Sekretesspolicy

Denna webbplats (hädanefter kallad ”webbplatsen”) tillhandahålls av Bayer AG (hädanefter ”oss” eller ”vi”). För mer information om leverantören som tillhandahåller webbplatsen, se vår imprint.

 

Information om andra utvalda och icke-webbplatsrelaterade aktiviteter för personuppgiftsbehandling som utförs av oss och våra dotterbolag i Tyskland (t.ex. när du ger oss ett visitkort eller om vi samlar in dina personuppgifter från offentliga källor) hittar du på sekretessinformation för utvalda specifika personuppgiftsbehandlingsaktiviteter 
 

Kompletterande datasekretessinformation för specifika länder och/eller regioner där Bayer är aktivt är också tillgänglig. Mer information om datasekretess i ett specifikt land och/eller region finns i den medföljandelistan med lokala datasekretesspolicyer.

 

A. Behandling av personuppgifter 

I det följande vill vi ge dig information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Såvida inte annat anges i följande kapitel så är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter att den är nödvändig för att tillhandahålla funktionerna på webbplatsen som begärs av dig (artikel 6.1b - GDPR - Dataskyddsförordningen).

 

I Användning av vår webbplats 

1.Åtkomst till vår webbplats 

När du begär åtkomst till vår webbplats kommer din webbläsare att överföra vissa uppgifter till vår webbserver. Detta görs av tekniska skäl och krävs för att kunna tillhandahålla dig den begärda informationen. För att underlätta din åtkomst till webbplatsen samlas följande information in för att sedan lagras och användas under en kortare tidsperiod:

 

 • IP-adress 

 • Datum och tid för åtkomst 

 • Tidzonskillnad till Greenwich Mean Time (GMT) 

 • Innehåll hos begäran (specifik webbplats) 

 • Status för åtkomst/HTTP-statuskod 

 • Överförd datavolym 

 • Webbplats som det begärs åtkomst till 

 • Webbläsare, språkinställningar, version och operativsystem hos webbläsare 

 

För att skydda våra legitima intressen kommer vi dessutom att förvara uppgifterna under en begränsad tidsperiod för att kunna initiera spårning av personuppgifter i händelse av en konstaterad eller ett försök till obehörig åtkomst till våra servrar (artikel 6.1f - GDPR - Dataskyddsförordningen).

 

2.Inställningar av kakor 

 

a) Vad är kakor?

Den här webbplatsen använder så kallade ”kakor”. Kakor är små textfiler som lagras i minnet hos din terminal via webbläsaren. De lagrar viss information (t.ex. ditt föredragna språk och dina webbplatsinställningar) som din webbläsare kan (beroende på kakans livslängd) vidarebefordra till oss vid nästa besök på vår webbplats.

 

b) Vilka kakor använder vi? 

Vi skiljer mellan två kategorier av kakor: (1) funktionella kakor som krävs för funktionaliteten på vår webbplats och (2) valfria kakor som används för, t.ex. webbplatsanalyser och i marknadsföringssyfte. Följande tabeller innehåller en detaljerad beskrivning av de valfria kakor vi använder: 

 

 

c) Är beroende av ditt samtycke 

Vi använder endast valfria kakor om du lämnat i ditt samtycke (artikel 6.1a - GDPR - Dataskyddsförordningen). När du besöker vår webbplats för första gången visas en banner som ber om ditt samtycke till användningen av valfria kakor. Om du lämnar ditt samtycke så kommer vi att placera en kaka på din dator och bannern kommer inte att visas igen så länge kakan är aktiv. När kakan inte längre är aktiv (eller om du tar bort den) så kommer bannern att visas igen nästa gång du besöker vår webbplats och återigen be om ditt samtycke.

 

d) Hur du förhindrar användningen av kakor 

Du kan naturligtvis använda vår webbplats även om inte kakor används. Du kan när som helst konfigurera eller avaktivera användningen av kakor i din webbläsare. Detta kan dock begränsa funktionerna och minska användarvänligheten på vår webbplats. Du kan när som helst neka till användningen av valfria kakor genom att använda respektive alternativ i tabellen ovan.

