Polityka prywatności

Niniejsza witryna internetowa (zwana dalej „Witryną”) jest udostępniana przez firmę Bayer AG (zwaną dalej „my” lub „nami”). Więcej informacji o dostawcy tej Witryny można znaleźć w sekcji redakcja witryny.

 

Informacje na temat wybranych działań w zakresie przetwarzania danych niezwiązanych z Witryną podjętych przez nas lub naszych partnerów na terenie Niemiec (np. podczas przekazania nam wizytówki lub gromadzenia przez nas danych z publicznie dostępnych źródeł), można znaleźć w sekcji informacje na temat poufności w przypadku wybranych działań dotyczących przetwarzania danych.

 

Dostępna jest również uzupełniająca informacja dotycząca ochrony danych dla poszczególnych krajów i/lub regionów, w których działa firma Bayer. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych w wybranym kraju i/lub regionie, proszę odnieść się do podanej listy lokalnych oświadczeń o ochronie danych.

 

A. Postępowanie z danymi osobowymi

Poniżej pragniemy przedstawić informacje o tym, w jaki sposób obchodzimy się z danymi osobowymi użytkownika podczas korzystania przez niego z naszej Witryny. Jeśli nie wskazano inaczej w kolejnych punktach, podstawa prawna przetwarzania danych osobowych użytkownika wynika z faktu, że takie przetwarzanie jest niezbędne do udostępnienia żądanych przez użytkownika funkcji Witryny (art. 6(1)(b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 

Korzystanie z naszej Witryny internetowej

1. Dostęp do naszej Witryny

Po wywołaniu naszej witryny internetowej przeglądarka przekazuje określone dane na nasz serwer internetowy. Jest to wykonywane z przyczyn technicznych i konieczne, aby użytkownik miał dostęp do żądanych informacji. Aby ułatwić użytkownikowi dostęp do Witryny internetowej, gromadzone są, krótko przechowywane i wykorzystywane następujące dane:

 

 • Adres IP

 • Data i godzina dostępu

 • Różnica czasu w stosunku do uniwersalnego czasu Greenwich (GMT)

 • Treść żądania (konkretna strona internetowa)

 • Status dostępu/kod statusu HTTP

 • Przekazana objętość danych

 • Witryna internetowa z żądaniem dostępu

 • Przeglądarka, ustawienia językowe, wersja systemu operacyjnego przeglądarki i powłoki

 

Ponadto, w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów będziemy przechowywać takie dane przez ograniczony czas, aby móc rozpocząć śledzenie danych osobowych w przypadku faktycznego lub usiłowanego nieuprawnionego dostępu do naszych serwerów (art. 6(1)(f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 

2. Konfiguracja plików cookie

a) Czym są pliki cookie („ciasteczka”)?

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w pamięci terminala za pośrednictwem przeglądarki użytkownika. Zawierają one pewne informacje (np. preferowany przez użytkownika język lub ustawienia witryny), które przeglądarka może (w zależności od długości życia pliku cookie) przekazać nam przy następnej wizycie w naszej Witrynie internetowej.

 

b) Jakich plików cookie używamy?

Rozróżniamy dwie kategorie plików cookie: (1) funkcjonalne pliki cookie, bez których funkcjonalność naszej Witryny internetowej zostałaby ograniczona, oraz (2) opcjonalne pliki cookie wykorzystywane do celów analizy Witryny internetowej i celów marketingowych. Poniższe tabele zawierają szczegółowy opis opcjonalnych plików cookie, których używamy:

 

 

c) Zależnie od zgody użytkownika

Opcjonalnych plików cookie używamy tylko wtedy, gdy uzyskaliśmy uprzednio zgodę użytkownika (art. 6(1)(a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Przy pierwszej wizycie w naszej Witrynie internetowej pojawi się baner z prośbą o wyrażenie zgody na konfigurację opcjonalnych plików cookie. Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, umieścimy plik cookie na komputerze użytkownika i baner nie pojawi się ponownie, dopóki plik cookie jest aktywny. Po zakończeniu długości życia pliku cookie lub w przypadku aktywnego usunięcia pliku cookie przez użytkownika baner pojawi się ponownie podczas jego następnej wizyty w naszej Witrynie internetowej i użytkownik zostanie ponownie poproszony o wyrażenie zgody.

