Location

Ettevõttest

Bayer on enam kui 150-aastase ajalooga uuenduslik bioteaduste ettevõte, mille peamised tegevusvaldkonnad on tervishoid ja põllumajandus. Meie eesmärk on teha teaduse abil elu paremaks.  

Bayeri teadus- ja arendustegevus põhineb elusorganismide biokeemiliste protsesside süvitsi mõistmisel. Töötame välja uusi molekule innovatiivsete toodete ja lahenduste jaoks, mis parandavad inimeste ja taimede tervist. 

 

Bayeri tooted aitavad lahendada tänapäeva suuri väljakutseid. Maailma üha kasvav ja vananev rahvastik vajab paremat tervishoidu ja piisavat toiduvaru. Haiguste ennetamine, leevendamine ja ravi ning kvaliteetse toidu, sööda ja taimsete toorainete kättesaadavuse parandamine aitavad meil tõsta inimeste elukvaliteeti. 

 

Bayer järgib kestliku arengu põhimõtteid ning toimib viisil, mis on eetiline ja sotsiaalselt vastutustundlik, arvestades kõigi sidusrühmade huvidega.

 

Bayeri kontserni kuulub ligikaudu 392 konsolideeritud ettevõtet**  87 riigis. Bayeri peakorter asub Saksamaal Leverkusenis. 2019. aasta lõpu seisuga töötas Bayeri kontsernis 103 824 inimest üle maailma.

 

Bayer Eestis

Bayer OÜ on osa Bayer AG Põhjamaid ning Baltikumi koondavast regionaalsest äriüksusest Bayer Nordic. Piirkonda kuuluvad Taani, Soome, Rootsi, Norra ja Island ning Balti riigid Eesti, Läti ja Leedu. Nordicu äriüksuses töötab umbkaudu 1 200 töötajat ja põhitegevusteks on Bayer AG ning Lanxessi toodete müük ja turundus (Bayer Agency Business nime all).

 

Bayer Nordic koosneb seitsmest iseseisvast ettevõttest - Bayer A/S Taanis, Bayer AB Rootsis, Bayer AS Norras, Bayer Oy Soomes, UAB Bayer Leedus, Bayer OÜ Eestis ja SIA Bayer Lätis.

 

Bayer OÜ esindab Eestis emafirma divisjone Pharmaceuticals, Consumer Health ja CropScience. Bayer OÜ annab tööd 27 inimesele.

 

Bayer OÜ on Eesti Ravimitootjate Liidu liige ning järgib selle eetikakoodeksit.

 • **täielikult konsolideeritud tütarettevõtted (al. 31. detsember 2019)
 • Ettevõtte Farbenfabriken vorm. Eried. Bayer & Co kaubamärk (lõvipildiga logo) registreeriti Eestis 22. novembril 1894. aastal. Selle dokumendi kohaselt oli firmal õigus müüa keemiatooteid.

 • 24. augustil 1905. aastal muudeti algse dokumendi sõnastust. Uue dokumendi järgi kuulus Bayeri tegutsemisvaldkonda ka haavasidemete ja farmaatsiatoodete müük.

 • Kõige esimene teadaolev koostöö firma Farbenfabriken vorm. Eried. Bayer & Co ja Eesti meditsiiniasutuse vahel leidis aset 1908. aastal, kui Bayer pakkus Kuuda haigla leeprahaigete raviks toodet nimega Antileprol.

 • Pärast Esimest maailmasõda muudeti nimi Bayer 1925. aastal ümber – uueks firmanimeks sai I.G. Farben. Farmaatsiatooted jäid endiselt Bayeri kaubamärgi alla ning Baltimaades esindas seda A. B Baltpharma Purns & Folks, mille peakontor asus Riias.

 • 1925. aastal sai Agentuurist Raudsep ja Bokownew ettevõtte I.G. Farben keemiatoodete ainuesindaja Eestis (aniliinvärvid, kemikaalid, foto- ja kinomaterjalid, kontrastaine jne).

 • Vanade dokumentide kohaselt töötles Bayer Eestis jääkõlisid. Eestist eksporditi ka fosforiiti ja põlevkiviõli (ning teatud põlevkiviõlitooteid).

 • 1928. aastal oli Eestis saadaval 750 imporditud toodet – üle 10% nendest olid kas I.G. Farbeni või Bayeri tooted.

 • 1929. aastal anti müügiluba koguni 25 Bayeri tootele.

 • I.G. Farbeni tegevus Eestis andis tõuke ka kohalikele äridele – 1932. aastal tehti ettepanek ühendada kogu Eesti farmaatsiatööstus, et kindlustada arstirohtude kvaliteet ja kättesaadavus.

 • 11. septembril 1933. aastal sõlmiti I.G. Farbeni ja Riikliku Seerumi Instituudi vahel leping, mis andis instituudile Bayeri seerumite müügi ja ostu ainuõiguse.

