Байер България

Лекарствена безопасност

A female doctor talking to a female patient.

 

Лекарствена безопасност в Байер

 

Хората се различават по отношение на биологичните си реакции към медицинските продукти. Ето защо не всички нежелани реакции (странични ефекти), които се асоциират с употребата на медицински продукти, може да бъдат открити по време на клиничното разработване на продуктите, дори и при най-обширните клинични изпитвания. Обхващането на колкото се може повече нежелани реакции, независимо колко редки може да са те в абсолютно изражение, използвайки източници от целия свят, е от първостепенна важност за безопасността на пациентите.

 

За Байер, като глобална фармацевтична компания, лекарствената безопасност заема централна позиция, не само поради спазването на световните регулации. За да може Байер да предоставя актуална информация за безопасността на продуктите си, Вашата подкрепа е от ключово значение, независимо дали сте клиент, пациент или медицински специалист.

 

Ако сте медицински специалист и желаете да съобщите за подозирана нежелана лекарствена реакция, настъпила вследствие на употреба на продукт на Байер, можете да направите това чрез националната система за съобщаване:

 

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)
ул. Дамян Груев № 8
1303, гр. София
Р. България
тел.: +359 2 8903 417
факс: +359 2 8903 434
e-mail: bda@bda.bg

 

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

 

Ако сте пациент и желаете да съобщите за подозирана нежелана лекарствена реакция, настъпила вследствие на употреба на продукт на Байер, можете да направите това чрез националната система за съобщаване в:

                                  
Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)
ул. Дамян Груев № 8
1303, гр. София
Р. България
тел.: +359 2 8903 417
факс: +359 2 8903 434
e-mail: bda@bda.bg

 

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от пациенти

 

Байер се отнася много сериозно към защитата на личните данни. Ние спазваме приложимите национални и европейски регулации за защита на личните данни и ще събираме и обработваме всички лични данни , които предоставите в съответствие с нашата Политика за поверителност на данните, свързани с лекарствена безопасност

 

Можете да докладвате на Байер за нежелана реакция като попълните следната форма:

Кратка форма за докладване на спонтанни нежелани събития/наранявания

 

Или

 

Да се свържете с Байер България на телефон (+359 2) 424 72 80, като изберете 5 -Лекарствена безопасност от опциите на автоматичното меню.

 

Моля имайте предвид, че всички телефонни обаждания се записват. Вашите лични данни и друга конфиденциална информация, свързана със здравословното ви състояние, ще бъдат използвани само за целите на лекарствената безопасност и съгласно действащите в България законови разпоредби.