Izjava o zasebnosti

To spletno mesto (v nadaljevanju: »spletno mesto«) zagotavlja Bayer d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju »mi« ali »nas«). Za dodatne informacije o ponudniku spletnega mesta si oglejte naše podatke o podjetju.

 

Obdelava osebnih podatkov

V nadaljevanju vam želimo predstaviti informacije o tem, kako poteka obdelava vaših osebnih podatkov, ko uporabljate naše spletno mesto. Če v naslednjih poglavjih ni navedeno drugače, pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov izhaja iz dejstva, da je takšna obdelava nepogrešljiva za dostop do funkcij spletnega mesta, ki ga zahtevate (točka b prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

 

Uporaba našega spletnega mesta

Dostop do našega spletnega mesta

Ko dostopate do našega spletnega mesta, vaš brskalnik prenese nekatere podatke na naš spletni strežnik. Razlogi za ta prenos so tehnične narave, obenem pa je nujen za to, da lahko dostopate do želenih informacij. Da bi lažje dostopali do spletnega mesta, se zbirajo naslednji podatki, ki se za kratek čas shranijo in uporabijo:

 

 • IP-naslov
 • datum in čas dostopa
 • razlika v časovnem pasu v primerjavi z greenwiškim časom (GMT)
 • vsebina zahtevka (specifična stran)
 • stanje dostopa/koda stanja HTTP
 • prenesena količina podatkov
 • spletna stran, ki zahteva dostop
 • brskalnik, jezikovne nastavitve, različica operacijskega sistema programske opreme brskalnika in površina

 

Poleg tega bomo za zaščito svojih legitimnih interesov te podatke shranili za omejeno časovno obdobje, kar nam bo omogočilo, da bomo sprožili sledenje osebnih podatkov v primeru poskusa nepooblaščenega dostopa do naših strežnikov (točka f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

 

Nastavitve piškotkov

Kaj so piškotki?

To spletno mesto uporablja tako imenovane »piškotke«. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se prek vašega brskalnika shranijo v pomnilnik vašega terminala. Pri tem shranjujejo določene informacije (na primer izbrani jezik ali nastavitve mesta), ki nam jih lahko vaš brskalnik (odvisno od življenjske dobe piškotka) pošlje ob vašem naslednjem obisku našega spletnega mesta.

 

Katere piškotke uporabljamo?

Razlikujemo med dvema vrstama piškotkov: (1) funkcionalni piškotki so tisti, brez katerih bi bila funkcionalnost našega spletnega mesta okrnjena, medtem ko se (2) izbirni piškotkiuporabljajo za analizo spletnega mesta ter v trženjske namene. Naslednje preglednice vsebujejo podroben opis piškotkov, ki jih uporabljamo:

 

Funkcionalni piškotki

Piškotki

Življenjska doba

Namen in vsebina 

PHPSESSID

1 ura

Identifikator hrambe podatkov PHP, nastavljen pri uporabi metode seje PHP

UniqueID

6 mesecev

Anonimna opredelitev trajanja obiska za statistično analizo, ki omogoča optimizacijo spletnega mesta. Osebni podatki se ne zbirajo.

WHGACE

1 dan

Piškotek programa za uravnavanje obremenitve, ki zagotavlja pravilno obnašanje spletnega mesta

WHGCOOKIECONSENT

6 mesecev

Beleženje uporabnikove odločitve glede soglasja

 

Izbirni piškotki

Za upravljanje piškotka kliknite tukaj.

 

Skladno z vašim soglasjem

Izbirne piškotke uporabljamo le, če smo pred tem pridobili vaše soglasje za njihovo uporabo (točka a prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov). Ob vašem prvem obisku našega spletnega mesta se bo pojavila prošnja za soglasje za namestitev izbirnih piškotkov. Če boste podali soglasje, bomo na vaš računalnik namestili piškotek, prošnja pa se nato ne bo več pojavila vse dokler bo nameščeni piškotek aktiven. Po izteku življenjske dobe piškotka ali če boste sami izbrisali piškotek, se bo prošnja za soglasje ponovno pojavila ob vašem naslednjem obisku našega spletnega mesta.

 

Kako lahko preprečite namestitev piškotkov

Seveda lahko naše spletno mesto uporabljate tudi, če ne namestite piškotkov. V svojem brskalniku lahko kadar koli nastavite ali popolnoma onemogočite uporabo piškotkov. Vendar lahko to omeji funkcije ali negativno vpliva na uporabniško prijaznost spletnega mesta. Z izbiro možnosti za umik soglasja, ki je navedena v zgornji preglednici, lahko kadar koli zavrnete namestitev izbirnih piškotkov.

