Privacyverklaring

Deze website (hierna de “website” genoemd) wordt aangeboden door Bayer AG (hierna “ons” of “wij” genoemd). Voor meer informatie over de provider van de website, raadpleegt u onze imprint.

 

Informatie over andere geselecteerde niet aan de website gerelateerde gegevensverwerkingsactiviteiten die door ons en al onze dochterondernemingen in Duitsland worden uitgevoerd (bijv. wanneer u ons een visitekaartje geeft of als we uw gegevens verzamelen van openbaar toegankelijke bronnen) kunt u vinden in de privacygegevens voor geselecteerde specifieke verwerkingsactiviteiten.

 

Aanvullende informatie over gegevensbescherming voor specifieke landen en/of regio's waar Bayer actief is, is eveneens beschikbaar. Voor meer informatie over gegevensbescherming in een specifiek land en/of regio verwijzen wij u de verstrekte lijst van lokale Verklaringen inzake gegevensbescherming.

 

A. Behandeling van persoonsgegevens

Hierna willen we u informatie geven over hoe we met uw persoonsgegevens omgaan als u onze website gebruikt. Tenzij in de volgende hoofdstukken anders aangeduid, vormt de wettelijke grondslag (Art. 6(1)(b) Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, General Data Protection Regulation)) de basis voor de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze gegevens zijn nodig om de door u gevraagde functies van de website beschikbaar te kunnen stellen.

 

Onze website gebruiken

1. Toegang tot onze website

Wanneer u onze website oproept, zal uw browser bepaalde gegevens naar onze webserver doorsturen. Dit gebeurt om technische redenen en is vereist om de gevraagde informatie aan u beschikbaar te stellen. Om uw toegang tot de website te bevorderen, worden de volgende gegevens verzameld, kort opgeslagen en gebruikt:

 

 • IP-adres

 • Datum en tijd van toegang

 • Tijdzoneverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)

 • Inhoud van het verzoek (specifieke website)

 • Toegangsstatus/HTTP statuscode

 • Overgedragen hoeveelheid gegevens

 • Website die toegang vraagt

 • Browser, taalinstellingen, versie van besturingssysteem van browsersoftware en het oppervlak

 

Bovendien slaan we, om onze legitieme belangen te beschermen, dergelijke gegevens gedurende een beperkte periode op om persoonsgegevens te kunnen traceren in geval van daadwerkelijke of een poging tot onbevoegde toegang tot onze servers (Art. 6(1)(f) Algemene verordening gegevensbescherming).

 

2. Cookies instellen

a) Wat zijn cookies?

Deze website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via uw browser in het geheugen van uw computer worden opgeslagen. Ze slaan bepaalde informatie op (bijv. uw voorkeurstaal of website-instellingen) die uw browser opnieuw naar ons kan versturen (afhankelijk van de levensduur van de cookie) zodra u onze website weer bezoekt.

 

b) Welke cookies gebruiken wij?

Wij maken onderscheid tussen twee soorten cookies: (1) functionele cookies, zonder deze cookies zou de functionaliteit van onze website worden verminderd en (2) optionele cookies die bijvoorbeeld worden gebruikt voor websiteanalyse en marketingdoeleinden. De volgende tabellen bevatten een gedetailleerde omschrijving van de optionele cookies die wij gebruiken:

 

 

c) Onder voorbehoud van uw toestemming

Wij gebruiken optionele cookies uitsluitend als we uw voorafgaande toestemming hebben (Art. 6(1)(b) Algemene verordening gegevensbescherming). Bij uw eerste toegang tot onze website verschijnt er een banner waarop u wordt gevraagd om uw toestemming te geven voor het instellen van optionele cookies. Als u uw toestemming hebt gegeven, plaatsen wij een cookie op uw computer en zal de banner niet opnieuw verschijnen zolang de cookie actief is. Na het verstrijken van de levensduur van de cookie of als u de cookie actief verwijdert, zal de banner opnieuw verschijnen bij uw volgende bezoek aan onze website en opnieuw om uw toestemming vragen.

