Izjava o privatnosti

Ovom veb stranom (u daljem tekstu: „veb strana“) upravlja kompanija Bayer AG (u daljem tekstu: „nas“ ili „mi“). Dodatne informacije o provajderu veb strane potražite u našem impresumu.


Informacije o drugim odabranim aktivnostima u vezi s obradom podataka koje nisu vezane za veb stranu, a koje sprovodimo mi i sve naše podružnice u Nemačkoj (npr. kada nam date vizitkartu ili kada prikupljamo vaše podatke iz javno dostupnih izvora) možete naći u informacijama o privatnosti za odabrane posebne aktivnosti obrade.

 

Dostupne su i dodatne informacije o privatnosti podataka za određene zemlje i/ili regione u kojima je kompanija Bayer aktivna. Za dodatne informacije u vezi sa privatnošću podataka u određenoj zemlji i/ili regionu, pogledajte datu listu lokalnih izjava o privatnosti podataka.

 

A. Rukovanje ličnim podacima

U nastavku želimo da vas obavestimo o načinu na koji rukujemo vašim ličnim podacima kada koristite našu veb stranu. Ako u sledećim poglavljima nije drugačije navedeno, pravna osnova za rukovanje vašim ličnim podacima proizilazi iz činjenice da je takvo rukovanje potrebno kako bismo funkcionalnosti veb strane koje ste tražili učinili dostupnima (Član 6(1)(b) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti).
 

Korišćenje naše veb strane

1.    Pristupanje našoj veb strani

Kada pristupate našoj veb strani, vaš pretraživač će preneti određene podatke na naš veb server. Ovo se radi zbog tehničkih razloga i neophodno je kako bi vam tražene informacije bile dostupne. Da bi vam bio olakšan pristup veb strani, sledeći podaci se prikupljaju, nakratko čuvaju i koriste:


•    IP adresa
•    Datum i vreme pristupa
•    Razlika u vremenskoj zoni u odnosu na griničko srednje vreme (GMT)
•    Sadržaj zahteva (određena veb strana)
•    Status pristupa / HTTP statusni kod
•    Prenesena količina podataka
•    Zahtev za prisup veb strani
•    Pretraživač, jezička podešavanja, verzija softvera pretraživača operativnog sistema i oblasti


Osim toga, u cilju zaštite naših legitimnih interesa, čuvaćemo takve podatke određeno vreme kako bismo mogli da pokrenemo praćenje ličnih podataka u slučaju neovlašćenog pristupa ili pokušaja neovlašćenog pristupa našim serverima (Član 6(1)(f) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti).

 

2.    Postavljanje kolačića

a)    Šta su kolačići?

Ova veb strana koristi takozvane „kolačiće“. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se čuvaju u memoriji vašeg hard diska preko pretraživača. Oni čuvaju određene informacije (npr. postavke željenog jezika ili veb strane) koje vaš pretraživač može da nam ponovo prenese (u zavisnosti od radnog veka kolačića) kada sledeći put posetite našu veb stranu.

 

b)    Koje kolačiće koristimo?

Postoje dve kategorije kolačića: (1) funkcionalni kolačići, bez kojih je funkcionalnost naše veb strane smanjena i (2) opcioni kolačići, koji se koriste za analizu veb strane i u marketinške svrhe. Tabele u nastavku sadrže detaljan opis opcionih kolačića koje koristimo:

 

 

c)   Predmet vaše saglasnosti 

Opcione kolačiće koristimo samo ako smo od vas prethodno pribavili saglasnost (Član 6(1)(a) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti). Kada prvi put pristupite našoj veb strani, pojaviće se baner i od vas će se tražiti da date svoju saglasnost za postavljanje opcionih kolačića. Ako ste dali saglasnost, postavićemo kolačić na vaš računar i baner se neće prikazati ponovo sve dok je kolačić aktivan. Nakon isteka radnog veka kolačića ili nakon što ga sami izbrišete, baner će se ponovo pojaviti kada sledeći put posetite našu veb stranu i od vas će se ponovo tražiti saglasnost. 