 

Analiza spletnega mesta

Na svojem spletnem mestu uporabljamo spletno storitev za analizo Google Analytics podjetja Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Združene države Amerike (v nadaljevanju »Google«).

 

Podjetje Google bo v našem imenu analiziralo vašo uporabo našega spletnega mesta. V te namene bomo uporabili piškotke, ki so podrobneje opisani v zgornji tabeli. Podatki v povezavi z vašo uporabo našega spletnega mesta (npr. napotitveni URL, naše spletne strani, ki ste jih obiskali, vaša vrsta brskalnika, jezikovne nastavitve, vaš operacijski sistem in vaša ločljivost zaslona), ki jih bo zbralo podjetje Google, bodo preneseni na strežnik podjetja Google v Združenih državah Amerike, kjer bodo ti podatki shranjeni in analizirani. Zadevne podatke v anonimni obliki bodo nato posredovali nam. V tem postopku vaši podatki o uporabi ne bodo povezani z vašim celotnim IP-naslovom. Na našem spletnem mestu smo aktivirali funkcijo za zagotavljanje anonimnosti IP-naslova, ki jo ponuja podjetje Google, pri čemer funkcija poskrbi za izbris zadnjih 8 bitov (IPv4) IP-naslova ali zadnjih 80 bitov (IPv6) vašega IP-naslova. Poleg tega je podjetje Google certificirano skladno z zasebnostnim ščitom EU-ZDA, ki zagotavlja ustrezno raven varstva podatkov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s strani podjetja Google v ZDA.

 

Svoje soglasje za uporabo spletne analize lahko kadar koli umaknete, in sicer tako, da prenesete in namestite ponujen Googlov vtičnik za brskalnik ali pa tako, da izberete »izklop« v zgornji preglednici, pri čemer bo nameščen zavrnitveni (opt-out) piškotek. Obe možnosti bosta preprečili izvajanje spletne analize, vendar le v primeru uporabe brskalnika, na katerega ste namestili vtičnik, oziroma dokler ne izbrišete zavrnitvenega piškotka.

 

Več informacij o storitvi Google Analytics je na voljo v Pogojih za uporabo storitve Google Analytics, v Smernicah za zasebnost in zaščito podatkov storitve Google Analytics in v Pravilniku o zasebnosti podjetja Google.

 

Uporaba obrazcev za stik

Z nami lahko stopite v stik neposredno prek obrazcev, ki so na voljo na naši spletni strani. Še posebej vas prosimo, da nam posredujete naslednje informacije:

 

 • elektronski naslov
 • ime in priimek
 • naslov
 • številko telefona

 

Informacije, ki nam jih boste posredovali prek obrazca za stik, bomo zbirali in obdelali izključno v povezavi z obravnavo vaše zahteve.

 

Zunanje storitve ali vsebine na našem spletnem mestu

Na svojem spletnem mestu uporabljamo storitve in/ali vsebine tretjih oseb. Ko uporabljate storitve tretjih oseb ali se prikazujejo vsebine tretjih oseb, z zadevnimi ponudniki iz tehničnih razlogov izmenjate komunikacijske podatke.

 

Zadevni ponudnik storitev ali vsebin lahko za lastne namene prav tako obdeluje vaše podatke. Po naših najboljših močeh smo storitve in vsebine ponudnikov, ki podatke obdelujejo za svoje lastne namene, nastavili tako, da je vsa komunikacija, ki ni namenjena zgolj predstavljanju storitev in vsebin na naši spletni strani blokirana, ali pa taka komunikacija poteka le, če ste se sami odločili za uporabo zadevne storitve. Vendar pa nimamo nadzora nad podatki, ki jih zbirajo in obdelujejo tretje stranke, zato ne moremo dajati zavezujočih informacij o obsegu in namenu tovrstne obdelave podatkov.

