Isikuandmete kaitse eeskiri

Seda veebilehte (edaspidi „veebileht“) haldab Bayer OÜ (edaspidi „meie“ või „me“). Veebihaldaja kohta lisateabe leidmiseks vaadake palun meie impressumit.

 

A. Isikuandmete käitlemine

Alljärgnevalt soovime anda teile teavet selle kohta, kuidas toimub teie isikuandmete töötlemine  juhul, kui kasutate meie Veebilehte. Kui järgmistes jaotistes ei ole teisiti osutatud, tuleneb teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus asjaolust, et vastav töötlemine on vajalik teie taotletud Veebilehe funktsionaalsuse kättesaadavaks tegemiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt b)).

 

I. Meie Veebilehe kasutamine
1. Juurdepääs meie Veebilehele

Kui sisenete meie veebilehele, edastab teie brauser teatud andmed meie veebiserverile. Seda tehakse tehnilistel põhjustel ja see on vajalik, et teha taotletud teave teile kättesaadavaks. Veebilehe külastamise hõlbustamiseks kogutakse, talletatakse ajutiselt ja kasutatakse järgmisi andmeid:

 

 • IP-aadress

 • külastamise kuupäev ja kellaaeg

 • ajavööndi erinevus võrreldes Greenwichi ajaga (GMT)

 • taotluse sisu (konkreetne veebileht)

 • külastamise staatus/HTTP olekukood

 • edastatud andmete hulk

 • juurdepääsu taotlev veebileht

 • brauser, keelesätted, brauseri tarkvara ja operatsioonisüsteemi versioon

 

Lisaks talletame oma õigustatud huvide kaitsmiseks selliseid andmeid piiratud aja jooksul, et tegeliku või katselise volitamata juurdepääsu korral meie serverisse oleks võimalik algatada isikuandmete jälgimine.

 

2. Küpsiste seadistamine

a) Mis on küpsised?

Sellel Veebilehel kasutatakse nn küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie seadmesse veebilehitseja vahendusel. Need salvestavad teatud teavet (näiteks teie eelistatud keele- või veebiseadistused), mida teie veebilehitseja (sõltuvalt küpsiste kehtivusajast) võib meile korduvalt edastada kui külastate meie Veebilehti.

 

b) Milliseid küpsiseid me kasutame?

Eristame kahte küpsiste kategooriat: (1) funktsionaalsed küpsised, ilma milleta väheneks meie veebilehe funktsionaalsus, ja (2) valikulised küpsised, mida kasutatakse veebilehe analüüsimise ja turustamise eesmärkidel. Järgmised tabelid sisaldavad meie kasutatavate küpsiste üksikasjalikke kirjeldusi:


Valikulised küpsised

Küpsiste haldamiseks klõpsake siin.

 

c) Teie nõusoleku korral

Kasutame valikulisi küpsiseid üksnes siis, kui oleme saanud teie eelneva nõusoleku (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt a). Teie esmakordselt Veebilehe külastamisel kuvatakse Veebilehele bänner, mis küsib teie nõusolekut valikuliste küpsiste rakendamiseks. Kui te annate oma nõusoleku, paigaldame teie seadmesse küpsise ja bännerit ei kuvata uuesti kuniks küpsis on aktiivne. Pärast küpsise kehtivusaja lõppemist või küpsise kustutamist kuvatakse bännerit taas Veebilehe järgmise külastuse ajal, et küsida uuesti teie nõusolekut.  

 

d) Kuidas hoida ära küpsiste paigaldamist

Loomulikult saate kasutada meie Veebilehte küpsisteta. Võite oma veebilehitsejas igal ajal konfigureerida või täielikult deaktiveerita küpsiste rakendamise. See võib kaasa tuua Veebilehe piiratud funktsionaalsuse või mõjutada negatiivselt Veebilehe kasutusmugavust. Te võite igal ajal keelduda valikuliste küpsiste paigaldamisest kasutades ülaltoodud tabelis keeldumise funktsionaalsust.

 

3. Veebilehe analüüs Google´iga

Me kasutame oma veebilehel Google Analyticsit – Google Inc’i (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Ameerika Ühendriigid) („Google”) veebianalüüsi teenust.