 

d) Jak uniemożliwić konfigurację plików cookie

Można oczywiście korzystać z naszej Witryny bez konfiguracji plików cookie. W każdym momencie można zmienić ustawienia plików cookie lub wyłączyć je w swojej przeglądarce internetowej. Może to jednak wpłynąć na ograniczenie funkcjonowania naszej Witryny lub sprawić, że korzystanie z niej będzie utrudnione. Użytkownik może w dowolnym momencie nie wyrazić zgody na skonfigurowanie opcjonalnych plików cookie, korzystając z odpowiedniej opcji sprzeciwu wskazanej w tabeli powyżej.

 

3. Analiza Witryny i reklama behawioralna w sieci

Google Analytics

Nasza Witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych dostarczanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”).

 

Google będzie w naszym imieniu analizować sposób korzystania przez użytkownika z naszej Witryny. W tym celu wykorzystujemy między innymi pliki cookie opisane bardziej szczegółowo w powyższej tabeli. Dane zgromadzone przez Google na temat sposobu użytkowania Witryny przez użytkownika (np. odsyłający adres URL, nasze strony internetowe odwiedzone przez użytkownika, rodzaj przeglądarki internetowej, ustawienia językowe, system operacyjny, rozdzielczość ekranu) zostaną przesłane na serwer firmy Google na terenie USA, gdzie będą przechowywane i analizowane. Odpowiednie wyniki zostaną nam udostępnione w formie zanonimizowanej. W trakcie tego procesu dane dotyczące sposobu korzystania z Witryny nie zostaną powiązane z pełnym adresem IP użytkownika. W naszej Witrynie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresów IP oferowaną przez Google, która usunie ostatnie 8 cyfr (typ IPv4) lub ostatnie 80 bitów (typ IPv6) adresu IP użytkownika. Ponadto, zawierając konkretne umowy z firmą Google zapewniamy odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez firmę Google w USA.

 

Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na korzystanie z analizy internetowej, pobierając i instalując dostarczone rozszerzenie przeglądarki Google albo zarządzając swoimi zgodami w powyższej tabeli. W takim przypadku zostanie umieszczony plik cookie typu „opt-out”. Obie opcje uniemożliwią dokonanie analizy internetowej tylko w przypadku korzystania z przeglądarki, w której zainstalowano rozszerzenie i jeżeli nie zostanie usunięty plik cookie typu „opt-out”.

 

Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć w Warunkach użytkowania Google Analytics, Wytycznych Google Analytics w zakresie prywatności i bezpieczeństwa danych oraz Polityce prywatności Google.

 

Usługa Multimedia Center firmy Intrado

W naszej witrynie korzystamy z zewnętrznej usługi analitycznej Multimedia Center oferowanej przez dostawcę webcastów Intrado Digital Media Germany GmbH | Kilianstr. 142, 90425 Nürnberg („Intrado”)
Firma Intrado będzie analizować użytkowanie webcastu przez Państwa w naszym imieniu.
W tym celu wykorzystujemy między innymi pliki cookie opisane bardziej szczegółowo w tabeli powyżej. Informacje gromadzone przez firmę Intrado w związku z Państwa korzystaniem z webcastu (np. odwołania URL, nasze strony odwiedzane przez Państwa, Państwa typ przeglądarki, ustawienia językowe, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, data, czas przeglądania czy wyświetlony fragment webcastu) będą przekazywane na serwer Intrado w Niemczech, gdzie będą przechowywane i analizowane. Otrzymane wyniki będą następnie dostępne dla nas w formie zanonimizowanej. Dane dotyczące korzystania przez Państwa z witryny nie zostaną połączone z Państwa pełnym adresem IP podczas tego procesu.

W dowolnej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na analizowanie swojego korzystania z webcastów, zarządzając zgodami w powyższej tabeli. W takim przypadku na urządzeniu zapisany zostanie plik cookie z informacją o rezygnacji.

Więcej informacji prawnych i zasady ochrony prywatności firmy Intrado można znaleźć w odpowiednim oświadczeniu dotyczącym prywatności.