 

d) Hoe u het instellen van cookies kunt voorkomen

Natuurlijk kunt u onze website gebruiken zonder cookies in te stellen. In uw browser kunt u op elk gewenst moment het gebruik van cookies configureren of volledig uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een beperking van de functies of kan nadelige gevolgen hebben voor de gebruiksvriendelijkheid van onze website. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het instellen van optionele cookies door gebruik te maken van de betreffende bezwaaroptie die in de bovenstaande tabel wordt aangegeven.

 

3. Websiteanalyse en online gedragsadvertenties

Google Analytics

Op onze website gebruiken we Google Analytics, een dienst voor webanalyse van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (‘Google’).

 

Google zal uw gebruik van onze website voor ons analyseren. Daartoe gebruiken we onder meer de cookies die meer in detail worden beschreven in de bovenstaande tabel. De door Google verzamelde informatie in verband met uw gebruik van onze website (bijv. de verwijzende URL, onze door u bezochte webpagina’s, uw browsertype, uw taalinstellingen, uw besturingssysteem, uw schermresolutie) zullen worden verzonden naar een server van Google in de VS en daar worden opgeslagen en geanalyseerd. De desbetreffende resultaten zullen dan anoniem aan ons ter beschikking worden gesteld. Uw gebruiksgegevens zullen gedurende dit proces niet aan uw volledige IP-adres worden gekoppeld. We hebben op onze website de functie van Google voor IP-anonimisering geactiveerd, die de 8 laatste cijfers (type IPv4) of de laatste 80 bits (type IPv6) van uw IP-adres verwijdert. Bovendien zorgen we door het sluiten van specifieke overeenkomsten met Google ervoor dat een passend niveau van gegevensbescherming wordt gehandhaafd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Google in de VS.

 

U kunt uw toestemming voor het gebruik van webanalyse steeds intrekken door de aangeboden Google Browser Plug-in te downloaden of door uw toestemmingen te beheren in de bovenstaande tabel, in welk geval een opt-out-cookie wordt geplaatst. De beide opties zullen de toepassing van webanalyse slechts verhinderen zolang u de browser gebruikt waarop u de plug-in hebt geïnstalleerd en u de opt-out-cookie niet verwijdert.

 

Meer informatie over Google Analytics is beschikbaar in de Gebruiksvoorwaarden van Google Analytics, de Richtlijnen inzake privacy en gegevensbescherming van Google Analytics en in het Privacybeleid van Google.

 

Multimedia Center van Intrado

Op onze website gebruiken we de externe analysedienst Multimedia Center van onze webcastprovider Intrado Digital Media Germany GmbH | Kilianstr. 142, 90425 Nürnberg („Intrado“)
Intrado gaat namens ons uw gebruik van onze webcast analyseren.
Wij gebruiken voor dit doel onder meer de cookies die in bovenstaande tabel nader worden beschreven. De informatie die door Intrado wordt verzameld houdt verband met uw gebruik van onze webcast (bijv. de verwijzende URL, de webpagina’s die u hebt bezocht, welke browser u gebruikt, uw taalinstellingen, uw besturingssysteem, uw schermresolutie, de datum, de duur van uw bezoek, het deel van de webcast dat u hebt bekeken). Deze informatie wordt doorgestuurd naar een server van Intrado in Duitsland, waar dit wordt opgeslagen en geanalyseerd. De desbetreffende resultaten zullen dan anoniem aan ons ter beschikking worden gesteld. Uw gebruiksgegevens zullen gedurende dit proces niet aan uw volledige IP-adres worden gekoppeld.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van webanalyse voor webcast op ieder moment intrekken door uw toestemmingen in de bovenstaande tabel te beheren. In dat geval wordt een opt-out-cookie geplaatst.

Meer informatie over legal & privacy bij Intrado is beschikbaar in betreffende privacyverklaring.

