Paziņojums par privātumu

Šo tīmekļa vietni (turpmāk – “Tīmekļa vietne”) nodrošina “Bayer AG” (turpmāk – “mūs” vai “mēs”). Plašāku informāciju par Tīmekļa vietnes nodrošinātāju, lūdzu, skatiet šeit.

 

Informācija par citu konkrētu datu, kas nav saistīti ar Tīmekļa vietni, apstrādes darbībām, ko veicam mēs un visi mūsu saistītie uzņēmumi Vācijā (piemēram, kad jūs mums izsniedzat vizītkarti vai kad mēs apkopojam jūsu datus no publiski pieejamiem avotiem), ir atrodama privātuma informācijā attiecībā uz noteiktām apstrādes darbībām.

 

Pieejama papildu datu privātuma informācija konkrētām valstīm un/vai reģioniem, kuros Bayer veic komercdarbību. Papildu informācijai par datu privātumu konkrētām valstīm un/vai reģioniem, lūdzu, skatiet sarakstu ar vietējiem paziņojumiem par datu privātumu.

 

A.Rīcība ar personas datiem

Tālāk vēlamies sniegt jums informāciju par to, kā mēs rīkojamies ar jūsu personas datiem, kad izmantojat mūsu Tīmekļa vietni. Ja vien nākamajās nodaļās nav norādīts citādi, rīcības ar jūsu personas datiem juridiskais pamats izriet no fakta, ka šāda rīcība ir nepieciešama, lai padarītu pieejamu jūsu pieprasīto Tīmekļa vietnes funkcionalitāti (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

 

I.Mūsu Tīmekļa vietnes izmantošana

1.Piekļuve mūsu Tīmekļa vietnei

Izsaucot mūsu Tīmekļa vietni, jūsu pārlūkprogramma pārraidīs noteiktus datus uz mūsu tīmekļa serveri. Tas tiek darīts tehnisku iemeslu dēļ un ir nepieciešams, lai jums sniegtu pieprasīto informāciju. Lai atvieglotu piekļuvi Tīmekļa vietnei, tiek apkopoti, īslaicīgi uzglabāti un izmantoti šādi dati:

 

 • IP adrese;
 • piekļuves datums un laiks;
 • laika joslas atšķirība no Griničas laika (GMT);
 • pieprasījuma saturs (konkrētā vietne);
 • piekļuves statuss / HTTP statusa kods;
 • pārsūtīto datu apjoms;
 • Tīmekļa vietnes pieprasīšanas piekļuve;
 • pārlūkprogramma, valodas iestatījumi, pārlūkprogrammas programmatūras versija, operētājsistēma un izšķirtspēja.

 

Turklāt, lai aizsargātu mūsu leģitīmās intereses, mēs šādus datus uzglabāsim ierobežotu laika periodu, lai varētu veikt personas datu izsekošanu, ja notiks faktiska nepilnvarota piekļuve mūsu serveriem vai tās mēģinājums (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

 

2.Sīkfailu iestatīšana

a) Kas ir sīkfaili?

Šī Tīmekļa vietne izmanto tā dēvētos “sīkfailus”. Sīkfaili ir mazi teksta faili, kas, izmantojot jūsu pārlūkprogrammu, tiek glabāti jūsu ierīces atmiņā. Tajos tiek uzglabāta noteikta informācija (piemēram, jūsu vēlamie valodas vai vietnes iestatījumi), ko jūsu pārlūkprogramma (atkarībā no sīkfaila mūža ilguma) var mums pārraidīt atpakaļ, kad nākamreiz apmeklējat mūsu Tīmekļa vietni.

 

b) Kādus sīkfailus mēs izmantojam?

Mēs nošķiram divas sīkfailu kategorijas: (1) funkcionālie sīkfaili, bez kuriem mūsu Tīmekļa vietnes funkcionalitāte tiktu samazināta; (2) papildu sīkfaili, kas tiek izmantoti tīmekļa vietnes analīzes un mārketinga nolūkos. Tālāk norādītajā tabulā ir sniegts detalizēts mūsu izmantoto sīkfailu apraksts.

 

 

c) Pamatojoties uz jūsu piekrišanu

Papildu sīkfailus mēs izmantojam vienīgi tad, ja esam ieguvuši jūsu iepriekšēju piekrišanu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). Kad piekļūstat mūsu Tīmekļa vietnei pirmo reizi, tiek parādīta paziņojuma josla, kurā jums tiek lūgts sniegt mums piekrišanu papildu sīkfailu iestatīšanai. Ja sniedzat piekrišanu, mēs ievietojam jūsu datorā sīkfailu, un paziņojuma josla vairs netiek parādīta, kamēr šis sīkfails ir aktīvs. Pēc sīkfaila mūža ilguma beigām vai tad, ja aktīvi izdzēšat sīkfailu, nākamajā Tīmekļa vietnes apmeklējuma reizē atkal tiek parādīta paziņojuma josla, un vēlreiz tiek lūgta jūsu piekrišana.

