Tuyên bố về Quyền riêng tư

Trang web này (sau đây gọi là “Trang web“) được Bayer AG cung cấp (sau đây gọi là “chúng tôi”). Để biết thêm thông tin về nhà cung cấp Trang web, vui lòng tham khảo phần ghi thông tin nhà cung cấp của chúng tôi.

Bạn có thể xem thông tin về các hoạt động xử lý dữ liệu khác không liên quan đến Trang web được thực hiện bởi chúng tôi và tất cả các công ty liên kết của chúng tôi tại Đức (ví dụ: khi bạn cung cấp cho chúng tôi danh thiếp hoặc chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn từ các nguồn công khai sẵn có) trong thông tin về quyền riêng tư đối với các hoạt động xử lý cụ thể được chọn.

Thông tin bổ sung về bảo mật dữ liệu cho các quốc gia và/hoặc vùng lãnh thổ nơi Bayer đang hoạt động cũng được cung cấp. Để biết thêm thông tin về bảo mật dữ liệu tại một quốc gia và/hoặc vùng lãnh thổ cụ thể, vui lòng tham khảo danh sách các tuyên bố về bảo mật dữ liệu của địa phương.

 

A. Xử lý dữ liệu cá nhân

Phần dưới đây chúng tôi muốn cung cấp cho bạn thông tin về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Trừ khi có quy định khác trong các chương sau đây, cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn xuất phát từ thực tế là việc xử lý đó là bắt buộc để cung cấp các chức năng của Trang web do bạn yêu cầu (Điều 6(1)(b) Quy định về Bảo vệ dữ liệu chung).

 

I. Sử dụng Trang web của chúng tôi

1. Truy cập Trang web của chúng tôi

Khi bạn thực hiện lệnh gọi Trang web của chúng tôi, trình duyệt của bạn sẽ chuyển một số dữ liệu nhất định đến máy chủ mạng của chúng tôi. Điều này được thực hiện vì các lý do kỹ thuật và bắt buộc để có thể cung cấp cho bạn thông tin theo yêu cầu. Để thuận tiện cho bạn khi truy cập Trang web này, những dữ liệu sau đây sẽ được thu thập, lưu trữ và sử dụng trong thời gian ngắn:

 

 • Địa chỉ IP

 • Ngày và giờ truy cập

 • Chênh lệch múi giờ so với Múi giờ chuẩn Greenwich (Greenwich Mean Time, GMT)

 • Nội dung yêu cầu (trang web cụ thể)

 • Trạng thái truy cập/mã trạng thái HTTP

 • Khối lượng dữ liệu được truyền

 • Trang web yêu cầu truy cập

 • Trình duyệt, cài đặt ngôn ngữ, phiên bản của hệ điều hành phần mềm trình duyệt và giao diện

 

Ngoài ra, để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình, chúng tôi sẽ lưu trữ những dữ liệu đó trong một khoảng thời gian giới hạn để có thể bắt đầu thực hiện theo dõi dữ liệu cá nhân trong trường hợp thực tế xảy ra việc truy cập trái phép hoặc cố gắng truy cập trái phép vào máy chủ của chúng tôi (Điều 6(1)(f) Quy định về Bảo vệ dữ liệu chung).

 

2. Cài đặt cookie

a. Cookie là gì?

Trang web này sử dụng "cookie". Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trong bộ nhớ của thiết bị đầu cuối thông qua trình duyệt của bạn. Chúng sẽ lưu trữ một số thông tin nhất định (chẳng hạn như tùy chọn cài đặt ngôn ngữ mà bạn muốn dùng hoặc trang web) mà trình duyệt của bạn có thể (tùy thuộc vào thời gian lưu trữ của cookie) gửi lại cho chúng tôi khi bạn truy cập lại vào Trang web của chúng tôi.

 

b. Chúng tôi sử dụng những cookie nào?

Chúng tôi phân chia thành hai loại cookie: (1) cookie chức năng, khi không có những cookie này thì tính năng trên Trang web của chúng tôi sẽ bị suy giảm, và (2) cookie tùy chọn được sử dụng cho mục đích phân tích và tiếp thị trang web. Các bảng sau đây sẽ cung cấp nội dung mô tả chi tiết về những cookie tùy chọn mà chúng tôi đang sử dụng:

 

 

c.Tùy thuộc vào sự chấp thuận của bạn

Chúng tôi chỉ sử dụng cookie tùy chọn nếu chúng tôi đã có được sự chấp thuận trước của bạn (Điều 6(1)(a) Quy định về Bảo vệ dữ liệu chung). Khi bạn truy cập vào Trang web của chúng tôi lần đầu, sẽ xuất hiện một biểu ngữ yêu cầu bạn đồng ý cho chúng tôi đặt các cookie tùy chọn. Nếu bạn đồng ý, chúng tôi sẽ đặt cookie trên máy tính của bạn và biểu ngữ sẽ không xuất hiện lại miễn là cookie vẫn còn hoạt động. Sau khi hết thời gian lưu trữ cookie, hoặc nếu bạn chủ động xóa cookie, biểu ngữ sẽ xuất hiện lại trong lần tiếp theo bạn truy cập vào Trang web của chúng tôi và yêu cầu bạn đồng ý lần nữa.