 

d)   Kako da sprečite postavljanje kolačića 

Naravno, našu veb stranu možete koristiti i bez postavljanja kolačića. U vašem pretraživaču možete u bilo kom trenutku da konfigurišete ili potpuno deaktivirate upotrebu kolačića. Međutim, ovo može dovesti do ograničenja funkcija ili pojave štetnih efekata u pogledu pristupačnosti naše veb strane. Možete u bilo kom trenutku uputiti prigovor na postavljanje opcionih kolačića preko odgovarajuće opcije za prigovor koja je navedena u tabeli iznad

 

3.Analiza veb strane i usmereno oglašavanje

Google analitika 

Na našoj veb strani koristimo Google analitiku, uslugu za veb analizu kompanije Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Sjedinjene Države („Google“). 

 

Google će umesto nas analizirati kako koristite našu veb stranu. U tu svrhu, između ostalog, koristimo kolačiće koji su detaljnije opisani u tabeli iznad. Informacije koje Google prikuplja u vezi sa vašim korišćenjem naše veb strane (npr. referentna URL adresa, naše veb strane koje ste posetili, tip vašeg pretraživača, vaše postavke jezika, vaš operativni sistem, rezolucija vašeg ekrana) biće prenete na server kompanije Google u SAD i tu će biti čuvane i analizirane. Zatim će nam odgovarajući rezultati postati dostupni u anonimnom obliku. Podaci o korišćenju neće biti povezani sa vašom punom IP adresom tokom ovog procesa. Na našoj veb strani aktivirali smo funkciju anonimizacije IP adrese koju nudi kompanija Google, a koja briše poslednjih 8 cifara (tip IPv4) ili poslednjih 80 bitova (tip IPv6) IP adrese. Dodatno, zaključivanjem posebnih ugovora sa Google, osiguravamo da se održava adekvatan nivo zaštite u obrađivanju ličnih podataka od strane Google u SAD. 

 

Možete da povučete saglasnost za korišćenje veb analize u bilo kom trenutku, bilo preuzimanjem ili instaliranjem date dodatne komponente za Google pretraživač ili upravljanjem saglasnošću u tabeli iznad, a u tom slučaju biće postavljen kolačić za povlačenje saglasnosti. Obe opcije sprečavaju primenu veb analize sve dok koristite pretraživač u kojem ste instalirali dodatnu komponentu i ne izbrišete kolačić za povlačenje pristanka. 

 

Multimedia Center kompanije Intrado

Na našem veb sajtu koristimo eksternu uslugu analitike Multimedia Center našeg dobavljača vebkasta Intrado Digital Media Germany GmbH | Kilianstr. 142, 90425 Nürnberg („Intrado“)
Intrado će analizirati vašu upotrebu vebkasta u naše ime.
U ovu svrhu koristimo, između ostalih, i kolačiće opisane detaljnije u tabeli iznad. Informacije koje je Intrado prikupio u vezi sa vašom upotrebom našeg vebkasta (npr. referentna URL adresa, naše veb stranice koje ste posetili, tip pregledača, podešavanja jezika, operativni sistem, rezolucija ekrana, datum, trajanje pregleda, deo vebkasta koji ste gledali) biće prenet na server kompanije Intrado u Nemačkoj, gde će biti uskladišten i analiziran. Odgovarajući rezultati će nam potom biti dostupni u anonimnoj formi. Podaci o korišćenju neće biti povezani sa punom IP adresom tokom ovog procesa.

U bilo kom trenutku možete opozvati svoj pristanak na upotrebu veb analize za vebkastove administriranjem saglasnosti u gornjoj tabeli, u kom slučaju će biti postavljen kolačić za odbijanje.

Dodatne informacije o pravnim i privatnim pitanjima kompanije Intrado dostupne su u odgovarajućoj izjavi o privatnosti.

 

Usmereno oglašavanje putem Google-a 

Ova veb strana koristi uslugu usmerenog oglašavanja kompanije Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Sjedinjene Države („Google“). 

 

Google će analizirati kako koristite ovu veb stranu. U tu svrhu, Google koristi kolačiće koji su detaljnije opisani u tabeli iznad. Informacije koje Google prikuplja u vezi sa vašim korišćenjem naše veb strane (npr. referentna URL adresa, naše veb strane koje ste posetili, tip vašeg pretraživača, vaše postavke jezika, vaš operativni sistem, rezolucija vašeg ekrana) biće prenete na server kompanije Google u SAD i tu će biti čuvane i analizirane. Mi i naš partner Google koristićemo ove informacije radi boljeg prilagođavanja naših reklama vama i vašim interesovanjima, radi ograničenja broja puta prikazivanja iste reklame, procene efikasnosti promotivnih kampanja i radi boljeg razumevanja ponašanja posetilaca nakon što odgledaju određenu reklamu. Kada posetite drugu veb stranu takozvane „Google prikazivačke mreže“, mogu vam biti prikazani prilagođeni iskačući prozori napravljeni prema vašim interesovanjima, a na osnovu informacija prikupljenih na našoj veb strani. 

