Isikuandmete kaitse eeskiri

Seda veebisaiti (edaspidi „Veebisait“) pakub ja haldab Bayer AG (edaspidi „meie“ või „me“). Lisateavet Veebisaidi haldaja kohta leiate siit

 

Teavet meie ja meie sidusettevõtete poolt Saksamaal teostatud selle Veebisaidiga mitteseotud andmetöötlustoimingute kohta (näiteks kui annate meile oma visiitkaardi või me kogume teie andmeid avalikest allikatest) leiate konkreetsete töötlemistoimingute isikuandmete kaitse eeskirjast

 

Saadaval on ka täiendav andmekaitsealane teave nende riikide ja/või piirkondade kohta, kus Bayer tegutseb. Konkreetses riigis ja/või piirkonnas tagatud andmekaitse kohta lisateabe saamiseks tutvuge kohalike andmekaitseteatiste loendiga.

 

A. Isikuandmete käsitlemine

Alljärgnevalt soovime anda teile teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, kui kasutate meie Veebisaiti. Kui järgnevates peatükkides pole märgitud teisiti, tuleneb teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus sellest, et vastav töötlemine on vajalik teie taotletud konkreetsete Veebisaidi funktsioonide teile kättesaadavaks tegemiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6, lõige 1, punkt b). 

 

Meie Veebisaidi kasutamine 

 

1. Meie Veebisaidi külastamine 

Meie Veebisaidi avamisel edastab teie veebilehitseja teatud andmed meie veebiserverisse. Seda tehakse tehnilistel põhjustel, et teile soovitud teave kättesaadavaks teha. Et hõlbustada teie juurdepääsu meie Veebisaidile, kogutakse, säilitatakse lühiajaliselt ja kasutatakse järgmisi andmeid: 

 

 • IP-aadress, 

 • juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg, 

 • ajatsooni erinevus Greenwichi ajast (GMT), 

 • päringu sisu (konkreetne sait), 

 • juurdepääsu staatus / HTTP staatuse kood, 

 • edastatud andmemaht, 

 • juurdepääsu taotlev veebisait, 

 • veebilehitseja, keeleseaded, veebilehitseja tarkvara operatsioonisüsteemi versioon ja -liides. 

 

Lisaks säilitame oma õigustatud huvide kaitsmiseks neid andmeid piiratud ajaperioodi vältel, et oleks võimalik algatada isikuandmete jälitamine juhul, kui toimub volitamata sissetung meie serveritesse või selle katse (isikuandmete kaitse üldmäärus, artikkel 6, lõige 1, punkt f). 

 

2. Küpsiste seaded

 

a) Mis on küpsised? 

Sellel Veebisaidil kasutatakse nn küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie seadmesse veebilehitseja vahendusel. Küpsised salvestavad teatud teavet (näiteks teie poolt eelistatud keel või saidiseaded), mida teie veebilehitseja võib (sõltuvalt küpsise elueast) meile tagasi saata, kui meie Veebisaiti järgmine kord külastate. 

 

b) Milliseid küpsiseid me kasutame? 

Kasutame kahte erinevat küpsistekategooriat: (1) funktsionaalsed küpsised, ilma milleta meie Veebisaidi funktsionaalsus oleks halvem, ja (2) valikulised küpsised, mida kasutakse Veebisaidi analüüsiks ja turunduseesmärkidel. Järgnevas tabelis on ära toodud detailne teave meie poolt kasutatavate valikuliste küpsiste kohta. 

 

 

c) Ainult teie nõusolekul 

Kasutame valikulisi küpsiseid ainult siis, kui olete andnud selleks eelnevalt nõusoleku (isikuandmete kaitse üldmäärus, artikkel 6, lõige 1, punkt a). Teie esmakordsel Veebisaidi külastamisel kuvatakse teile tekst, milles küsitakse teie nõusolekut valikuliste küpsiste paigaldamiseks. Kui annate oma nõusoleku, paigaldame teie seadmesse küpsise ja niikaua, kui see on aktiivne, ei ilmu tekst uuesti. Kui küpsise eluiga lõpeb või kustutate ise küpsise, ilmub nõusolekut küsiv tekst uuesti, kui järgmine kord meie Veebisaiti külastate. 