 

Google analüüsib meie nimel seda, kuidas te meie veebilehte kasutate. Sellel eesmärgil kasutame ülalolevas tabelis üksikasjalikumalt kirjeldatud küpsiseid. Google’i kogutud teave seoses meie veebilehe kasutamisega (nt viitav URL; meie veebilehed, mida te külastanud olete; teie brauseritüüp; teie keelesätted; teie operatsioonisüsteem; teie ekraani eraldusvõime) saadetakse Google’i serverisse USAs, kus seda talletatakse ja analüüsitakse. Vastavad tulemused tehakse meile kättesaadavaks anonüümseks tehtud vormis. Teie kasutusandmeid ei seota selle protsessi ajal teie täieliku IP-aadressiga. Oleme oma veebilehel aktiveerinud Google’i pakutava IP anonüümseks muutva funktsiooni, mis kustutab teie IP-aadressi viimased kaheksa bitti (tüüp IPv4) või 80 bitti (tüüp IPv6). Lisaks on Google ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield kohaselt sertifitseeritud, mis tagab adekvaatse andmekaitse säilimise seoses Google’i teostatava andmete töötlusega USAs.

 

Te võite oma veebianalüüsi nõusoleku tühistada igal ajal, kas Google’i brauseri lisandmooduli allalaadimise ja installimisega või ülalolevas tabelis oma nõusolekute haldamisega, millisel juhul paigaldatakse loobumise küpsis. Mõlemad valikud hoiavad veebianalüüsi ära ainult seni, kuni kasutate brauserit, millele selle lisandmooduli installisite, ja kuni te ei kustuta loobumise küpsist.

 

Lisateave Google Analyticsi kohta on kättesaadav Google Analyticsi kasutustingimustesGoogle Analyticsi privaatsuse ja andmekaitse tingimustes ning Google’i privaatsuspoliitikas.

 

4. Meie uudiskirja tellimine

Teil on võimalik tellida Veebilehelt meie uudiskirja. Eeldusel, et olete andnud oma eelneva nõusoleku, kogume ja kasutame teie määratletud e-posti aadressi, et edastada teile uudiskiri (isikuandmete kaitse üldmäärus artikkel 6 lõige 1 punkt a).

 

Kui te soovite isikustatud uudiskirja, võite vabatahtlikult avaldada meile järgmise lisateabe:

 

 • Ametinimetus

 • Ees- ja perekonnanimi

 • Sugu

 

Meie uudiskirja tellimiseks kasutame nn kahekordse nõustumise meetodit. Pärast uudiskirja tellimist Veebilehel saadame teile kinnitust küsiva e-kirja teie poolt avaldatud e-posti aadressile. Kui te ei kinnita uudiskirja tellimise soovi, kustutatakse teie tellimus automaatselt. Vältimaks teie isikuandmete väärkasutust, registreerime teie tellimuse ja kinnituse talletades tellimuse ajal kasutatud IP-aadressi, tellimuse ja kinnituse aja ning teie tellimuse kinnituse sõnastuse.

 

Te võite oma uudiskirja saamiseks antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta, misjärel kustutame teie isikuandmed seoses uudiskirja tellimusega. Soovist loobuda uudiskirja tellimusest võite teada anda kasutades uudiskirjades sisalduvat asjakohast linki või teavitades sellest allpool toodud kontaktandmetel (-> C.). 

 

5. Välisteenused või -sisu meie Veebisaidil

Meie Veebileht sisaldab kolmandate osapoolte teenuseid ja/või sisu. Kui kasutate selliseid kolmanda osapoole teenuseid või kui kuvatakse nende sisumaterjali, vahetatakse tehnilistel põhjustel teie ja vastava teenusepakkuja vahel sideandmeid.

 

Vastav teenuse- või sisupakkuja võib teie andmeid töödelda ka enda eraldiseisvatel eesmärkidel. Meile teadaolevalt oleme konfigureerinud andmeid töötlevate pakkujate teenused ja sisumaterjali viisil, et andmevahetus mis erineb vastavate teenuste või sisumaterjali meie Veebilehel esitamise eesmägist, on blokeeritud või toimub vaid juhul, kui olete vastava teenuse kasutuse ise valinud. Siiski, kuna meil pole kontrolli kolmandate isikute kogutavate ja töödeldavate andmete üle, ei saa me anda asjakohast teavet teie isikuandmete vastava töötlemise ulatuse ja eesmärgi kohta.