 

Kompanija Google poseduje ovlašćenje u sklopu Štita privatnosti između EU i SAD kojim se osigurava održavanje adekvatnog nivoa zaštite podataka u pogledu obrade ličnih podataka koju vrši kompanija Google u SAD. Možete da povučete saglasnost za prenos informacija na Google u svrhu usmerenog oglašavanja u bilo kom trenutku tako što ćete upravljati svojom saglasnošću u tabeli iznad i u tom slučaju biće postavljen kolačić za povlačenje saglasnosti ili preuzimanjem i instaliranjem dodatne komponente za Google pretraživač koju nudi kompanija Google. Obe opcije sprečavaju korišćenje usluga usmerenog oglašavanja sve dok koristite pretraživač u kojem ste instalirali dodatnu komponentu i ne izbrišete kolačić za povlačenje pristanka. 

 

Kompanija Google odgovorna je za obradu vaših ličnih podataka koje prikuplja direktno sa naše veb strane za usluge usmerenog oglašavanja. Budući da nemamo kontrolu nad ličnim podacima koje treće strane prikupljaju i obrađuju, nismo u mogućnosti da pružimo obavezujuće podatke u pogledu obima i svrhe takve obrade vaših ličnih podataka. Stoga, pročitajte informacije kompanije Google o privatnosti podataka da biste saznali više o tome kako i koliko dugo kompanija Google obrađuje vaše lične podatke. U vreme kada je pripremana ova izjava o privatnosti, informacije kompanije Google bile su dostupne na Google smernicama za zaštitu podataka za oglašavanje

 

Usmereno oglašavanje putem Facebook-a 

Ova veb strana koristi uslugu usmerenog oglašavanja kompanije Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dablin 2, Irska (koja koristi kompaniju Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA kao podobrađivača) („Facebook“). 

 

Facebook će analizirati kako koristite ovu veb stranu. U tu svrhu, koristimo kolačiće koji su detaljnije opisani u tabeli iznad. Informacije koje kompanija Facebook prikuplja u pogledu vašeg korišćenja naše veb strane biće prenete na server kompanije Facebook u SAD i tu će biti čuvane i analizirane. Ove informacije sadrže referentnu URL adresu, tip vašeg pretraživača, vaše postavke jezika, vaš operativni sistem, rezoluciju vašeg ekrana i dodatne informacije u zavisnosti od implementiranih piksel događaja (npr. „kupi“: obrađuje tip, ID i broj izabrane stavke, kao i podatke o plaćanju i valutu; „pretraži“: obrađuje nisku za pretragu kada tražite određeni proizvod na našoj veb strani; „pregledaj sadržaj“: obrađuje ID sadržaja, naziv, tip, valutu i vrednost). Mi i naš partner Facebook koristićemo ove informacije radi boljeg prilagođavanja naših reklama vama i vašim interesovanjima, ograničenja broja puta prikazivanja iste reklame, procene efikasnosti promotivnih kampanja i radi boljeg razumevanja ponašanja posetilaca nakon što odgledaju određenu reklamu. Kada posetite svoju vremensku liniju na Facebook-u ili druge veb-sajtove Facebook-ove reklamne mreže (takozvana „Mreža publike“), mogu vam biti prikazane prilagođene novosti napravljene prema vašim interesovanjima, a na osnovu informacija prikupljenih na našoj veb strani. 

 

Kompanija Facebook poseduje ovlašćenje u sklopu Štita privatnosti između EU i SAD, kojim se osigurava održavanje adekvatnog nivoa zaštite podataka u pogledu obrade ličnih podataka koju vrši kompanija Facebook u SAD. 

 

Možete da povučete saglasnost za prenos informacija na Facebook u svrhe usmerenog oglašavanja u bilo kom trenutku tako što ćete upravljati svojom saglasnošću u tabeli iznad, a u tom slučaju biće postavljen kolačić za povlačenje saglasnosti. Imajte na umu da će ovim biti samo sprečen bilo kakav prenos podataka na Facebook sve dok ne izbrišete kolačić za povlačenje saglasnosti. 