 

d. Cách ngăn cài đặt cookie

Tất nhiên, bạn có thể sử dụng Trang web của chúng tôi mà không phải cài đặt bất kỳ cookie nào. Trên trình duyệt, bạn cũng có thể định cấu hình hoặc vô hiệu hóa hoàn toàn việc sử dụng cookie bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, việc này có thể làm hạn chế các chức năng hoặc gây ảnh hưởng bất lợi đến tính thân thiện với người dùng của Trang web. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể từ chối việc cài đặt những cookie tùy chọn bằng cách sử dụng tùy chọn từ chối tương ứng được liệt kê trong bảng trên.

 

3. Phân tích Trang web và Quảng cáo dựa trên Hành vi Trực tuyến

 

Google Analytics

Trên Trang web, chúng tôi sử dụng Google Analytics, dịch vụ phân tích web của Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ (“Google”).

 

Google sẽ thay mặt chúng tôi phân tích việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Vì mục đích này, chúng tôi sử dụng cookie được mô tả chi tiết hơn trong bảng trên. Thông tin do Google thu thập liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi (ví dụ: URL tham chiếu, trang web của chúng tôi mà bạn truy cập, loại trình duyệt, cài đặt ngôn ngữ, hệ điều hành, độ phân giải màn hình của bạn) sẽ được truyền tới một máy chủ của Google tại Hoa Kỳ, nơi thông tin đó sẽ được lưu trữ và phân tích. Sau đó, các kết quả tương ứng sẽ được cung cấp cho chúng tôi ở dạng ẩn danh. Dữ liệu sử dụng sẽ không được kết nối với địa chỉ IP đầy đủ của bạn trong quá trình này. Chúng tôi đã kích hoạt trên Trang web chức năng ẩn IP do Google cung cấp, sẽ xóa 8 chữ số cuối (loại IPv4) hoặc 80 bit cuối (loại IPv6) trong địa chỉ IP của bạn. Hơn nữa, bằng việc ký kết các thỏa thuận cụ thể với Google, chúng tôi đảm bảo rằng mức độ bảo vệ dữ liệu thích hợp được duy trì liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của Google tại Hoa Kỳ.

 

Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình đối với việc sử dụng chức năng phân tích web bất kỳ lúc nào, bằng cách tải xuống và cài đặt Plugin trình duyệt Google được cung cấp hoặc bằng cách quản lý sự đồng ý của bạn trong bảng trên, trong trường hợp đó cookie từ chối sẽ được đặt. Cả hai tùy chọn này sẽ ngăn chặn ứng dụng phân tích web miễn là bạn sử dụng trình duyệt mà bạn đã cài đặt plugin và không xóa cookie từ chối trên đó.

 

Thông tin thêm về Google Analytics có sẵn trong Điều khoản sử dụng Google Analytics, Hướng dẫn bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của Google Analytics và trong Chính sách về quyền riêng tư của Google.

 

Multimedia Center của Intrado

Trên trang web, chúng tôi sử dụng dịch vụ phân tích bên ngoài là Multimedia Center của nhà cung cấp webcast của chúng tôi là Intrado Digital Media Germany GmbH | Kilianstr. 142, 90425 Nürnberg („Intrado“)
Intrado sẽ phân tích hành vi sử dụng webcast của bạn dưới danh nghĩa của chúng tôi.
Với mục đích này, chúng tôi sử dụng, trong số những mục đích khác, các cookie được mô tả chi tiết hơn trong bảng trên. Thông tin được Intrado thu thập liên quan đến việc bạn sử dụng webcast của chúng tôi (ví dụ: URL giới thiệu, các trang web của chúng tôi bạn đã truy cập, loại trình duyệt của bạn, cài đặt ngôn ngữ của bạn, hệ điều hành của bạn, độ phân giải màn hình của bạn, ngày tháng và thời lượng bạn xem, phần webcast bạn đã xem) sẽ được truyền đến máy chủ của Intrado ở Đức, ở đó thông tin sẽ được lưu trữ và phân tích. Sau đó, kết quả tương ứng sẽ được cung cấp cho chúng tôi dưới dạng ẩn danh. Dữ liệu về hành vi sử dụng của bạn sẽ không được kết nối với địa chỉ IP đầy đủ của bạn trong suốt quy trình này.

