Lokacije

Slovenija

A collage of pictures of people in a hospital.

Bayer v Sloveniji

Bayer je inovativna družba z več kot 150-letno zgodovino in ključnimi kompetencami na področjih zdravja in kmetijstva.

 

Ljubljana City Center.jpg
Bayer je v Ljubljani prisoten že od leta 1971.

 

Bayer d.o.o. opravlja dejavnosti registracije izdelkov, trženja ter prodaje farmacevtskih in fitofarmacevtskih izdelkov družbe Bayer AG. Poslovanje  je osredotočeno na regijo Alpe Adria, v katero spadajo naslednje države: Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Črna gora, Severna Makedonija in Albanija. Bayer d.o.o. s sedežem v Ljubljani ima podružnico v Bosni in Hercegovini ter predstavništvi v Severni Makedoniji in Albaniji.

 

V Sloveniji ima Bayer d.o.o. sedež v Ljubljani, kjer posluje od leta 1971. Zaposlujemo okoli 100 ljudi v treh poslovnih divizijah in skupnih poslovnih dejavnostih. Poslovanje divizije Pharmaceuticals zajema zdravila na recept in diagnostično opremo za slikovne preiskave, divizija Consumer Health pa trži zdravila brez recepta, medicinske pripomočke, prehranska dopolnila in kozmetiko. Družba ima v Sloveniji tudi zastopstvo za izdelke za varstvo rastlin Crop Science.

 

V Kranju deluje Bayerjev regionalni distribucijski center, ki z Bayerjevimi izdelki za varovanje zdravja oskrbuje celotno regijo.

 

Smo nosilci certifikata Družini prijazno podjetje in zaposlenim omogočamo sodelovanje v športnem društvu Bayer.

 

O družbi Bayer

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in prehrane. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem s podporo prizadevanjem za premagovanje največjih izzivov zaradi vse večjega in starajočega se svetovnega prebivalstva. Skupina si hkrati prizadeva povečati zaslužek in ustvarjati vrednost z inovacijami in rastjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja, Bayerjeva blagovna znamka pa pomeni zaupanje, zanesljivost in kakovost po vsem svetu.

V šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja se je Jugoslavija začela odpirati svetu tudi na gospodarskem področju. Državno podpiranje izvoza, želja tujih gospodarskih družb po vstopu na dvajsetmilijonski jugoslovanski trg in hiter razvoj javnega zdravstva so vodili do neposrednih stikov jugoslovanskih podjetij z mednarodnimi farmacevtskimi družbami, kot je Bayer.


Tako sta leta 1971 nemški koncern Bayer AG in slovensko farmacevtsko podjetje Lek ustanovila skupno podjetje, imenovano Bayer-Pharma Jugoslavija, Ljubljana, ki je bilo prvo podjetje v mešani lasti (joint-venture) v takratni Jugoslaviji. To je omogočal leta 1968 sprejet zakon o tujih vlaganjih, na podlagi katerega sta Lek in Bayer AG leta 1970 podpisala pogodbo, s katero se je Lek zavezal, da bo ustanovil podjetje, ki je bilo v 49-odstotni lasti Bayer AG. Osnovne dejavnosti so predstavljale proizvodnja in prodaja farmacevtskih izdelkov, njihov uvoz in izvoz ter zastopanje tujih družb. Ustanovljeno je bilo tudi predstavništvo Bayer Pharma v Zagrebu in zastopništvo za varstvo rastlin (Bayer Crop Science).
Obdobje med letoma 1972 in 1975 je bilo v znamenju investicij v proizvodnjo surovin, uvajanja izdelkov brez recepta in kozmetike ter povečevanja izvoza. Leta 1976 se podjetje Bayer-Pharma Jugoslavija, Ljubljana preseli v lastne prostore na Celovški cesti 135 v Ljubljani. Med leti 1977 in 1988 so sledile nove naložbe v proizvodnjo in uvajanje novih zdravil brez recepta in na recept. Slovensko-nemško podjetje Bayer-Pharma Jugoslavija, Ljubljana se je leta 1990 preimenovalo v Bayer Pharma d.o.o. Ljubljana. V prihodnjih letih so sledila vlaganja v proizvodnjo in uvedba novega zdravila brez recepta. 1991 je Bayer sklenil prvo licenčno pogodbo, in sicer s podjetjem Grünenthal, o proizvodnji in prodaji prvega zdravila, ki ni bilo razvito v Bayerju. V letih 1993–2000 so sledile naložbe v proizvodnjo, prilagajanje standardom dobre proizvodne prakse ter širitev ponudbe z novimi izdelki s področja kozmetike, repelentov ter zdravil brez recepta in na recept. 


Ob koncu tisočletja je bila družba Bayer Pharma d.o.o. Ljubljana slovensko podjetje s svojim samostojnim podjetjem na Hrvaškem in predstavništvi v ostalih republikah bivše Jugoslavije. Večina izdelkov je zavzemala vodilni položaj na slovenskem trgu.


Po letu 2000 je prišlo v lastniških odnosih do bistvene spremembe, ker je podjetje Lek dobilo novega lastnika – farmacevtsko družbo Novartis. Na pobudo Bayer AG sta se partnerja dogovorila o prodaji 51-odstotnega lastniškega deleža podjetja Lek podjetju Bayer, dogovor pa izvedla leta 2003. Bayer Pharma d.o.o. je s 1. 1. 2004 tako postala družba v 100-odstotni lasti nemške družbe Bayer AG. Hkrati je bila sprejeta odločitev o ukinitvi proizvodnega obrata v Ljubljani in dobavi farmacevtskih izdelkov in zdravil brez recepta iz Nemčije (vrnitev licenčnih izdelkov lastnikom oziroma zastopništvom). Zaradi širitve poslov je bilo istega leta odprto predstavništvo v nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji ter v Albaniji.


