Tietosuojalausunto

Bayer AG (jäljempänä ”me” eri muodoissaan) tarjoaa tämän verkkosivuston (jäljempänä ”sivusto”). Lisätietoja sivuston tarjoajasta on saatavissa julkaisutiedoistamme.

 

Tietoa muista valikoiduista sivustoon liittymättömistä tietojenkäsittelytoimista, joita me ja kaikki tytäryhtiömme Saksassa suoritamme (esim. kun käyttäjä antaa meille käyntikortin tai kun keräämme tietoja julkisesti saatavissa olevista lähteistä) löytyy kohdasta tietosuojaa koskevia tietoja tietyistä valikoiduista käsittelytoimista.

 

Saatavilla on myös täydentäviä tietosuojatietoja, jotka koskevat Bayerin tiettyjä toimintamaita ja/tai -alueita. Saat lisätietoja tiettyä maata ja/tai aluetta koskevasta tietosuojasta paikallisten tietosuojalausuntojen luettelosta.

 

A. Henkilötietojen käsittely

Seuraavassa on tietoja siitä, miten käsittelemme sivustomme käyttäjien henkilötietoja. Ellei seuraavissa luvuissa ole toisin mainittu, käyttäjän henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on se, että käyttäjän pyytämien sivuston toimintojen tarjoaminen edellyttää tällaista henkilötietojen käsittelyä (yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1, alakohta (b)).

 

Sivustomme käyttö

1. Sivustolle siirtyminen

Kun käyttäjä siirtyy sivustollemme, hänen käyttämänsä selain siirtää tiettyjä tietoja verkkopalvelimellemme. Tämä tapahtuu teknisistä syistä ja jotta pyydetyt tiedot voidaan tarjota käyttäjälle. Jotta käyttäjä voisi käyttää sivustoa, seuraavat tiedot kerätään ja tallennetaan lyhyeksi aikaa:

 

 • IP-osoite

 • sivustolla käynnin päiväys ja aika

 • aikaero GMT (Greenwich Mean Time) -aikaan nähden

 • pyynnön sisältö (tietty sivusto)

 • käytön tila / HTTP-tilakoodi

 • siirretty tietomäärä

 • käyttölupaa pyytävä sivusto

 • selain- ja kieliasetukset, selainohjelmiston käyttöjärjestelmän versio ja alusta.

 

Lisäksi suojaamme oikeutettuja etujamme tallentamalla nämä tiedot rajoitetuksi ajaksi, jotta henkilötiedot voidaan tarvittaessa jäljittää, jos palvelimiamme on yritetty käyttää tai käytetty luvatta (yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1, alakohta (f)).

 

2. Evästeiden käyttö

 

a) Mitä evästeet ovat?

Tämä sivusto käyttää niin kutsuttuja evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka käyttäjän selain tallentaa päätelaitteen muistiin. Evästeet tallentavat tiettyjä tietoja (esim. käyttäjän kieli- ja sivustoasetukset), jotka käyttäjän selain voi (evästeen voimassaolon mukaisesti) välittää meille uudelleen, kun käyttäjä seuraavan kerran vierailee sivustollamme.

 

b) Mitä evästeitä käytämme?

Luokittelemme evästeet kahteen tyyppiin: (1) toiminnalliset evästeet, joiden puuttuminen rajoittaisi sivustomme toimintoja, ja (2) valinnaiset evästeet, joita käytetään sivustojen analysointi- ja markkinointitarkoituksiin. Seuraava taulukko sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen käyttämistämme valinnaisista evästeistä:

 

 

c) Vain käyttäjän suostumuksen nojalla

Käytämme valinnaisia evästeitä vain, jos olemme saaneet käyttäjältä siihen suostumuksen etukäteen (yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6, kohta 1, alakohta (a). Kun käyttäjä käy sivustollamme ensimmäistä kertaa, näytölle avautuu banneri, joka pyytää käyttäjältä suostumusta valinnaisten evästeiden asettamiseen. Jos käyttäjä antaa suostumuksen, asetamme evästeen tietokoneelle, eikä banneri avaudu enää uudestaan niin kauan kuin eväste on aktiivinen. Evästeen voimassaoloajan umpeuduttua tai jos käyttäjä aktiivisesti poistaa evästeen, banneri avautuu uudestaan seuraavalla käyntikerralla sivustollemme ja pyytää käyttäjän suostumusta uudestaan.

 

d) Miten evästeiden tallennus voidaan estää?