Bạn có thể thu hồi sự đồng ý cho phép sử dụng công cụ phân tích trên web đối với webcast bất cứ lúc nào bằng cách quản lý sự đồng ý của bạn trong bảng trên, trong trường hợp đó sẽ đánh dấu tùy chọn bỏ chọn cookie.

Thông tin thêm về pháp lý & quyền riêng tư tại Intrado có trong tuyên bố quyền riêng tư liên quan.

 

Quảng cáo dựa trên hành vi trực tuyến với Adition

Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo của chúng tôi là Mediascale GmbH & Co KG chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu cho quảng cáo trực tuyến. Chúng tôi sử dụng hệ thống theo dõi từ nhà cung cấp dịch vụ: ADITION technologies AG, Oststraße 55, D-40211 Düsseldorf. 

 

Chúng tôi sử dụng hệ thống này trên các trang web của mình để theo dõi tác động của chiến dịch. Cơ sở pháp lý là quý vị đồng ý theo Điều 6, đoạn 1, mục a của Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu Chung (GDPR).

 

Khi kiểm soát quảng cáo trực tuyến trên cơ sở người dùng (còn được gọi là nhắm mục tiêu lại), số lần tiếp xúc (số lần tiếp xúc trực quan và số lần nhấp chuột vào banner quảng cáo) của người dùng với quảng cáo trên các trang web khác tương ứng với các tương tác sau đó trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi đánh giá dữ liệu thu thập được về mặt thống kê để tối ưu hóa hiệu suất của các chiến dịch truyền thông. Chúng tôi lưu toàn bộ dữ liệu sử dụng đã thu thập bằng biệt danh. Chúng tôi không sử dụng dữ liệu thu thập được để xác định danh tính cá nhân các khách truy cập trang web của chúng tôi và không kết hợp dữ liệu đó với dữ liệu cá nhân về người mang biệt danh. 

 

Nhà cung cấp dịch vụ thu thập và xử lý theo biệt danh đối với hành vi sử dụng của quý vị trên các trang web do chúng tôi vận hành. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để hướng người dùng sau khi truy cập trang web của chúng tôi tới quảng cáo mục tiêu phù hợp với hành vi sử dụng của họ. Quảng cáo này sẽ xuất hiện bên ngoài trang web của chúng tôi.

 

Quý vị có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc chuyển thông tin này từ Adition vì mục đích quảng cáo dựa trên hành vi trực tuyến vào bất kỳ lúc nào bằng cách quản lý sự đồng ý của bạn trong bảng trên đây, trong trường hợp này sẽ đặt cookie từ chối

 

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về hoạt động bảo vệ dữ liệu tại Adition ở đây 
https://www.adition.com/kontakt/datenschutz/ 

 

Quảng cáo dựa trên hành vi trực tuyến với Facebook

Trang web này sử dụng dịch vụ quảng cáo dựa trên hành vi trực tuyến của Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (sử dụng Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Hoa Kỳ làm bên xử lý phụ) (“Facebook”).

 

Facebook sẽ phân tích việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Vì mục đích này, chúng tôi sử dụng cookie được mô tả chi tiết hơn trong bảng trên. Thông tin do Facebook thu thập liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi sẽ được truyền tới máy chủ Facebook tại Hoa Kỳ, nơi thông tin sẽ được lưu trữ và phân tích. Những thông tin này bao gồm URL tham khảo, loại trình duyệt, cài đặt ngôn ngữ, hệ điều hành, độ phân giải màn hình và thông tin khác tùy thuộc vào sự kiện điểm ảnh đã triển khai (ví dụ: “mua”: xử lý loại, ID và số của mặt hàng đã chọn cũng như thông tin thanh toán và tiền tệ; “tìm kiếm”: xử lý chuỗi tìm kiếm, khi bạn tìm kiếm một sản phẩm trên trang web của chúng tôi; “xem nội dung”: xử lý ID nội dung, tên, loại, tiền tệ và giá trị). Chúng tôi và đối tác của mình là Facebook sẽ sử dụng thông tin này để điều chỉnh quảng cáo phù hợp cho bạn và sở thích của bạn hơn, giới hạn số lần bạn được hiển thị cùng một quảng cáo, đánh giá hiệu quả của chiến dịch quảng cáo, và để hiểu rõ hơn hành vi của người truy cập sau khi họ xem một quảng cáo nhất định. Khi bạn truy cập vào dòng thời gian Facebook của mình hoặc các trang web khác của mạng quảng cáo của Facebook (còn gọi là “Mạng lưới người xem"), các bảng tin tùy chỉnh được thiết kế theo sở thích của bạn có thể được hiển thị trên cơ sở thông tin được thu thập trên Trang web của chúng tôi.

 

Facebook Inc. được chứng nhận theo Khung bảo vệ quyền riêng tư của Châu Âu - Hoa Kỳ, đảm bảo mức độ bảo vệ dữ liệu đầy đủ được duy trì liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của Facebook tại Hoa Kỳ.