 

d) Kuidas küpsiste paigaldamist takistada? 

Loomulikult võite kasutada meie Veebisaiti, ilma et teile oleks küpsiseid paigaldatud. Võite oma veebilehitsejas küpsiste kasutamist igal ajal konfigureerida või täielikult inaktiveerida. See võib aga kaasa tuua meie Veebisaidi funktsioonide piiratuse või vähendada selle kasutajasõbralikkust. Võite igal ajal valikuliste küpsiste paigaldamisest keelduda, lülitades küpsised ülaltoodud tabelis näidatu kohaselt välja. 

 

3. Veebisaidi analüüs ja käitumuslik veebireklaam

 

Google Analytics

Kasutame Veebisaidil veebianalüüsi teenust Google Analytics, mida osutab Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). 

 

Google analüüsib meie nimel, kuidas te meie Veebisaiti kasutate. Sel eesmärgil kasutame muu hulgas küpsiseid, mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud ülaltoodud tabelis. Teave, mida Google kogub, kui meie Veebisaiti külastate (näiteks suunav URL, teie poolt külastatavad lehed saidil, teie veebilehitseja tüüp, keeleseaded, teie operatsioonisüsteem ja ekraaniresolutsioon) edastatakse Google’i serverisse USA-s, kus seda säilitatakse ja analüüsitakse. Tulemused tehakse meile kättesaadavaks anonüümsel kujul. Teie kasutusandmeid ei seostata selle protsessi käigus teie täieliku IP-aadressiga. Meie Veebisaidil on aktiveeritud Google’i pakutav IP-aadressi anonüümseks muutmise funktsioon, mis kustutab teie IP-aadressi viimased 8 numbrit (tüüp IPv4) või viimased 80 bitti (tüüp IPv6). Lisaks, Google’iga konkreetsete lepingute sõlmimisega tagame piisava andmekaitse taseme seoses isikuandmete töötlemisega Google’i poolt USA-s.

 

Te võite igal ajal tagasi võtta oma nõusoleku veebianalüüsi kasutamiseks, laadides alla ja paigaldades pakutud Google’i veebilehitseja pistikprogrammi või hallates oma nõusolekut ülaltoodud tabelis; viimasel juhul paigaldatakse loobumisküpsis. Mõlemad variandid takistavad veebianalüüsi rakendamist ainult seni, kuni kasutate veebilehitsejat, millele paigaldasite pistikprogrammi või kuni te ei kustuta loobumisküpsist. 

 

Täiendavat teavet Google Analyticsi kohta leiate lehtedelt Google Analytics Terms of Use (Google Analyticsi kasutustingimused), Privacy and Data Protection Guidelines of Google Analytics (Google Analyticsi privaatsuse ja andmekaitse juhised) ja Google Privaatsuseeskirjad

 

Intrado Multimedia Center

Kasutame oma veebisaidil välist analüüsiteenust Multimedia Center, mida haldab meie veebiülekannete platvormi pakkuja Intrado Digital Media Germany GmbH | Kilianstr. 142, 90425 Nürnberg (edaspidi „Intrado“).
Intrado analüüsib meie tellimusel, kuidas kasutajad veebiülekandeid jälgivad.
Kasutame selleks muu hulgas küpsiseid, mida on eespool tabelis täpsemalt kirjeldatud. Seoses meie veebiülekannetega Intrado poolt kogutavad andmed (nt lähtekoha URL, meie saidil külastatud veebilehed, teie brauseri tüüp, valitud keel, operatsioonisüsteem ja ekraani resolutsioon, kuupäev, vaatamise kestus, veebiülekandest vaadatud osa) edastatakse Saksamaal asuvasse Intrado serverisse, kus neid säilitatakse ja analüüsitakse. Seejärel edastatakse analüüsi tulemused meile anonüümitud kujul. Selle protsessi käigus ei seostata teie kasutusandmeid teie täieliku IP-aadressiga.