Sivustomme käyttö onnistuu tietenkin myös ilman evästeiden tallennusta. Evästeiden käyttöasetukset voidaan määrittää tai evästeet voidaan poistaa kokonaan käytöstä selaimen asetuksista. Tämä saattaa kuitenkin rajoittaa sivuston toimintoja tai vaikuttaa muuten haitallisesti sivuston käytettävyyteen. Käyttäjä voi milloin tahansa kieltää valinnaisten evästeiden tallennuksen käyttämällä vastaavaa kieltovaihtoehtoa yllä olevasta taulukosta.

 

3. Sivuston analysointi ja käyttötottumuksia seuraava mainonta

Google Analytics

Käytämme sivustollamme Google Analytics -palvelua, joka on sivustojen analyysipalvelu, jonka tarjoaa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat (“Google”).

 

Google analysoi puolestamme tapaa, jolla käyttäjä käyttää sivustoamme. Käytämme tähän tarkoitukseen muun muassa evästeitä, jotka on kuvattu tarkemmin yllä olevassa taulukossa. Googlen keräämät tiedot sivustomme käytöstä (esim. URL-osoite, josta käyttäjä tuli sivustolle, vieraillut sivut, selaintyyppi, kieliasetukset, käyttöjärjestelmä, näytön tarkkuus) välitetään Googlen palvelimille Yhdysvalloissa, jonne tiedot tallennetaan ja jossa niitä analysoidaan. Näistä saadut tulokset annetaan käyttöömme anonymisoituina. Käyttäjän käyttötietoja ei yhdistetä kokonaiseen IP-osoitteeseen tässä prosessissa. Olemme aktivoineet sivustollamme Googlen tarjoaman IP-osoitteiden anonymisointitoiminnon, joka poistaa viimeiset 8 numeroa (tyyppi IPv4) tai viimeiset 80 bittiä (tyyppi IPv6) käyttäjän IP-osoitteesta. Lisäksi olemme laatineet Googlen kanssa erityissopimukset, joilla varmistetaan riittävän tietosuojatason säilyminen Googlen käsitellessä henkilötietoja Yhdysvalloissa.

 

Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa sivuston analysointiin milloin vain joko lataamalla ja asentamalla tarjotun Google-selainlaajennuksen tai hallitsemalla suostumustansa yllä olevasta taulukosta, jolloin asetetaan opt-out-eväste. Kumpikin vaihtoehto estää sivuston analysoinnin vain sen aikaa, kuin käyttäjä käyttää selainta, johon laajennus asennettiin, tai kuin käyttäjä ei poista opt-out-evästettä.

 

Lisätietoja Google Analytics -palvelusta on saatavissa Google Analyticsin käyttöehdoista, Google Analyticsin tietosuoja- ja tietojenkäsittelyohjeista ja Googlen tietosuojakäytännöstä.

 

Intradon Multimedia Center

Sivustollamme käytämme ulkoista analyysipalvelua, jonka tarjoaa verkkolähetysten palveluntarjoajamme Intrado Digital Media Germany GmbH | Kilianstr. 142, 90425 Nürnberg (”Intrado”)
Intrado analysoi verkkolähetyksen käyttöäsi puolestamme.
Tätä tarkoitusta varten käytämme muun muassa edellisessä taulukossa yksityiskohtaisemmin kuvattuja evästeitä. Tiedot, jotka Intrado kerää käyttäessäsi verkkolähetystämme (esim. viittaava URL-osoite, vierailemasi verkkosivut, selaimesi tyyppi, kieliasetuksesi, käyttöjärjestelmäsi, näyttösi resoluutio, päivämäärä, katselun kesto, katsomasi verkkolähetyksen osa) lähetetään Saksan Intrado-palvelimelle, johon ne tallennetaan ja jossa ne analysoidaan. Vastaavat tulokset saatetaan sitten saatavillemme anonymisoidussa muodossa. Käyttötietojasi ei yhdistetä täydelliseen IP-osoitteeseesi tämän prosessin aikana.

Voit koska tahansa peruuttaa suostumuksesi verkkoanalyysin käyttöön verkkolähetyksille hallinnoimalla suostumuksiasi yllä olevassa taulukossa, jolloin asetetaan opt-out -eväste.

Intradon oikeudelliset tiedot ja tiedot yksityisyydensuojasta ovat asiaankuuluvassa tietosuojaselosteessa.

