъдем задължени по закон да обърнем внимание на вашето съобщение и може да се наложи да се свържем с вас с цел получаване на пояснения. Впоследствие може да се наложи да уведомим компетентните здравни органи за проблемите, съобщени от вас. В този контекст вашата информация ще бъде предадена в псевдонимизиран формат, т.е. няма да съдържа информация, която може пряко да ви идентифицира. Може също да се наложи да предадем тези псевдонимизирани уведомления на нашата група от дружества и кооперативни партньори до степента, до която сме задължени да го направим от техните компетентни здравни органи.

Повече информация относно поверителността на данните и съобщаването на нежелани реакции е налична в декларацията за поверителност при лекарствена безопасност на Bayer.

 

9.Използване на заявки за публикации

На нашия Уеб сайт разполагате с възможността да поръчате/да се абонирате за много от нашите публикации. Въз основа на предварително предоставеното от вас съгласие ние ще събираме и използваме посочените от вас адресни данни, за да ви предоставим публикацията:

 

 • фамилно име;
 • адрес (улица, пощенски код, град или населено място, щат/провинция, държава);
 • имейл адрес;
 • телефонен номер.

 

Можете доброволно да ни предоставите и следната незадължителна информация:

 

 • длъжност;
 • собствено име;
 • фирма;
 • отдел.

 

10. Проучвания сред потребителите

Участието в проучвания сред потребителите, които могат да се провеждат еднократно или многократно на нашия Уеб сайт, е доброволно. За извършването на тези проучвания сред потребителите използваме функционални бисквитки. Техническата информация, която се записва от проучването сред потребителите, е същата, която се записва при посещение на Уеб сайта от потребителите (вж. по-горе). Дадените от вас отговори в хода на проучването сред потребителите няма да се свързват с вашите лични данни, като например вашия IP адрес.

 

11. Функция за съвпадение на длъжностите

Ако искате да се възползвате от функционалността за съвпадение на длъжностите, ние се нуждаем от допълнителни документи за кандидатстване, като вашето резюме, сертификати и /или мотивационно писмо, които могат да бъдат качени на уебсайта. Автоматизиран алгоритъм сравнява документите, които предоставяте, с текущите свободни работни места в Bayer, за да може да ви предложи възможности за кариера, съобразени с вашите нужди. След това документът ще бъде автоматично изтрит.

 

12. Ползване на чатбота

В някои раздели на този уебсайт се използва чатбот. Той се използва, за да Ви предостави при поискване необходимата допълнителна информация относно кариерата в Bayer. Историята на разговорите се съхранява за период от 30 дни, за да можете да продължите разговорите в по-късен момент. Можете да дезактивирате или активирате съхранението на данни директно чрез менюто за защита на данните в горния десен ъгъл на прозореца за чат (като кликнете върху трите точки).

 

Прехвърляне на лични данни с цел възложена обработка

За обработката на вашите данни до известна степен ще използваме специализирани изпълнители на услуги. Такива изпълнители на услуги се подбират внимателно и редовно се наблюдават от нас. Въз основа на съответните споразумения за обработване на лични данни тези изпълнители ще обработват личните данни само по наше нареждане и при строго спазване на нашите указания.

 

Обработване на лични данни извън ЕС/ЕИП

Вашите лични данни частично ще се обработват в държави извън Европейския съюз („ЕС”) или Европейското икономическо пространство („ЕИП”), в които може да има по-ниско ниво за защита на данните от държавите в ЕС. В такива случаи ще гарантираме, че се предоставя достатъчно високо ниво на защита на данните, например чрез сключване на конкретни споразумения с нашите договорни партньори (можем да ви предоставим копие от тях при поискване). В противен случай ще търсим вашето изрично съгласие за такова обработване.

 

B.Информация относно вашите права

В общия случай съгласно приложимите закони за защита на данните ви се полагат следните права:

 

 • право на информация относно вашите лични данни, които съхраняваме;
 • право на заявяване на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на вашите лични данни;
 • право на възразяване на обработването поради причини, свързани с наши законни интереси, обществените интереси или за създаване на профили въз основа на тези данни, освен ако нямаме доказателство за наличие на основателни причини, които взимат приоритет над вашите интереси, права и свободи, или че това обработване е с цел отстояване, упражняване или защита от законови претенции;
 • право на преносимост на данните;
 • право на подаване на оплакване пред орган за защита на данните.
 • Имате право да оттеглите по всяко време съгласието си за събиране, обработване и използване на вашите лични данни. Това решение ще влезе в сила от момента на оттегляне нататък. За допълнителна информация вж. разделите по-горе, в които се описва обработването на данни въз основа на вашето съгласие.

 

Ако желаете да упражните правата си, подайте своята молба, като използвате формуляра за контакт, или се обърнете към нашата корпоративна служба по защита на данните. Можете да намерите данни за контакт по-долу.

 

Ако живеете на територията на Калифорния или Невада в САЩ, може да ви се полагат допълнителни права във връзка с вашите лични данни. Повече информация е налична тук.

 

C.Контакти

За всички въпроси, които може да имате по отношение на защитата на личните данни, използвайте предоставения формуляр за контакт или се свържете с нашето корпоративно длъжностно лице по защита на данните на следния адрес:

 

Group Data Protection Officer

Bayer AG

51368 Leverkusen, Германия

 

Bayer AG е упълномощен представител в Европейския съюз за нашите юридически лица, които не са установени в ЕС, съгласно чл. 27 от ОРЗД. Можете да се свържете с този представител на следния адрес:

 

Data Privacy Representative

Bayer AG

51368 Leverkusen, Германия

Имейл: dp-representative@bayer.com

 

D.Изменение на декларацията за поверителност

Имаме право да изменяме еднократно или многократно нашата декларация за поверителност. Актуализациите по нашата декларация за поверителност ще се публикуват на нашия Уеб сайт. Всички изменения влизат в сила при публикуването им на нашия Уеб сайт. Поради тази причина ви препоръчваме да посещавате редовно нашия Уеб сайт, за сте информирани за възможните актуализации.

 

E. Приложение

Също така вземете предвид конкретната информация за поверителността на данните за Вашата държава, която е предоставена във връзка от следната таблица. Обърнете внимание, че подредбата на списъка в таблицата по-долу е според изписването на държавите на английски език.

Дата на последна актуализация: 26 ноември 2019 г.