 

Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc chuyển thông tin này cho Facebook vì mục đích quảng cáo dựa trên hành vi trực tuyến vào bất kỳ lúc nào bằng cách quản lý sự đồng ý của bạn trong bảng trên, trong trường hợp đó cookie từ chối sẽ được đặt. Xin lưu ý rằng điều này sẽ chỉ ngăn chặn việc chuyển bất kỳ thông tin nào đến Facebook miễn là bạn không xóa Cookie từ chối.

 

Facebook chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân của bạn mà Facebook thu thập trực tiếp từ Trang web của chúng tôi cho các dịch vụ quảng cáo dựa trên hành vi trực tuyến. Vì chúng tôi không có quyền kiểm soát đối với dữ liệu cá nhân do bên thứ ba thu thập và xử lý, nên chúng tôi không ở vị trí cung cấp thông tin ràng buộc về phạm vi và mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Vì vậy, vui lòng truy cập thông tin của Facebook về quyền riêng tư dữ liệu để nhận thêm thông tin về cách Facebook xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và trong bao lâu. Tại thời điểm chuẩn bị tuyên bố quyền riêng tư này, thông tin của Facebook đã có sẵn trên Chính sách quyền riêng tư của họ.

 

Quảng cáo dựa trên hành vi trực tuyến với Google

Trang web này sử dụng dịch vụ quảng cáo dựa trên hành vi trực tuyến của Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ (“Google”).

 

Google sẽ phân tích việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Vì mục đích này, Google sử dụng cookie được mô tả chi tiết hơn trong bảng trên. Thông tin do Google thu thập liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi (ví dụ: URL tham chiếu, trang web của chúng tôi mà bạn truy cập, loại trình duyệt, cài đặt ngôn ngữ, hệ điều hành, độ phân giải màn hình của bạn) sẽ được truyền tới một máy chủ của Google tại Hoa Kỳ, nơi thông tin đó sẽ được lưu trữ và phân tích. Chúng tôi và đối tác của mình là Google sẽ sử dụng thông tin này để điều chỉnh quảng cáo phù hợp cho bạn và sở thích của bạn hơn, giới hạn số lần bạn được hiển thị cùng một quảng cáo, đánh giá hiệu quả của chiến dịch quảng cáo, và để hiểu rõ hơn hành vi của người truy cập sau khi họ xem một quảng cáo nhất định. Khi bạn truy cập trang web khác gọi là “Google Display Network”, các cửa sổ pop-up tùy chỉnh phù hợp với sở thích của bạn có thể được hiển thị cho bạn trên cơ sở thông tin thu thập được trên Trang web của chúng tôi.

 

Google được chứng nhận theo Khung bảo vệ quyền riêng tư của Châu Âu - Hoa Kỳ, đảm bảo mức độ bảo vệ dữ liệu đầy đủ được duy trì liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của Google tại Hoa Kỳ. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc chuyển thông tin này cho Google vì mục đích quảng cáo dựa trên hành vi trực tuyến vào bất kỳ lúc nào bằng cách quản lý sự đồng ý của bạn trong bảng trên, trong trường hợp đó cookie từ chối sẽ được đặt, hoặc bằng cách tải về và cài đặt Plugin trình duyệt Google do Google cung cấp. Cả hai tùy chọn này sẽ ngăn chặn việc sử dụng các dịch vụ quảng cáo dựa trên hành vi trực tuyến miễn là bạn sử dụng trình duyệt mà bạn đã cài đặt plugin và không xóa Cookie từ chối trên đó.

 

Google chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân của bạn mà Google thu thập trực tiếp từ Trang web của chúng tôi cho các dịch vụ quảng cáo dựa trên hành vi trực tuyến. Vì chúng tôi không có quyền kiểm soát đối với dữ liệu cá nhân do bên thứ ba thu thập và xử lý, nên chúng tôi không ở vị trí cung cấp thông tin ràng buộc về phạm vi và mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Vì vậy, vui lòng truy cập thông tin của Google về quyền riêng tư dữ liệu để nhận thêm thông tin về cách Google xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và trong bao lâu. Tại thời điểm chuẩn bị tuyên bố quyền riêng tư này, thông tin của Google đã có sẵn trên Hướng dẫn Bảo vệ Dữ liệu của Google đối với Quảng cáo.

 

Quảng cáo dựa trên hành vi trực tuyến với LinkedIn

LinkedIn Insight Tag cho phép thu thập dữ liệu về việc truy cập của các thành viên vào trang web của bạn, bao gồm URL, nguồn giới thiệu, địa chỉ IP, đặc điểm của thiết bị và trình duyệt (Tác nhân người dùng) và dấu thời gian. Các địa chỉ IP bị cắt bớt hoặc (khi được sử dụng để tiếp cận các thành viên trên các thiết bị) làm hỏng, và các mã định danh trực tiếp của các thành viên bị xóa trong vòng bảy ngày để tạo ra dữ liệu giả. Dữ liệu bị giả mạo còn lại này sau đó sẽ bị xóa trong vòng 180 ngày.