 

3.Webbplatsanalyser och beteendeannonsering online 

Google Analytics

På vår webbplats använder vi Google Analytics som är en webbplatsanalystjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

 

Google analyserar din användning av vår webbplats åt oss. För detta använder vi de kakor som finns beskrivna i ovanstående tabell. Den information som samlas in av Google i samband med din användning av vår webbplats (t.ex. hänvisande URL-adresser, de sidor på vår webbplats som du besöker, din webbläsartyp, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din skärmupplösning) kommer att skickas till en server hos Google i USA där den kommer att lagras och analyseras. Respektive resultat kommer därefter att göras tillgängliga för oss i anonymiserad form. Din användningsdata kommer inte att kopplas till din fullständiga IP-adress under denna process. På vår webbplats har vi aktiverat den IP-anonymiserande funktionen som erbjuds av Google och som tar bort de sista 8 bitarna (IPv4-typ) eller de sista 80 bitarna (IPv6-typ) hos din IP-adress.  Genom att ingå specifika avtal med Google säkerställer vi att en adekvat nivå av dataskydd upprätthålls vid Googles behandling av personuppgifter i USA.

 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till användning av webbplatsanalyser genom att antingen ladda ner och installera Google Browser Plugin eller genom att administrera dina samtycken i ovanstående tabell, vilket resulterar i att en opt-out-kaka placeras på din dator. Båda alternativen förhindrar endast användning av webbplatsanalyser så länge du använder den webbläsare på vilken du installerade denna plugin och inte tar bort opt-out-kakan.

 

Du kan hitta mer information om Google Analytics i Google Analytics användarvillkorSekretess- och dataskyddsriktlinjerna för Google Analytics samt Googles sekretesspolicy

 

Multimedia Center från Intrado

På vår webbsida använder vi den externa analystjänsten Multimedia Center från vår webbsändningsleverantör Intrado Digital Media Germany GmbH | Kilianstr. 142, 90425 Nürnberg, Tyskland (”Intrado”)
Intrado analyserar din användning av vår webbsändning för vår räkning.
I detta syfte använder vi, bland annat, de cookies som beskrivs i tabellen ovan. Informationen som samlas in av Intrado i samband med din användning av vår webbsändning (t.ex. tillhörande URL, våra webbsidor som du har besökt, din typ av webbläsare, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din skärmupplösning, datum, varaktigheten för ditt tittande, vilken del av webbsändningen du tittade på) kommer att överföras till en server hos Intrado i Tyskland, där den lagras och analyseras. Resultaten blir sedan tillgängliga för oss i anonymiserad form. Information om din användning kan inte kopplas till hela din IP-adress.

Du kan återkalla ditt godkännande av användning av webbanalys för webbsändningar när som helst genom att hantera dina godkännanden i ovanstående tabell. I detta fall kommer en sk. opt-out-cookie att placeras.

Mer information om juridik och sekretess på Intrado finns i relevant sekretessavtal.

 

Googles beteendeannonsering online 

På vår webbplats använder vi Google Analytics som är en beteendeannonsering online från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google“).

 

Google analyserar din användning av vår webbplats. För detta ändamål använder Google kakor som beskrivs i mer detalj i tabellen ovan. Den information som samlas in av Google i samband med din användning av vår webbplats (t.ex. hänvisande URL-adresser, de sidor på vår webbplats som du besöker, din webbläsartyp, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din skärmupplösning) kommer att skickas till en server hos Google i USA där den kommer att lagras och analyseras. Vi och vår samarbetspartner Google kommer att använda denna information till att skräddarsy våra annonser för dig och dina intressen, begränsa antalet gånger du visas samma annons, utvärdera effektiviteten av reklamkampanjer och öka vår förståelse av besökares beteende efter att de visats en viss annons. När du besöker en annan webbplats som ingår i det så kallade ”Google Display Network” så kan anpassade och skräddarsydda popup-fönster visas för dig på grundval av den information som samlats in på vår webbplats.

 

Dessutom är Google certifierat enligt EU:s och USA:s Privacy Shield som säkerställer att ett tillräckligt dataskydd upprätthålls i samband med Googles bearbetning av data i USA. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till denna överföring av information till Google för beteendeannonsering online genom att antingen administrera dina samtycken i ovanstående tabell vilket resulterar i att en opt-out-kaka placeras på din dator, eller genom att ladda ned och installera Google Browser Plugin från Google. Båda alternativen förhindrar endast användningen av beteendeannonsering online så länge du använder den webbläsare på vilken du installerade denna plugin och inte tar bort opt-out-kakan.