 

Käyttötottumuksia seuraava mainonta Aditionin kanssa 

Mainonnan palveluntarjoajamme Mediascale GmbH & Co KG on vastuussa verkkomainonnan tietojen keräämisestä. Käytössä on seurantajärjestelmä, jonka toimittaa seuraava palveluntarjoaja: ADITION technologies AG, Oststraße 55, D-40211 Düsseldorf.  

Järjestelmää käytetään sivustoillamme kampanjoiden vaikutuksen seuraamiseen. Oikeusperuste on käyttäjän antama suostumus yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. 

Hallittaessa käyttäjään perustuvaa verkkomainontaa (niin kutsuttua uudelleenkohdistusta) yhteydet (visuaaliset yhteydet ja mainontabannereiden napsautukset), joita käyttäjillä on toisilla sivustoilla olevien mainosten kanssa, liittyvät sivustollamme myöhemmin tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Kerätyt tiedot arvioidaan tilastollisesti, jotta mediakampanjoiden suorituskyky saadaan optimoitua. Kaikki kerätyt käyttötiedot tallennetaan pseudonyymia käyttäen. Kerättyjä tietoja ei käytetä sivustollamme vierailevien henkilöllisyyden tunnistamiseen, eikä niitä yhdistetä pseudonyymin kantajan henkilötietoihin.  

Palveluntarjoaja kerää ja käsittelee pseudonyymisti käyttäjän käyttötottumukset ylläpitämillämme sivustoilla. Näitä tietoja käytetään, kun käyttäjille tarjotaan sivustoillamme käymisen jälkeen kohdennettua mainontaa heidän käyttötottumustensa mukaisesti. Tätä mainontaa näytetään sivustojemme ulkopuolella. 

Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa tietojen siirtoon Aditionilta käyttötottumuksia seuraavan mainonnan analysointia varten milloin vain hallitsemalla suostumustaan kohdassa yllä oleva taulukko. Tällöin asetetaan opt-out-eväste. 

Löydät lisätietoja Aditionin tietosuojasta täältä https://www.adition.com/kontakt/datenschutz/.

 

Käyttötottumuksia seuraava mainonta Facebookin kanssa

Tämä sivusto käyttää käyttötottumuksia seuraavaa mainontapalvelua, jonka tarjoaa Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti (joka käyttää yhtiötä Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA alihankkijana toimivana käsittelijänä) (“Facebook”).

 

Facebook analysoi tapaa, jolla käyttäjä käyttää tätä sivustoa. Käytämme tähän tarkoitukseen evästeitä, jotka on kuvattu tarkemmin yllä olevassa taulukossa. Facebookin keräämät tiedot sivustomme käytöstä välitetään Facebookin palvelimille Yhdysvalloissa, jonne tiedot tallennetaan ja jossa niitä analysoidaan. Nämä tiedot sisältävät URL-osoitteen, jolta käyttäjä tuli sivustollemme, selaintyypin, kieliasetukset, käyttöjärjestelmän, näytön tarkkuuden ja lisätietoja riippuen toimeenpannuista pikselitapahtumista (esim. ”osto” käsittelee valitun kohteen tyypin, tunnisteen ja määrän sekä maksutiedot ja valuutan; ”haku” käsittelee haettavan merkkijonon, kun käyttäjä haki tuotetta sivustoltamme; ”katseltu sisältö” käsittelee sisältötunnisteen, nimen, tyypin, valuutan ja arvon). Me ja kumppanimme Facebook käytämme näitä tietoja kohdentaaksemme mainoksemme paremmin käyttäjän ja hänen kiinnostuksensa mukaan, rajoittaaksemme kertoja, jolloin käyttäjälle näytetään sama mainos, arvioidaksemme myynninedistämiskampanjoiden tehokkuutta ja ymmärtääksemme paremmin kävijöiden käyttäytymistä sen jälkeen, kun he ovat nähneet tietyn mainoksen. Kun käyttäjä käy aikajanallaan Facebookissa tai toisella sivustolla Facebookin mainontaverkostossa (niin kutsuttu ”Yleisöverkosto”), mielenkiinnon kohteiden mukaan räätälöityjä syötteitä voidaan esittää käyttäjälle sivustoltamme kerättyjen tietojen perusteella.

 

Olemme laatineet Facebook Inc.:n kanssa erityissopimukset, joilla varmistetaan riittävän tietosuojatason säilyminen koskien Facebookin tekemää henkilötietojen käsittelyä Yhdysvalloissa.

