Liity huippuammattilaisten joukkoon!

Rekrytointi Suomessa

Haluatko Sinä olla yksi huippuammattilaisistamme, jotka työskentelevät paremman elämänlaadun edistämiseksi? Tunnistatko itsessäsi osaamista, innovatiivisuutta ja kehittymishalukkuutta? Jos ajattelet näin, saattaisi olla Sinun aika liittyä joukkoomme.

Working at Bayer Professionals

 

Suomen bayerlaisilla on maailmanlaajuisesti noin 100 000 kollegaa. Yrityksessämme olet osa kansainvälistä, maailmanlaajuista organisaatiota, jonka ydinosaamisalueet ovat terveydenhuollon ja maatalouden alueilla.

 

Tuotteemme on suunniteltu ihmisiä hyödyttäviksi ja heidän elämänlaatuaan parantaviksi. Tämän lisäksi haluamme synnyttää lisäarvoa innovaatioiden, kasvun ja tuottavuuden avulla.

 

Katso alta, minkälaisissa toiminnoissa ja tehtävissä huippuosaajamme työskentelevät Suomessa.

 

Toimintojamme Suomessa

 

Laadunhallinnan tehtävänä on tukea muuta organisaatiota tärkeässä tavoitteessamme ylläpitää jatkuvasti tuotteittemme ja toimintamme ensiluokkainen laatu.

 

Laadunhallinnan organisaatiossa työskentelee asiantuntijoita mm. laadunvarmistusproviisoreina, laadunvarmistusfarmaseutteina, mikrobiologeina, kemisteinä, laborantteina, materiaalitarkastajina, laatujärjestelmäasiantuntijoina tai projektipäällikköinä.

 

 

Markkinointi- ja myyntitoiminnot Espoossa vastaavat Bayer-konsernin tuotteiden markkinoinnista Suomessa.

 

Tuotevalikoimaan kuuluvat reseptilääkkeet, itsehoitovalmisteet eli ilman reseptiä myytävät lääkkeet ja ravintolisät sekä satoa parantavat kasvinsuojelun tuotteet ja torjunta-aineet.

 

Ammattitaitoinen markkinoinnin ja myynnin henkilöstömme työskentelee mm. tuotepäällikköinä, myyntipäällikköinä ja markkinointispesialisteina. Tuotespesialistimme palvelevat lääkäreitä ja terveydenhuollon ammattilaisia tuotteitamme koskevissa kysymyksissä eri puolilla Suomea. Markkinoinnin ja myynnin kanssa tiivistä yhteistyötä tekevät lääketurvallisuudesta, myyntiluvista, rekisteröinnistä ja terveystaloudesta vastaavat asiantuntijat ja asiantuntijalääkärit.

 

 

Turussa sijaitseva tuotantolaitoksemme on yksi Bayerin merkittävistä globaaleista lääketehtaista. Siellä kehitämme ja valmistamme polymeeripohjaiseen lääkeannosteluteknologiaan perustuvia hormonikierukoita ja ehkäisykapseleita. Valmisteita viedään yli 130 maahan.

 

Nykyaikaisissa tuotantotiloissamme ja pitkälle automatisoidussa tuotannossamme työskentelee ammattilaisia, joiden osaamiselta edellytetään mm. robotiikan ja logiikkaohjauksen tuntemusta.

 

Erilaisissa tuotannon tehtävissämme työskentelee suuri joukko ammattilaisia esimerkiksi koneenhoitajina, työnjohtajina, ostajina, pakkausmateriaalikoordinaattoreina, tuotannonsuunnittelijoina, tuotantoproviisoreina, logistiikkakoordinaattoreina tai kunnossapitoteknikkoina.

 

 

Turussa on Bayer-konsernin ainoa tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö, joka on keskittynyt polymeeripohjaiseen lääkeannosteluteknologiaan. Tässä yksikössä työskentelee asiantuntijoita eri tehtävissä mm. tutkijana, erikoistutkijana, projektipäällikkönä ja laboranttina. Osa henkilöstöstä edustaa kansainvälisissä projektitiimeissä.

 

Espoosta johdetuissa niin paikallisissa kuin globaaleissa kliinisissä lääketutkimuksissa tähdätään lääkkeiden tai hoitomuotojen tehon ja turvallisuuden osoittamiseen. Asiantuntijamme vastaavat kansainvälisten tutkimusten toteuttamisesta laadukkaasti ja sovituissa aikatauluissa. Tutkimustiimit toteuttavat kliiniset tutkimukset tutkimuspäällikön (Study Manager) johdolla ja kukin tiimin jäsen vastaa omasta erikoisosaamisalueestaan. Kliinisen tutkimuksen asiantuntijoita ovat lisäksi mm. Clinical Research Associate (CRA), Medical Writer, Clinical Trial Assistant ja Coordinating Pharmacist.

 

 

Hankintatoimi

Hankintaosastomme hankintapäälliköiden ja ostajien tehtävänä on tukea liiketoiminnan tavoitteita olemalla mukana mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kaikissa hankkeissa, joihin liittyy tavaroiden, materiaalien tai palvelujen hankintaa ulkopuolisilta toimijoilta.

 

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöosastolla vastataan mm. työsuhteeseen liittyvistä sopimuksista, työsuhde-eduista, hoidetaan palkka- ja palkitsemisasioita, työhyvinvointiasioita sekä osaamiseen ja rekrytointiin liittyviä kokonaisuuksia. Tämän organisaation monipuolisissa tehtävissä ammattilaisemme työskentelevät esimerkiksi palkanlaskijoina, rekrytointi- ja HR-spesialisteina. Osastoon kuuluu myös työterveyshuoltomme.

 

IT

IT -osastomme osaajat tarjoavat tietotekniikan asiantuntemuksensa erilaisiin yrityksemme kehitysprojekteihin ja vastaavat IT-infrastruktuurimme kokonaisvaltaisesta kehittämisestä ja ylläpidosta Suomessa. He huolehtivat mm. tietoliikenneverkosta, tietoturvallisuudesta, palvelimista ja yrityksemme erilaisista sovelluksista. Asiantuntijamme työskentelevät mm. IT-suunnittelijana, ohjelmistoasiantuntijana, IT-tukihenkilönä tai järjestelmäasiantuntijana.

 

Laki- ja tavaramerkkiosasto

Laki- ja tavaramerkkiosasto vastaa mm. yrityksemme sopimusasioista ja patentti- ja tavaramerkkiasioista. Osaston asiantuntijat työskentelevät mm. lakimiehinä ja tavaramerkkiasiamiehinä.

 

Taloushallinto

Talousosastomme osaajat huolehtivat yrityksemme ulkoisesta ja sisäisestä laskennasta, raportoinnista konsernille sekä muille sidosryhmille, yrityksen virallisen tilinpäätöksen laatimisesta, budjetoinnista ja liukuvien ennusteiden laatimisesta. Lisäksi asiantuntijamme huolehtivat yrityksen rahoituksesta, johon osana yrityksen kassanhallintaa liittyy esimerkiksi lyhyen ja pitkän aikavälin likviditeettisuunnittelu sekä maksuliikenteen hoito. Talouden ammattilaisemme työskentelevät mm. talouspäällikköinä, controllereina ja laskenta-assistentteina.

 

Viestintä

Viestintäorganisaatiomme tehtävänä on tukea Bayerin tuotteiden markkinointia Suomessa, kehittää ja vahvistaa yrityskuvaa sekä tehdä Bayer-konsernin brändiä tunnetuksi.