 

Google ansvarar för bearbetningen av dina uppgifter som Google samlar in direkt från vår webbplats för beteendeannonsering online. Eftersom vi inte har någon kontroll över de uppgifter som samlas in och bearbetas av tredje parter så kan vi inte tillhandahålla bindande information om omfattningen och syftet med sådan bearbetning av dina uppgifter. Läs Googles information om datasekretess för att få mer information om hur Google bearbetar dina uppgifter samt under hur lång tid. Vid tidpunkten för skapandet av denna sekretesspolicy finns Googles information tillgänglig i Google Data Protection Guidelines for Advertising.

 

Facebooks beteendeannonsering online 

Denna webbplats använder beteendeannonsering online som tillhandahålls av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (using Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA som underprocessor) (“Facebook”).

 

Facebook analyserar din användning av vår webbplats åt oss. För detta använder vi de kakor som finns beskrivna i ovanstående tabell. Den information som samlas in av Facebook i anslutning till din användning av vår webbplats kommer att skickas till en server hos Facebook i USA där den kommer att lagras och analyseras. Denna information omfattar den hänvisande URL-adressen, din webbläsare, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din skärmupplösning och eventuellt ytterligare information beroende på de implementerade pixelhändelserna (t.ex. bearbetar ”köp”: typ, ID och nummer för det valda objektet samt betalningsinformation och valuta; "Sök": bearbetar söksträngen, när du söker efter en produkt på vår webbplats; "visa innehåll": bearbetar innehålls-ID, namn, typ, valuta och värde). Vi och vår samarbetspartner Facebook kommer att använda denna information till att skräddarsy våra annonser för dig och dina intressen, begränsa antalet gånger du visas samma annons, utvärdera effektiviteten av reklamkampanjer och öka vår förståelse för besökares beteende efter att de visats en viss annons. När du besöker din tidslinje på Facebook eller en annan webbplats som ingår i Facebooks reklamnätverk (det så kallade ”Audience Network”) kan anpassade och skräddarsydda nyhetsflöden visas för dig på grundval av den information som samlats in på vår webbplats.

 

Dessutom är Google certifierat enligt EU:s och USA:s Privacy Shield som säkerställer att ett tillräckligt dataskydd upprätthålls i samband med Googles bearbetning av data i USA.

 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till denna överföring av information till Facebook för beteendeannonsering online genom att antingen administrera dina samtycken i ovanstående tabell vilket resulterar i att en opt-out-kaka placeras på din dator. Observera att detta endast förhindrar överföring av information till Facebook så länge du inte tar bort opt-out-kakan.

 

Facebook ansvarar för bearbetningen av dina uppgifter som Facebook samlar in direkt från vår webbplats för beteendeannonsering online. Eftersom vi inte har någon kontroll över de uppgifter som samlas in och bearbetas av tredje parter så kan vi inte tillhandahålla bindande information om omfattningen och syftet med sådan bearbetning av dina uppgifter. Läs Facebooks information om datasekretess för mer information om hur Facebook bearbetar dina uppgifter och under hur lång tid. Vid tidpunkten för skapandet av denna sekretesspolicy finns Facebooks information tillgänglig på Privacy Policy.

 

LinkedIns beteendeannonsering online 

LinkedIn Insight Tag möjliggör insamling av uppgifter om medlemmars besök på din webbplats vilket inkluderar URL-adressen, hänvisare, IP-adress, enhets- och webbläsaregenskaper (User Agent) och tidsstämpel. IP-adresserna trunkeras eller (när de används för att nå medlemmar på olika enheter) hashas och medlemmarnas direkta identifierare tas bort inom sju dagar för att göra datan pseudonym. Den återstående pseudonymiserade data raderas sedan inom 180 dagar.

 

LinkedIn delar inte uppgifterna med webbplatsens ägare utan tillhandahåller endast rapporter (som inte identifierar dig) om webbplatsens publik och annonsprestanda. LinkedIn tillhandahåller dessutom återanvändning av målgrupper för webbplatsbesökare (upp till 90 dagar efter besöket) som gör det möjligt för webbplatsägaren att visa personliga annonser från webbplatsen baserade på denna information som dock inte identifierar medlemmen. Vi använder även data som inte identifierar dig till att göra annonser mer relevanta för dig och nå medlemmar på olika enheter. LinkedIns medlemmar kan kontrollera användningen av deras uppgifter för reklamändamål via kontoinställningarna.

 

Trade Desk beteendeannonsering online

Denna webbplats använder The Trade Desk, en så kallad riktad annonseringstjänst som tillhandahålls av vår samarbetspartner The Trade Desk, Inc., 42 N. Chestnut Street, Ventura, CA 93001 (“Trade Desk”).