 

Reklama behawioralna w sieci za pośrednictwem Adition 

Nasz dostawca usług reklamowych – Mediascale GmbH & Co KG – jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na potrzeby reklam w sieci. Wykorzystywany jest system śledzenia naszego usługodawcy: ADITION technologies AG, Oststraße 55, D-40211 Düsseldorf.  

System ten wykorzystywany jest na naszej stronie na potrzeby śledzenia wpływu kampanii. Podstawą prawną jest zgoda użytkownika, zgodnie z artykułem 6, ustęp 1, litera a) RODO. 

Kontrolując reklamy w sieci bazujące na użytkownikach (tzw. retargeting), kontakt (kontakt wzrokowy oraz kliknięcia na banery reklamowe), jaki użytkownicy mają z reklamami na innych witrynach jest związany z późniejszymi interakcjami na naszej stronie. Zgromadzone dane są oceniane statystycznie w celu optymalizacji efektywności kampanii w mediach. Wszelkie zgromadzone dane dotyczące użytkowania są przechowywane przy zastosowaniu pseudonimu. Zgromadzone dane nie są wykorzystywane do identyfikowania odwiedzających stronę, ani nie są łączone z danymi osobowymi użytkownika o danym pseudonimie.  

Usługodawca gromadzi i przetwarza pseudonimizowane dane dotyczące zachowania użytkownika na stronach przez nas prowadzonych. Dane te są wykorzystywane w celu dopasowania ukierunkowanych reklam wobec odwiedzających nasze strony, biorąc pod uwagę ich zachowanie związane z użytkowaniem stron. Reklamy te wyświetlane są poza naszą stroną internetową. 

Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przesyłanie danych do Adition w celach związanych z reklamą behawioralną, zarządzając swoimi zgodami w powyższej tabeli, co spowoduje umieszczenie pliku cookie typu „opt-out”. 
 

Więcej informacji na temat ochrony danych gromadzonych przez Adition znajdziesz tutaj: https://www.adition.com/en/privacy/

 

Reklama behawioralna w sieci za pośrednictwem Facebooka

Nasza Witryna wykorzystuje usługi reklamy behawioralnej firmy Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (z podwykonawcą Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA) („Facebook”).

 

Facebook będzie analizować sposób korzystania z Witryny przez użytkownika. W tym celu używamy plików cookie opisanych bardziej szczegółowo w powyższej tabeli. Informacje zebrane przez Facebooka na temat sposobu użytkowania Witryny przez użytkownika zostaną przesłane na serwer firmy Facebook w USA, gdzie będą przechowywane i analizowane. Do tych informacji należą: odsyłający adres URL, rodzaj przeglądarki internetowej, ustawienia językowe, system operacyjny, rozdzielczość ekranu oraz dalsze dane uzyskane w oparciu o zdarzenia piksela (np. „zakup”: przetwarza typ, identyfikator i numer wybranego artykułu oraz informacje dotyczące płatności i waluty; „wyszukiwanie”: przetwarza wyszukiwany ciąg znaków w trakcie poszukiwania produktu w Witrynie; „wyświetlanie zawartości”: przetwarza identyfikator zawartości, jego nazwę, typ, walutę i wartość). My oraz Facebook, jako nasz partner, wykorzystamy te informacje w celu lepszego dopasowania naszych reklam do potrzeb i zainteresowań użytkownika, do ograniczenia częstotliwości wyświetlania tej samej reklamy, do oceny skuteczności naszych kampanii reklamowych oraz do poprawy zrozumienia zachowań odwiedzających po obejrzeniu określonej reklamy. W momencie odwiedzin osi czasu na Facebooku lub innej witryny będącej częścią sieci reklamowej Facebooka (tzw. „Audience Network”), na podstawie informacji zgromadzonych w naszej Witrynie wyświetlone zostaną wątki dopasowane do zainteresowań użytkownika.

 

Facebook Inc. jest firmą certyfikowaną w ramach Tarczy prywatności UE-USA, która zapewnia utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony danych w zakresie przetwarzania danych przez Facebook w USA.

 

Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przesyłanie danych do Facebooka w celach związanych z reklamą behawioralną, zarządzając swoimi zgodami w powyższej tabeli, co spowoduje umieszczenie pliku cookie typu „opt-out”. Prosimy pamiętać, że aby zapobiec przesyłaniu danych do Facebooka, nie należy usuwać pliku cookie typu „opt-out”.

