Байер България

Бизнес направления

Байер България ЕООД е основно маркетингова и търговска организация за лекарствени продукти с и без лекарско предписание, препарати за растителна защита и семена.


Направлението Фармацевтични продукти се фокусира върху лекарствата, отпускани по лекарско предписание в терапевтичните области кардиология, онкология, гинекология, хематология, офталмология. 


Направлението Безрецептурни продукти предоставя на потребителите едни от най-познатите продукти без лекарско предписание, хранителни добавки и продукти за лична грижа в света. 


Направлението Растителна защита е една от водещите изследователски компании в земеделската индустрия. 

 

 

section-2-pharmaceuticals-id-m-90660-1.

Направлението Фармацевтични продукти се фокусира върху лекарствата, отпускани по лекарско предписание в терапевтичните области кардиология, онкология, гинекология, хематология, офталмология. 


С нашите иновативни продукти се стремим към терапевтична полза за пациентите, като същевременно задоволяваме нарастващите изисквания на здравните специалисти и здравните застрахователи. За да запазим растежа си в дългосрочен план, разширяваме още повече нашите научноизследователски дейности в ранен етап и ще даваме ход на клиничното развитие на кандидатите за активни съставки, открити в компанията. Освен това ще продължим системно да допълваме портфолиото си чрез лицензионни споразумения и придобивания. 


Повече информация за Фармацевтични продукти в Байер може да намерите на:  http://pharma.bayer.com

 

 

section-2-consumer-health-id-m11137

Направлението Безрецептурни продукти предоставя на потребителите едни от най-познатите продукти без лекарско предписание, хранителни добавки и продукти за лична грижа в света.  Нашата визия е да превърнем самостоятелната грижа за по-добър живот в реалност за милиарди хора по света чрез ежедневна грижа за здравето. Чрез нашето портфолио от водещи и надеждни марки, хората могат да са здрави, грижейки се ежедневно за здравето си и за здравето на тези, които обичат. Ние се докосваме до живота на милиарди хора като им осигуряваме безопасни, практични и ефективни решения за ежедневна грижа за лечение на леки заболявания и подобряване на живота им.

 

 

section-2-cropscience-1

Направлението Растителна защита и семена (Байер Кроп Сайанс) е една от водещите изследователски компании в земеделската индустрия. Ние подкрепяме глобалното земеделие, за да стане по-продуктивно като по този начин допринасяме за осигуряването на предлагане на висококачествени храни. 


Предизвикателствата пред глобалното земеделие са сложни. Нарастващото световно население, променящите се хранителни навици и променливите метеорологични условия - това са само част от факторите, влияещи върху глобалното земеделско производство днес и в бъдеще. За да отговорим на тези предизвикателства, се нуждаем от иновативни решения. Ние инвестираме около 10% от глобалните си нетните продажби в научноизследователска и развойна дейност. Като лидер в областта на иновациите в индустрията, нашата цел е да разработим водещи решения както в семената, така и в химическата и биологичната защита на културите.