 • 1937. aastal korraldas Bayer kampaania, milles kasutati Bayeri logo („Bayeri rist – usalduse märk”).

 • 1940. aastal tuli Eestis müügile Prontosil.

 • 23. septembril 1940. aastal Estanil (tol ajal Bayerit esindanud agentuur) riigistati. Sellele vaatamata säilisid mõningad sidemed kuni 1941. aastani.

 • Esimese vabariigi ajal oli Bayeril Eestis väga muljetavaldav klientuur, sealhulgas šokolaadivabrik Kalev ning kohalikud farmaatsiafirmad Orto, Vepha, Ephag jne.

 • Ajast, mil Eesti kuulus Nõukogude Liitu on Bayeri kohalolekust Eestis teada vaid väited, et 1970ndatel ja 1980ndatel kasutati Bayeri toorainet Nõukogude Liidu tööstuses, sealhulgas Eestis tegutsenud “Salvo” tehase poolt.

 • 1991. aastal oli esmakordselt võimalik ka eestlastel Bayeri Carl Duisbergi fondi stipendiumi abil Saksamaale Bayerisse praktikale minna.

 • 1994. septembris alustas Bayer ravimite turustamist Eestis hulgimüügiettevõtte Oriola vahendusel.

 • 1999. aastal lahkusid Bayeri esindajad Oriolast ning alustati 1997 loodud Bayer OY filiaali juures.

 • 2007. aastal alustab pärast senise Bayer OY ja UAB Schering ühinemist tegevust UAB Bayer.

 • 2010. aastal registreeriti Bayer OÜ

 

Täname ülevaate koostamise eest Eesti Tervishoiu Muuseumi ja eriti Kalju Pajut!

Bayer pooldab suuremat läbipaistvust suhtluses tervishoiutöötajatega. Usume, et see suurendab avalikkuse usaldust innovatiivse ravimitööstuse vastu.

 

Ravimitööstuse ja tervishoiutöötajate vaheline koostöö on andnud meile suurel hulgal innovaatilisi ravimeid ning muutnud seeläbi paljude haiguste kulgu ning inimeste tervist. Me oleme veendunud, et tihe koostöö ja järjepidev tervishoiutöötajate täiendõpe on väga oluline patsientide paremate ravitulemuste saavutamiseks ja see on meie ühine eesmärk. 

 

Raviarstid ja teised tervishoiutöötajad viivad uuringukeskustes läbi kliinilisi uuringuid, mis põhinevad riigi vastavate meditsiinivaldkonna asutuste poolt heakskiidetud uuringu protokollidel ning uuringu teaduslikud ja õiguslikud aspektid on saanud heakskiidu ka meditsiinieetika komitee poolt. Raviarstil on väga oluline osa uuringus osalevate patsientide jälgimisel ja nad vastutavad uuringuandmete kogumise eest. Tervishoiutöötajate ja tervishoiuorganisatsioonide poolt uuringu läbiviimiseks jagatud teadmised ja kulutatud aeg on vaja kompenseerida.

 

Tervishoiutöötajatele (HCP) ja tervishoiuorganisatsioonidele (HCO) aja ja ekspertteadmiste eest kompensatsiooni maksmisel kasutame läbipaistvat süsteemi. Meditsiinivaldkonna ekspertidega koostööd tehes järgime kõiki kehtivaid seadusi ja eeskirju, nt Euroopas EFPIA avalikustamiskoodeksit ning erinevaid kohalikke seadusjärgseid aruandekohustusi, ning austame täiel määral asjatundjate sõltumatust ja usaldusväärsust. EFPIA avalikustamiskoodeks on Eestis kaetud Ravimitootjate Liidu koodeksiga käsimüügi- ja retseptiravimite müügiedenduse ja tervishoiutöötajatega koostöö kohta. Koodeksid tagavad selle, et välditakse isegi muljet võimalikust huvide konfliktist. Muutes koostöö ravimitööstuse ja meditsiinikogukonna vahel veelgi läbipaistvamaks, on üldsusel võimalik selle koostöö olulisust ja väärtust paremini mõista.

 

Ravimitööstuse ja tervishoiutöötajate ning tervishoiuorganisatsioonide vahelise koostöö iseloomu ja ulatuse läbipaistvuse suurendamiseks dokumenteerib ja avaldab Bayer kõik EFPIA avalikustamiskoodeksi alla kuuluvad otseselt või kaudselt HCP-dele või HCO-dele makstavad tasud. Aruandlusperioodiks on alati terve kalendriaasta. Meie eesmärk on alati täielik tasude avalikustamine. Ainult juhul, kui makstav tasu jääb selgelt avalikustamiskoodeksi mõjualast välja, ei lisata seda avaldatavasse aruandesse.

 

PP-GEN-EE-0003-1