България

Устойчивост

Senior hands giving earth to a child

Приносът към устойчивото развитие е основен елемент от корпоративната стратегия на Байер и една от нашите основни ценности. Водени от нашата визия „Здраве за всички, глад за никого“, ние насърчаваме приобщаващ растеж и отговорно използване на ресурсите, за да помогнем на хората и планетата да процъфтяват.

Нарастващото и застаряващо световно население и увеличаващата се тежест върху екосистемите са сред най-големите предизвикателства, пред които е изправено човечеството. Като водеща международна компания в областите здравеопазването и храненето, Байер може да допринесе повече от всяка компания  за решаване на тези глобални предизвикателства чрез своите бизнеси. С нашите дейности и продукти ние помагаме за устойчиво подобряване на земеделието, достъпа до храна и здравеопазване, съответно и за подобряване на живота на хората. Едновременно с това ние намаляваме собствения си екологичен отпечатък и този на земеделската индустрия.

„Здраве за всички, глад за никого“ е визията ни да сложим край на глада и да помагаме на всички да водят здравословен живот, като в същото време предпазваме екосистемите. Стремим да постигнем това, водени от нашата корпоративна цел „Наука за по-добър живот“.

За нас устойчивостта е не само противодействие на рисковете, а предложение за нов тип създаване на стойност, от който всички печелят.

Устойчивостта е в основата на нашата стратегия. Нашите бизнеси насърчават устойчивото развитие и по този начин въздействат на обществото и отварят възможности за растеж за нашата компания.

Нашата стратегия за устойчиво развитие е изградена от три стълба:

1) подпомагане на повече хора да водят по-добър живот

2) намаляване на нашия екологичен отпечатък по веригата на стойност

3) отговорно бизнес поведение

Нашите цели са съобразени с целите на ООН за устойчиво развитие. Борбата с глада (Цел 2) и осигуряването на добро здраве за всички (Цел 3)  са отразени в нашата визия „Здраве за всички, глад за никого“. Подкрепяйки малки земеделски производители и насърчавайки овластяването на жените и равенството между половете (Цел 5), ние помагаме в борбата срещу бедността (Цел 1). Ускоряваме усилията си за намаляване на парниковите газове и справяне с въздействието върху изменението на климата (Цел 13), опазване на живота на сушата (Цел 15) чрез намаляване на влиянието върху околната среда на нашите продукти и по нашите вериги за стойност и управление на водните ресурси по устойчив начин (Цел 6 ).

През 2021 г. Байер се присъедини към Българска мрежа на Глобалния договор на ООН, една от най-активните организации за корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие в страната. Българска мрежа на Глобалния договор на ООН функционира като част от глобалната мрежа и бе официално прогласена на 6 май 2011 г. от Н. Пр. Бан Ки-Мун – генерален секретар на ООН. Мрежата на Глобалния договор в България е официално събрание на компании, неправителствени организации и академични среди, които се стремят да се учат едни от други, да общуват, да генерират застъпническо въздействие и да инициират диалог или партньорства с други участници като правителството, местните власти, труда организации и гражданското общество.

https://www.unglobalcompact.bg/