 

Facebook jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych użytkownika, które są gromadzone przez Facebooka bezpośrednio z naszej Witryny w celach związanych z dostarczeniem usług reklamy behawioralnej. Ponieważ nie mamy kontroli nad danymi osobowymi zbieranymi i przetwarzanymi przez osoby trzecie, nie jesteśmy w stanie przekazać wiążących informacji na temat zakresu i celu takiego przetwarzania danych osobowych użytkownika. W związku z tym, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak i przez jaki czas Facebook przetwarza dane osobowe, prosimy odwiedzić witrynę Facebook poświęconą ochronie danych. W momencie przygotowywania niniejszej polityki prywatności informacje od Facebooka były dostępne na stronie Zasady dotyczące danych.

 

Reklama behawioralna w sieci za pośrednictwem Google

Nasza Witryna wykorzystuje usługi reklamy behawioralnej firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”).

 

Google będzie analizować sposób korzystania z Witryny przez użytkownika. W tym celu Google wykorzystuje pliki cookie opisane bardziej szczegółowo w powyższej tabeli. Dane zgromadzone przez Google na temat sposobu użytkowania Witryny przez użytkownika (np. odsyłający adres URL, nasze strony internetowe odwiedzone przez użytkownika, rodzaj przeglądarki internetowej, ustawienia językowe, system operacyjny, rozdzielczość ekranu) zostaną przesłane na serwer firmy Google na terenie USA, gdzie będą przechowywane i analizowane. My oraz Google, jako nasz partner, wykorzystamy te informacje w celu lepszego dopasowania naszych reklam do potrzeb i zainteresowań użytkownika, do ograniczenia częstotliwości wyświetlania tej samej reklamy, do oceny skuteczności naszych kampanii reklamowych oraz do poprawy zrozumienia zachowań odwiedzających po obejrzeniu określonej reklamy. W momencie odwiedzin innej witryny będącej częścią „Sieci reklamowej Google”, na podstawie informacji zgromadzonych w naszej Witrynie wyświetlone zostaną reklamy dopasowane do zainteresowań użytkownika.

 

Google jest firmą certyfikowaną w ramach Tarczy prywatności UE-USA, która zapewnia utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony danych w zakresie przetwarzania danych przez Google w USA. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przesyłanie danych do Google w celach związanych z reklamą behawioralną, zarządzając swoimi zgodami w powyższej tabeli, co spowoduje umieszczenie pliku cookie typu „opt-out”. Inną metodą jest pobranie i zainstalowanie oferowanego przez Google rozszerzenia przeglądarki. Obie opcje uniemożliwią stosowanie usług reklamy behawioralnej tylko w przypadku korzystania z przeglądarki, na której zainstalowano rozszerzenie, i jeżeli nie zostaną usunięte pliki cookie typu „opt-out”.

 

Google jest odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych użytkownika, które są gromadzone przez Google bezpośrednio z naszej Witryny w celach związanych z dostarczeniem usług reklamy behawioralnej. Ponieważ nie mamy kontroli nad danymi osobowymi zbieranymi i przetwarzanymi przez osoby trzecie, nie jesteśmy w stanie przekazać wiążących informacji na temat zakresu i celu takiego przetwarzania danych osobowych użytkownika. W związku z tym, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak i przez jaki czas Google przetwarza dane osobowe, prosimy odwiedzić witrynę Google poświęconą ochronie danych. W momencie przygotowywania niniejszej polityki prywatności informacje od Google były dostępne na stronie wytycznych Google odnośnie ochrony danych w zakresie usług reklamowych.

 

Reklama behawioralna w sieci za pośrednictwem LinkedIn

LinkedIn Insight Tag umożliwia gromadzenie danych dotyczących odwiedzin stron przez członków LinkedIn, w tym adresu URL, strony odsyłającej, adresu IP, informacji o rodzaju urządzenia i przeglądarki internetowej (aplikacja User Agent) oraz znacznika czasu. Adresy IP zostają obcięte lub zaszyfrowane (w przypadku docierania do członków używających różnych urządzeń), a bezpośrednie identyfikatory członków są usuwane w ciągu siedmiu dni, aby uzyskać dane pseudoanonimowe. Pozostałe dane pseudoanonimowe zostają usunięte w ciągu 180 dni.

