България

Sustainability Talks

Sustainability talks
Устойчивостта не е просто модерна тенденция, за която всички говорят, а подход, който възприемаме към живота и бизнеса. За нас в Байер това е начин на мислене.
И тъй като искаме да предадем нататък, започваме поредица от „Разговори за устойчивост“, в които можете да чуете нашите идеи, да се вдъхновите и информирате от и за нашите дейности, така че всички да станем по-устойчиви. 

Епизод 5

В Байер искаме да допринесем за свят, в който всеки има достъп до достатъчно храна и може да живее здравословно, а приносът към устойчиво развитие е основен елемент от културата и ценностите на компанията. В новия епизод от поредицата разговаряме с Мария Рударска от Фармацевтични продукти и Виктория Генова от Кроп Сайанс за един специален екип от доброволци в Байер България, които инициират, управляват и насърчават различни проекти в полза обществото и природата. 

Епизод 4

Приносът към устойчивото развитие е основен елемент от корпоративната стратегия на Байер, както и от ценностите и културата на компанията. Нашите иновативни продукти и услуги ни позволяват да допринесем значително за постигане на целите за устойчиво развитие на ООН. В този епизод наш гост е Люба Паунова, Управител на Байер България и ръководител „Човешки ресурси“ за групата държави Румъния, България и Молдова, с която разговаряме за проекта „Лек за теб, лекота за природата“, който се реализира в партньорство с Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. 

Епизод 3

 

 

 

В Байер устойчивостта е неразделна част от нашата стратегия и ежедневна работа. Здравите почви произвеждат здрави култури, които хранят хората и животните. В този нов епизод от поредицата разговаряме с Мариана Еначе, Агроном по развитие на пазара за следното:

• Как можем да допринесем за подобряване на здравето на почвата?

• Какви са предимствата и предизвикателствата на системите за консервационна обработка на почвата?

• Защо почвата играе ключова роля в борбата срещу изменението на климата?

Епизод 2

 

 

В Байер се стремим да оказваме позитивно влияние с всяка дейност и във всяка общност, от която сме част, включително в сферата на образованието.


Във втория епизод от поредицата разговаряме с Руксандра Пирожок, Ръководител на „Комуникации, пъблик афеърс, наука и устойчивост“ за Румъния и България за един от проектите за социална ангажираност на Байер "LIFE&Science Talks", който свързва студенти, които тепърва започват да учат и да се развиват професионално с експерти на Байер в различни области.

Епизод 1

 

 

Устойчивото развитие се определя като „задоволяване на нуждите на настоящето, без да се компрометира възможността на бъдещите поколения да задоволяват собствените си нужди“. И сега е очевидно, че човечеството не може да продължи напред при сегашното ниво на потребление на ресурси. Светът трябва да намери нов баланс между производството и опазването и всеки трябва да допринесе, независимо дали става дума за правителства, компании или отделни лица.

 

Обсъждаме ангажиментите на Байер за устойчиво развитие с

Буалем Саиди, Старши представител на Байер и Ръководител на КропСайанс за Румъния, България и Молдова.

Senior hands giving earth to a child
Искате да научите повече за устойчивото развитие в Байер?