Leta 2005 je Bayer na globalni ravni prevzel program zdravil brez recepta švicarske farmacevtske družbe Roche in v Sloveniji združil to divizijo s podjetjem Bayer Pharma d.o.o. Leto za tem je Bayer AG pripojil še nemško farmacevtsko družbo Schering AG, ki se je s slovenskim podjetjem uradno združila leta 2007. S slednjo združitvijo je Bayer postal vodilno podjetje na področju zdravja žensk, poslovanje pa se je med drugim okrepilo tudi na področju nevrologije, kontrastnih sredstev za slikovno diagnostiko in onkologije. Leta 2014 je Bayer AG pripojil še Merckovo področje izdelkov brez recepta, s čimer se je v letu 2015 Bayerjeva ponudba izdelkov dodatno povečala. Leta 2018 je Bayer kupil podjetje Monsanto, s čimer je v ponudbo izdelkov za kmetovalce poleg obstoječih dodal tudi nove rešitve za področje varstva rastlin.

Poročanje informacij v zvezi z varnostjo in kakovostjo izdelkov za uporabo v humani medicini družbe Bayer 

Če želite prijaviti neželeni dogodek, prosimo, da se obrnete na svojega zdravnika ali farmacevta ali neposredno na nacionalni center za poročanje. Prijavo lahko oddate tudi na naslov: pv.see@bayer.com, tel. 01 581 44 76. Lahko jo posredujete tudi preko spletnega orodja SafeTrack, ki je na voljo v angleškem in nemškem jeziku.

 

Če želite podati prijavo neželenega dogodka, moramo za posredovanje informacij zbrati vaše osebne podatke, ki nam jih sami posredujete. Pri tem ravnamo v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, vse posredovane podatke pa zbiramo in obdelujemo v skladu z našo Izjavo o varstvu osebnih podatkov na področju farmakovigilance, ki si jo preberite še preden oddate sporočilo. 
V primeru pošiljanja elektronske pošte ali komuniciranja preko drugih sodobnih elektronskih kanalov, se šteje, da ste soglašali z obdelavo teh podatkov, ko ste po tem pravnem pojasnilu poslali vaše sporočilo na naš naslov z izbranimi osebnimi podatki.

 

Če želite podati pritožbo na kakovost zdravila, prosimo, oddajte prijavo na spodaj navedeni naslov: qa.slovenia@bayer.com, tel. 01 581 44 23.

 

Bayer jemlje varstvo osebnih podatkov zelo resno. Ravnamo v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, vse posredovane podatke pa zbiramo in obdelujemo v skladu z našo izjavo "Izjava o varstvu osebnih podatkov na področju zagotavljanja kakovosti".

 

Strokovne informacije o farmacevtskih izdelkih

Za strokovne informacije o farmacevtskih izdelkih nam morate posredovati vaše osebne podatke. Vsi posredovani podatki bodo zbrani in obdelani skladno z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi predpisi o varstvu osebnih podatkov ter skladno z »Izjavo o varstvu osebnih podatkov na področju farmacevtskih izdelkov«. Prosimo, da se z Izjavo predhodno seznanite. Za komuniciranje prek elektronskih kanalov (npr. e-pošte), velja, da ste seznanjeni s tem pravnim pojasnilom in da soglašate z obdelavo osebnih podatkov, ki jih vsebuje vaše sporočilo.
Za strokovne informacije o farmacevtskih izdelkih nam pišite na naslov: medicinski oddelek: mi.slovenia@bayer.com; tel. 01 581 44 00.
 

Vloge za donacije

Bayer v skladu z namenom "Science for a better life" in vizijo "Health for all, hunger for none" po vsem svetu prevzema odgovornost za družbene potrebe. Politike dodeljevanja in upravljanja donacij v celotni skupini zagotavljajo, da se dobrodelne donacije in nepovratna sredstva usmerjajo na ustrezen način in sledijo strateškim usmeritvam na področju znanosti in zdravja / prehrane.

 

Donacije lahko podelimo nevladnim organizacijam, univerzam, šolam in družbenim podjetnikom, katerih projekti prispevajo k reševanju izzivov, povezanih s cilji trajnostnega razvoja OZN in področji, na katera se osredotočamo: znanost, zdravje ali prehrana. Sredstva lahko na splošno prejmejo samo prejemniki s statusom neprofitne organizacije, ki imajo možnost izdati davčno priznan račun.

 

Prošnje za donacije lahko oddate samo v angleščini na spodnjem
naslovu:https://www.cybergrants.com/bayerag/bayergrants
 

 

Za kakršnekoli predloge, komentarje ali vprašanja, izpolnite spodnji kontaktni obrazec in nam ga pošljite.

Vaša poizvedba  (Polja, označena z zvezdico (*), je treba obvezno izpolniti.)

Naslavljanje
G.
Ga.

Bayer spoštuje vašo pravico do zasebnosti med uporabo naše spletne strani. Varstvo osebnih podatkov jemljemo zelo resno, zato bomo v skladu z našo politiko zasebnosti podatkov zbirali, obdelovali in uporabljali samo tiste osebne podatke, ki bodo posredovani s tem kontaktnim obrazcem.