 

Online gedragsadvertenties met Adition

Onze reclamedienstverlener Mediascale GmbH & Co KG is verantwoordelijk voor het vergaren van gegevens voor online advertenties. Het volgende trackingsysteem van de dienstverlener wordt gebruikt: ADITION technologies AG, Oststraße 55, D-40211 Düsseldorf. 

 

Het systeem wordt op onze websites gebruikt voor het traceren van campagne-effecten. De wettelijke basis vormt uw instemming in overeenstemming met Art. 6 par. 1 lid a, AGV.

 

Bij de controle van gebruikersgebaseerde online advertenties (zogenaamde retargeting) zijn de contacten (visuele contacten en klikken op reclamebanners) die gebruikers hebben met advertenties op andere websites, gerelateerd aan latere interacties op onze website. De vergaarde gegevens worden statistisch geanalyseerd om de prestaties van de mediacampagnes te optimaliseren. Alle vergaarde gebruiksgegevens worden opgeslagen onder een pseudoniem. De vergaarde gegevens worden niet gebruikt om de bezoekers van onze website persoonlijk te identificeren en worden niet gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. 

 

De serviceprovider vergaart en verwerkt met behulp van een pseudoniem uw gebruiksgedrag op door ons beheerde websites. Deze gegevens worden gebruikt om gebruikers na hun bezoek aan onze websites te adresseren met gerichte advertenties op basis van hun gebruiksgedrag. Deze reclame wordt buiten onze websites om getoond.
U kunt uw toestemming voor deze overdracht van informatie aan Adition voor online gedragsadvertentiedoeleinden op elk moment intrekken door uw toestemming te beheren in de bovenstaande tabel , in welk geval een opt-out-cookie wordt geplaatst.

 

Meer informatie over gegevensbescherming bij Adition vindt u hier https://www.adition.com/kontakt/datenschutz/ 

 

Online gedragsadvertenties met Facebook

Deze website gebruikt een online gedragsadvertentieservice van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (met gebruik van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS als subverwerker) (“Facebook”).

 

Facebook zal uw gebruik van deze website analyseren. Daartoe gebruiken we onder meer de cookies die meer in detail worden beschreven in de bovenstaande tabel. De door Facebook verzamelde informatie in verband met uw gebruik van onze website zullen worden verzonden naar een server van Facebook in de VS en daar worden opgeslagen en geanalyseerd. Deze informatie omvat de verwijzende URL, uw browsertype, uw taalinstellingen, uw besturingssysteem, uw schermresolutie en verdere informatie afhankelijk van de geïmplementeerde pixelgebeurtenissen (bijv. "aankoop": verwerkt het type, de ID en het nummer van het geselecteerde item en ook betalingsgegevens en valuta; "zoeken": verwerkt de zoekreeks, wanneer u naar een product op onze website zoekt; "inhoud bekijken": verwerkt de inhoud-ID, naam, type, valuta en waarde). Wij en onze partner Facebook zullen deze informatie gebruiken om onze advertenties beter af te stemmen op u en uw interesses, om het aantal keren dat u dezelfde advertentie te zien krijgt te beperken, om de efficiëntie van promotiecampagnes te evalueren en om het gedrag van bezoekers beter te begrijpen nadat ze naar een bepaalde advertentie hebben gekeken. Wanneer u uw tijdlijn van Facebook of andere websites van het advertentienetwerk van Facebook bezoekt (zogenaamde “Doelgroepnetwerk”), kunnen op basis van de op onze website verzamelde informatie aangepaste feeds worden weergegeven die zijn afgestemd op uw interesses.

 

Facebook Inc. is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield, dat ervoor zorgt dat bij het verwerken van gegevens door Facebook in de VS een gepast niveau van gegevensbescherming wordt gehandhaafd.