 

Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa tietojen siirtoon Facebookille käyttötottumuksia seuraavan mainonnan analysointia varten milloin vain hallitsemalla suostumustaan yllä olevasta taulukosta, jolloin asetetaan opt-out-eväste. Käyttäjän on huomattava, että tämä estää tietojen siirron Facebookille vain niin kauan kuin käyttäjä ei poista opt-out-evästettä.

 

Facebook on vastuussa niiden henkilötietojen käsittelystä, joita Facebook kerää suoraan sivustoltamme käyttötottumuksia seuraavia mainontapalveluita varten. Koska emme voi valvoa kolmansien osapuolten keräämiä ja käsittelemiä henkilötietoja, emme voi antaa sitovia lausuntoja niiden suorittaman henkilötietojen käsittelyn laajuudesta ja tarkoituksesta. Käyttäjää pyydetään näin ollen lukemaan Facebookin tiedot tietosuojasta saadakseen lisätietoja siitä, kuinka Facebook käsittelee henkilötietoja ja kuinka pitkään. Näiden tietosuojaperiaatteiden valmisteluhetkellä Facebookin tiedot olivat saatavissa heidän tietosuojakäytännöstään.

 

Käyttötottumuksia seuraava mainonta Googlen kanssa

Sivusto käyttää käyttötottumuksia seuraavaa mainontapalvelua, jonka tarjoaa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat (“Google”).

 

Google analysoi tapaa, jolla käyttäjä käyttää tätä sivustoa. Tähän tarkoitukseen Google käyttää evästeitä, jotka on kuvattu tarkemmin yllä olevassa taulukossa. Googlen keräämät tiedot sivustomme käytöstä (esim. URL-osoite, josta käyttäjä tuli sivustolle, vieraillut sivut, selaintyyppi, kieliasetukset, käyttöjärjestelmä, näytön tarkkuus) välitetään Googlen palvelimille Yhdysvalloissa, jonne tiedot tallennetaan ja jossa niitä analysoidaan. Me ja kumppanimme Google käytämme näitä tietoja kohdentaaksemme mainoksemme paremmin käyttäjän ja hänen kiinnostuksensa mukaan, rajoittaaksemme kertoja, jolloin käyttäjälle näytetään sama mainos, arvioidaksemme myynninedistämiskampanjoiden tehokkuutta ja ymmärtääksemme paremmin kävijöiden käyttäytymistä sen jälkeen, kun he ovat nähneet tietyn mainoksen. Kun käyttäjä käy toisella niin kutsutun ”Googlen näyttöverkoston” sivustolla, mielenkiinnon kohteiden mukaan räätälöityjä ponnahdusmainoksia voidaan esittää käyttäjälle sivustoltamme kerättyjen tietojen perusteella.

 

Olemme laatineet Googlen kanssa erityissopimukset, jolla varmistetaan riittävän tietosuojatason säilyminen koskien Googlen tekemää henkilötietojen käsittelyä Yhdysvalloissa. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa tietojen siirtoon Googlelle käyttötottumuksia seuraavan mainonnan analysointia varten milloin vain joko hallitsemalla suostumustaan yllä olevasta taulukosta, jolloin asetetaan opt-out-eväste, tai lataamalla ja asentamalla Googlen tarjoaman Google-selainlaajennuksen. Kumpikin vaihtoehto estää käyttötottumuksia seuraavien mainontapalveluiden käytön vain niin kauan, kuin käyttäjä käyttää selainta, johon laajennus asennettiin, tai kuin käyttäjä ei poista opt-out-evästettä.

 

Google on vastuussa niiden henkilötietojen käsittelystä, joita Google kerää suoraan sivustoltamme käyttötottumuksia seuraavia mainontapalveluita varten. Koska emme voi valvoa kolmansien osapuolten keräämiä ja käsittelemiä henkilötietoja, emme voi antaa sitovia lausuntoja niiden suorittaman henkilötietojen käsittelyn laajuudesta ja tarkoituksesta.  Käyttäjää pyydetään näin ollen lukemaan Googlen tiedot tietosuojasta saadakseen lisätietoja siitä, kuinka Google käsittelee henkilötietoja ja kuinka pitkään. Näiden tietosuojaperiaatteiden valmisteluhetkellä Googlen tiedot olivat saatavissa sivustolta Googlen tietosuojaohjeistus mainontaan.