 

LinkedIn nie przekazuje danych osobowych właścicielowi witryny, udostępnia jedynie raporty (które nie identyfikują użytkownika) na temat odwiedzin witryny i efektywności reklam. LinkedIn zapewnia również retargeting odwiedzających witrynę (do 90 dni od ostatniej wizyty), co pozwala właścicielowi witryny na wyświetlanie spersonalizowanych reklam w innych witrynach na podstawie uzyskanych danych, nie identyfikując członków. Ponadto korzystamy z danych nie identyfikujących użytkownika w celu poprawy dopasowania reklam i dotarcia do członków używających różnych urządzeń. Członkowie LinkedIn mogą sprawować kontrolę nad wykorzystywaniem ich danych w celach reklamowych na stronie ustawień konta.

 

Reklama behawioralna w sieci za pośrednictwem Trade Desk

Nasza Witryna korzysta z The Trade Desk, tzw. usługi reklamy ukierunkowanej, dostarczanej przez firmę The Trade Desk, Inc., 42 N. Chestnut Street, Ventura, CA 93001 („Trade Desk”).

 

Wykorzystujemy Trade Desk do tzw. remarketingu reklam w oparciu o zachowania użytkownika w naszej Witrynie. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na tego typu analizę zachowań w Witrynie, zarządzając swoimi zgodami w powyższej tabeli, co spowoduje umieszczenie pliku cookie typu „opt-out” lub rezygnując z usług Trade Desk na stronie http://www.adsrvr.org/. Obie opcje uniemożliwią wykorzystanie analizy strony internetowej tylko w przypadku korzystania z przeglądarki, na której dokonano wyboru oraz jeżeli nie zostaną usunięte pliki cookie typu „optout”. Więcej informacji na temat Trade Desk można znaleźć pod adresem https://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy.

 

Reklamy w portalu X (dawniej Twitter) i śledzenie konwersji (piksel śledzący)

Ponadto publikujemy reklamy w portalu społecznościowym „X” (Twitter Inc., One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland). Za zgodą użytkownika na naszej stronie internetowej korzystamy z używanego przez portal Twitter Inc. piksela do śledzenia interakcji użytkowników. System portalu X do śledzenia konwersji zapisuje i przetwarza informacje dotyczące zachowania użytkowników na naszych stronach. W tym celu wykorzystuje pliki cookie. Pliki te są zapisywane lokalnie na komputerze użytkownika.

 

Wykorzystujemy system portalu X (dawniej Twitter) do śledzenia konwersji w celach marketingowych i optymalizacyjnych, a w szczególności do analizy sposobu korzystania z naszej strony internetowej, doskonalenia poszczególnych funkcji i usług oraz zwiększenia poziomu zadowolenia użytkowników. Poprzez statystyczną analizę zachowań użytkowników pragniemy udoskonalić naszą stronę internetową i sprawić, by była bardziej interesująca dla użytkowników. W tym celu przetwarzamy dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, korzystając z usług dostawców zewnętrznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f) RODO).

 

Aby zapobiec zapisywaniu plików cookie, można je usunąć z komputera oraz wyłączyć funkcji zapisywania plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej. 

 

Istnieje również możliwość wyłączenia opcji zapisu danych przez X poprzez zmianę ustawień na stronie X: https://twitter.com/personalization/.

 

Należy pamiętać, że ustawienia te zostaną usunięte po usunięciu plików cookie. 

 

Więcej informacji na temat śledzenia konwersji oraz ustawień prywatności dotyczących spersonalizowanych reklam można znaleźć na stronie https://support.twitter.com/articles/20171528#

 

X jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych w związku z publikacją naszych reklam w ramach sieci społecznościowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez zewnętrznego dostawcę, jakim Twitter, można znaleźć na stronie https://twitter.com/pl/privacy

 

4. Korzystanie z formularzy kontaktowych

Użytkownik może się z nami kontaktować bezpośrednio przez formularze kontaktowe dostępne w naszej Witrynie internetowej. W szczególności może nam on podać następujące informacje:

 

 • Imię, nazwisko i stanowisko

 • Kraj

 • Dane do kontaktu (np. adres e-mail, numer telefonu)

 • Komunikat

 

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje przekazane przez użytkownika za pomocą formularzy kontaktowych wyłącznie w celu realizacji konkretnego zapytania użytkownika.