 

d) Kā novērst sīkfailu iestatīšanu

Protams, jūs varat izmantot mūsu Tīmekļa vietni bez iestatītiem sīkfailiem. Jūs jebkurā brīdī varat konfigurēt vai pilnībā deaktivizēt sīkfailu lietojumu. Tomēr tas var izraisīt ierobežotu funkcionalitāti vai negatīvi ietekmēt mūsu Tīmekļa vietnes draudzīgumu lietotājiem. Jūs jebkurā brīdī varat iebilst pret papildu sīkfailu iestatīšanu, izmantojot attiecīgo iebilduma izvēli, kas norādīta iepriekš sniegtajā tabulā.

 

2.Tīmekļa vietnes analīze un tiešsaistes uzvedības reklāma

Google Analytics

Mūsu Tīmekļa vietnē mēs izmantojam Google Analytics, tīmekļa analīzes pakalpojumu, ko nodrošina uzņēmums “Google Inc.”, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikas Savienotās Valstis (turpmāk – “Google”).

 

Google mūsu vārdā analizēs, kā jūs izmantojat mūsu Tīmekļa vietni. Šim nolūkam mēs cita starpā izmantojam tos sīkfailus, kas detalizētāk aprakstīti iepriekš sniegtajā tabulā. Informācija, ko Google apkopo saistībā ar to, kā jūs izmantojat mūsu Tīmekļa vietni (piemēram, nosūtītāja vietrādis URL, mūsu tīmekļa lapas, kuras esat apmeklējis, jūsu pārlūkprogrammas veids, jūsu valodas iestatījumi, jūsu operētājsistēma, jūsu ekrāna izšķirtspēja), tiks pārraidīta uz Google serveri ASV, kur tā tiks uzglabāta un analizēta. Pēc tam attiecīgie rezultāti mums tiek padarīti pieejami anonimizētā veidā. Jūsu lietojuma dati šī procesa laikā netiks piesaistīti jūsu pilnajai IP adresei. Mēs savā Tīmekļa vietnē esam aktivizējuši Google piedāvāto IP anonimizēšanas funkciju, kas izdzēš IP adreses pēdējos 8 ciparus (IPv4) vai pēdējos 80 bitus (IPv6). Turklāt noslēdzot speciālus līgumus ar Google, mēs nodrošinām, ka tiek uzturēts atbilstošs datu aizsardzības līmenis attiecībā uz personas datu apstrādi, ko Google veic ASV. 

 

Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu piekrišanu tīmekļa analizēšanas lietošanai, lejupielādējot un instalējot nodrošināto Google pārlūkprogrammas spraudni vai pārvaldot savas iepriekš sniegtajā tabulā aprakstītās piekrišanas, un šādā gadījumā tiks ievietots atteikšanās sīkfails. Abas iespējas novērsīs tīmekļa analīzes lietošanu, kamēr izmantosiet to pārlūkprogrammu, kurā ir instalēts spraudnis, un neizdzēsīsiet atteikšanās sīkfailu.

 

Plašāka informācija par Google Analytics ir pieejama Google Analytics Lietošanas noteikumos, Google Analytics konfidencialitātes un datu aizsardzības vadlīnijās un Google konfidencialitātes politikā.

 

Intrado izstrādātais Center

Mēs savā tīmekļa vietnē izmantojam ārējo datu analīzes pakalpojumu Multimedia Center, ko izstrādājis mūsu tīmekļapraides pakalpojumu sniedzēju Intrado Digital Media Germany GmbH | Kilianstr. 142, 90425 Nürnberg („Intrado“)
Intrado mūsu vajadzībām analizē to, kā izmantojat mūsu tīmekļapraidi.
Šim nolūkam kopā ar citiem līdzekļiem mēs izmantojam sīkfailus, kas detalizētāk izskaidroti tabulā iepriekš. Informācija, ko Intrado savāks saistībā ar to, kā izmantojat mūsu tīmekļapraidi (piem., novirzīšanas URL, kuras mūsu tīmekļa lapas apmeklējāt, jūsu pārlūka vieds, valodas iestatījumi, operētājsistēma, ekrāna izšķirtspēja, datums, skatīšanas ilgums, aplūkotā tīmekļapraides daļa), tiks nosūtīta uz Intrado serveri Vācijā, kur šī informācija tiks glabāta un analizēta. Iegūtie rezultāti mums tiek nodrošināti anonimizētā veidā. Šī procesa laikā jūsu lietojuma dati netiks sasaistīti ar jūsu pilno IP adresi.

Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu piekrišanu tīmekļa analizēs lietošanai tīmekļapraidēs, pārvaldot savas piekrišanas tabulā iepriekš. Šādā gadījumā tiks izvietots atteikšanās sīkfails.

Papildu informācija par Intrado juridiskajām un privātuma politikām ir pieejama attiecīgajā privātuma paziņojumā.

 

Tiešsaistes uzvedības reklāma ar Google

Šī Tīmekļa vietne izmanto tiešsaistes uzvedības reklāmas pakalpojumu, ko nodrošina uzņēmums “Google Inc.”, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikas Savienotās Valstis (turpmāk – “Google”).

 

Google analizēs, kā jūs izmantojat šo Tīmekļa vietni. Šim nolūkam Google izmanto sīkfailus, kas detalizētāk aprakstīti iepriekš sniegtajā tabulā. Informācija, ko Google apkopo saistībā ar to, kā jūs izmantojat mūsu Tīmekļa vietni (piemēram, nosūtītāja vietrādis URL, mūsu tīmekļa lapas, kuras esat apmeklējis, jūsu pārlūkprogrammas veids, jūsu valodas iestatījumi, jūsu operētājsistēma, jūsu ekrāna izšķirtspēja), tiks pārraidīta uz Google serveri ASV, kur tā tiks uzglabāta un analizēta. Mēs un mūsu partneris Google izmantosim šo informāciju, lai labāk pielāgotu mūsu reklāmas jums un jūsu interesēm, lai ierobežotu to, cik bieži jums tiek rādīta viena un tā pati reklāma, lai izvērtētu veicināšanas kampaņu efektivitāti un lai labāk izprastu apmeklētāju rīcību, kad viņi ir aplūkojuši konkrētu reklāmu. Kad apmeklējat kādu citu tā dēvētā “Google reklāmas tīkla” tīmekļa vietni, jums var tikt piedāvātas jūsu interesēm pielāgotas uznirstošas reklāmas, pamatojoties uz informāciju, kas apkopota mūsu Tīmekļa vietnē.

 

Google ir ieguvis sertifikāciju saskaņā ar ES-ASV privātuma vairogu, kas nodrošina, ka attiecībā uz Google veikto personas datu apstrādi ASV tiek uzturēts piemērots datu aizsardzības līmenis. Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu piekrišanu informācijas pārraidīšanai uzņēmumam Google tiešsaistes uzvedības reklāmas nolūkos, pārvaldot savas iepriekš sniegtajā tabulā aprakstītās piekrišanas, un šādā gadījumā tiks ievietots atteikšanās sīkfails, vai lejupielādējot un instalējot Google nodrošināto Google pārlūkprogrammas spraudni. Abas iespējas novērsīs tiešsaistes uzvedības reklāmas pakalpojumu izmantošanu, kamēr izmantosiet to pārlūkprogrammu, kurā ir instalēts spraudnis, un neizdzēsīsiet atteikšanās sīkfailu.

 

Google uzņemas atbildību par to jūsu personas datu apstrādi, kurus Google tiešā veidā apkopo no mūsu Tīmekļa vietnes tiešsaistes uzvedības reklāmas nolūkos. Tā kā mēs nekontrolējam trešo pušu apkopotos un apstrādātos personas datus, mēs nevaram sniegt saistošu informāciju par šādas jūsu personas datu apstrādes piemērošanas jomu un nolūku. Tādēļ, lūdzu, skatiet Google informāciju par datu privātumu, lai saņemtu turpmāku informāciju par to, kā un cik ilgi Google apstrādā jūsu personas datus. Šī privātuma paziņojuma sagatavošanas laikā informācija par Google bija pieejama Google datu aizsardzības vadlīnijās attiecībā uz reklāmu.

 

Tiešsaistes uzvedības reklāma ar Facebook

Šī Tīmekļa vietne izmanto tiešsaistes biheiviorālās reklāmas pakalpojumu, ko nodrošina uzņēmums “Facebook Ireland Ltd.”, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Īrija (izmantojot “Facebook Inc.”, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ASV kā apakšapstrādātāju) (turpmāk – “Facebook”).