 

Käyttötottumuksia seuraava mainonta LinkedInin kanssa

LinkedIn Insight Tag antaa mahdollisuuden kerätä tietoja jäsenten käynneistä tällä sivustolla, mukaan lukien URL, sivusto, jolta ko. sivustolle tultiin, IP-osoite, laite- ja selainominaisuudet (Käyttäjäagentti) ja aikaleima. IP-osoitteet lyhennetään tai (kun niitä käytetään jäsenten tavoittamiseen eri laitteilla) käsitellään hash-algoritmilla, ja jäsenten suorat tunnisteet poistetaan seitsemän päivän sisällä tietojen pseudonymisoimiseksi. Nämä jäljellä olevat pseudonymisoidut tiedot poistetaan 180 päivän sisällä.

 

LinkedIn ei jaa käyttäjän henkilötietoja verkkosivuston omistajan kanssa, se vain tarjoaa raportteja (joista käyttäjää ei tunnisteta) sivuston yleisöstä ja mainosten toimivuudesta. LinkedIn tarjoaa myös sivuston kävijöille uudelleenkohdistusta (enintään 90 päivää käynnin jälkeen), jolla verkkosivuston omistaja saa mahdollisuuden näyttää personoituja mainoksia verkkosivustonsa ulkopuolella näitä tietoja käyttämällä, mutta tunnistamatta jäsentä. Käytämme myös tietoja, joista käyttäjää ei tunnisteta, parantamaan mainosten merkittävyyttä ja tavoittamaan jäseniä eri laitteilla. LinkedInin jäsenet voivat hallita henkilötietojensa käyttöä mainontatarkoituksiin tiliasetustensa kautta.

 

Käyttötottumuksia seuraava mainonta Trade Deskin kanssa

Tämä sivusto käyttää Trade Deskiä, niin kutsuttua kohdennetun mainonnan palvelua, jonka tarjoaa kumppanimme The Trade Desk, Inc., 42 N. Chestnut Street, Ventura, CA 93001, Yhdysvallat (“Trade Desk”).

 

Trade Deskiä käytetään niin kutsuttuun mainonnan uudelleenmarkkinointiin sen perusteella, miten käyttäjä käyttäytyy sivustolla. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa sivuston tämäntyyppisen käytön analysointiin milloin vain joko hallitsemalla suostumustansa yllä olevasta taulukosta, jolloin asetetaan opt-out-eväste, tai käymällä sivustolla http://www.adsrvr.org/ kieltääkseenTrade Deskin palvelut. Kumpikin vaihtoehto estää sivuston analysoinnin vain niin kauan, kuin käyttäjä käyttää selainta, jolla valinta tehtiin, tai kuin hän ei poista opt-out-evästettä. Lisätietoja Trade Deskista on saatavilla osoitteesta https://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy.

 

X-mainokset (aiemmin Twitter) ja konversioseuranta (pikseli)

Asetamme lisäksi mainoksia yhteisöpalveluun ”X” (Twitter Inc., One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Irlanti). Jos annat suostumuksesi, käytämme sivustollamme Twitter Inc. -yhtiön ”käyttäjän vuorovaikutus -pikseliä”. X-konversioseuranta tallentaa ja käsittelee evästeiden avulla tietoja siitä, miten toimit sivustoillamme. Evästeet tallennetaan paikallisesti laitteellesi.

 

Käytämme X-konversioseurantaa (aiemmin Twitter) markkinointi- ja optimointitarkoituksissa, erityisesti voidaksemme analysoida sivustomme käyttöä ja parantaa yksittäisiä toimintoja ja palveluja sekä käyttäjäkokemusta yleisesti. Toivomme tekevämme sivustostamme paremman ja käyttäjillemme kiinnostavamman analysoimalla käyttäjien toimintaa tilastollisesti. Meillä on oikeutettu etu edellä mainittujen tietojen käsittelyyn tätä tarkoitusta varten kolmannen osapuolen palveluntarjoajien palveluja käyttäen (oikeusperuste yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 lausekkeen 1 alakohta f).

 

Voit estää evästeiden asentamisen poistamalla jo olemassa olevat evästeet ja ottamalla evästeiden tallennustoiminnon pois käytöstä selaimesi asetuksista.

 

Lisäksi voit estää X:ää tallentamasta näitä tietoja muuttamalla asetuksia seuraavalla, X:stä linkitetyllä sivulla: https://twitter.com/personalization/

 

Huomaa, että nämä asetukset poistetaan poistaessasi evästeesi.