 

LinkedIn không chia sẻ dữ liệu cá nhân với chủ sở hữu trang web, mà chỉ cung cấp các báo cáo (không xác định danh tính của bạn) về người xem và hiệu suất trang web. LinkedIn cũng cung cấp tính năng nhắm lại mục tiêu với những người truy cập trang web (tối đa 90 ngày sau khi truy cập), cho phép chủ sở hữu trang web hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa khỏi trang web của mình bằng cách sử dụng dữ liệu này, nhưng không xác định danh tính thành viên. Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu không xác định danh tính của bạn để cải thiện mức độ liên quan của quảng cáo và tiếp cận các thành viên trên các thiết bị. Thành viên LinkedIn có thể kiểm soát việc sử dụng dữ liệu cá nhân của họ cho mục đích quảng cáo thông qua các cài đặt tài khoản của họ.

 

Quảng cáo dựa trên hành vi trực tuyến với Trade Desk

Trang web này sử dụng Trade Desk, dịch vụ quảng cáo có mục tiêu, được cung cấp bởi đối tác của chúng tôi là The Trade Desk, Inc., 42 N. Chestnut Street, Ventura, CA 93001 (“Trade Desk”).

Trade Desk được sử dụng cho mục đích tiếp thị lại quảng cáo dựa trên hành vi của bạn trên trang web của chúng tôi. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với loại phân tích này về việc bạn sử dụng Trang web này bất kỳ lúc nào bằng cách quản lý sự đồng ý của bạn trong bảng trên, trong trường hợp đó cookie từ chối sẽ được đặt, hoặc bằng cách truy cập http://www.adsrvr.org/ để từ chối các dịch vụ của Trade Desk. Cả hai tùy chọn này sẽ ngăn việc sử dụng phân tích web miễn là bạn sử dụng trình duyệt mà bạn đã lựa chọn và không xóa cookie từ chối. Thông tin thêm về Trade Desk có tại https://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy.

 

Quảng Cáo và theo dõi chuyển đổi trên X (trước đây là Twitter) (Pixel)

Thêm vào đó, chúng tôi đăng tải các mục quảng cáo trên mạng xã hội “X” (Twitter Inc., One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland). Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng “Pixel tương tác người dùng” do Twitter Inc. cung cấp trên trang web của chúng tôi. Tính năng theo dõi chuyển đổi trên X sẽ lưu và xử lý thông tin liên quan đến hành vi người dùng trên các trang web của chúng tôi và sử dụng cookie để thực hiện điều đó. Cookie được lưu cục bộ trên thiết bị của bạn.

 

Chúng tôi sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi trên X (trước đây là Twitter) cho các mục đích tiếp thị và tối ưu hóa, đặc biệt để phân tích hoạt động sử dụng trang web của chúng tôi và cải thiện các chức năng và dịch vụ riêng lẻ, cũng như trải nghiệm tổng thể cho người dùng. Bằng việc phân tích thống kê hành vi của người dùng, chúng tôi hy vọng có thể cải thiện trang web của mình và khiến trang web trở nên thú vị hơn cho người dùng. Để làm được điều đó, chúng tôi đạt được lợi ích hợp pháp khi xử lý các dữ liệu trên bằng cách sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp bên thứ ba (cơ sở pháp lý theo Điều 6, đoạn 1, khoản 1 điểm lợi ích hợp pháp trong Quy Định Chung về Bảo Vệ Dữ Liệu [General Data Protection Regulation, GDPR]).

 

Bạn có thể chặn cài đặt cookie bằng cách xóa cookie hiện có và hủy kích hoạt chức năng lưu cookie trong phần cài đặt của trình duyệt web của bạn.

 

Hơn nữa, bạn có thể ngăn X lưu thông tin này bằng cách thay đổi cài đặt tương ứng trên trang sau được liên kết từ X:  https://twitter.com/personalization/

 

Xin lưu ý rằng các cài đặt này sẽ bị xóa nếu bạn xóa cookie của mình. 

 

Thông tin thêm về tính năng theo dõi chuyển đổi và cài đặt bảo vệ dữ liệu cho quảng cáo tùy chỉnh cũng có sẵn tại: https://support.twitter.com/articles/20171528#

 

X chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu liên quan đến việc phân phối các mục quảng cáo của chúng tôi trên mạng xã hội. Thông tin thêm về việc xử lý dữ liệu của nhà cung cấp bên thứ ba Twitter có sẵn trên trang web sau: https://twitter.com/en/privacy

 

4. Sử dụng phiếu liên hệ

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua các phiếu liên hệ hiện có trên Trang web của chúng tôi. Cụ thể là bạn có thể cung cấp cho chúng tôi những thông tin sau:

 

 • Tên, họ và danh xưng

 • Quốc gia

 • Dữ liệu liên lạc (ví dụ như địa chỉ e-mail, số điện thoại)

 • Tin nhắn

 

Chúng tôi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin do bạn cung cấp thông qua các phiếu liên hệ chỉ dành riêng cho mục đích xử lý yêu cầu cụ thể của bạn.