 

U kunt uw toestemming voor deze overdracht van informatie aan Facebook voor online gedragsadvertentiedoeleinden op elk moment intrekken door uw toestemming te beheren in de bovenstaande tabel, in welk geval een opt-out-cookie wordt geplaatst. Let op dat dit uitsluitend de overdracht van informatie aan Facebook verhindert zolang u de opt-out-cookie niet verwijdert.

 

Facebook is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens die Facebook rechtstreeks van onze website verzamelt voor online gedragsadvertentieservices. Aangezien we geen controle hebben over persoonsgegevens die door derden worden verzameld en verwerkt, zijn we niet in staat om bindende informatie te verstrekken over de omvang en het doel van een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens. Bekijk daarom de informatie van Facebook over gegevensprivacy voor meer informatie over hoe Facebook uw persoonsgegevens verwerkt en voor hoelang. Op het moment dat deze privacyverklaring werd opgesteld, was de informatie van Facebook beschikbaar op hun Privacybeleid

 

Online gedragsadvertenties met Google

Deze website gebruikt een online gedragsadvertentieservice van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (‘Google’).

 

Google zal uw gebruik van deze website analyseren. Daartoe gebruikt Google onder meer de cookies die meer in detail worden beschreven in de bovenstaande tabel. De door Google verzamelde informatie in verband met uw gebruik van onze website (bijv. de verwijzende URL, onze door u bezochte webpagina’s, uw browsertype, uw taalinstellingen, uw besturingssysteem, uw schermresolutie) zullen worden verzonden naar een server van Google in de VS en daar worden opgeslagen en geanalyseerd. Wij en onze partner Google zullen deze informatie gebruiken om onze advertenties beter af te stemmen op u en uw interesses, om het aantal keren dat u dezelfde advertentie te zien krijgt te beperken, om de efficiëntie van promotiecampagnes te evalueren en om het gedrag van bezoekers beter te begrijpen nadat ze naar een bepaalde advertentie hebben gekeken. Wanneer u een andere website van het zogenaamde "Google Display Netwerk" bezoekt, kunnen op basis van de op onze website verzamelde informatie aangepaste pop-ups worden weergegeven die zijn afgestemd op uw interesses.

 

Google is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield, dat ervoor zorgt dat bij het verwerken van gegevens door Google in de VS een gepast niveau van gegevensbescherming wordt gehandhaafd. U kunt uw toestemming voor deze overdracht van informatie aan Google voor online gedragsadvertentiedoeleinden op elk moment intrekken door uw toestemmingen te beheren in de bovenstaande tabel, in welk geval een opt-out-cookie wordt geplaatst, of door de door Google aangeboden Google Browser Plug-in te downloaden en te installeren. De beide opties zullen het gebruik van online gedragsadvertentieservices slechts verhinderen zolang u de browser gebruikt waarop u de plug-in hebt geïnstalleerd en u de opt-out-cookie niet verwijdert.

 

Google is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens die Google rechtstreeks van onze website verzamelt voor online gedragsadvertentieservices. Aangezien we geen controle hebben over persoonsgegevens die door derden worden verzameld en verwerkt, zijn we niet in staat om bindende informatie te verstrekken over de omvang en het doel van een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens. Bekijk daarom de informatie van Google over gegevensprivacy voor meer informatie over hoe Google uw persoonsgegevens verwerkt en voor hoelang. Op het moment dat deze privacyverklaring werd opgesteld, was de informatie van Google beschikbaar op de Richtlijnen inzake gegevensbescherming voor advertenties van Google

 

Online gedragsadvertenties met LinkedIn

Met de LinkedIn Insight Tag kunnen gegevens worden verzameld over het bezoek van leden aan uw website, inclusief de URL, verwijzer, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen (User Agent) en het tijdstempel. De IP-adressen worden afgekapt of (wanneer ze worden gebruikt om leden op verschillende apparaten te bereiken) gehasht, en de directe ID's van leden worden binnen zeven dagen verwijderd om de gegevens pseudoniem te maken. Deze resterende gepseudonimiseerde gegevens worden vervolgens binnen 180 dagen verwijderd.