Teil on õigus veebiülekannete kasutusanalüütika jaoks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Selleks peate haldama oma nõusolekuid ülal toodud tabelis ja sellisel juhul salvestatakse seadmesse keeldumisküpsis.


Intrado rakendatavate õiguslike ja andmekaitsetingimuste kohta leiate lisateavet vastavast andmekaitseavaldusest.

 

Google’i käitumuslik veebireklaam 

Kasutame Veebisaidil Google’i käitumusliku veebianalüüsi teenust, mida osutab Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“). 

 

Google analüüsib, kuidas te Veebisaiti kasutate. Sellel eesmärgil kasutab Google küpsiseid, mis on üksikajalikumalt kirjeldatud ülaltoodud tabelis. Teave, mida Google kogub, kui te meie Veebisaiti külastate (näiteks suunav URL, teie poolt külastatavad lehed Veebisaidil, teie veebilehitseja tüüp, keeleseaded, teie operatsioonisüsteem ja ekraaniresolutsioon) edastatakse Google’i serverisse USA-s, kus seda säilitatakse ja analüüsitakse. Meie ja meie partner Google kasutame seda teavet oma reklaamide paremaks kohandamiseks vastavalt teie huvidele, sama reklaami kuvamise kordade arvu piiramiseks, reklaamikampaaniate tõhususe hindamiseks ja selleks, et paremini mõista külastajate käitumist pärast seda, kui nad on teatud kindlat reklaami näinud. Kui külastate mõnda muud nn Google’i Display-võrgustiku veebisaiti, saab meie veebisaidil kogutud teabe põhjal teile kuvada teie huvidele vastavaid hüpikaknaid. 

 

Google on sertifitseeritud ELi–USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel, mis tagab Google’i poolt USA-s töödeldavate andmete kaitse vajalikul tasemel. Te võite igal ajal tagasi võtta oma nõusoleku teabe edastamiseks Google’i käitumuslike veebireklaamide jaoks, kas hallates oma nõusolekuid ülaltoodud tabelis, (sellisel juhul paigaldatakse loobumisküpsis) või laadides alla ja installides Google’i brauseri pistikprogrammi. Mõlemad variandid takistavad käitumusliku veebireklaami teenuste kasutamist ainult seni, kuni kasutate brauserit, millele paigaldasite pistikprogrammi või kuni te ei kustuta loobumisküpsist. 

 

Google vastutab teie isikuandmete töötlemise eest, mida ta kogub otse meie Veebisaidilt käitumuslike veebireklaamide jaoks. Kuna meil puudub kontroll kolmandate osapoolte kogutud ja töödeldud isikuandmete üle, ei saa me anda siduvat teavet nende poolt teie isikuandmete töötlemise ulatuse ja eesmärgi kohta. Seega, kui soovite teada, kuidas Google teie isikuandmeid töötleb ja kui kaua, tutvuge Google’i esitatud teabega isikuandmete kaitse põhimõtete kohta. Selle isikuandmete kaitse eeskirja koostamise ajal oli Google’i teave saadaval aadressil Google Data Protection Guidelines for Advertising (Google’i andmekaitse juhised reklaamimise jaoks). 

 

Facebooki käitumuslik veebireklaam 

Kasutame Veebisaidil Facebooki käitumusliku veebireklaami teenust, mida osutab Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (kasutab alamtöötlejana Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA) („Facebook”). 

