Hyvinvoiva henkilöstö luo pohjan menestykselle nyt ja jatkossa

Kestävä henkilöstöpolitiikka

Bayer kartoittaa henkilöstön työhyvinvointia säännöllisesti. Konsernitasolla tehdään laaja henkilöstön tyytyväisyyskartoitus noin 2–3 vuoden välein, minkä perusteella johtamista kehitetään jatkuvasti. Suomessa tehdään lisäksi vähintään kaksi kertaa vuodessa pienempiä ja osastokohtaisia ilmapiiriä kartoittavia selvityksiä. 

 

“Tutkimuksista on käynyt ilmi, että henkilöstömme on hyvin sitoutunutta ja henkilöstö kokee, että työnantaja arvostaa heidän työtään. Työntekijämme ovat ylpeitä työnantajastaan ja työnantajan suositteluarviot ovat korkealla. Työnantajan tarjoamia etuja ja palkkioita pidetään myös reiluina”, HR Business Partner Minna Kunnas kertoo viimeisimmän henkilöstökyselyn tuloksista.  

 

Kestävä henkilöstöpolitiikka

 

Bayerin globaalina tavoitteena on kasvattaa naisten osuutta yrityksen ylimmässä johdossa ja edistää vähemmistöryhmien asemaa yrityskulttuurissa. Suomessa naisilla on myös vahva asema yrityksen johdossa. Bayer Nordicin toimitusjohtajana toimii Miriam Holstein, Turun tuotantolaitoksen johtajana Jennifer Hunt ja lisäksi Marketta Häkkänen johtaa Turun tutkimus- ja tuotekehitysosastoa.  

  

Bayer Suomen viimeisimmän palkkatasa-arvoa mittaavan selvityksen mukaan Bayer Suomessa naisen euro on 100 prosenttia eli eri sukupuolta edustavat työntekijät saavat täsmälleen samaa palkkaa saman vaatimustason työtehtävissä. 

Suomen henkilöstö lukuina

• Henkilöstön määrä: 1000 (2020)
• Sukupuolijakauma: Naisia 60 %, miehiä 40 %
• Henkilöstön keski-ikä: 44,5 vuotta
• Sairauspoissaoloprosentti: 3,5 %
• Tapaturmat: 9 kpl (2020)
• Henkilöstön vaihtuvuus vuodessa: 1,0 %

 

Hyvinvointiedut

Bayer Suomen henkilöstön työterveydestä vastaa Bayerin oma työterveysasema, jossa työskentelevät työterveyslääkäri,  kaksi työterveyshoitajaa, työfysioterapeutti ja laboratoriotyöntekijä. Työterveydessä myös hoidetaan kaikki lakisääteiset ja säännönmukaiset mittaukset tehdastyössä hormonivalmisteiden parissa työskenteleville. 

 

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt 

Ensimmäinen LGBT+ työntekijäverkosto perustettiin Bayerilla jo 1990-luvulla. Nämä ryhmät toimivat nimellä BLEND ja ne ovat aktiivisia 14 maassa, jossa Bayerilla on toimintaa. BLEND-ryhmät pyrkivät tuomaan esille LGBT+ -aiheita ja edistämään seksuaalivähemmistöjen huomioimista työkulttuurissa. Vuonna 2019 useat seksuaalivähemmistöjä edustavat organisaatiot myönsivät Bayerille tunnustuksen LGBT+ -myönteisenä yhtiönä.  

 

PP-GEN-FI-0004-1/01-2021