 

LinkedIn deelt de persoonsgegevens niet met de website-eigenaar, maar biedt uitsluitend rapporten (die u niet identificeren) over websitepubliek en advertentieprestaties. LinkedIn biedt ook retargeting voor websitebezoekers (tot 90 dagen na het bezoek), waardoor de website-eigenaar gepersonaliseerde advertenties van zijn website kan weergeven met behulp van deze gegevens, maar zonder het lid te identificeren. We gebruiken ook gegevens die u niet identificeren om advertentierelevantie te verbeteren en om leden op verschillende apparaten te bereiken. Leden van LinkedIn kunnen het gebruik van hun persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden controleren via hun accountinstellingen.

 

Online gedragsadvertenties met Trade Desk

Deze website gebruikt The Trade Desk, een zogenaamde gerichte advertentieservice die wordt aangeboden door onze partner The Trade Desk, Inc., 42 N. Chestnut Street, Ventura, CA 93001 (“Trade Desk”).

 

Trade Desk wordt gebruikt voor zogenaamde remarketing van advertenties op basis van uw gedrag op onze website. U kunt uw toestemming voor dit type analyses van uw gebruik van deze website op elk moment intrekken door uw toestemmingen te beheren in de bovenstaande tabel, in welk geval een opt-out-cookie wordt geplaatst, of door naar http://www.adsrvr.org/ te gaan om u af te melden van de Trade Desk-services. De beide opties zullen het gebruik van webanalyse slechts verhinderen zolang u de browser gebruikt waarop u uw keuze hebt gemaakt en u de opt-out-cookie niet verwijdert. Meer informatie over Trade Desk is beschikbaar op https://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy.

 

X (voorheen Twitter) Ads en conversietracking (pixel)

Voorts plaatsen wij advertenties op het sociale netwerk "X" (Twitter Inc., One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ierland). Met uw toestemming gebruiken wij de "User interaction pixel" van Twitter Inc. op onze website. X conversion tracking bewaart en verwerkt informatie over uw gebruikersgedrag op onze websites en gebruikt daarvoor cookies. Deze worden lokaal op uw apparaat opgeslagen..

 

Wij gebruiken X (voorheen Twitter)-conversietracking voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, met name om het gebruik van onze website te analyseren en individuele functies en diensten, alsmede om de algemene gebruikerservaring te verbeteren. Door het gedrag van gebruikers statistisch te analyseren, hopen wij onze website te verbeteren en interessanter te maken voor gebruikers. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van de bovenstaande gegevens, om daarvoor gebruik te kunnen maken van de diensten van derde aanbieders (rechtsgrondslag Art. 6 par. 1 clausule 1 letter f AVG).

 

U kunt de installatie van cookies voorkomen door reeds aanwezige cookies te verwijderen en de functie om cookies op te slaan uit te schakelen in de instellingen van uw webbrowser. 

 

Bovendien kunt u voorkomen dat deze informatie door X wordt opgeslagen door de instellingen dienovereenkomstig te wijzigen op de volgende pagina waarnaar via X wordt gekoppeld: https://twitter.com/personalization/

 

Houd er rekening mee dat deze instellingen worden verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert. 

 

Meer informatie over het bijhouden van conversies en de instellingen van gegevensbescherming voor aangepaste advertenties is ook beschikbaar op: https://support.twitter.com/articles/20171528#

 

X is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in verband met de levering van onze advertenties binnen het sociale netwerk. Meer informatie over de gegevensverwerking door de externe dienstverlener Twitter vindt u op de volgende website: https://twitter.com/nl/privacy

 

4. Gebruik van contactformulieren

U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactformulieren op onze website. Wij hebben van u de volgende informatie nodig:

 

 • Naam, achternaam en titel

 • Land

 • Contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer)

 • Bericht

 

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken de informatie die u via het contactformulier hebt verstrekt uitsluitend voor het verwerken van uw specifieke verzoek.