 

Kompanija Facebook odgovorna je za obradu vaših ličnih podataka koje prikuplja direktno sa naše veb strane za usluge usmerenog oglašavanja. Budući da nemamo kontrolu nad ličnim podacima koje treće strane prikupljaju i obrađuju, nismo u mogućnosti da pružimo obavezujuće podatke u pogledu obima i svrhe takve obrade vaših ličnih podataka. Stoga, pročitajte informacije kompanije Facebook o privatnosti podataka da biste saznali više o tome kako i koliko dugo kompanija Facebook obrađuje vaše lične podatke. U vreme kada je pripremana ova izjava o privatnosti, informacije kompanije Facebook bile su dostupne u njihovoj Politici privatnosti

 

Usmereno oglašavanje putem LinkedIn-a 

LinkedIn oznaka omogućava prikupljanje podataka u vezi sa posetama članova vašoj veb strani, uključujući URL adresu, referenta, IP adresu, karakteristike uređaja i pretraživača (Korisnički agent) i vremensku oznaku. IP adrese su skraćene ili (kada se koriste da bi se došlo do članova preko uređaja) heširane, a direktni identifikatori članova uklanjaju se u roku od sedam dana kako bi podaci postali pseudonimni. Preostali pseudonimizovani podaci se zatim brišu u roku od 180 dana. 

 

Kompanija LinkedIn ne deli lične podatke sa vlasnikom veb strane, ona samo pruža izveštaje (koji vas ne identifikuju) o publici veb strane i učinku reklame. LinkedIn takođe nudi ponovno ciljanje za posetioce veb strane (do 90 dana nakon posete), omogućavajući vlasniku veb strane da prikazuje personalizovane reklame van svoje veb strane korišćenjem ovih podataka, ali bez identifikacije člana. Takođe, koristimo podatke koji vas ne identifikuju kako bismo poboljšali važnost reklame i došli do članova preko uređaja. LinkedIn članovi mogu da kontrolišu korišćenje svojih ličnih podataka u svrhe oglašavanja preko postavki naloga

 

Usmereno oglašavanje putem Trade Desk-a 

Ova veb strana koristi Trade Desk, takozvanu ciljanu uslugu oglašavanja koju pruža naš partner, kompanija Trade Desk, Inc., 42 N. Chestnut Street, Ventura, CA 93001 („Trade Desk“). 

 

Trade Desk se koristi za takozvani remarketing oglašavanja na osnovu vaših aktivnosti na našoj veb strani. Možete da povučete saglasnost za ovu vrstu analize vašeg korišćenja ove veb strane u bilo kom trenutku tako što ćete upravljati svojom saglasnošću u tabeli iznad i u tom slučaju biće postavljen kolačić za povlačenje saglasnosti ili tako što ćete posetiti http://www.adsrvr.org/ da biste povukli saglasnost sa usluga koje pruža Trade Desk. Obe opcije sprečavaju korišćenje veb analize sve dok koristite pretraživač u kojem ste napravili svoj izbor i ne izbrišete kolačić za povlačenje saglasnosti. Dodatne informacije o Trade Desk-u dostupne su na https://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy

 

X, prethodno Tviter oglasi i praćenje konverzija (Piksel)

Pored toga, postavljamo oglase na društvenoj mreži „X“ (Twitter Inc., One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland). Uz vašu saglasnost, na našoj veb stranici koristimo „piksel za interakciju korisnika“ sa X korporacijom. Praćenje konverzija na X-u, čuva i obrađuje informacije u vezi sa ponašanjem korisnika na našim veb lokacijama i koristi kolačiće za to. Oni se čuvaju lokalno na vašem uređaju.

 

Praćenje konverzija na X-u, prethodno Tviteru, koristimo u marketinške i optimizacione svrhe, posebno da analiziramo korišćenje naše veb stranice i poboljšamo pojedinačne funkcije i usluge, kao i celokupno korisničko iskustvo. Statističkom analizom ponašanja korisnika, nadamo se da ćemo poboljšati našu veb stranicu i učiniti je zanimljivijom korisnicima. Imamo legitiman interes za obradu podataka koji su gore navedeni, koristeći usluge provajdera trećih lica (pravni osnov čl. 6 st. 1 klauzula 1 od. iz GDPR).

 

Možete sprečiti instalaciju kolačića tako što ćete izbrisati kolačiće koji su već prisutni i deaktivirati funkciju za čuvanje kolačića u podešavanjima vašeg veb pretraživača. 