 

Facebook analizēs, kā jūs izmantojat šo Tīmekļa vietni. Šim nolūkam mēs izmantojam tos sīkfailus, kas detalizētāk aprakstīti iepriekš sniegtajā tabulā. Informācija, ko Facebook apkopo saistībā ar to, kā jūs izmantojat mūsu Tīmekļa vietni, tiks pārraidīta uz Facebook serveri ASV, kur tā tiks uzglabāta un analizēta. Šī informācija ietver nosūtītāja vietrādi URL, jūsu pārlūkprogrammas veidu, jūsu valodas iestatījumus, jūsu operētājsistēmu, jūsu ekrāna izšķirtspēju un citu informāciju atkarībā no iebūvētā pikseļa notikumiem (piem., “pirkums”: apstrādā izvēlēto preču veidu, ID un skaitu, kā arī maksājuma informāciju un valūtu; “meklēšana”: apstrādā meklējuma virkni, kad mūsu tīmekļa vietnē meklējat kādu produktu; “skatīt saturu”: apstrādā satura ID, nosaukumu, veidu, valūtu un vērtību). Mēs un mūsu partneris Facebook izmantosim šo informāciju, lai labāk pielāgotu mūsu reklāmas jums un jūsu interesēm, lai ierobežotu to, cik bieži jums tiek rādīta viena un tā pati reklāma, lai izvērtētu veicināšanas kampaņu efektivitāti un lai labāk izprastu apmeklētāju rīcību, kad viņi ir aplūkojuši konkrētu reklāmu. Kad apmeklējat savu Facebook laika joslu vai citas Facebook reklāmas tīkla (tā dēvētā “auditorijas tīkla”) tīmekļa vietnes, jums var tikt piedāvātas jūsu interesēm atbilstošas pielāgotas plūsmas, pamatojoties uz informāciju, kas apkopota mūsu Tīmekļa vietnē.

 

“Facebook Inc.” ir ieguvis sertifikāciju saskaņā ar ES-ASV privātuma vairogu, kas nodrošina, ka attiecībā uz Facebook veikto personas datu apstrādi ASV tiek uzturēts piemērots datu aizsardzības līmenis.

 

Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu piekrišanu informācijas pārsūtīšanai uzņēmumam Facebook uzvedības reklāmas nolūkos, pārvaldot savu iepriekš sniegtajā tabulā aprakstīto piekrišanu, un šādā gadījumā tiks ievietots atteikšanās sīkfails. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas novērsīs informācijas pārraidīšanu uzņēmumam Facebook, kamēr neizdzēsīsiet atteikšanās sīkfailu.

 

Facebook uzņemas atbildību par to jūsu personas datu apstrādi, kurus Facebook tiešā veidā apkopo no mūsu Tīmekļa vietnes tiešsaistes uzvedības reklāmas nolūkos. Tā kā mēs nekontrolējam trešo pušu apkopotos un apstrādātos personas datus, mēs nevaram sniegt saistošu informāciju par šādas jūsu personas datu apstrādes piemērošanas jomu un nolūku. Tādēļ, lūdzu, skatiet Facebook informāciju par datu privātumu, lai saņemtu turpmāku informāciju par to, kā un cik ilgi Facebook apstrādā jūsu personas datus. Šī privātuma paziņojuma sagatavošanas laikā informācija par Facebook bija pieejama tā Privātuma politikā.

 

Tiešsaistes uzvedības reklāma ar LinkedIn

LinkedIn izpratnes rīks nodrošina datu apkopošanu saistībā ar dalībnieku apmeklējumiem jūsu tīmekļa vietnē, tai skaitā vietrādi URL, nosūtītāju, IP adresi, ierīces un pārlūkprogrammas īpašības (lietotāja aģentu) un laikspiedolu. IP adreses ir saīsinātas vai (izmantojot tās, lai sasniegtu dalībniekus dažādās ierīcēs) jauktas, un dalībnieku tiešie identifikatori tiek izņemti septiņu dienu laikā, lai datus pseidonimizētu. Pēc tam šie atlikušie pseidonimizētie dati tiek dzēsti 180 dienu laikā.

 

LinkedIn nekopīgo personas datus ar tīmekļa vietnes īpašnieku, tas vienīgi nodrošina atskaites (kurās jūs netiekat identificēts) par tīmekļa vietnes auditoriju un reklāmu sniegumu. LinkedIn arī nodrošina atkārtotu mērķauditorijas atlasi tīmekļa vietnes apmeklētājiem (ne vēlāk kā 90 dienas pēc apmeklējuma), kas ļauj tīmekļa vietnes īpašniekam savā tīmekļa vietnē rādīt personalizētas reklāmas, izmantojot šos datus, bet neidentificējot dalībnieku. Mēs izmantojam arī datus, kuros jūs netiekat identificēts, lai uzlabotu reklāmu atbilstību un sasniegtu dalībniekus dažādās ierīcēs. LinkedIn dalībnieki var kontrolēt savu personas datu lietojumu reklāmas nolūkos, izmantojot sava konta iestatījumus.