 

5. Abonnement op onze nieuwsbrief

Op onze website kunt u zich abonneren om onze nieuwsbrief te ontvangen. Gebaseerd op uw eerdere toestemming verzamelen we het door u aangegeven e-mailadres en gebruiken wij dat om u de nieuwsbrief te verstrekken (Art. 6(1)(a) Algemene verordening gegevensbescherming).

 

Indien u een nieuwsbrief op maat wilt ontvangen, kunt u ons vrijwillig de volgende aanvullende informatie verstrekken:

 

 • Naam en achternaam

 • Functie

 • Media, afdeling

 • Land, plaats

 • Taal

 • Interessant(e) onderwerp(en)

 

Voor het abonnement op onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double-opt-in-procedure. Nadat u zich op onze website op de nieuwsbrief hebt geabonneerd, sturen wij u een bericht op het aangegeven e-mailadres met het verzoek om bevestiging. Als u uw abonnement niet bevestigt, wordt uw abonnement automatisch verwijderd. Om misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen, registreren we uw abonnement en bevestiging, met vermelding van het IP-adres dat u gebruikt bij het abonneren, het tijdstip van uw abonnement en bevestiging, de berichten die door ons zijn verzonden met betrekking tot uw abonnement en de formulering van uw abonnement en bevestiging.

 

U kunt te allen tijde met onmiddellijke ingang uw instemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief intrekken. Om te verklaren dat u zich wilt afmelden, kunt u de betreffende link gebruiken die in alle nieuwsbrieven is opgenomen, of een e-mail sturen naar de hieronder aangegeven contactpersonen.
 

6. Externe diensten of inhoud op onze website

Onze website bevat diensten en/of inhoud van derden. Wanneer u dergelijke diensten van derden gebruikt of wanneer inhoud van derden wordt weergegeven, worden communicatiegegevens tussen u en de betreffende provider om technische redenen uitgewisseld.

 

De betreffende provider van de diensten of inhoud kan ook uw gegevens verwerken voor aanvullende doeleinden. Voor zover wij weten, hebben we de diensten en inhoud van providers waarvan bekend is dat ze gegevens voor eigen doeleinden verwerken, zo geconfigureerd dat communicatie voor andere doeleinden dan het presenteren van hun diensten of inhoud op onze website wordt geblokkeerd, of communicatie vindt alleen plaats zodra u actief hebt gekozen voor het gebruik van de desbetreffende dienst. Aangezien we echter geen controle hebben over gegevens die door derden worden verzameld en verwerkt, zijn we niet in staat om bindende informatie te verstrekken over de omvang en het doel van een dergelijke verwerking van uw gegevens.

 

Voor meer informatie over de omvang en het doel van een dergelijke verzameling en verwerking van uw gegevens, raadpleegt u de privacyverklaringen van de providers wiens diensten en/of inhoud we opnemen en die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van uw gegevens in deze context:

 

 

7. Registratie voor gesloten gebruikersgroepen

 

a) Beperkte toegang voor speciale gebruikersgroepen

Er is nog meer specifieke informatie die we alleen met een beperkte groep mensen kunnen delen. Daarom slaan we de volgende persoonsgegevens op:

 

 • Naam en achternaam

 • Gebruikersnaam en wachtwoord

 • E-mailadres

 

We verwerken deze persoonsgegevens om u toegang te kunnen bieden tot onze website. Ze worden automatisch verwijderd wanneer u uw gebruikersaccount deactiveert.

 

b) Portal voor aandeelhouders

Informatie over de gegevensverwerking bij de aanmelding en het gebruik van de portal voor aandeelhouders vindt u in de privacyinformatie over het gebruik van de portal voor aandeelhouders van Bayer AG (PDF, English only, 109 KB). Deze informatie is uitsluitend beschikbaar in het Duits en het Engels.