 

Lisätietoja konversioseurannasta ja mukautettujen mainosten tietosuoja-asetuksista on myös osoitteessa https://support.twitter.com/articles/20171528#

 

X vastaa tietojenkäsittelystä, joka liittyy mainostemme toimittamiseen tässä yhteisöpalvelussa. Lisätietoja kolmannen osapuolen palveluntarjoajan Twitter:n tietojenkäsittelystä on seuraavalla sivustolla: https://twitter.com/fi/privacy

 

4. Yhteydenottolomakkeiden käyttö

Käyttäjä voi ottaa meihin suoraan yhteyttä sivustoltamme saatavissa olevien yhteydenottolomakkeiden kautta. Käyttäjä voi erityisesti tarjota meille seuraavat tiedot:

 

 • nimi, sukunimi

 • maa

 • yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero)

 • viesti

 

Keräämme, käsittelemme ja käytämme käyttäjän yhteydenottolomakkeiden kautta antamia tietoja ainoastaan käyttäjien esittämien pyyntöjen käsittelyyn.

 

5. Uutiskirjeemme tilaus

Käyttäjä voi tilata uutiskirjeemme sivustoltamme. Käyttäjän etukäteen antaman suostumuksen perusteella keräämme ja käytämme annettua sähköpostiosoitetta uutiskirjeemme lähettämiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6, kohta 1, alakohta (a)).

 

Jos käyttäjä haluaa saada räätälöidyn uutiskirjeen, hän voi vapaaehtoisesti tarjota meille seuraavat tiedot:

 

 • etunimi ja sukunimi

 • media, osasto

 • kaupunki, maa

 • kieli

 • mielenkiinnon kohde/kohteet

 

Käytämme uutiskirjeemme tilaukseen niin kutsuttua kaksinkertaista opt-in-menettelyä. Kun käyttäjä on tilannut uutiskirjeen sivustoltamme, lähetämme hänelle vahvistusta pyytävän viestin annettuun sähköpostiosoitteeseen. Jos käyttäjä ei vahvista tilaustaan, tilaus poistetaan automaattisesti. Estääksemme henkilötietojen mahdollisen väärinkäytön, kirjaamme tilauksen ja vahvistuksen, tilaukseen käytetyn IP-osoitteen tallennuksen, tilaus- ja vahvistusajan, viestit, joita lähetimme tilausta koskien sekä tilauksen ja vahvistuksen sanamuodon.

 

Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa uutiskirjeemme vastaanottamiseen. Käyttäjä voi ilmoittaa halustaan tilauksen lopettamiseen kaikkiin uutiskirjeisiin sisältyvällä peruutuslinkillä tai käyttämällä alla annettuja yhteystietoja.

 

6. Ulkoiset palvelut tai sisältö sivustollamme

Sisällytämme kolmansien osapuolten palveluita ja/tai sisältöä sivustollemme. Kun käyttäjä käyttää kolmansien osapuolten palveluita tai kun kolmansien osapuolten sisältöä näytetään, tiedonsiirtoa koskevia tietoja vaihdetaan käyttäjän ja vastaavan tarjoajan välillä teknisistä syistä.

 

Kulloinenkin palveluiden tai sisällön tarjoaja voi myös käsitellä tietoja omia lisätarkoituksiaan varten. Olemme parhaan tietomme mukaan määrittäneet sellaiset palveluiden ja sisällön tarjoajat, joiden tiedämme käsittelevän tietoja omiin tarkoituksiinsa siten, että joko tiedonsiirto muihin tarkoituksiin kuin palveluiden tai sisällön esittämiseen sivustollamme estetään tai tiedonsiirto tapahtuu vasta, kun käyttäjä on aktiivisesti hyväksynyt vastaavan palvelun käytön. Koska emme voi valvoa kolmansien osapuolten keräämiä ja käsittelemiä tietoja, emme voi antaa sitovia lausuntoja niiden suorittaman käyttäjän henkilötietojen käsittelyn laajuudesta ja tarkoituksesta.

 

Lisätietoja koskien tällaista käyttäjän tietojen keräämisen ja käsittelyn laajuutta ja tarkoitusta saadaan lukemalla niiden tarjoajien tietosuojaperiaatteet, joiden palvelua ja/tai sisältöä sisällytämme ja jotka ovat vastuussa käyttäjän tietojen suojauksesta tässä asiayhteydessä:

 

 

7. Rekisteröityminen suljettuja käyttäjäryhmiä varten

 

a) Rajoitettu käyttöoikeus erikoiskäyttäjäryhmiä varten

Voimme jakaa tiettyjä lisätietoja vain rajallisen ihmisryhmän kanssa. Tätä varten tallennamme seuraavat henkilötiedot:

 

 • etunimi ja sukunimi

 • käyttäjätunnus ja salasana

 • sähköpostiosoite

 

Käsittelemme näitä henkilötietoja tarjotaksemme käyttäjälle käyttöoikeuden sivustollemme. Nämä tiedot poistetaan automaattisesti, mikäli käyttäjä poistaa käyttäjätilinsä käytöstä.