 

Nadaljnje informacije glede obsega in namena zbiranja ter obdelave vaših podatkov najdete v izjavah o zasebnosti ponudnikov, katerih storitve in/ali vsebine uporabljamo in ki so odgovorni za zaščito vaših podatkov na tem področju:

 

 

Informacije o stranskih učinkih in pritožbah glede kakovosti

To spletno mesto ni namenjeno ali izdelano za komunikacijo v povezavi s stranskimi učinki, pomanjkanjem terapevtske učinkovitosti, napakami pri uporabi zdravil, izdelki s sivega trga/ponaredki zdravil, nepravilno ali neodobreno uporabo, pritožbami na kakovost in/ali drugimi vprašanji v povezavi z varnostjo in kakovostjo izdelkov družbe Bayer. Če želite poročati o neželenih dogodkih (stranskih učinkih), se prosimo obrnite na svojega zdravnika ali farmacevta ali neposredno na nacionalni center za poročanje. Za prijavo neželenega dogodka ali pritožbo na kakovost zdravila lahko uporabite tudi našo spletno stran.

 

V primeru, da nam posredujete informacije o neželenih stranskih učinkih ali drugih težavah v povezavi z varnostjo ali kakovostjo izdelkov družbe Bayer, smo pravno zavezani k temu, da upoštevamo vaše sporočilo. V tem primeru lahko stopimo v stik z vami z namenom pridobitve pojasnil. Posledično bomo morda morali o težavah, s katerimi ste nas seznanili, obvestiti pristojni zdravstveni organ. V zvezi s tem bomo pri posredovanju vaših informacij uporabili psevdonim, kar pomeni, da ne bomo posredovali informacij, na podlagi katerih bi vas bilo mogoče identificirati. Morda bomo morali obvestila pod psevdonimom posredovati tudi podjetjem iz naše skupine in našim partnerjem, v kolikor bodo ti prav tako morali o tem obvestiti svoje pristojne zdravstvene organe.

 

Dodatne informacije o varstvu osebnih podatkov in poročanju stranskih učinkov so na voljo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov na področju farmakovigilance.

 

Prenos podatkov za pogodbeno obdelavo

Za obdelavo podatkov bomo v določeni meri uporabili specializirane podizvajalce. Te podizvajalce skrbno izberemo in redno nadzorujemo njihovo delo. Na podlagi ustreznih sporazumov o obdelavi podatkov bodo ti podizvajalci obdelovali osebne podatke skladno z našimi navodili, pri čemer se bodo strogo držali naših direktiv.

 

Prenos podatkov tretjim osebam

Vaše podatke delimo z naslednjimi tretjimi osebami in v naslednje namene:

Tretja oseba

Obseg in namen prenosa podatkov

Pravne podlage

Družba Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Nemčija in z njo povezane družbe

Neomejen za namene statistične obdelave, segmentacije kupcev ter trženja storitev, produktov ali ostalih aktivnosti družbe Bayer AG in z njo povezanih družb

Krovni dogovor  o souporabi podatkov

 

Informacije v povezavi z vašimi pravicami

Skladno z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov so vam na splošno zagotovljene naslednje pravice:

 

 • Pravica do informacij v povezavi z vašimi osebnimi podatki, ki jih shranjujemo.
 • Pravica do zahtevka za popravek, izbris ali omejeno obdelavo vaših osebnih podatkov.
 • Pravica do ugovora zoper obdelavo podatkov za naš legitimen interes, javni interes ali tržne raziskave, razen če dokažemo, da obstajajo nujni, upravičeni razlogi, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če je tovrstna obdelava podatkov potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov.
 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu za varstvo podatkov.
 • Soglasje za zbiranje, obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov lahko kadar koli umaknete z učinkom od umika dalje. Več informacij najdete v zgornjem poglavju, ki opisuje obdelavo podatkov na podlagi vašega soglasja.

 

Če želite uveljavljati svoje pravice, prosimo naslovite svojo zahtevo na spodnji naslov.

 

Stik

Za morebitna vprašanja v zvezi z zaščito podatkov prosimo uporabite obrazec za stik na vstopni spletni strani ali pa se obrnite na odgovorno osebo za varstvo podatkov na naslovu:

 

Odgovorna oseba za varstvo podatkov
Bayer d.o.o.
Bravničarjeva ulica 13
1000 Ljubljana

E-mail: lpc.si@bayer.com

 

Sprememba izjave o zasebnosti

Izjavo o zasebnosti lahko občasno posodobimo. Posodobitve izjave o zasebnosti bodo objavljene na našem spletnem mestu. Vse spremembe začnejo veljati z dnem objave na našem spletnem mestu, zato priporočamo, da ga redno obiskujete, da bi se seznanili z morebitnimi posodobitvami.