 

8. Informatie over bijwerkingen en klachten over kwaliteit

Deze Website is niet bedoeld of ontworpen voor mededelingen over bijwerkingen, gebrek aan therapeutisch effect, medicatiefouten, grijze-marktproducten/namaakgeneesmiddelen, onjuist of off-label-gebruik, kwaliteitsklachten en/of andere problemen in verband met de veiligheid of kwaliteit van Bayer-producten. Als u bijwerkingen of een klacht over de kwaliteit wilt melden, neem dan contact op met uw zorgverlener, bijvoorbeeld een arts of apotheker, of met de plaatselijke gezondheidsautoriteit of gebruik onze website om ongewenste bijwerkingen te melden.

 

Als u ons desondanks ongewenste bijwerkingen of andere kwesties met betrekking tot de veiligheid of kwaliteit van Bayer-producten meldt, zijn wij wettelijk verplicht om uw communicatie af te handelen en moeten wij mogelijk ter verduidelijking contact met u opnemen. Het is mogelijk dat wij vervolgens de bevoegde gezondheidsautoriteiten op de hoogte moeten stellen van de door u gemelde problemen. In deze context worden uw gegevens onder een pseudoniem doorgestuurd, d.w.z. dat er geen informatie wordt doorgegeven waarmee u direct kunt worden geïdentificeerd. Het is mogelijk dat wij deze meldingen onder pseudoniem ook aan onze groepsmaatschappijen en samenwerkingspartners moeten doorsturen, voor zover deze eveneens op hun beurt verplicht zijn om hun respectievelijke bevoegde gezondheidsautoriteiten op de hoogte te stellen.

 

Meer informatie over de privacy van gegevens en het melden van bijwerkingen zijn beschikbaar in de Privacyverklaring van Bayer voor geneesmiddelenbewaking

 

9. Gebruik van publicatieorder

Op onze website kunt u zich op veel van onze publicaties abonneren of deze bestellen. Gebaseerd op uw eerdere toestemming verzamelen we de door u aangegeven adresgegevens en gebruiken wij die om u de publicatie te verstrekken:

 

 • Achternaam

 • Adres (straat, postcode, plaats, staat/provincie, land)

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 

U kunt ons de volgende optionele informatie verstrekken:

 

 • Functie

 • Voornaam

 • Bedrijf

 • Afdeling

 

10. Gebruikersonderzoeken

Deelname aan de gebruikersonderzoeken die van tijd tot tijd op onze website worden uitgevoerd, is vrijwillig. We gebruiken functionele cookies om de gebruikersonderzoeken uit te voeren. De technische informatie die door het gebruikersonderzoek wordt geregistreerd, is dezelfde informatie die wordt vastgelegd wanneer gebruikers de website bezoeken (zie hierboven). Uw antwoorden die tijdens het gebruikersonderzoek worden ingediend, worden niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens, zoals uw IP-adres.

 

11. Functie voor het matchen van functies

Als u gebruik wilt maken van de functie voor het matchen van vacatures, hebben we extra sollicitatiedocumenten nodig, zoals uw cv, certificaten en/of een sollicitatiebrief, die op de website kunnen worden geüpload. Een geautomatiseerd algoritme vergelijkt de aangeleverde documenten met actuele vacatures bij Bayer, waardoor we u vacatures op maat kunnen aanbieden. Het document wordt daarna automatisch verwijderd.

 

12. Gebruik van de Chatbot

Op delen van deze website wordt gebruik gemaakt van een chatbot. Dit dient om u op verzoek verdere, op uw behoeften gebaseerde informatie over carrières bij Bayer te kunnen verstrekken. Gespreksgeschiedenissen worden gedurende een periode van 30 dagen bewaard, zodat u eventuele gesprekken op een later tijdstip kunt voortzetten. U kunt gegevensopslag direct deactiveren of activeren via het menu voor gegevensbescherming in de rechterbovenhoek van het chatvenster (door op de drie stippen te klikken).