 

b) Osakkeenomistajaportaali

Tietoja tietojen käsittelystä kirjauduttaessa ja käytettäessä osakkeenomistajaportaaliamme: Bayer Aktiengesellschaftin osakkeenomistajaportaalin tietosuojatiedot (PDF, English only, 109 KB). Kielivaihtoehdot vain englanti ja saksa.

 

8. Tietoja haittavaikutuksista ja laatua koskevista valituksista

Tätä sivustoa ei ole tarkoitettu tai suunniteltu viesteihin koskien haittavaikutuksia, terapeuttisen vaikutuksen puutetta, lääkintävirheitä, harmaiden markkinoiden tuotteita/väärennettyjä lääkkeitä, virheellistä tai ohjeidenvastaista käyttöä, laatua koskevia valituksia ja/tai muita asioita, jotka koskevat Bayerin tuotteiden turvallisuutta tai laatua. Jos käyttäjä haluaa ilmoittaa haittavaikutuksesta tai tehdä laatua koskevan valituksen, hänen on otettava yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen (esimerkiksi lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan) tai paikalliseen terveysviranomaiseen tai käytettävä haittavaikutusten ilmoittamiseen tarkoitettua sivustoamme .

 

Jos käyttäjä kuitenkin ilmoittaa meille haittavaikutuksista tai muista asioista, jotka koskevat Bayerin tuotteiden turvallisuutta tai laatua, meillä on lakisääteinen velvollisuus käsitellä viesti ja meidän on ehkä otettava käyttäjään yhteyttä saadaksemme lisäselvennyksiä. Tämän jälkeen meidän on ehkä ilmoitettava käyttäjän kertomista asioista toimivaltaisille terveysviranomaisille. Tässä asiayhteydessä käyttäjän tiedot välitetään pseudonymisoidussa muodossa, ts. tietoja, joista käyttäjä voidaan suoraan tunnistaa, ei välitetä eteenpäin. Meidän on ehkä myös välitettävä nämä pseudonymisoidut ilmoitukset konsernimme yrityksille ja yhteistyökumppaneillemme siinä määrin, kuin näillä on velvollisuus ilmoittaa vastaaville terveysviranomaisilleen.

 

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja haittavaikutusten raportoinnista on saatavissa sivustolta lääketurvatoimintaa koskevasta tietosuojalausunnosta.

 

9. Julkaisutilauksen käyttö

Käyttäjä voi tilata sivustoltamme useita julkaisujamme. Käyttäjän etukäteen antaman suostumuksen perusteella keräämme ja käytämme annettuja osoitetietoja julkaisun lähettämiseen:

 

 • sukunimi

 • osoite (katu, postinumero, postitoimipaikka, osavaltio, maakunta, maa)

 • sähköpostiosoite

 • puhelinnumero

 

Käyttäjä voi antaa meille seuraavat lisätiedot:

 

 • etunimi

 • yritys

 • osasto

 

10. Käyttäjäkyselyt

Osallistuminen aika ajoin sivustollamme suoritettaviin käyttäjäkyselyihin on vapaaehtoista. Käytämme toiminnallisia evästeitä käyttäjäkyselyiden suorittamiseen. Käyttäjäkyselyn tallentamat tekniset tiedot ovat samat tiedot, jotka tallennetaan, kun käyttäjät käyvät sivustolla (katso yltä). Käyttäjäkyselyn aikana lähetettyjä vastauksia ei yhdistetä henkilötietoihin, kuten IP-osoitteeseen.

 

11. Työnhakijoiden ja työpaikkojen yhteensaattamistoiminto

Jos haluat käyttää työnhakijoiden ja työpaikkojen yhteensaattamistoimintoa, tarvitsemme täydentäviä hakemusasiakirjoja, kuten ansioluettelosi, todistukset ja/tai saatekirjeen, jotka voidaan ladata verkkosivustolle. Automaattinen algoritmi vertaa toimittamiasi asiakirjoja Bayerin kulloisiinkin avoimiin työpaikkoihin voidakseen tarjota sinulle tarpeisiisi räätälöityjä uramahdollisuuksia. Dokumentti poistetaan automaattisesti jälkeenpäin.