 

Tiešsaistes uzvedības reklāma ar Trade Desk

Šī tīmekļa vietne izmanto Trade Desk, tā dēvēto reklamēšanas pakalpojumu atlasītai mērķauditorijai, ko nodrošina mūsu partneris “The Trade Desk, Inc.”, 42 N. Chestnut Street, Ventura, CA 93001 (turpmāk – “Trade Desk”).

 

Trade Desk tiek izmantots tā dēvētajam reklāmu atkārtotajam mārketingam, kura pamatā ir jūsu rīcība mūsu tīmekļa vietnē. Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu piekrišanu šāda veida analīzei par to, kā jūs lietojat mūsu Tīmekļa vietni, pārvaldot savas iepriekš sniegtajā tabulā aprakstītās piekrišanas, un šādā gadījumā tiks ievietots atteikšanās sīkfails, vai apmeklējot vietni http://www.adsrvr.org/, lai atteiktos no Trade Desk pakalpojumiem. Abas iespējas novērsīs tīmekļa analīzes lietošanu, kamēr izmantosiet izvēlēto pārlūkprogrammu un neizdzēsīsiet atteikšanās sīkfailu. Plašāka informācija par Trade Desk ir pieejama vietnē https://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy.

 

X (iepriekš „Twitter”) Ads un reklāmguvumu uzskaite (pikselis)

Mēs izvietojam reklāmas sociālajā tīklā „X” (Twitter Inc., One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Īrija). Ar jūsu piekrišanu mēs savā vietnē izmantojam Twitter Inc. „Lietotāja mijiedarbības pikseli”. X reklāmguvumu uzskaites procesā, izmantojot sīkdatnes, tiek saglabāta un apstrādāta informācija par lietotāja uzvedību mūsu vietnēs. Sīkdatnes tiek saglabātas lokāli jūsu ierīcē.

 

Mēs izmantojam X (iepriekš „Twitter”) reklāmguvumu uzskaiti mārketinga un optimizācijas nolūkos, it īpaši mūsu vietnes lietojuma analizēšanas un atsevišķu funkciju un pakalpojumu uzlabošanas nolūkos, kā arī vispārējās lietošanas pieredzes pilnveidošanas nolūkos. Statistiski analizējot lietotāju uzvedību, mēs vēlamies uzlabot mūsu vietni un padarīt to pievilcīgāku lietotājiem. Mums ir leģitīmas intereses veikt iepriekšminēto datu apstrādi, kuras ietvaros mēs izmantojam trešo pušu pakalpojumus (juridiskais pamats – VDAR 6. pants, 1. paragrāfs, 1. klauzula, f apakšpunkts).

 

Sīkdatņu saglabāšanu varat liegt, dzēšot jau esošās sīkdatnes un savas tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumos deaktivizējot sīkdatņu saglabāšanas funkciju. 

 

Turklāt X veikto informācijas saglabāšanu varat novērst, attiecīgi mainot iestatījumus saistītajā X lapā: https://twitter.com/personalization/

 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, izdzēšot savas sīkdatnes, tiks dzēsti arī šie iestatījumi

 

Papildinformācija par reklāmguvumu uzskaiti un personalizēto reklāmu datu aizsardzības iestatījumiem ir pieejama arī vietnē: https://support.twitter.com/articles/20171528#

 

X ir atbildīgs par datu apstrādi saistībā ar mūsu reklāmu izvietošanu sociālajā tīklā. Papildu informācija par trešās puses pakalpojumu sniedzēja Twitter veikto datu apstrādi ir pieejama šajā vietnē: https://twitter.com/lv/privacy

 

4.Saziņas veidlapu izmantošana

Jūs varat ar mums sazināties tiešā veidā, izmantojot mūsu Tīmekļa vietnē pieejamās saziņas veidlapas. Jūs mums varat sniegt šādu informāciju:

 

 • vārds, uzvārds un amats;
 • valsts;
 • kontaktinformācija (piemēram, e-pasta adrese, tālruņa numurs);
 • ziņa.

 

Mēs apkopojam, apstrādājam un izmantojam informāciju, kuru sniedzat, izmantojot saziņas veidlapas, tikai jūsu konkrētā pieprasījuma apstrādei.