 

5. Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Trên Trang web của chúng tôi, bạn có thể đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Dựa trên sự chấp thuận trước của bạn, chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng địa chỉ email bạn chỉ định để cung cấp bản tin cho bạn (Điều 6(1)(a) Quy định về bảo vệ dữ liệu chung).

 

Nếu bạn muốn nhận bản tin tùy chỉnh, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin bổ sung sau trên cơ sở tự nguyện:

 

 • Họ và tên

 • Danh xưng

 • Truyền thông, Phòng

 • Thành phố, Quốc gia

 • Ngôn ngữ

 • (Các) chủ đề quan tâm

 

Để đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, chúng tôi sử dụng thủ tục đăng ký nhận bản tin kép. Sau khi bạn đăng ký nhận bản tin trên Trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một tin nhắn đến địa chỉ email được chỉ định để yêu cầu bạn xác nhận. Nếu bạn không xác nhận đăng ký của mình, đăng ký của bạn sẽ tự động bị xóa. Để ngăn chặn việc lạm dụng dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ ghi lại đăng ký và xác nhận của bạn, điền địa chỉ IP bạn sử dụng khi đăng ký, thời gian đăng ký và xác nhận, các tin nhắn được chúng tôi gửi liên quan đến đăng ký của bạn và cách bạn thể hiện đăng ký và xác nhận.

 

Vào bất cứ lúc nào bạn cũng có thể thu hồi chấp thuận cho phép nhận bản tin của chúng tôi. Để tuyên bố rằng bạn muốn hủy đăng ký, bạn có thể sử dụng liên kết tương ứng có trong tất cả các bản tin hoặc tham khảo các địa chỉ liên hệ được nêu bên dưới.

 

6. Dịch vụ bên ngoài hoặc nội dung trên Trang web của chúng tôi

Chúng tôi bao gồm các dịch vụ và/hoặc nội dung của bên thứ ba trên Trang web của chúng tôi. Khi bạn dùng các dịch vụ của bên thứ ba như vậy hoặc khi nội dung của bên thứ ba được hiển thị, dữ liệu liên lạc được trao đổi giữa bạn và nhà cung cấp tương ứng vì lý do kỹ thuật.

 

Nhà cung cấp dịch vụ hoặc nội dung tương ứng cũng có thể xử lý dữ liệu của bạn nhằm các mục đích bổ sung riêng. Theo chúng tôi được biết, chúng tôi đã cấu hình dịch vụ và nội dung của những nhà cung cấp đã biết để xử lý dữ liệu theo mục đích riêng bằng cách chặn mọi liên lạc mà không nhằm mục đích giới thiệu dịch vụ hoặc nội dung của họ trên Trang web của chúng tôi, hoặc bằng cách chỉ cho phép liên lạc sau khi bạn đã chủ động chọn sử dụng dịch vụ tương ứng. Tuy nhiên, vì chúng tôi không có quyền kiểm soát dữ liệu do các bên thứ ba thu thập và xử lý nên chúng tôi không thể cung cấp thông tin ràng buộc về phạm vi và mục đích xử lý dữ liệu của bạn.

 

Để biết thêm thông tin về phạm vi và mục đích thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng tham khảo điều khoản về quyền riêng tư của những nhà cung cấp có dịch vụ và/hoặc nội dung mà chúng tôi bao gồm và người chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn trong bối cảnh này:

 

 

7. Đăng ký cho nhóm người dùng đã đóng

 

a. Truy cập giới hạn cho các nhóm người dùng đặc biệt

Có nhiều thông tin cụ thể hơn mà chúng tôi chỉ có thể chia sẻ với một nhóm người giới hạn. Vì vậy, chúng tôi gửi những dữ liệu cá nhân sau đây:

 

 • Họ và tên

 • Tên người dùng và mật khẩu

 • Địa chỉ e-mail

 

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân này để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào trang web của chúng tôi. Các dữ liệu này sẽ tự động bị xóa trong trường hợp bạn hủy kích hoạt tài khoản người dùng của mình.

 

b. Cổng thông tin cổ đông

Quý vị sẽ tìm thấy các thông tin liên quan đến việc xử lý dữ liệu diễn ra trong quá trình đăng ký và sử dụng cổng thông tin cổ đông của chúng tôi tại các tuyên bố về quyền riêng tư dữ liệu cho việc sử dụng cổng thông tin cổ đông của Bayer Aktiengesellschaft (PDF, English only, 109 KB). Hiện thông tin này chỉ có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Đức.