 

Štaviše, možete sprečiti da ove informacije sačuva X tako što ćete u skladu sa tim promeniti podešavanja na sledećoj stranici do koje postoji link sa X-a, prethodno Tvitera: https://twitter.com/personalization/

 

Imajte na umu da će ova podešavanja biti izbrisana kada izbrišete svoje kolačiće. 

 

Dodatne informacije o praćenju konverzija i podešavanjima zaštite podataka za prilagođene oglase takođe su dostupne na: https://support.twitter.com/articles/20171528#

 

X je odgovoran za obradu podataka u vezi sa isporukom naših oglasa u okviru društvene mreže. Dodatne informacije o obradi podataka od strane Tvitera, treće strane dostupne su na sledećoj veb stranici: https://twitter.com/sr/privacy

 

4.Upotreba kontakt obrasca 

Možete nam se obratiti direktno putem kontakt obrazaca koji su dostupni na našoj veb strani. Konkretno, možete nam dati sledeće informacije: 

 

 • Ime, prezime i titula 

 • Država 

 • Kontakt podaci (npr. adresa e-pošte, broj telefona) 

 • Poruka 

 

Mi prikupljamo, obrađujemo i koristimo informacije koje nam pošaljete putem kontakt obrasca isključivo radi obrade vašeg određenog zahteva. 

 

5.Pretplata na naš bilten 

Na našoj veb strani možete se pretplatiti kako biste dobijali naš bilten. U skladu sa vašom prethodno datom saglasnošću, prikupićemo i koristićemo adresu e-pošte koju navedete kako bismo vam slali bilten (Član 6(1)(a) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti). 

 

Ukoliko želite da dobijate prilagođeni bilten, možete nam, na dobrovoljnoj osnovi, dati sledeće dodatne informacije: 

 

 • Ime i prezime 

 • Titula 

 • Medij, odsek 

 • Grad, država 

 • Jezik 

 • Predmet(i) interesovanja 

 

Za pretplatu na naš bilten koristimo postupak takozvanog dvostrukog davanja saglasnosti. Nakon što se pretplatite na bilten na našoj veb strani, poslaćemo vam poruku na navedenu adresu e-pošte i zatražiti od vas potvrdu. Ako ne potvrdite pretplatu, ona će biti automatski izbrisana. Da bismo sprečili bilo kakvu zloupotrebu vaših ličnih podataka, evidentiraćemo vašu pretplatu i potvrdu tako što ćemo zabeležiti IP adresu koju koristite prilikom pretplate, vreme vaše pretplate i potvrde, poruke koje smo poslali u vezi sa vašom pretplatom i formulaciju vaše pretplate i potvrde. 

 

Možete u bilo kom trenutku sa budućim efektom opozvati svoju saglasnost za primanje našeg biltena. Da biste izjavili da želite da se odjavite, možete koristiti odgovarajuću vezu koja je uvrštena u sve biltene ili pogledajte kontakte navedene ispod

 

6.Spoljne usluge ili sadržaj na našoj veb strani 

Na našoj veb strani uvrštene su usluge i / ili sadržaj treće strane. Kada koristite usluge treće strane ili kada se prikazuje sadržaj treće strane, podaci za komunikaciju razmenjuju se između vas i odgovarajućeg pretraživača zbog tehničkih razloga. 

 

Odgovarajući pružalac usluga ili sadržaja takođe može obrađivati vaše podatke u sopstvene dodatne svrhe. Prema našim najboljim saznanjima, konfigurisali smo usluge i sadržaj provajdera za koje se zna da obrađuju podatke u sopstvene svrhe na način da je bilo kakva komunikacija u druge svrhe osim predstavljanja njihovih usluga ili sadržaja na našoj veb strani blokirana ili se odvija isključivo kada odlučite da koristite određenu uslugu. Međutim, budući da nemamo kontrolu nad podacima koje treće strane prikupljaju i obrađuju, nismo u mogućnosti da pružimo obavezujuće podatke u pogledu obima i svrhe takve obrade vaših podataka. 

