Байер България

Контакти

Свържете се с нас:

Байер България ЕООД
ул. Резбарска 5
1510, София, България
Тел: +359 2 424 72 80
 

 

Ако желаете да се свържете с нас, моля да използвате посочените контакти:

 

 1. За докладване на нежелани събития/ нежелани лекарствени реакции, свързани с употреба на фармацевтичен продукт на Байер, моля посетете Лекарствена безопасност в Байер, Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) или пишете до drugsafety.bulgaria@bayer.com  | Повече информация може да намерите тук
 2. За всякакви въпроси, свързани с качеството на фармацевтичен продукт на Байер: product.quality.bulgaria@bayer.com  
 3. За въпроси относно специфична медицинска информация за фармацевтичен продукт на Байер: med.info.bg@bayer.com
 4. За контакт при временен недостиг на лекарствени продукти на Байер България: emergency.orders.bg@bayer.com | тел. +359 2 8140193
 5. За запитвания от медии: communications.bulgaria@bayer.com
 6. За въпроси, свързани с Байер Кроп Сайанс: bcs.bulgaria@bayer.com | Повече информация може да намерите тук
 7. За въпроси, свързани с Безрецептурни продукти на Байер: ch.bulgaria@bayer.com  
 8. За всякакви други запитвания, коментари и/или предложения: bg-office@bayer.com
 9. Ако искате да подадете сигнал чрез Kанал за вътрешно подаване на сигнали на Байер България ЕООД за нарушения, съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, моля да използвате посочените контакти.
  a) електронна поща: Speak.Up@Bayer.com
  б) използване на онлайн платформа www.convercent.com/report,
  в) изпращане на писмения сигнал чрез куриер на адрес:, ул. „Резбарска“ № 5, 1510, гр. София, България, офиса на „Байер България“ ЕООД, до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали;
  г) телефонен номер: 0800-46038.
  Предоставените от Вас лични данни ще бъдат  обработвани в съответствие с нашата Декларация за поверителност

 

 

 

Вашите лични данни ще бъдат третирани конфиденциално и само за посочените цели. Данните няма да бъдат предоставяни на трети страни.

 

Декларация за освобождаване от отговорност:

"Хората се различават по отношение на биологичните си реакции към медицинските продукти. Ето защо не всички нежелани реакции (странични ефекти), които се асоциират с употребата на медицински продукти, може да бъдат открити по време на клиничното разработване на продуктите, дори и при най-обширните клинични изпитвания. Обхващането на колкото се може повече нежелани реакции, независимо колко редки може да са те в абсолютна стойност, използвайки източници от целия свят, е от първостепенна важност за безопасността на пациентите.

 

За Байер, като глобална фармацевтична компания, лекарствената безопасност заема централна позиция, не само поради спазването на световните регулации. За да може Байер да предоставя актуална информация за безопасността на продуктите си, Вашата подкрепа е от ключово значение, независимо дали сте клиент, пациент или медицински специалист.

 

Ако желаете да съобщите за подозирана нежелана лекарствена реакция или проблем с качеството, може да се свържете с вашия медицински специалист (лекар или фармацевт) или местните здравни власти. 

 

Запитвания могат да бъдат насочвани и към: Bayer AG, Pharmacovigilance."