 

Trade Desk används för så kallad återmarknadsföring av reklam baserat på ditt beteende på vår webbplats. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till analys av ditt beteende på webbplatsen genom att antingen administrera dina samtycken i ovanstående tabell (i vilket fall en opt-out-kaka placeras på din dator) eller genom att besöka http://www.adsrvr.org/ och välja bort Trade Desks tjänster. Båda alternativen förhindrar endast att webbplatsanalyser används så länge du använder den webbläsare du använde när du valde bort tjänsten och inte tar bort opt-out-kakan. Du hittar mer information om Trade Desk på

https://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy.

 

 X-annonser (tidigare Twitter) och konverteringsspårning (Pixel)

Dessutom lägger vi ut annonser på det sociala nätverket ”X” (Twitter Inc., One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Irland). Med ditt samtycke använder vi ”User interaction pixel” från Twitter Inc. på vår webbplats. X konverteringsspårning sparar och bearbetar information om ditt användarbeteende på våra webbplatser och använder cookies för att göra det. Dessa sparas lokalt på din enhet.

 

Vi använder X:s (tidigare Twitter) konverteringsspårning i marknadsförings- och optimeringssyfte, i synnerhet för att analysera användningen av vår webbplats och förbättra enskilda funktioner och tjänster, såväl som den övergripande användarupplevelsen. Genom att statistiskt analysera användarbeteende hoppas vi kunna förbättra vår webbplats och göra den mer intressant för användarna. Vi har ett berättigat intresse av att behandla ovanstående uppgifter för att kunna göra detta, med hjälp av tjänster från tredje parts leverantörer (rättslig grund: art. 6 para. 1 punkt 1 bokst. f i GDPR).

 

Du kan förhindra installation av cookies genom att radera cookies som redan finns och inaktivera funktionen för att spara cookies i inställningarna för din webbläsare.

 

Dessutom kan du förhindra att denna information sparas av X genom att ändra motsvarande inställningar på följande sida länkad från X: https://twitter.com/personalization/

 

Observera att dessa inställningar kommer att raderas när du tar bort dina cookies.

 

Ytterligare information om konverteringsspårning och dataskyddsinställningarna för anpassade annonser finns också på:: https://support.twitter.com/articles/20171528#

 

X ansvarar för databehandlingen i samband med leverans av våra annonser inom det sociala nätverket. Ytterligare information om databehandling som utförs av tredjepartsleverantören Twitter finns på följande webbplats:  https://twitter.com/sv/privacy

 

4.Användning av kontaktformulär 

Du kan kontakta oss direkt via kontaktformulären på vår webbplats. Du kan ge oss följande information:

 

 • Namn, efternamn och titel 

 • Land 

 • Kontaktinformation (t.ex. e-postadress, telefonnummer)

 • Meddelande

 

Vi samlar in, bearbetar och använder den information som du lämnar exklusivt för bearbetning av din specifika begäran.

 

5.Prenumeration på vårt nyhetsbrev 

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev på vår webbplats. Baserat på ditt samtycke på förhand kommer vi att samla in och använda den e-postadress du anger för att skicka nyhetsbrevet till dig (artikel 6.1a - GDPR - Dataskyddsförordningen).

 

Om du vill få ett anpassat nyhetsbrev kan du även lämna följande information:

 

 • Förnamn och efternamn 

 • Titel 

 • Media, Avdelning 

 • Stad, Land 

 • Språk 

 • Intressen 

 

För registreringen för mottagande av vårt nyhetsbrev använder vi den så kallade "double opt-in"-proceduren. Efter att du registrerat dig för vårt nyhetsbrev på vår webbplats skickar vi ett meddelande till den angivna e-postadressen för att få bekräftelse. Om du inte bekräftar registreringen så kommer den att tas bort automatiskt. För att förhindra missbruk av dina personuppgifter loggar vi din registrering för vårt nyhetsbrev och bekräftelse samt arkiverar den IP-adress du använde när du registrerade dig samt tidpunkten för registreringen och bekräftelsen, meddelanden som skickats av oss angående din registrering och formuleringen av din registrering och bekräftelse.

 

Ditt samtycke till registreringen för vårt nyhetsbrev kan när som helst återkallas och prenumerationen avslutas . Om du vill avsluta prenumerationen kan du använda respektive länkar i nyhetsbreven eller använda kontaktuppgifterna nedan.