 

Facebook analüüsib, kuidas te Veebisaiti kasutate. Sel eesmärgil kasutame küpsiseid, mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud ülaltoodud tabelis. Facebooki kogutud teave selle kohta, kuidas te meie Veebisaiti külastate, edastatakse Facebooki serverisse USA-s, kus seda säilitatakse ja analüüsitakse. Selle teabe hulka kuulub suunav URL, teie veebilehitseja tüüp, keeleseaded, operatsioonisüsteem ja ekraani resolutsioon ning muu informatsioon sõltuvalt tehtud pikslisündmustest (näiteks „ostu“ puhul valitud toote tüüp, ID, ostetud toodete arv, samuti teave makse ja kasutatud valuuta kohta; „otsingu“ puhul otsingustring, kui otsite toodet meie Veebisaidil; „vaata sisu“ puhul sisu ID, nimi, tüüp, valuuta ja väärtus). Meie ja meie partner Facebook kasutame seda teavet oma reklaamide paremaks kohandamiseks vastavalt teie huvidele, sama reklaami kuvamise kordade arvu piiramiseks, reklaamikampaaniate tõhususe hindamiseks ja selleks, et paremini mõista külastajate käitumist pärast seda, kui nad on teatud kindlat reklaami näinud. Kui külastate oma Facebooki ajajoont või teisi Facebooki reklaamivõrgustiku (nn Audience Network ehk vaatajaskonna võrgustik) veebisaite, saab meie Veebisaidil kogutud teabe põhjal teile kuvada teie huvidele kohandatud vooge. 

 

Facebook on sertifitseeritud EL–USA privaatsuskilbi alusel, mis tagab Facebooki poolt USA-s töödeldavate andmete kaitse vajalikul tasemel. 

 

Te võite igal ajal tagasi võtta oma nõusoleku Facebookile käitumusliku veebireklaami eesmärgil teabe edastamise osas, hallates oma nõusolekut ülaltoodud tabelis; sellisel juhul paigaldatakse loobumisküpsis. Pidage silmas, et see takistab teabe edastamist Facebookile ainul seni, kuni te loobumisküpsist ei kustuta. 

 

Facebook vastutab teie isikuandmete töötlemise eest, mida ta kogub otse meie Veebisaidilt käitumuslike veebireklaamide jaoks. Kuna meil puudub kontroll kolmandate osapoolte kogutud ja töödeldud isikuandmete üle, ei saa me anda siduvat teavet nende poolt teie isikuandmete töötlemise ulatuse ja eesmärgi kohta. Seega, kui soovite teada, kuidas Facebook töötleb teie isikuandmeid ja kui kaua, vaadake Facebooki teavet isikuandmete kaitse põhimõtete kohta. Selle isikuandmete kaitse eeskirja koostamise ajal oli Facebooki teave saadaval nende lehel Andmepoliitika

 

LinkedIni käitumuslik veebireklaam

LinkedIn kasutab koodi LinkedIn Insight Tag, mis võimaldab koguda meie Veebisaiti külastavate LinkedIni kasutajate kohta andmeid, mis hõlmavad URL-i, suunajat, IP-aadressi , andmeid seadme ja veebilehitseja kohta (kasutajaagent) ning ajatemplit. IP-aadressid on kärbitud või (kui neid kasutatakse liikmeteni jõudmiseks erinevates seadmetes) räsitud kujul, ja liikmete otsesed identifikaatorid eemaldatakse seitsme päeva jooksul, et andmed pseudonüümida. Allesjäänud pseudonüümsed andmed kustutatakse 180 päeva jooksul. 

 

LinkedIn ei jaga isikuandmeid selle Veebisaidi omanikuga, vaid annab ainult raporteid (mis ei võimalda teid identifitseerida) Veebisaidi vaatajaskonna ja reklaami toimivuse kohta. LinkedIn pakub ka Veebisaidi külastajatele retargeerimist (kuni 90 päeva pärast külastust), võimaldades Veebisaidi omanikul näidata neid andmeid kasutades oma Veebisaidil isikupärastatud reklaame, samas kasutajat identifitseerimata. Kasutame samuti andmeid, mis ei võimalda teid tuvastada, et parandada reklaamide asjakohasust ja jõuda erinevate seadmete kasutajateni. LinkedIni liikmed saavad kontrollida oma isikuandmete kasutamist reklaami eesmärgil oma konto seadete kaudu

 

Trade Deski käitumuslik veebireklaam 

Kasutame Veebisaidil nn suunatud reklaamiteenust, mida pakub meie partner Trade Desk, Inc., 42 N. Chestnut Street, Ventura, CA 93001 („Trade Desk“). 