 

8. Thông tin về các tác dụng phụ và khiếu nại về chất lượng

Trang web này không nhằm mục đích hoặc không được thiết kế để thông báo về các tác dụng phụ, thiếu tác dụng điều trị, lỗi trong sử dụng thuốc, sản phẩm trôi nổi trên thị trường/thuốc giả, sử dụng không đúng cách hoặc không tuân thủ nhãn hướng dẫn sử dụng, khiếu nại về chất lượng và/hoặc các vấn đề khác liên quan đến tính an toàn hoặc chất lượng sản phẩm của Bayer. Nếu bạn muốn báo cáo tác dụng phụ hoặc khiếu nại về chất lượng, vui lòng liên hệ với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn (ví dụ như bác sĩ hoặc dược sĩ), cơ quan y tế địa phương hoặc sử dụng Trang web của chúng tôi để báo cáo những tác dụng phụ không mong muốn.

 

Tuy nhiên, nếu bạn báo cáo cho chúng tôi các tác dụng phụ không mong muốn hoặc các vấn đề khác liên quan đến tính an toàn hoặc chất lượng của sản phẩm Bayer, chúng tôi sẽ bị ràng buộc về mặt pháp lý phải giải quyết thông tin bạn cung cấp và có thể phải liên hệ với bạn để làm rõ. Sau đó, chúng tôi có thể phải thông báo cho các cơ quan y tế có thẩm quyền về những vấn đề mà bạn đã báo cáo. Trong trường hợp này, thông tin của bạn sẽ được chuyển tiếp dưới dạng giả danh, tức là sẽ không chuyển tiếp bất cứ thông tin nào có khả năng trực tiếp xác định danh tính của bạn. Chúng tôi cũng có thể phải chuyển tiếp những thông báo giả danh này cho các công ty thuộc tập đoàn và đối tác hợp tác của mình, nếu những công ty và đối tác này có nghĩa vụ phải thông báo cho các cơ quan y tế có thẩm quyền tương ứng.

 

Thông tin thêm về quyền riêng tư dữ liệu và báo cáo tác dụng phụ có sẵn trong Tuyên bố về quyền riêng tư của Bayer về Dữ liệu cảnh giác dược.

 

9. Sử dụng Yêu cầu đặt ấn phẩm

Trên Trang web của chúng tôi, bạn có thể đặt/đăng ký nhiều ấn phẩm của chúng tôi. Dựa trên sự chấp thuận trước của bạn, chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin địa chỉ chi tiết mà bạn chỉ định để cung cấp ấn phẩm cho bạn:

 

 • Họ

 • Địa chỉ (Đường phố, Mã bưu điện, Thị trấn hoặc Thành phố, Tiểu bang/Tỉnh, Quốc gia)

 • Địa chỉ e-mail

 • Số điện thoại

 

Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi những thông tin tùy chọn sau:

 

 • Danh xưng

 • Tên

 • Công ty

 • Phòng ban

 

10. Các cuộc khảo sát người dùng

Việc tham gia vào các cuộc khảo sát người dùng thỉnh thoảng được thực hiện trên trang web của chúng tôi là tự nguyện. Chúng tôi sử dụng cookie chức năng để thực hiện các cuộc khảo sát người dùng. Thông tin kỹ thuật được ghi lại trong cuộc khảo sát người dùng giống với thông tin được ghi lại khi người dùng truy cập trang web (xem phía trên). Phản hồi bạn gửi trong quá trình khảo sát người dùng sẽ không được liên kết với dữ liệu cá nhân của bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP của bạn.

 

11. Chức năng Job Matching

Nếu bạn muốn sử dụng chức năng job matching, chúng tôi cần thêm hồ sơ ứng tuyển bổ sung, như bản lý lịch, chứng chỉ và/hoặc thư xin việc. Bạn có thể tải các tài liệu này lên trang web. Thuật toán tự động sẽ so sánh hồ sơ bạn cung cấp với các vị trí tuyển dụng hiện tại ở Bayer để đề xuất cho bạn những cơ hội việc làm phù hợp với bạn. Sau đó, tài liệu sẽ tự động được xóa đi.

 

12. Sử dụng Chatbot

Các phần của trang web này sử dụng một Chatbot. Điều này nhằm cung cấp cho bạn thêm thông tin dựa trên nhu cầu về chủ đề nghề nghiệp tại Bayer theo yêu cầu. Khi đó, lịch sử hội thoại được lưu trữ trong khoảng thời gian 30 ngày để bạn có thể tiếp tục bất kỳ cuộc hội thoại nào sau này. Bạn có thể bỏ kích hoạt hoặc kích hoạt lưu trữ dữ liệu trực tiếp qua menu bảo vệ dữ liệu ở trên cùng bên phải của cửa sổ trò chuyện (bằng cách nhấp vào ba dấu chấm).