 

6.Externa tjänster och innehåll på vår webbplats 

Vi använder tjänster och/eller innehåll från tredje parter på vår webbplats. När du använder tjänster som tillhandahålls av tredje parter eller när innehåll från tredje parter visas skickas kommunikationsdata mellan dig och leverantören av tekniska skäl.

 

Respektive leverantör av tjänsterna och innehållet kan även behandla dina uppgifter för egna ändamål. Vi har efter bästa förmåga konfigurerat tjänster och innehåll från leverantörer som kan komma att bearbeta data för egna ändamål på ett sådant sätt att all kommunikation för ändamål utöver att presentera tjänster och innehåll på vår webbplats blockeras och endast tillåta kommunikation när du aktivt väljer att använda en viss tjänst. Eftersom vi inte kan kontrollera de uppgifter som samlas in och bearbetas av tredje parter så kan vi inte tillhandahålla bindande information gällande omfattningen och syftet med sådan bearbetning.

 

För ytterligare information om omfattningen och syftet med sådan insamling och bearbetning av dina uppgifter, se sekretesspolicyn för respektive leverantörer vars tjänster och/eller innehåll vi använder och som är ansvariga för att skydda dina uppgifter:

 

 

7.Registrering för slutna användargrupper&

 

a) Begränsad åtkomst för särskilda användargrupper 

Det finns särskild information som endast visas för en begränsad grupp. Därför loggar vi följande uppgifter

 

 • Förnamn och efternamn 

 • Användarnamn och lösenord 

 • E-postadress 

 

Dessa uppgifter bearbetas för att ge dig åtkomst till vår webbplats. De tas bort automatiskt när du inaktiverar ditt användarkonto. 

 

b) Aktieägarportal

Information om databehandling vid registrering för att använda vår aktieägarportal finner ni på Dataskyddsinformation vid användande av aktieägarportalen för aktiebolaget Bayer (PDF, English only, 109 KB). Denna finns endast på engelska och tyska.

 

8.Information om biverkningar och klagomål på kvalitet 

Webbplatsen är inte avsedd eller utformad för kommunikation angående biverkningar, bristande behandlingseffekt, läkemedelsfel, gråmarknadsprodukter/falska läkemedel, felaktig användning eller användning utanför reglerad förskrivning (off-label), kvalitetsklagomål och/eller andra problem i anslutning till säkerheten eller kvaliteten hos Bayers produkter. Om du vill rapportera biverkningar eller lämna klagomål beträffande kvaliteten så kontaktar du din läkare (exempelvis läkare eller apotekare), din lokala hälsovårdsmyndighet eller använder vår webbplats för att rapportera oönskade biverkningar.

 

Om du rapporterar oönskade biverkningar eller andra problem angående säkerheten eller kvaliteten på Bayers produkter så är vi juridiskt förpliktigade att agera och kan behöva kontakta dig för mer information. Därefter kan vi behöva underrätta de behöriga hälsomyndigheterna angående de problem som rapporterats av dig. För detta kommer din information att vidarebefordras i pseudonymiserad form, d.v.s. ingen information som kan identifiera dig kommer att vidarebefordras. Vi kan också behöva vidarebefordra dessa pseudonymiserade meddelanden till våra bolag inom koncernen och samarbetspartners eftersom även dessa är skyldiga att anmäla missförhållanden till sina respektive hälsomyndigheter. 

 

Du kan hitta mer information om datasekretess och rapportering av oönskade biverkningar på Bayer sektretesspolicy för data i samband med säkerhetsövervakning.

 

9.Användning av prenumerationsformulär 

Du kan beställa/prenumerera på ett stort urval av publikationer på vår webbplats. Baserat på ditt godkännande på förhand kommer vi att samla in och använda följande adressuppgifter som du måste ange för att erhålla publikationer:

 

 • Efternamn 

 • Adress (gata, postnummer, stad, stat/län, land) 

 • E-postadress 

 • Telefonnummer 

 

Du är välkommen att ge oss följande information: 

 • Titel 

 • Förnamn 

 • Företag 

 • Avdelning 

 

10.Användarundersökningar 

Deltagande i användarundersökningar som ibland finns på vår webbplats sker på frivillig basis. Vi använder funktionella kakor för användarundersökningarna. Den tekniska information som registreras av användarundersökningen är samma information som registreras när du besöker webbplatsen (se ovan). De svar du uppger i användarundersökningen kommer inte att kopplas till dina uppgifter, t.ex. din IP-adress. 