 

Trade Deski kasutatakse reklaami nn uuesti turundamiseks, mis põhineb teie käitumisel meie Veebisaidil. Te võite oma nõusoleku selle Veebisaidi kasutamise analüüsimiseks igal ajal tagasi võtta, kas hallates oma nõusolekut ülaltoodud tabelis (sel juhul paigaldatakse loobumisküpsis) või külastades teenustest loobumiseks aadressi http://www.adsrvr.org/. Mõlemad variandid takistavad veebianalüüsi rakendamist ainult seni, kuni kasutate veebilehitsejat, milles tegite oma valiku või kuni te ei kustuta loobumisküpsist. Lisateavet Trade Deski kohta leiate aadressilt https://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy

 

X (varasema nimega Twitter) Ads ja konversioonide jälgimine (Pixel)

Peale selle avaldame reklaame suhtlusvõrgustikus X (Twitter Inc., One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Iirimaa). Teie nõusolekul kasutame oma veebilehel  ettevõtte Twitter Inc. „kasutaja interaktsiooni pikslit“. X-i konversioonide jälgimine salvestab ja töötleb teavet teie kasutajate käitumise kohta meie veebilehtedel ja kasutab selleks küpsiseid. Need salvestatakse kohalikku seadmesse.

 

Me kasutame X-i (varasema nimega Twitter) konversioonide jälgimist turunduseks ja optimeerimiseks, eelkõige meie veebilehe kasutamise analüüsimiseks ning üksikute funktsioonide ja teenuste, aga ka üldise kasutajakogemuse parandamiseks. Kasutajakäitumise statistilise analüüsimisega loodame täiustada oma veebilehte ja teha see kasutajate jaoks huvitavamaks. Selleks et seda teha, on meil õigustatud huvi ülaltoodud andmete töötlemiseks kolmanda osapoole teenusepakkujate teenuseid kasutades (õiguslik alus: artikkel 6 lõige 1 lk 1 punkt f, GDPR).

 

Küpsiste paigaldamist saate vältida juba olemasolevate küpsiste kustutamisega ja küpsiste salvestamise keelamisega veebibrauseri sätetest. 


Peale selle saate vältida selle teabe salvestamist X-i vastavate sätete muutmisega X-ist lingitud leheküljel https://twitter.com/personalization/

 

Palun pange tähele, et need sätted kustutatakse küpsiste kustutamisel. 

 

Lisateavet konversioonide jälgimise ja kohandatud reklaamide andmekaitsesätete kohta saab ka aadressilt https://support.twitter.com/articles/20171528#

 

X vastutab andmetöötluse eest seoses meie reklaamide kättesaadavaks tegemisega suhtlusvõrgustiku piires. Lisateavet kolmanda osapoole teenusepakkuja Twitter andmetöötluse kohta saab veebilehelt https://twitter.com/et/privacy

 

4. Kontaktivormide kasutamine

Võite meiega otse ühendust võtta Veebisaidil olevate kontaktivormide kaudu. Eelkõige võite meile anda järgmist teavet: 

 

 • eesnimi, perekonnanimi ja ametinimetus, 

 • riik, 

 • kontaktandmed (näiteks e-posti aadress, telefoninumber), 

 • sõnum. 

 

Kogume, töötleme ja kasutame teie poolt meile kontaktivormide kaudu edastatud teavet eranditult teie konkreetsete taotluste töötlemiseks. 