 

Lisateabe saamiseks teie isikuandmete kogumise ja töötlemise ulatuse ja eesmärgi kohta leiate teenusepakkujate, kelle teenuseid ja/või sisumaterjali meie Veebileht sisaldab ning kes antud kontekstis vastutavad teie isikuandmete kaitse eest, privaatsusteatistest:

 

 

6. Teave meditsiiniliste kõrvalmõjude ja kvaliteedialaste kaebuste kohta

See Veebileht pole ette nähtud või loodud selleks, et edastada teavet meditsiiniliste kõrvalmõjude, ravimõjude vähesuse, ravimivigade, halli turu toodete/võltsravimite, väära või ettenähtust erineva kasutuse, kvaliteedikaebuste ja/või muude Bayeri toodete ohutust või kvaliteeti käsitlevate küsimuste kohta. Kui soovite teatada kõrvalmõjudest või esitada kvaliteedikaebuse, võtke palun ühendust tervishoiutöötajaga (nt perearst või apteeker), kohaliku tervishoiuametiga või kasutage meie veebilehte, et teatada soovimatutest kõrvalmõjudest.

 

Kui te siiski teatate meile soovimatutest kõrvalmõjudest või muudest probleemidest, mis puudutavad Bayeri toodete ohutust või kvaliteeti, oleme õigusaktidest tulenevalt kohustatud teie päringuga tegelema ja selgituste saamiseks võime vajadusel teiega kontakteeruda. Seejärel võime vajadusel teavitada pädevaid tervishoiuasutusi teie poolt teatatud probleemidest. Ühtlasi võib meil vaja olla seda teavet edasi saata meie kontserni ettevõtetele ja koostööpartneritele, kui neil on samuti vaja oma pädevatele tervishoiuasutustele vastavatest probleemidest teatada.

 

Lisainfot isikuandmete kaitse ja kõrvaltoimetest teavitamise kohta leiate veebilehelt LINK.

 

Data Privacy Quality

 

B. Teave teie õiguste kohta

Üldiselt saate järgmisi õigusi kasutada kohaldatavate andmekaitseseaduste kohaselt:

 

 • teabe saamise õigus seoses oma isikuandmetega, mida talletame;

 • õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, kustutamist või piiratud töötlemist;

 • õigus vaidlustada töötlemist, mis tuleneb meie õigustatud huvist, avalikust huvist või profiilianalüüsist; seda tingimusel, et me ei suuda tõestada mõjuvate ja õigustatud põhjuste olemasolu, mis ületavad teie huve, õigusi ja vabadusi, või et selline töötlemine teostatakse õigusnõuete kehtestamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

 • õigus andmete ülekandmisele;

 • õigus esitada kaebus andmekaitseasutuse vastu;

 • võite igal hetkel edasiulatuvalt tühistada oma nõusoleku isikuandmete talletamiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks. Lisateabe jaoks tutvuge palun eespool asuvate peatükkidega, kus kirjeldatakse andmetöötlust teie nõusoleku alusel.

 

Kui soovite oma õigusi kasutada, pöörduge palun oma taotlusega allpool osutatud kontakti poole.

 

C. Kontakt

Kõikide andmekaitse kohta tekkinud küsimuste korral kasutage palun ettenähtud e-maili andmekaitse@bayer.com või võtke ühendust meie töötajaga, kes tegeleb andmekaitsega: Bayer OÜ Lõõtsa 2, Tallinn 11415, Estonia.

 

D. Isikuandmete kaitse eeskirja muutmine

Me võime oma isikuandmete kaitse eeskirja perioodiliselt uuendada. Meie isikuandmete kaitse eeskirja uuendused avaldatakse meie Veebilehel. Kõik muudatused jõustuvad Veebilehel avaldamise hetkest, seega soovitame teil saiti regulaarselt külastada, et olla võimalikest uuendustest teadlik.

 

Viimati uuendatud: 07.07.2019