 

5. Subskrypcja naszego newslettera

W naszej Witrynie internetowej można się zapisać na subskrypcję naszego newslettera. Na podstawie uprzedniej zgody użytkownika będziemy zbierać i wykorzystywać wskazany przez użytkownika adres e-mail w celu dostarczenia newslettera (art. 6(1)(a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 

Użytkownik, który chce otrzymywać zindywidualizowany newsletter, może nam dobrowolnie przekazać następujące informacje dodatkowe: • Imię i nazwisko

 

 • Stanowisko

 • Media, dział

 • Miejscowość, kraj

 • Język

 • Obszar(y) zainteresowania

 

Subskrypcja naszego newslettera jest oparta na tzw. procedurze podwójnej zgody. Po zapisaniu się na newsletter w naszej Witrynie internetowej użytkownik otrzyma od nas wiadomość na wskazany adres e-mail z prośbą o potwierdzenie. Jeśli użytkownik nie potwierdzi subskrypcji, zostanie ona automatycznie anulowana. Aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystywaniu danych osobowych użytkownika, będziemy rejestrować subskrypcję i potwierdzenie użytkownika, przechowując adres IP używany podczas subskrypcji, godzinę subskrypcji i potwierdzenia, wysyłane przez nas wiadomości dotyczące subskrypcji oraz treść subskrypcji i potwierdzenia.

 

W dowolnym momencie użytkownik może wycofać zgodę na otrzymywanie naszego newslettera ze skutkiem w przyszłości. W celu złożenia oświadczenia o rezygnacji z subskrypcji można skorzystać z odpowiedniego łącza zawartego we wszystkich newsletterach lub zwrócić się do niżej wymienionych osób kontaktowych.

 

6. Usługi lub treści zewnętrzne w naszej Witrynie internetowej

W naszej Witrynie internetowej są zawarte usługi i/lub treści osób trzecich. W przypadku korzystania z takich usług osób trzecich lub wyświetlania treści osób trzecich dane dotyczące komunikacji są wymieniane między użytkownikiem a odpowiednim dostawcą ze względów technicznych.

 

Odpowiedni dostawca usług lub treści może również przetwarzać dane użytkownika dla własnych dodatkowych celów. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą skonfigurowaliśmy usługi i treści dostawców, o których wiadomo, że przetwarzają dane do własnych celów w taki sposób, że jakakolwiek komunikacja w celach innych niż prezentacja własnych usług bądź treści w naszej Witrynie internetowej jest blokowana albo komunikacja odbywa się tylko wtedy, gdy użytkownik aktywnie zdecydował się na korzystanie z danej usługi. Ponieważ jednak nie mamy kontroli nad danymi zbieranymi i przetwarzanymi przez osoby trzecie, nie jesteśmy w stanie przekazać wiążących informacji na temat zakresu i celu takiego przetwarzania danych użytkownika.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zakresu i celu takiego gromadzenia i przetwarzania danych użytkownika prosimy o zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności dostawców, których usługi i/lub treści przedstawiamy, a którzy są odpowiedzialni za ochronę danych użytkownika w tym kontekście:

 

7. Rejestracja dla zamkniętych grup użytkowników

 

a) Ograniczony dostęp dla szczególnych grup użytkowników

Są jeszcze dodatkowe szczególne informacje, które możemy przekazywać tylko ograniczonej grupie osób. Z tego względu zapisujemy następujące dane osobowe:

 

 • Imię i nazwisko

 • Nazwa użytkownika i hasło

 • Adres e-mail

 

Przetwarzamy te dane osobowe w celu zapewnienia użytkownikowi dostępu do naszej witryny internetowej. Są one automatycznie usuwane w przypadku dezaktywacji konta przez użytkownika.