 

Chuyển dữ liệu cá nhân để thực hiện xử lý được ủy quyền

Để xử lý dữ liệu của bạn, chúng tôi sẽ thuê một số nhà thầu cung cấp dịch vụ chuyên môn trong phạm vi được cho phép. Những nhà thầu cung cấp dịch vụ đó sẽ được chúng tôi lựa chọn kỹ lưỡng và giám sát thường xuyên. Dựa trên những thỏa thuận xử lý dữ liệu tương ứng, các nhà thầu sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và tuân thủ nghiêm ngặt theo chỉ thị của chúng tôi.

 

Xử lý dữ liệu cá nhân bên ngoài EU/EEA (European Economic Area - Khu vực Kinh tế châu Âu)

Dữ liệu của bạn cũng sẽ được xử lý từng phần ở các quốc gia bên ngoài Liên minh Châu Âu (“EU”) hoặc Khu vực Kinh tế châu Âu (“EEA”), là những nơi có thể có mức độ bảo vệ dữ liệu thấp hơn các quốc gia châu Âu. Trong các trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ đảm bảo bảo vệ dữ liệu của bạn ở mức đầy đủ, ví dụ như bằng cách ký kết các thỏa thuận cụ thể với các đối tác nhà thầu (bản sao của thỏa thuận được cung cấp khi có yêu cầu), hoặc chúng tôi sẽ xin sự chấp thuận rõ ràng của bạn để xử lý dữ liệu như vậy.

 

B. Thông tin về các quyền của bạn

Nhìn chung, bạn có các quyền sau đây theo quy định của luật hiện hành về quyền riêng tư dữ liệu:

 

 • Quyền nhận được thông tin về dữ liệu cá nhân của bạn được chúng tôi lưu trữ;

 • Quyền yêu cầu chỉnh sửa, xóa hoặc xử lý hạn chế dữ liệu cá nhân của bạn;

 • Quyền phản đối việc xử lý dữ liệu vì lý do bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi, lợi ích cộng đồng hoặc lưu hồ sơ, trừ khi chúng tôi có thể chứng minh được rằng chúng tôi có những lý do thuyết phục, cần thiết vượt trên các lợi ích, quyền và sự tự do của bạn, hoặc việc xử lý đó được thực hiện nhằm mục đích khẳng định, thực thi hoặc biện hộ cho các yêu cầu pháp lý;

 • Quyền di chuyển dữ liệu;

 • Quyền nộp đơn khiếu nại lên cơ quan bảo vệ dữ liệu;

 • Bất cứ lúc nào, bạn cũng có thể thu hồi chấp thuận cho phép thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng tham khảo các chương nêu trên mô tả cách xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên sự chấp thuận của bạn.

 

Nếu bạn muốn thực hiện các quyền của mình, vui lòng gửi yêu cầu của bạn tới phiếu liên hệ hoặc tới văn phòng bảo vệ dữ liệu của công ty chúng tôi dưới đây.

 

Nếu bạn là cư dân California hoặc Nevada ở Hoa Kỳ, bạn có thể có thêm quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình. Bạn có thể tìm thêm thông tin tại đây.

 

C. Người liên hệ

Khi bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến quyền riêng tư dữ liệu, vui lòng sử dụng phiếu liên hệ hoặc liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu công ty của chúng tôi theo địa chỉ sau:

 

Chuyên viên Bảo vệ Dữ liệu Tập đoàn

Bayer AG

51368 Leverkusen, Đức

 

Bayer AG được chỉ định là đại diện trong Liên minh Châu Âu cho các pháp nhân ngoài châu Âu của chúng tôi theo Điều 27 GDPR. Bạn có thể liên hệ với người đại diện theo địa chỉ sau:

 

Đại diện về Bảo mật dữ liệu

Bayer AG

51368 Leverkusen, Đức

Email: dp-representative@bayer.com

 

D. Sửa đổi Tuyên bố Quyền riêng tư

Chúng tôi có thể cập nhật Tuyên bố về Quyền riêng tư của mình tùy từng thời điểm. Những cập nhật của Thông báo về Quyền Riêng tư sẽ được công bố trên Trang web của chúng tôi. Mọi nội dung sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được công bố trên Trang web của chúng tôi. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn nên thường xuyên truy cập trang web để biết thông tin về những nội dung cập nhật có thể có.

 

E. Phụ lục

Vui lòng xem xét thêm thông tin về bảo mật dữ liệu cho quốc gia của bạn theo liên kết trong bảng sau. Vui lòng lưu ý rằng thứ tự của danh sách trong bảng dưới đây được sắp xếp theo tên quốc gia theo bảng chữ cái tiếng Anh.

Ngày cập nhật cuối: Ngày 26 tháng 11 năm 2019