 

Overdracht van persoonsgegevens voor verwerking in opdracht

Voor de verwerking van uw gegevens maken we in zekere mate gebruik van gespecialiseerde aangestelde servicebedrijven. Dergelijke dienstverleners worden zorgvuldig door ons geselecteerd en regelmatig gecontroleerd. Op basis van de betreffende overeenkomsten inzake gegevensverwerking zullen zij uitsluitend persoonsgegevens verwerken na onze instructies en in overeenstemming met onze richtlijnen.

 

Persoonsgegevens verwerken buiten de EU/EER

Uw gegevens worden gedeeltelijk ook verwerkt in landen buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER), die mogelijk een lager gegevensbeschermingsniveau hebben dan Europese landen. In dergelijke gevallen garanderen wij dat uw gegevens voldoende bescherming krijgen, bijvoorbeeld door specifieke overeenkomsten te sluiten met onze contractuele partners (kopie op verzoek beschikbaar) of wij vragen uw uitdrukkelijke toestemming voor een dergelijke verwerking.

 

B. Informatie over uw rechten

De volgende rechten gelden in het algemeen voor u volgens de toepasbare wetgeving inzake gegevensbescherming:

 

 • recht op informatie over uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen;

 • recht om correctie, verwijdering of beperkte verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken;

 • Het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking om redenen van ons eigen legitieme belang, openbaar belang of profilering, tenzij we kunnen bewijzen dat er dwingende, gerechtvaardigde redenen bestaan die uw belangen, rechten en vrijheid overstijgen, of dat een dergelijke verwerking plaatsvindt met het oog op de handhaving, de uitoefening of verdediging van wettelijke claims;

 • recht op overdraagbaarheid van gegevens;

 • recht om een klacht in te dienen bij een instantie voor gegevensbescherming;

 • U kunt te allen tijde met onmiddellijke ingang uw instemming voor de verzameling, verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens intrekken. Voor meer informatie verwijzen we u naar de bovenstaande hoofdstukken waarin de verwerking van gegevens op basis van uw toestemming wordt beschreven.

 

Als u uw rechten wilt uitoefenen, richt u uw verzoek aan ons via het contactformulier of aan ons hieronder vermelde kantoor voor de gegevensbescherming van het bedrijf.

Als u inwoner bent van Californië of Nevada in de Verenigde Staten, bestaat de mogelijkheid dat u aanvullende rechten hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens. Meer informatie vindt u hier.

 

C. Contact

Voor vragen die u hebt met betrekking tot gegevensprivacy gebruikt u het verstrekte contactformulier of neemt u contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf via het volgende adres:

 

Functionaris voor gegevensbescherming (DPO, data protection officer) van de groep

Bayer AG

51368 Leverkusen, Duitsland

 

Bayer AG is aangewezen als vertegenwoordiger in de Europese Unie voor onze niet-Europese rechtspersonen in overeenstemming met Art. 27 AVG. U kunt contact opnemen met de vertegenwoordiger via het volgende adres:

 

Vertegenwoordiger voor gegevensprivacy

Bayer AG

51368 Leverkusen, Duitsland

E-mail: dp-representative@bayer.com

 

D. Wijziging van privacyverklaring

Het is mogelijk dat wij van tijd tot tijd onze privacyverklaring bijwerken. Updates van onze privacyverklaring worden op onze website gepubliceerd. Alle wijzigingen worden van kracht zodra ze op onze website zijn gepubliceerd. Daarom raden we u aan om de website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van mogelijke updates.

 

E. Bijlage

Raadpleeg ook de specifieke informatie over gegevensbescherming voor uw land in de volgende tabel. Houd er rekening mee dat de volgorde van de lijst in onderstaande tabel gebaseerd is op de Engelse spelling van de landen.

Laatst bijgewerkt: 26 november 2019