 

b) Portal dla akcjonariuszy

Informacje na temat przetwarzania danych osób, które rejestrują się na portalu dla akcjonariuszy i z niego korzystają, można znaleźć w informacjach o ochronie danych w związku z korzystaniem z portalu dla akcjonariuszy spółki akcyjnej Bayer (PDF, English only, 109 KB). Dane te są dostępne wyłącznie w języku angielskim i niemieckim.

 

8. Informacje o działaniach niepożądanych i skargi dotyczące jakości

Nasza Witryna nie jest zaprojektowana ani przeznaczona do komunikacji dotyczącej niepożądanych działań, braku działania leczniczego, błędów w stosowaniu leków, produktów z szarej strefy/leków podrobionych, nieprawidłowego stosowania lub stosowania niezgodnego ze wskazaniami, skarg dotyczących jakości i/lub innych kwestii dotyczących bezpieczeństwa lub jakości produktów Bayer. W przypadku chęci zgłoszenia działania niepożądanego lub skargi dotyczącej jakości należy skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia (np. lekarzem lub farmaceutą), swoim miejscowym organem ds. zdrowia lub skorzystać z naszej Witryny internetowej w celu zgłoszenia niepożądanych skutków ubocznych.

 

Jeżeli jednak użytkownik zgłosi nam niepożądane skutki uboczne lub inne problemy związane z bezpieczeństwem lub jakością produktów firmy Bayer, będziemy prawnie zobowiązani do zajęcia się wiadomością otrzymaną od użytkownika i może być konieczne skontaktowanie się przez nas z użytkownikiem w celu uzyskania wyjaśnień. Następnie możemy być zmuszeni do powiadomienia właściwych organów ds. zdrowia o problemach zgłoszonych przez użytkownika. W tym kontekście informacje uzyskane od użytkownika będą przekazywane w formie anonimowej, tzn. bez jakichkolwiek danych umożliwiających bezpośrednią identyfikację użytkownika. Te anonimowe powiadomienia możemy również przekazywać naszym spółkom i partnerom kooperacyjnym naszej grupy w zakresie w jakim te podmioty są również zobowiązane do powiadamiania właściwych dla nich organów ds. zdrowia.

 

Więcej informacji na temat prywatności danych i zgłaszania działań niepożądanych można znaleźć w Oświadczeniu firmy Bayer o ochronie prywatności w zakresie nadzoru nad danymi dotyczącymi bezpieczeństwa farmakoterapii. 

 

9. Korzystanie z możliwości zamawiania publikacji

W naszej Witrynie internetowej można zamawiać/subskrybować wiele naszych publikacji. Na podstawie uprzedniej zgody użytkownika będziemy gromadzić i wykorzystywać dane adresowe wskazane przez użytkownika do dostarczania publikacji:

 • Nazwisko

 • Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość, stan/prowincja, kraj)

 • Adres e-mail

 • Numer telefonu

Proszę nam podać następujące informacje opcjonalne:

 • Stanowisko

 • Imię

 • Firma

 • Dział 

 

10. Ankiety użytkownika

Udział w ankietach użytkownika przeprowadzanych od czasu do czasu w naszej witrynie internetowej jest dobrowolny. Używamy funkcjonalnych plików cookie do przeprowadzania ankiet użytkownika. Informacje techniczne zapisywane w ankiecie dla użytkowników są tymi samymi informacjami, które zostają zapisane, gdy użytkownicy odwiedzają witrynę internetową (patrz wyżej). Odpowiedzi użytkownika przesłane w ramach ankiety dla użytkowników nie będą wiązane z danymi osobowymi użytkownika, takimi jak adres IP jego komputera.

 

11. Funkcja dopasowywania ofert pracy

Korzystanie z funkcji dopasowywania ofert pracy wymaga przesłania za pośrednictwem strony internetowej dodatkowych dokumentów aplikacyjnych, takich jak CV, certyfikaty i/lub list motywacyjny. Zautomatyzowany algorytm porównuje przesłane dokumenty ze stanowiskami aktualnie oferowanymi w firmie Bayer, w celu przedstawienia indywidualnie dobranych możliwości rozwoju kariery. Dokumenty te są następnie automatycznie usuwane.

