Mahdollisimman hiilineutraali tuotanto on välttämättömyys

Hiilineutraali tuotanto

Suurena yhtiönä Bayer ottaa vakavasti vastuunsa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä: globaali tavoitteemme on hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Bayer Suomi puolestaan siirtyi kokonaan uusiutuvan energian käyttöön ja onnistui vähentämään hiilidioksidipäästöjään vuodesta 2018 vuoteen 2021 peräti 89 %, ja loput 11 % päästöistä kompensoidaan kokonaisuudessaan. Suomessa Bayer saavutti siis hiilineutraaliuden jo vuoden 2021 osalta.

”Suurin osa päästöjä vähentävistä toimenpiteistä on toteutettu Turun tuotantolaitoksella, jonka kehitys- ja laajennustyöhön Bayer investoi 250 miljoonaa euroa. Vuonna 2025 valmistuva tehtaan laajennusosa tulee olemaan sekä hiilineutraali että energiatehokas. Kompensaatiosta 85 % toteutetaan lykkäämällä uudistushakkuuvaiheessa olevan, noin 60–80 vuoden ikään kasvaneen metsän hakkuita, ja loput 15 % tehdään istuttamalla Suomeen uutta metsää”, kertoo Bayer Turun tuotantolaitoksen johtaja Tomi Penttilä.

 

Forest with sun light

Bayer carbon footprint

 

Uusiutuva energia

Bayer Suomi on pienentänyt hiilidioksidipäästöjään vuodesta 2018 vuoteen 2021 peräti 89 prosenttia.

 

Energiatehokkuus

Kaikissa yhtiön toimipisteissä on otettu käyttöön energiatehokkuustoimenpiteet jo vuodesta 2009 alkaen, jolloin koko konserni toteutti niin sanotun Climate Check -ohjelman. Kiinteistöjen energiatehokkuuden osalta tehdään jatkuvia parannuksia.

 

Logistiikan optimointi

Tuotteiden logistiikka optimoidaan siten, että kuljetusten päästöt ovat mahdollisimman pienet.

 

Sidosryhmäyhteistyö

Yhteistyökumppaneiden, alihankkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa pyritään löytämään keinoja hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Esimerkiksi pakkausmateriaaleissa valitaan ympäristöystävällisin vaihtoehto. 

 

Matkustaminen ja jätehuolto

Työntekijöiden matkustamisesta ja jätehuollosta aiheutuneet päästöt pyritään pitämään mahdollisimman matalina.

 

Kompensointi

Päästöjä, joita ei pystytä poistamaan energiatehokkuustoimilla tai uusiutuvalla energialla, kompensoidaan suojelemalla ja istuttamalla metsää.
 

Bayer on sitoutunut Science Based Targets initiative (SBTi) -aloitteeseen. Aloitteeseen osallistuvat yritykset ovat sitoutuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjään siten, että Pariisin ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa ja ilmaston lämpeneminen rajoittaa 1,5 asteeseen tai enintään 2 asteeseen. Yritykset sitoutuvat siihen, että niiden päästötavoitteista tehdään tieteellinen arviointi. 

 

Bayerin tavoitteena on vähentää päästöjään globaalisti 42 prosenttia vuoteen 2029 mennessä ja tähän tähtäävät toimet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Tieteellisen arvioinnin mukaan Bayerin asettamat tavoitteet riittävät osaltaan ilmaston lämpenemisen rajoittamiseen 1,5 asteeseen eli ylsivät tiukimpaan kategoriaan.

Ehkäisytuotteiden valmistuksessa Turun tehtaalla ei käytetä vettä, eikä tuotannosta siten ole merkittävää riskiä vesistölle. Tärkein turvallisuusnäkökohta tuotannossa on hormonia käsittelevien työntekijöiden suojeleminen hormonivalmisteilta, mihin on kiinnitetty tarkasti huomiota. Turvallisuus tulee entisestään parantumaan uuden Turun tuotantolaitokseen kohdistuvan investoinnin myötä.

Turus tuotantolaistoksessavalmistettujen ehkäisytuotteiden muoviraaka-aineena käytetään lääketieteellistä muovia, joka tuodaan yhdysvaltalaiselta valmistajalta. Tuotteissa käytetyt hormoniyhdisteet tuotetaan Bayerin Saksan tehtaalla. Valmisteisiin ei hyödynnetä osia, joita olisi käytetty ihmis- ja työoikeuksien kannalta korkean riskin maissa. Listaa näistä pitää Amfori BSCI-järjestö.

Sertifikaatit ja sitoumukset 

Bayer on vapaaehtoisesti sitoutunut kehittämään terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioidensa tasoa jatkuvasti. 

 

Responsible Care — Vastuu huomisesta

 

Kemianteollisuuden yritysten kansainvälisen "Responsible Care – Vastuu Huomisesta" -ohjelman perusajatus on terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioihin liittyvän toiminnan jatkuva parantaminen ja kehittäminen. Tavoitteena on yhteiskunnallisesti ja luonnontieteellisesti kestävän kehityksen mukainen toiminta. Ohjelman keskeisiä teemoja ovat: luonnonvarojen kestävä käyttö, tuotannon ja tuotteiden kestävyys ja turvallisuus, hyvinvoiva työyhteisö sekä avoin vuorovaikutus ja yhteistyö.

 

Terveys-, turvallisuus- ja ympäristöjohtamisjärjestelmämme sertifikaatit

 

Pitkäjänteinen työmme terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden hyväksi on tunnistettu useilla sertifikaateilla, jotka ovat kolmannen osapuolen arvio kyvystämme, halustamme ja mahdollisuuksistamme parantaa tasoamme. 

  • ISO 14001 -ympäristöjohtaminen
  • ISO 45001 -työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen
  • ISO 50001 -energianhallinta