България

Устойчивост

Senior hands giving earth to a child

Приносът към устойчивото развитие е основен елемент от корпоративната стратегия на Байер и една от нашите основни ценности. Водени от нашата мисия „Здраве за всички, глад за никого“, ние насърчаваме приобщаващ растеж и отговорно използване на ресурсите, за да помогнем на хората и планетата да процъфтяват.

Нарастващото и застаряващо световно население и увеличаващата се тежест върху екосистемите са сред най-големите предизвикателства, пред които е изправено човечеството. Като водеща международна компания в областите здравеопазването и храненето, Байер може да допринесе повече от всяка компания  за решаване на тези глобални предизвикателства чрез своите бизнеси. С нашите дейности и продукти ние помагаме за устойчиво подобряване на земеделието, достъпа до храна и здравеопазване, съответно и за подобряване на живота на хората. Едновременно с това ние намаляваме собствения си екологичен отпечатък и този на земеделската индустрия.

За нас устойчивото развитие е повече от корпоративна отговорност – то гарантира бъдещия растеж на Байер. Ето защо, устойчивостта е ключов компонент на нашата корпоративна стратегия, бизнес дейности, корпоративни ценности и начина, по който управляваме бизнеса си. Устойчивото развитие е в сърцето на нашата корпоративна мисия „Здраве за всички, глад за никого“ и обхваща следните три основни елемента за всички бизнес направления:

  • Приобщаващ растеж и добавена стойност за обществото
  • Намаляване на екологичния ни отпечатък
  • Отговорни бизнес практики по цялата ни верига на стойност

Ние използваме иновативната си сила, за да разработваме устойчиви решения за належащите проблеми на нашето време. Например, въведохме критерии за устойчиво развитие в собствените си изследвания и разработки.

Sustainable Strategy_EN

Принос към Целите за устойчиво развитие на ООН

Стратегията ни е съобразена с глобалните Цели за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН, чието постигане е планирано за 2030 година.

Световната общност изостава в постигането на целите в много области, поради което приносът на корпорациите е още по-важен. Ние можем да окажем значително въздействие благодарение на нашето портфолио, глобалното ни присъствие и иновативната ни сила. В този контекст ние подкрепяме особено тези Цели за устойчиво развитие, за които има спешна нужда от действия и за чието реализиране можем да допринесем най-много чрез бизнеса си и неговото устойчиво развитие.

 

UNGC logo

През 2021 г. Байер се присъедини към Българска мрежа на Глобалния договор на ООН, една от най-активните организации за корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие в страната. Българска мрежа на Глобалния договор на ООН функционира като част от глобалната мрежа и бе официално прогласена на 6 май 2011 г. от Н. Пр. Бан Ки-Мун – генерален секретар на ООН. Мрежата на Глобалния договор в България е официално събрание на компании, неправителствени организации и академични среди, които се стремят да се учат едни от други, да общуват, да генерират застъпническо въздействие и да инициират диалог или партньорства с други участници като правителството, местните власти, труда организации и гражданското общество.

https://www.unglobalcompact.bg/

Доклад за устойчивост