 

5. Meie uudiskirja tellimine 

Teil on võimalik tellida Veebisaidilt meie uudiskirja. Teie eelneva nõusoleku alusel kasutame teie antud e-posti aadressi uudiskirja saatmiseks (isikuandmete kaitse üldmäärus, artikkel 6, lõige 1, punkt a). 

 

Kui soovite individualiseeritud uudiskirja, võite meile omal vabal tahtel edastada järgmist lisateavet: 

 

 • ees- ja perekonnanimi, 

 • ametinimetus, 

 • meedia, osakond, 

 • linn, riik,  

 • keel, 

 • huvipakkuv(ad) teema(d). 

 

Kasutame uudiskirja tellimisel nn kahekordse nõustumise protseduuri. Pärast uudiskirja tellimist Veebilehel, saadame teie poolt esitatud e-posti aadressile sõnumi ja palume tellimust kinnitada. Kui te uudiskirja tellimust ei kinnita, kustutatakse teie tellimus automaatselt. Teie isikuandmete väärkasutuse vältimiseks logime teie tellimuse ja selle kinnituse säilitades teie poolt tellimisel kasutatud IP-aadressi, tellimise ja kinnitamise aja, tellimist puudutavad sõnumid, samuti tellimisel ja kinnitusel kasutatud sõnastust. 

 

Te võite igal ajal uudiskirja tellimiseks antud nõusoleku tagasi võtta. Uudiskirjast loobumiseks võite  kasutada linki, mis on lisatud kõigile meie uudiskirjadele või saates teate siin toodud kontaktidele

 

6. Välised teenused ja sisu meie Veebisaidil 

Meie Veebisait sisaldab kolmandate osapoolte teenuseid ja/või sisu. Kui kasutate kolmanda osapoole teenuseid või kui kuvatakse kolmanda osapoole sisu, vahetatakse tehnilistel põhjustel teie ja vastava pakkuja vahel sideandmeid. 

 

Vastav teenuse- või sisupakkuja võib samuti töödelda teie andmeid enda eraldiseisvatel eesmärkidel. Oleme oma parimate teadmiste kohaselt konfigureerinud selliste teadaolevalt andmeid enda huvides töötlevate pakkujate teenused ja sisu nii, et kas igasugune suhtlus muudel eesmärkidel kui oma sisu ja/või teenuste pakkumine meie Veebisaidil on blokeeritud või toimub see ainult siis, kui olete aktiivselt otsustanud kõnealust teenust kasutada. Kuna meil aga siiski puudub kontroll kolmandate osapoolte kogutud ja töödeldud isikuandmete üle, ei saa me anda siduvat teavet kolmandate pakkujate poolt teie isikuandmete töötlemise ulatuse ja eesmärgi kohta. 

 

Lisateabe saamiseks oma andmete kogumise ja töötlemise ulatuse ning eesmärkide kohta lugege nende teenuspakkujate isikuandmete kaitse eeskirju, kelle teenuseid ja/või sisu oleme kaasanud ning kes antud kontekstis vastutavad teie isikuandmete kaitse eest. 

 

 

7. Suletud kasutajarühmade registreerimine

 

a) Piiratud juurdepääs spetsiaalsete kasutajarühmade jaoks 

On veel teatud konkreetne teave, mida saame jagada ainult piiratud hulga inimestega. Seetõttu säilitame järgmiseid isikuandmeid: 

 

 • ees- ja perekonnanimi, 

 • kasutajanimi ja salasõna, 

 • e-posti aadress. 

 

Töötleme neid isikuandmeid, et anda teile juurdepääs meie veebisaidile. Kui oma kasutajakonto inaktiveerite, kustutatakse need andmed automaatselt. 

 

b) Aktsionäriportaal

Informatsiooni andmetöötluse kohta meie aktsionäriportaali registreerimisel ja kasutamisel leiate aktsiaseltsi Bayer aktsionäriportaali kasutamisekohasest andmekaitseinformatsioonist (PDF, English only, 109 KB). See on Teie jaoks saadaval nii inglise kui saksa keeles.