 

Dodatne informacije u pogledu obima i svrhe takvog prikupljanja i obrade vaših podataka potražite u izjavama o privatnosti pružaoca čije usluge i / ili sadržaj su kod nas uvršteni i koji su odgovorni za zaštitu vaših podataka u ovom kontekstu: 

7.Registracija za zatvorene korisničke grupe

 

a)  Ograničen pristup za posebne korisničke grupe 

Postoje dodatne posebne informacije koje možemo da podelimo isključivo sa određenom grupom ljudi. Zato beležimo sledeće lične podatke: 

 

 • Ime i prezime 

 • Korisničko ime i lozinka 

 • Adresa e-pošte 

 

Ove lične podatke obrađujemo kako bismo vam omogućili pristup našoj veb strani. Oni se automatski brišu u slučaju da deaktivirate svoj korisnički nalog. 

 

c)  Portal akcionara 

Informacije o obradi podataka prilikom prijave i korišćenja našeg portala za deoničare možete pogledati u Informacijama o korišćenju portala za deoničare deoničarskog društva Bayer (PDF, English only, 109 KB). Ove informacije su raspoložive isključivo na engleskom i nemačkom jeziku.

 

8. Informacije o neželjenim dejstvima i pritužbama na kvalitet 

Ovaj veb strana nije namenjena niti napravljena za komunikaciju u vezi sa neželjenim dejstvima, nedostatkom terapeutskog dejstva, greškama u lekovima, proizvodima na sivom tržištu / falsifikovanim lekovima, pogrešnom upotrebom ili upotrebom koja nije u skladu sa uputstvima na etiketi, pritužbama na kvalitet i / ili drugim problemima koji se tiču sigurnosti ili kvaliteta proizvoda kompanije Bayer. Ako želite da prijavite neželjena dejstva ili uputite žalbu na kvalitet, obratite se zdravstvenom radniku (npr. lekaru ili farmaceutu), lokalnom zdravstvenom organu ili koristite našu Veb stranu da biste prijavili neželjena dejstva

 

Ako nam ipak prijavite neželjene nuspojave ili druge probleme u vezi sa sigurnošću ili kvalitetom proizvoda kompanije Bayer, mi ćemo biti pravno obavezani da odgovorimo na vašu komunikaciju i možda ćemo vam se morati obratiti radi pojašnjenja. Nakon toga, možda ćemo morati da obavestimo nadležne zdravstvene organe o problemima koje ste prijavili. U tom kontekstu, vaše informacije će biti prosleđene u pseudonimizovanom obliku, tj. neće se prenositi informacije pomoću kojih možete biti direktno identifikovani. Takođe, možda ćemo morati da prosledimo ova pseudonimizovana obaveštenja kompanijama iz naše grupe i partnerima sa kojima sarađujemo u meri u kojoj su oni obavezani da obaveste nadležne zdravstvene organe. 

 

Dodatne informacije o privatnosti podataka i prijavljivanju neželjenih dejstava dostupne su u Izjavi o privatnosti kompanije Bayer za podatke o farmakovigilanciji

 

9. Naručivanje publikacija 

Na našoj veb strani, možete da naručite / da se pretplatite na brojne naše publikacije. U skladu sa vašom prethodno datom saglasnošću, prikupićemo i koristićemo detalje o adresi koje navedete kako bismo vam poslali publikaciju: 

 

 • Prezime 

 • Adresa (ulica, poštanski broj, grad, savezna država / provincija, država) 

 • Adresa e-pošte 

 • Broj telefona 

 

Možete nam dati sledeće opcione informacije: 

 • Titula 

 • Ime 

 • Kompanija 

 • Odsek 

 

10. Korisničke ankete 

Učešće u korisničkim anketama koje se povremeno sprovode na našoj veb strani dobrovoljno je. Za sprovođenje korisničkih anketa koristimo funkcionalne kolačiće. Tehničke informacije koje su zabeležene u korisničkoj anketi su iste informacije koje se beleže kada korisnici posete veb stranu (vidi gore). Vaši odgovori poslati tokom popunjavanja korisničke ankete neće biti povezani sa vašim ličnim podacima, kao što je vaša IP adresa. 

 

11. Funkcija podudaranja poslova 

Ako želite da koristite funkcionalnost podudaranja poslova, potrebni su nam dodatni dokumenti za prijavu, kao što su vaša radna biografija, sertifikati i/ili prateće pismo, a možete ih otpremiti na sajtu. Automatizovani algoritam upoređuje dokumente koje dostavite sa otvorenim radnim mestima u kompaniji Bayer kako bismo mogli da vam damo ponudu za odgovarajući posao. Dokument će nakon toga biti automatski izbrisan. 