 

12. Keskustelubotin käyttö

Tämän verkkosivuston osat käyttävät keskustelubottia. Tarkoituksena on tarjota tarvittaessa räätälöidysti lisätietoja urasta Bayerilla. Keskusteluhistoria tallennetaan 30 päivän ajalta voidaksesi jatkaa mahdollisia keskusteluja jonain myöhempänä ajankohtana. Voit poistaa tietojen tallennuksen käytöstä tai ottaa sen käyttöön ylhäällä oikealla sijaitsevan keskusteluikkunan tietosuojavalikosta (napsauttamalla kolmea pistettä).

 

Henkilötietojen siirto käsittelytoimeksiantojen yhteydessä

Joissakin tilanteissa käytämme erikoistuneita palveluntarjoajia apuna käyttäjän tietojen käsittelyssä. Valitsemme tällaiset palveluntarjoajat huolellisesti ja valvomme niiden toimintaa säännöllisesti. Ne käsittelevät henkilötietoja vain kanssamme tekemiensä sopimusten sekä antamiemme ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti.

 

Henkilötietojen käsittely EU:n/ETA:n ulkopuolella

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään osittain myös Euroopan unionin (”EU”) tai Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolisissa maissa, joissa tietosuojan taso voi olla alhaisempi kuin EU:n tai ETA:n jäsenvaltioissa. Tällaisissa tapauksissa varmistamme käyttäjän henkilötietojen riittävän suojauksen tekemällä esimerkiksi erikoissopimuksia (kopio saatavissa pyynnöstä) yhteistyökumppaniemme kanssa tai pyydämme käyttäjän nimenomaisen suostumuksen tällaiseen henkilötietojen käsittelyyn.

 

B. Tietoa käyttäjän oikeuksista

Käyttäjällä on yleensä seuraavat oikeudet sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

 

 • Oikeus saada tietoja tallentamistamme henkilötiedoistaan

 • Oikeus pyytää omien henkilötietojensa korjausta, poistoa tai rajoitettua käsittelyä

 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jonka perusteena on oikeutettu etumme, yleinen etu tai profilointi, ellemme kykene osoittamaan, että käsittelyyn on olemassa käyttäjän edut, oikeudet ja vapauden ylittävä pakottava ja oikeutettu syy tai että käsittely tapahtuu oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 • Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle

 • Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön, tämän kuitenkaan vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen. Lisätietoja on edellä olevissa luvuissa, joissa kuvataan käyttäjän suostumukseen perustuvaa henkilötietojen käsittelyä.

 

Jos käyttäjä haluaa käyttää oikeuksiaan, hänen on lähetettävä pyyntö yhteydenottolomakkeen kautta tai alla osoitetulle yrityksen tietosuojavastaavalle.

Jos käyttäjä on Kalifornian tai Nevadan asukas Yhdysvalloissa, hänellä voi olla lisäoikeuksia henkilötietojaan koskien. Lisätietoja on saatavissa täältä.

 

C. Yhteystiedot

Jos käyttäjällä on kysyttävää tietosuojasta, hän voi käyttää yhteydenottolomaketta  tai ottaa yhteyttä yrityksemme tietosuojavastaavaan (Group Data Protection Officer) osoitteessa:

 

Group Data Protection Officer

Bayer AG

51368 Leverkusen, Saksa

 

Bayer AG on nimetty edustajaksi Euroopan unionissa konsernimme muille kuin eurooppalaisille oikeushenkilöille yleisen tietosuoja-asetuksen 27 artiklan mukaisesti. Käyttäjä voi ottaa yhteyttä edustajaan osoitteessa:

 

Tietosuojaedustaja

Bayer AG

51368 Leverkusen, Saksa

Sähköpostiosoite: dp-representative@bayer.com

 

D. Tietosuojalausunnon muutokset

Saatamme ajoittain päivittää tietosuojalausuntoamme. Tietosuojalausunnon päivitykset julkaistaan sivustollamme. Mahdolliset muutokset tulevat voimaan heti, kun ne on julkaistu sivustolla. Siksi suosittelemme, että käyttäjät vierailevat sivustollamme säännöllisesti tarkistamassa mahdolliset päivitykset.

 

E. Liite

Ota huomioon myös maatasi koskevat erityiset tietosuojatiedot, joihin on linkki seuraavassa taulukossa. Huomaa, että taulukossa olevan luettelon järjestys perustuu maiden englanninkieliseen kirjoitusasuun.

Viimeksi päivitetty: 26. marraskuuta 2019