 

8. Teave kõrvaltoimete ja kvaliteedikaebuste kohta 

See Veebisait ei ole mõeldud kõrvaltoimeid, ravitoime puudumist, ravimivigu, halli turu tooteid / võltsitud ravimeid, ebaõiget või ettenähtust erinevat kasutamist, kvaliteedikaebusi ja/või teisi Bayeri toodete ohutuse ja kvaliteediga seotud küsimusi puudutavaks kommunikatsiooniks. Kui soovite teatada kõrvaltoimetest või esitada kaebuse kvaliteedi kohta, pöörduge oma tervishoiutöötaja (nt arsti või apteekri) või kohaliku tervishoiuameti poole või kasutage meie soovimatutest kõrvaltoimetest teatamiseks mõeldud veebisaiti

 

Kui siiski teatate meile soovimatutest kõrvaltoimetest või muudest probleemidest, mis on seotud Bayeri toodete ohutuse või kvaliteediga, siis oleme juriidiliselt kohustatud teie suhtlusega tegelema ja võib-olla peame selgituste saamiseks teiega ühendust võtma. Pärast seda peame tõenäoliselt teavitama teie tõstatatud probleemidest pädevaid tervishoiuasutusi. Sellisel juhul edastatakse teie teave pseudonüümsel kujul, s.t nii, et teid ei ole võimalik otseselt tuvastada. Võimalik, et peame need pseudonüümitud teated edastama ka oma kontserni ettevõtetele ja koostööpartneritele, kuivõrd neil on samuti teavitamiskohustus oma pädevate tervishoiuasutuste ees. 

 

Lisateavet isikuandmete kaitse kohta kõrvaltoimetest teavitamisel leiate lehelt Bayeri isikuandmete kaitse eeskiri seoses ravimiohutuse järelevalve andmetega

 

9. Väljaannete tellimisvormi kasutamine

Võite Veebisaidil tellida mitmeid meie väljaandeid. Teie eelneval nõusolekul kogume ja kasutame teie poolt antud aadressiandmeid väljaannete kättetoimetamiseks alljärgnevalt: 

 

 • perekonnanimi, 

 • aadress (tänav, postiindeks, linn, vald, maakond, riik), 

 • e-posti aadress, 

 • telefoninumber. 

 

Lisaks võite anda meile ka järgmist valikulist teavet: 

 

 • ametinimetus, 

 • eesnimi, 

 • ettevõte, 

 • osakond. 

 

10. Kasutajaküsitlused 

Osalemine meie poolt aeg-ajalt korraldatavates kasutajaküsitlustes on vabatahtlik. Küsitluste läbiviimiseks kasutame funktsionaalseid küpsiseid. Kasutajaküsitluse käigus salvestatud tehniline teave on sama kui see, mis salvestatakse siis, kui külastate meie veebisaiti (vt eespool). Teie küsitluse käigus antud vastuseid ei seota teie isikuandmetega, näiteks IP-aadressiga. 

 

11. Töö sobitamise funktsioon 

Kui soovite kasutada töö sobitamise funktsionaalsust, vajame täiendavaid taotlusdokumente, nagu teie elulookirjeldus, sertifikaadid ja/või kaaskiri, mille saab veebisaidile üles laadida. Automatiseeritud algoritm võrdleb teie esitatud dokumente Bayeri praeguste vabade töökohtadega, et pakkuda teile teie vajadustele vastavaid karjäärivõimalusi. Dokument kustutatakse pärast seda automaatselt.  

 

12. Vestlusroboti kasutamine

Käesoleva veebisaidi teatud lehed kasutavad vestlusrobotit. Selle eesmärk on anda teile soovi korral täiendavat, vajaduspõhist teavet karjääri kohta Bayeris. Vestluste ajalugu salvestatakse 30 päevaks, nii et saate hiljem kõiki vestluseid jätkata. Andmesalvestuse saate deaktiveerida või aktiveerida otse vestlusakna paremal ülaosas asuva andmekaitsemenüü kaudu (klõpsates kolmele punktile).

