Локации

България

Imagine

Байер е международна компания с основен опит в областите на здравеопазване и хранене от науките за живота.  

В съответствие с мисията „Здраве за всички, глад за никого“, продуктите и услугите на компанията са насочени към това да помогнат на хората и планетата да процъфтяват, като подкрепят усилията за преодоляване на основните предизвикателства, поставени от нарастващото и застаряващо глобално население.  

Байер се ангажира да стимулира устойчиво развитие и да генерира положително въздействие с бизнесите си. През последните 150 години компанията е допринесла със своите иновации за подобряването на качеството на човешкия живот.

Байер България ЕООД е основно маркетингова и търговска организация за лекарствени продукти с и без лекарско предписание, продукти за растителна защита и семена. В България компанията извършва и изследователска дейност по отношение на фармацевтичните си продукти. 

Bayer Cross Bulgaria History

 

История на Байер в България

1914

Създадено е първото представителство на Байер в България - "Конарев и Константинов" в град Русе

1936

Логото на Байер (Байер Крос®) е поставено в София

1936

Байер Фарма АД е основана в България

1955

Aspirin® е регистрирана като търговска марка в България

1965

Логото на Байер (Байер Крос®) е регистрирана като търговска марка в България

1991

Представителството на Байер АГ в София получава акредитация

1995

Създаване на търговското дружество Байер България ЕООД

1996

Логото на Байер (Байер Крос®) отново е поставено в София

2002

Авентис КропСайaнс в България става част от Байер България

2007

Шеринг АГ в България се присъединява към Байер България

2013

Байер чества 150 години от създаването си

2014

Бизнесът на Мерк с лекарствени продукти без лекарско предписание в България става част от Байер България

2018

Байер приключва придобиването на Монсанто

2020Байер приключва продажбата на направлението за ветеринарномедицински продукти Animal Health на Еланко
2022Байер приключва продажбата на направлението Environmental Science Professional на Синвен