 

5.Mūsu informatīvā biļetena abonēšana

Mūsu Tīmekļa vietnē varat abonēt mūsu informatīvo biļetenu. Pamatojoties uz jūsu iepriekšēju piekrišanu, mēs apkoposim un izmantosim jūsu norādīto e-pasta adresi, lai jums nodrošinātu informatīvo biļetenu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

 

Ja vēlaties saņemt pielāgotu informatīvo biļetenu, varat mums brīvprātīgi sniegt šādu papildu informāciju:

 

 • vārds, uzvārds;
 • amats;
 • plašsaziņas līdzeklis, nodaļa;
 • pilsēta, valsts;
 • valoda;
 • interesējošā(-ās) tēma(-as).

 

Mūsu informatīvā biļetena abonēšanas nolūkos izmantojam tā dēvēto divkāršās piekrišanas procedūru. Pēc informatīvā biļetena abonēšanas mūsu Tīmekļa vietnē jums uz norādīto e-pasta adresi nosūtām ziņojumu ar lūgumu sniegt apstiprinājumu. Ja neapstiprināsiet savu abonementu, tas tiks automātiski dzēsts. Lai novērstu nepareizu jūsu personas datu lietošanu, mēs reģistrējam jūsu abonementu un apstiprinājumu, aizpildot to IP adresi, kuru izmantojat abonēšanas procesā, abonēšanas un apstiprināšanas laiku, ziņojumus, kurus nosūtījām saistībā ar jūsu abonementu un jūsu abonementa un apstiprinājuma formulējumu.

 

Jūs jebkurā brīdī attiecībā uz nākotni varat atsaukt savu piekrišanu saņemt mūsu informatīvo biļetenu. Lai norādītu, ka vēlaties pārtraukt abonementu, jūs varat izmantot attiecīgo saiti, kas ir iekļauta visos informatīvajos biļetenos, vai izmantot tālāk norādīto kontaktinformāciju.

 

6.Ārējie pakalpojumi vai saturs mūsu Tīmekļa vietnē

Mūsu Tīmekļa vietnē ir iekļauti trešo personu pakalpojumi un/vai saturs. Kad izmantojat šādus trešo personu pakalpojumus vai kad tiek attēlots trešo personu saturs, starp jums un attiecīgo sniedzēju tehnisku iemeslu dēļ notiek saziņas datu apmaiņa.

 

Attiecīgais pakalpojumu vai satura sniedzējs var apstrādāt jūsu datus arī saviem papildu nolūkiem. Ciktāl mums zināms, esam konfigurējuši to sniedzēju, kas apstrādā datus saviem nolūkiem, pakalpojumus un saturu tā, lai visa saziņa, kas paredzēta citiem nolūkiem, izņemot viņu pakalpojumu vai satura attēlošanu mūsu Tīmekļa vietnē, tiek bloķēta, vai lai saziņa notiktu tikai tad, kad esat aktīvi pieteicies viņu attiecīgā pakalpojuma izmantošanai. Tomēr, tā kā mēs nekontrolējam trešo pušu apkopotos un apstrādātos datus, nevaram sniegt saistošu informāciju par šādas jūsu datu apstrādes piemērošanas jomu un nolūku.

 

Plašāku informāciju par šādu jūsu datu apkopošanas un apstrādes jomu un nolūku, lūdzu, skatiet to pakalpojumu un/vai satura sniedzēju paziņojumos par privātumu, kurus mēs iekļaujam un kas šajā kontekstā ir atbildīgi par jūsu datu aizsardzību.

 

 

7.Reģistrācija slēgtām lietotāju grupām

 

 • vārds, uzvārds;
 • speciālistu grupa, televīzijas stacijas / redakcijas nodaļa;
 • kontaktinformācija (tai skaitā e-pasta adrese, tālruņa numurs);
 • valsts un pilsēta;
 • lietotājvārds un parole.

 

a) Ierobežota piekļuve īpašām lietotāju grupām

Pastāv arī cita konkrēta informācija, kuru mēs varam kopīgot tikai ar ierobežotu cilvēku grupu. Tādēļ mēs apkopojam šādus personas datus:

 

 • vārds, uzvārds;
 • lietotājvārds un parole.
 • e-pasta adrese.

 

Mēs apstrādājam šos personas datus, lai sniegtu jums piekļuvi mūsu tīmekļa vietnei. Tie tiek automātiski dzēsti, ja deaktivizējat savu lietotāja kontu.