 

II. Isikuandmete edastamine volitatud töötlemiseks

Me kasutame teie andmete töötlemiseks teatud määral ka spetsialiseeritud teenusepakkujaid. Valime need teenusepakkujad hoolikalt välja ja jälgime nende tegevust regulaarselt. Nad töötlevad isikuandmeid sõlmitud andmetöötluslepingute alusel ja ainult meie korraldusel ning rangelt vastavalt meie juhistele. 

 

III. Isikuandmete töötlemine väljaspool ELi või EMPd 

Teie andmeid töödeldakse osaliselt ka väljaspool Euroopa Liitu („EL“) või Euroopa Majanduspiirkonda („EMP“) asuvates riikides, kus võib olla madalam andmekaitsetase kui Euroopa maades. Sellisel juhul tagame, et teie andmed on piisavalt kaitstud, näiteks sõlmides oma lepinguliste partneritega konkreetsed lepingud (taotlusel võite saada meilt koopia) või küsime teilt selliseks töötlemiseks selgesõnalist nõusolekut. 

 

B. Teie õigusi puudutav teave 

Kohalduvate andmekaitsealaste õigusaktide kohaselt saate üldiselt kasutada järgmisi õigusi: 

 

 • õigus saada teavet meie säilitatavate isikuandmete kohta; 

 • õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, kustutamist või nende kasutuse piiramist; 

 • õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemisele meie õigustatud huvi alusel, avalikes huvides või profiili koostamiseks, välja arvatud juhul, kui suudame tõestada, et esineb põhjendatud vajadus, mis kaalub üles teie huvid, õigused ja vabadused või kui andmete töötlemine toimub õigusnõuete esitamise, täitmise või kaitsmise eesmärgil; 

 • õigus andmete ülekandmisele; 

 • õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele; 

 • õigus igal ajal tulevikus oma isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks antud nõusolek tagasi võtta. Lisateabe saamiseks vaadake eespool toodud peatükke, kus kirjeldatakse andmete töötlemist teie antud nõusoleku alusel. 

 

Kui soovite oma õigusi kasutada, edastage meile vastav soov kontaktivormi kaudu või pöörduge meie ettevõtte andmekaitseosakonna poole; andmed leiate allpool. 

 

Kui olete USA California või Nevada osariigi elanik, võib teil olla oma isikuandmetega seoses täiendavaid õigusi. Lisateavet leiate siit

 

C. Kontakt

Isikuandmete kaitsega seotud küsimuste korral kasutage kaasasolevat kontaktivormi või pöörduge meie ettevõtte andmekaitsespetsialisti poole aadressil: 

 

Group Data Protection Officer (kontserni andmekaitsespetsialist) 

Bayer AG 

51368 Leverkusen, Germany 

 

Bayer AG on määratud meie väljaspool Euroopat asuvate juriidiliste isikute esindajaks Euroopa Liidus vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 27. Võite esindajaga ühendust võtta aadressil: 

 

Data Privacy Representative (isikuandmete kaitse esindaja) 

Bayer AG 

51368 Leverkusen, Germany 

E-posti aadress: dp-representative@bayer.com

 

 

 

D. Isikuandmete kaitse eeskirja muutmine

Võime oma isikuandmete kaitse eeskirja aeg-ajalt ajakohastada. Isikuandmete kaitse eeskirja uuendused avaldatakse meie Veebisaidil. Kõik muutuvad jõustuvad Veebilehel avaldamise hetkest.  Seetõttu soovitame teil seda lehekülge regulaarselt külastada, et olla kursis võimalike uuendustega. 

 

E. Lisa

Võtke arvesse ka järgmises tabelis esitatud linkide alt saadavat andmekaitsealast teavet oma riigi kohta. Pange tähele, et tabelis esitatud loend on järjestatud ingliskeelsete riiginimede järgi.

Viimati uuendatud: 26. november 2019.