 

12. Korzystanie z chatbota

Części niniejszej strony internetowej wykorzystują chatbota. Ma on za zadanie dostarczać użytkownikom dalszych żądanych informacji dotyczących kariery w Bayer zgodnie z ich potrzebami. Rozmowy na czacie są zapisywane oraz przechowywane przez okres 30 dni, aby w razie potrzeby użytkownicy mogli je odtworzyć w późniejszym czasie. Przechowywanie danych można aktywować lub dezaktywować w menu ochrony danych w prawym górnym rogu okna czatu (po kliknięciu trzech kropek).

 

Przekazywanie danych osobowych podwykonawcom 

Do przetwarzania danych użytkownika będziemy w pewnym stopniu korzystać z usług wyspecjalizowanych dostawców usług. Tacy dostawcy usług są przez nas starannie wybierani i regularnie monitorowani. Na podstawie odpowiednich umów z podmiotami przetwarzającymi dane dostawcy będą przetwarzać dane osobowe tylko na nasze zlecenie i ściśle według naszych wytycznych.

 

Przetwarzanie danych osobowych poza Unią Europejską/Europejskim Obszarem Gospodarczym

Dane użytkownika będą częściowo przetwarzane również w krajach nie należących do Unii Europejskiej („UE”) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), w których może obowiązywać niższy poziom ochrony danych niż w krajach europejskich. W takich przypadkach zapewnimy wystarczający poziom ochrony danych użytkownika, np. przez zawarcie konkretnych umów z naszymi partnerami handlowymi (kopia dostępna na żądanie) lub poprosimy użytkownika o wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.

 

B. Informacje dotyczące praw użytkownika

Poniższe prawa są ogólnie dostępne użytkownikowi zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych:

 

 • Prawo do informacji o przechowywanych przez nas danych osobowych użytkownika;

 • Prawo do wnioskowania o sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych użytkownika; 

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na nasz własny uzasadniony interes, interes publiczny lub profilowanie, chyba że jesteśmy w stanie udowodnić, że istnieją przekonujące, uzasadnione powody zastępujące interesy, prawa i wolność użytkownika lub że przetwarzanie danych odbywa się w celu dochodzenia, wykonywania lub zabezpieczenia roszczeń prawnych;

 • Prawo do przenośności danych;

 • Prawo do złożenia skargi w urzędzie ds. ochrony danych;

 • Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać z przyszłym skutkiem swoją zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych. Dodatkowe informacje można znaleźć w powyższych punktach dotyczących przetwarzania danych w oparciu o zgodę użytkownika.

 

Jeśli użytkownik chce skorzystać z przysługujących mu praw, powinien złożyć swój wniosek za pośrednictwem formularza kontaktowego lub kontaktując się z naszym biurem ochrony danych wskazanym poniżej.

 

Jako mieszkańcowi stanu Kalifornia lub Newada Stanów Zjednoczonych użytkownikowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa dotyczące danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć pod tym adresem

 

C. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prywatności danych należy skorzystać z udostępnionego formularza kontaktowego lub skontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony danych osobowych pod następującym adresem:

 

Group Data Protection Officer (Inspektor Ochrony Danych Grupy)

Bayer AG

51368 Leverkusen, Niemcy

 

Firma Bayer AG została wyznaczona do reprezentowania podmiotów prawnych spoza Europy przed Unią Europejską, zgodnie z art. 27 RODO. Dane kontaktowe reprezentanta znajdują się poniżej:

 

Data Privacy Representative (Reprezentant ds. Ochrony Danych)

Bayer AG

51368 Leverkusen, Niemcy E-mail: dp-representative@bayer.com

 

D. Zmiana do Oświadczenia o ochronie prywatności

Nasze Oświadczenie o ochronie prywatności może być aktualizowane od czasu do czasu. Aktualizacje naszego Oświadczenia o ochronie prywatności będą publikowane w naszej Witrynie internetowej. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w naszej Witrynie internetowej. Dlatego też zachęcamy do regularnego odwiedzania tej Witryny, aby być na bieżąco z ewentualnymi aktualizacjami.

 

E. Załącznik

Proszę również uwzględnić szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych w Państwa kraju, do których łącza dostępne są w poniższej tabeli. Proszę zauważyć, że kolejność na liście w poniższej tabeli jest oparta na pisowni nazw krajów w języku angielskim.

Data ostatniej aktualizacji: 26 listopada 2019