 

b) Akcionāru portāls

Informāciju par datu apstrādi, reģistrējoties un izmantojot mūsu akcionāru portālu skatiet informācijā par datu konfidencialitāti izmantojot Bayer AG akcionāru portālu (PDF, English only, 109 KB). Šī informācija ir pieejama tikai angļu un vācu valodā.

 

8.Informācija par blaknēm un sūdzības par kvalitāti

Šī Tīmekļa vietne nav paredzēta vai izstrādāta saziņai saistībā ar blaknēm, terapeitiskās iedarbības trūkumu, medikamentu kļūdām, pelēkā tirgus produktiem / viltotiem medikamentiem, nepareizu vai neparedzētu lietojumu, sūdzībām par kvalitāti un/vai citām problēmām saistībā ar Bayer produktu drošību vai kvalitāti. Ja vēlaties ziņot par blaknēm vai iesniegt sūdzību par kvalitāti, lūdzu, sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu (piemēram, ārstu vai farmaceitu), vietējo veselības aprūpes iestādi vai izmantojiet mūsu Tīmekļa vietni, lai ziņotu par nevēlamām blaknēm.

 

Ja tomēr ziņosiet mums par nevēlamām blaknēm vai citām problēmām saistībā ar Bayer produktu drošību vai kvalitāti, mums būs juridiskas saistības apstrādāt jūsu saziņu, un mums var nākties sazināties ar jums precizēšanas nolūkos. Pēc tam mums var nākties informēt kompetentās veselības iestādes par problēmām, par kurām jūs ziņojāt. Šajā kontekstā jūsu informācija tiks nosūtīta pseidonimizētā veidā, t. i., nekāda informācija, kuru izmantojot jūs var tieši identificēt, netiks nosūtīta. Mums var arī nākties nosūtīt šos pseidonimizētos paziņojumus mūsu grupas uzņēmumiem un sadarbības partneriem, ciktāl to pienākumos ir informēt attiecīgās kompetentās veselības iestādes.

 

Plašāka informācija par datu privātumu un ziņošanu par blaknēm ir pieejama Bayer privātuma paziņojumā par zāļu lietošanas drošības uzraudzības datiem.

 

9.Izdevumu pasūtīšanas izmantošana

Mūsu Tīmekļa vietnē varat pasūtīt/abonēt daudzus no mūsu izdevumiem. Pamatojoties uz jūsu iepriekšēju piekrišanu, mēs apkoposim un izmantosim norādīto adreses informāciju, lai nodrošinātu jums izdevumus:

 • uzvārds;
 • adrese (iela, pasta indekss, pilsēta, apgabals, valsts);
 • e-pasta adrese;
 • tālruņa numurs.

 

Jūs varat mums sniegt arī šādu papildu informāciju:

 • amats;
 • vārds;
 • uzņēmuma nosaukums;
 • nodaļa.

 

10.Lietotāju aptaujas

Dalība lietotāju aptaujās, kas laiku pa laikam tiek veiktas mūsu tīmekļa vietnē, ir brīvprātīga. Lietotāju aptauju veikšanai mēs izmantojam funkcionālos sīkfailus. Tehniskā informācija, kas tiek ierakstīta lietotāja aptaujā, ir tā pati informācija, kas tiek ierakstīta, kad lietotāji apmeklē tīmekļa vietni (skatīt iepriekš). Jūsu lietotāja aptaujā iesniegtās atbildes netiks saistītas ar jūsu personas datiem, piemēram, IP adresi.

 

11.Darba saskaņošanas funkcija

Ja vēlaties izmantot darba saskaņošanas funkcionalitāti, mums ir nepieciešami papildu pieteikuma dokumenti, piemēram, jūsu CV, sertifikāti un/vai pavadvēstules, kuras var augšuplādēt tīmekļa vietnē. Automatizēts algoritms salīdzina jūsu iesniegtos dokumentus ar pašreiz brīvajām vietām Bayer, lai varētu piedāvāt karjeras iespējas, kas pielāgotas jūsu vajadzībām. Pēc tam dokuments tiks automātiski izdzēsts.

 

12. Tērzēšanas robota izmantošana

Atsevišķās šīs mājaslapas daļās tiek izmantots tērzēšanas robots. Tērzēšanas robota mērķis ir palīdzēt Jums jautājumu par karjeru pie Bayer gadījumā un sniegt atbilstošu informāciju. Šā procesa laikā notikušās sarunas tiek glabātas 30 dienas, lai vajadzības gadījumā jūs šo sarunu varētu turpināt. Datu glabāšanu varat ieslēgt vai izslēgt datu aizsardzības izvēlnē tērzēšanas loga labajā, augšējā stūrī (klikšķinot uz trīs punktu ikonas).

