Локации

България

Imagine

Байер е международна компания, работеща в областта на здравеопазването и земеделието.  През последните 150 години компанията е допринесла със своите иновации за подобряването на качеството на човешкия живот.  Продуктите и услугите на Байер имат за цел да носят полза на хората и да подобрят качеството им на живот. В същото време Байер цели да създаде стойност чрез иновации, растеж и висок потенциал за печалби.

 

Байер съблюдава принципите на устойчиво развитие, както и социалните и етичните си отговорности. Ние оперираме на глобално ниво и се позиционираме като активен член на обществото във всички общности, в които присъстваме. Нашата мисия е „Наука за по-добър живот!“

 

Байер България ЕООД е основно маркетингова и търговска организация за лекарствени продукти с и без лекарско предписание, препарати за растителна защита и семена. В допълнение Байер България ЕООД извършва и изследователска дейност по отношение на фармацевтичните си продукти. 

Bayer Cross Bulgaria History

 

История на Байер в България

1914

Създадено е първото представителство на Байер в България - "Конарев и Константинов" в град Русе

1936

Логото на Байер (Байер Крос®) е поставено в София

1936

Байер Фарма АД е основана в България

1955

Aspirin® е регистрирана като търговска марка в България

1965

Логото на Байер (Байер Крос®) е регистрирана като търговска марка в България

1991

Представителството на Байер АГ в София получава акредитация

1995

Създаване на търговското дружество Байер България ЕООД

1996

Логото на Байер (Байер Крос®) отново е поставено в София

2002

Авентис КропСайaнс в България става част от Байер България

2007

Шеринг АГ в България се присъединява към Байер България

2013

Байер чества 150 години от създаването си

2014

Бизнесът на Мерк с лекарствени продукти без лекарско предписание в България става част от Байер България

2018

Байер приключва придобиването на Монсанто