 

12. Korišćenje chatbot-a

Delovi ove veb-stranice koriste chatbot. Isti služi da Vam na zahtev pripremi dodatne informacije zasnovane na potrebama o temi karijera u kompaniji Bayer. Istorije razgovora se čuvaju u periodu od 30 dana tako da možete u kasnijem periodu da nastavite sa svim razgovorima. Možete da deaktivirate ili aktivirate skladištenje podataka direktno preko menija za zaštitu podataka u gornjem desnom uglu prozora za ćaskanje (klikom na tri tačke).

 

Prenos ličnih podataka za naručenu obradu 

Za potrebe obrađivanja vaših podataka, koristićemo u određenoj meri specijalizovane izvođače. Navedene izvođače ćemo pažljivo odabrati i zatim redovno pratiti. Na osnovu odgovarajućih sporazuma o obrađivačima podataka, oni će obrađivati lične podatke samo prema našem uputstvu i strogo u skladu sa našim direktivama. 

 

Obrađivanje ličnih podataka van EU / EEP 

Vaši podaci će delimično biti obrađivani i u zemljama van Evropske unije („EU“) ili Evropskog ekonomskog prostora („EEP“), koje imaju niže stope zaštite podataka u odnosu na evropske države. U takvim situacijama ćemo osigurati da za vaše podatke bude obezbeđen dovoljan nivo zaštite, npr. zaključivanjem posebnih ugovora s našim ugovornim partnerima (kopija je dostupna na zahtev), ili ćemo tražiti vaš izričiti pristanak na takvu obradu. 

 

B. Obaveštenja u vezi sa vašim pravima 

Sledeća prava su vam uglavnom dostupna u skladu sa važećim zakonima o privatnosti podataka: 

 

 • Pravo na informisanost u vezi sa vašim ličnim podacima koje čuvamo; 

 • Pravo da zatražite ispravku, brisanje ili ograničenu obradu vaših ličnih podataka; 

 • Pravo na prigovor na obradu iz razloga našeg legitimnog interesa, javnog interesa ili profilisanja, osim ako nismo u mogućnosti da dokažemo da postoje snažni, opravdani razlozi koji nadmašuju vaše interese, prava i slobodu ili da se takva obrada vrši u svrhu tvrdnje, vršenja ili odbrane pravnih zahteva; 

 • Pravo na prenosivost podataka; 

 • Pravo na podnošenje žalbe organu za zaštitu podataka; 

 • Možete u bilo kom trenutku sa budućim efektom opozvati svoju saglasnost za prikupljanje, obradu i korišćenje vaših ličnih podataka. Dodatne informacije potražite u poglavljima iznad u kojima se opisuje obrađivanje podataka na osnovu vaše saglasnosti. 

 

Ako želite da iskoristite svoja prava, svoj zahtev pošaljite putem kontakt obrasca ili našoj kancelariji za zaštitu podataka koja je navedena u nastavku. 

 

Ukoliko ste stanovnik/ca Kalifornije ili Nevade u Sjedinjenim Državama, možda ćete imati dodatna prava u vezi sa vašim ličnim podacima. Dodatne informacije možete pronaći ovde

 

C.Kontakt 

Za sva pitanja koja se odnose na privatnost podataka, koristite navedeni kontakt obrazac ili se obratite kancelariji za zaštitu podataka u našoj kompaniji na sledećoj adresi: 

 

Kancelarija za zaštitu podataka grupe 

Bayer AG 

51368 Leverkuzen, Nemačka 

 

Kompanija Bayer AG je određena za predstavnika u Evropskoj uniji za naša neevropska pravna lica u skladu sa Članom 27 Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti. Možete se obratiti predstavniku na sledećoj adresi: 

 

Predstavnik za privatnost podataka 

Bayer AG 

51368 Leverkuzen, Nemačka 

 

D.Izmene i dopune izjave o privatnosti 

Možemo povremeno ažurirati našu izjavu o privatnosti. Ažuriranja naše izjave o privatnosti biće objavljena na našoj veb strani. Sve izmene i dopune stupaju na snagu nakon objave na našoj veb strani. Stoga vam preporučujemo da redovno posećujete veb stranu kako biste se informisali o mogućim ažuriranjima. 

 

E. Dodatak

Uzmite u obzir i određene informacije o privatnosti podataka za vašu zemlju koje su povezane u sledećoj tabeli. Imajte u vidu da je redosled liste u tabeli ispod zasnovan na pravopisu engleskog jezika u zemljama.

Poslednje ažuriranje: 26. novembar 2019.