 

II.Personas datu pārsūtīšana pasūtītas apstrādes veikšanai

Jūsu datus apstrādes nolūkos mēs zināmā mērā izmantosim specializētus pakalpojumu sniedzējus. Mēs rūpīgi izvēlamies un regulāri kontrolējam šādus pakalpojumu sniedzējus. Pamatojoties uz attiecīgo datu apstrādātāju līgumiem, viņi apstrādās personas datus vienīgi saskaņā ar mūsu norādījumiem un stingri ievērojot mūsu prasības.

 

III.Personas datu apstrāde ārpus ES/EEZ

Jūsu dati tiks daļēji apstrādāti arī valstīs ārpus Eiropas Savienības (turpmāk – “ES”) vai Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – “EEZ”), kur var būt zemāks datu aizsardzības līmenis nekā Eiropas valstīs. Šādos gadījumos mēs nodrošināsim, ka jūsu datiem tiek piemērots pietiekams aizsardzības līmenis, piemēram, slēdzot konkrētus līgumus ar līgumslēdzējiem (kopija pieejama pēc pieprasījuma), vai lūgsim skaidru jūsu piekrišanu šādai apstrādei.

 

B.Informācija par jūsu tiesībām

Pamatojoties uz piemērojamiem datu privātuma tiesību aktiem, jums ir vispārīgi pieejamas šādas tiesības:

 

 • tiesības iegūt informāciju par mūsu glabātajiem jūsu personas datiem;
 • tiesības pieprasīt jūsu personas datu labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu;
 • tiesības iebilst pret apstrādi mūsu leģitīmo interešu, sabiedrības interešu vai profilēšanas dēļ, ja vien mēs nespējam pierādīt, ka pastāv pārliecinoši, pamatoti iemesli, kas pārspēj jūsu intereses, tiesības un brīvību, vai ka šāda apstrāde tiek veikta juridisko prasību apliecināšanai, realizēšanai vai aizsargāšanai;
 • tiesības uz datu pārnesamību;
 • tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādē.
 • Jūs jebkurā brīdī attiecībā uz nākotni varat atsaukt savu piekrišanu jūsu personas datu apkopošanai, apstrādei un izmantošanai. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet iepriekšējās nodaļas, kurās aprakstīta datu apstrāde, pamatojoties uz jūsu piekrišanu.

 

Ja vēlaties izmantot savas tiesības, lūdzu, sūtiet pieprasījumu, izmantojot mūsu saziņas veidlapu, vai sazinieties ar mūsu uzņēmuma datu aizsardzības biroju, kas norādīts tālāk.

 

Ja esat Kalifornijas vai Nevadas, ASV, rezidents, jums var būt papildu tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem. Plašāka informācija ir pieejama šeit.

 

C.Kontaktinformācija

Ja vēlaties uzdot jautājumus par datu privātumu, lūdzam izmantot nodrošināto saziņas veidlapu vai sazināties ar mūsu uzņēmuma datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz zemāk norādīto adresi.

 

Grupas datu aizsardzības speciālists

“Bayer AG”

51368 Leverkusen, Vācija

 

“Bayer AG” ir izraudzīts kā mūsu ārpus Eiropas reģistrētu juridisko personu pārstāvis Eiropas Savienībā saskaņā ar VDAR 27. pantu. Jūs varat sazināties ar pārstāvi, rakstot uz šo adresi.

 

Datu privātuma pārstāvis

“Bayer AG”

51368 Leverkusen, Vācija

e-pasta adrese: dp-representative@bayer.com

 

D.Paziņojuma par privātumu grozījumi

Mēs laiku pa laikam varam atjaunot mūsu paziņojumu par privātumu. Paziņojuma par privātumu atjauninājumi tiks publicēti mūsu Tīmekļa vietnē. Visi grozījumi stājas spēkā no to publicēšanas brīža mūsu Tīmekļa vietnē. Tādēļ mēs iesakām regulāri apmeklēt vietni, lai iegūtu informāciju par iespējamiem atjauninājumiem.

 

E. Pielikums

Lūdzu, skatiet arī īpaši uz jūsu valsti attiecināmu datu privātuma informāciju, kas pieejama tabulā norādītajā saitē. Lūdzu, ņemiet vērā, ka valstis tabulā ir norādītas secībā, kas atbilst angļu valodas pareizrakstībai.

Pēdējoreiz atjaunots: 2019. gada 26. novembrī