 

11.Jobbsökningsfunktion 

Om du vill använda jobbsökningsfunktionen behöver vi dina ansökningsdokument, som CV, certifikat och/eller ett ansökningsbrev som kan laddas upp till webbsidan. En automatisk algoritm jämför dokumentet som du laddat upp med aktuella lediga tjänster på Bayer för att kunna erbjuda dig karriärmöjligheter som är skräddarsydda efter just dig. Dokumenten raderas automatiskt efteråt. 

 

12.Användning av chattbot

Delar av denna webbplats använder en chattbot. Syftet med detta är att efter en förfrågan från dig, ge dig ytterligare behovsbaserad information om karriärmöjligheter på Bayer. Samtalshistoriken sparas i 30 dagar så att du kan fortsätta samtalen vid ett senare tillfälle. Du kan aktivera eller stänga av datalagring direkt via dataskyddsmenyn uppe till höger i chattfönstret (genom att klicka på de tre prickarna).

 

Överföring av personuppgifter för bearbetning på våra vägnar 

För bearbetningen av dina uppgifter kan vi i viss utsträckning använda specialiserade tjänsteleverantörer. Sådana tjänsteleverantörer väljs noggrant ut och övervakas av oss. Baserat på respektive avtal för bearbetning av uppgifter kommer de bara att bearbeta uppgifter enligt våra instruktioner och strikt i enlighet med våra direktiv. 

 

Bearbetning av uppgifter utanför EU/EES 

Dina uppgifter kommer delvis att bearbetas i länder utanför Europeiska unionen (“EU”) eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EEA”) som kan ha en lägre nivå av dataskydd än europeiska länder. I sådana fall kommer vi att säkerställa att en tillräckligt hög nivå av dataskydd tillhandahålls för dina uppgifter, t.ex. genom att ingå specifika avtal med våra anlitade partners (kopia finns tillgänglig på begäran) eller be om ditt samtycke för sådan bearbetning. 

 

B.Information om dina rättigheter 

Följande rättigheter är i allmänhet tillgängliga för dig enligt gällande lagar om integritetsskydd:

 

 • Rätten till information om dina uppgifter som lagras hos oss. 

 • Rätten att begära ändring och borttagning samt begränsa bearbetningen av dina uppgifter. 

 • Rätten att invända mot bearbetning på grund av våra egna berättigade intressen, allmänintresse och profilering såvida vi inte kan uppvisa ett övertygande skäl som överträffar dina intressen, rättigheter och friheter, eller att sådan bearbetning är utförd i syfte att hävda, utöva eller försvara rättsliga krav. 

 • Rätten till dataöverföring. 

 • Rätten att lämna in ett klagomål hos en dataskyddsmyndighet. 

 • Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till insamling, bearbetning och användning av dina uppgifter. För ytterligare information hänvisar vi till kapitlen ovan som beskriver bearbetningen av uppgifter baserat på ditt samtycke. 

 

Om du vill utöva dina rättigheter så skickar du in din begäran via ändra kontaktformuläret eller till vår avdelning för företagsdataskydd som finns nedan. 

 

Om du är bosatt i Kalifornien eller Nevada i USA så kan du ha ytterligare rättigheter beträffande dina uppgifter. Du kan hitta mer information här

 

C.Kontakt 

Om du har frågor angående datasekretess så använder du det angivna kontaktformuläret eller kontaktar vårt personuppgiftsombud på följande adress:

 

Group Data Protection Officer 

Bayer AG 

51368 Leverkusen, Tyskland 

 

Bayer AG är utsedd som representant inom den Europeiska unionen för våra utomeuropeiska juridiska enheter i enlighet med artikel 27 i dataskyddsförordningen. Du kan kontakta representanten på följande adress:

 

Data Privacy Representative 

Bayer AG 

51368 Leverkusen, Tyskland 

E-post: dp-representative@bayer.com

 

D.Ändring av sekretesspolicyn 

Vi kan med jämna mellanrum komma att uppdatera vår sekretesspolicy. Uppdateringar av vår sekretesspolicy kommer att publiceras på vår webbplats. Eventuella ändringar träder i kraft vid tidpunkten för publiceringen på vår webbplats. Vi rekommenderar därför att du regelbundet besöker webbplatsen för att hålla dig informerad om eventuella uppdateringar. 

 

E. Bilaga

Beakta även den specifika datasekretessinformationen för ditt land som är länkad från följande tabell. Observera att ordningen på listan i tabellen nedan är baserad på den engelska stavningen av länderna.

Senast uppdaterad: 26 November, 2019