Kun naiset voivat hyvin, yhteisö voi hyvin

Naisten terveys

Naisten terveyden ja perhesuunnittelun edistäminen kehittää yhteisöjä vakaammiksi. Nykyaikainen ehkäisy antaa naiselle ja perheelle mahdollisuuden suunnitella lasten määrän ja raskauden ajankohdan. Tämä tuo vapautta naisten elämään: mahdollisuuden kouluttautua ja käydä töissä kodin ulkopuolella sekä osallistua tasaveroisesti yhteiskunnan kehittämiseen.

Naisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa on puutteita erityisesti kehittyvissä maissa. Eri puolilla maailmaa elää YK:n arvioiden mukaan yli 200 miljoonaa hedelmällisessä iässä olevaa naista vailla nykyaikaisia ehkäisykeinoja. Nämä naiset haluaisivat käyttää ehkäisytuotteita, mutta heillä ei ole siihen mahdollisuutta. 

 

Jokainen nainen ja tyttö ansaitsee mahdollisuuden vaikuttaa oman elämänsä suuntaan ja valita ajankohdan, jolloin on oikea hetki tulla äidiksi. Tästä syystä olemme sitoutuneet selkeään tavoitteeseen: haluamme taata 100 miljoonalle naiselle pääsyn nykyaikaisen ehkäisyn piiriin matalan ja keskitulotason maissa vuoteen 2030 mennessä.

 

Mother and child playing outside

 

Bayer on tukenut perhesuunnittelua yli 50 vuoden ajan yli 130 maassa. Vuoteen 2020 mennessä Bayerin ehkäisyvalmisteita käyttää jo yli 40 miljoonaa naista alhaisen tulotason ja keskitulotason maissa. 1960-luvulla Bayer oli yksi ensimmäisistä yrityksistä, jotka ryhtyivät toimiin tällä alalla yhdessä Yhdysvaltojen kehitysyhteistyövirasto USAID:n ja YK:n väestörahasto UNFPA:n kanssa. 

Kolme askelta tavoitteeseen

Kolme askelta tavoitteeseen
• Lisätään ehkäisyvalmisteiden tuotantokapasiteettia
• Sijoitetaan voitot myynnistä takaisin perhesuunnitteluun
• Luodaan pitkäaikaisia kumppanuuksia esimerkiksi avunantajista riippumattomien perhesuunnittelupalveluiden kehittämiseksi.

 

Yksi kansainvälisten kehitysyhteistyötoimijoiden perhesuunnitteluohjelmiin valittu ehkäisymenetelmä on ehkäisykapseli, joka valmistetaan Bayerin Turun tuotantolaitoksessa. Bayer on sitoutunut sijoittamaan voitot perhesuunnitteluhankkeille suunnatusta myynnistä takaisin perhesuunnitteluohjelmiin. Yhtiö tukee myös pyrkimyksiä taata perhesuunnittelu- ja ehkäisypalvelut kehittyvissä maissa riippumatta kansainvälisten toimijoiden avusta muun muassa luomalla markkinoille sopivia jakelu- ja kumppanuusmalleja.

 

"Ehkäisykapselia viedään kehittyviin maihin yhteistyössä kansainvälisten perhesuunnittelujärjestöjen kanssa. Siten voimme tarjota edullisempia tuotteita kehittyvien maiden markkinoille, edistää naisten terveyttä sekä mahdollisuuksia perhesuunnitteluun ja tasa-arvoon. Tämä on osa Bayerin strategiaa, jossa vastuullisuus kytkeytyy saumattomasti liiketoimintaan”, Bayer Nordicin toimitusjohtaja Christiane Temminghoff sanoo.