Paremman elämän puolesta

Yhteiskuntavastuu

Ydinliiketoimintamme vaikuttaa merkittävästi yhteiskunnalliseen kehitykseen. Samaan aikaan me olemme riippuvaisia toimivista yhteiskuntarakenteista ja innovointiin kannustavasta liiketoimintaympäristöstä. Siksi meille on tärkeää tukea yhteiskuntamme kehitystä myös tulevaisuutta silmällä pitäen. Me haluamme luoda yhteiskunnalle lisäarvoa monin eri tavoin. Yhteiskuntavastuuseen liittyvät projektimme ovat kohdennettuja strategisia investointeja tieteen ja koulutuksen, terveyden ja perustarpeiden sekä yhdyskuntaprojektien alueilla. Tämä vastuu on olennainen osa Bayerin toimintatapaa.

 

Bayer tukee maailmanlaajuisesti monenlaisia projekteja koulutuksen ja tutkimuksen, terveyden ja perustarpeiden, urheilun ja kulttuurin alueella. Bayerin säätiöt avustavat sekä huippututkimusta että lahjakkaita yksilöitä ja innovatiivisia koulutus- ja sosiaalialan projekteja. Vuonna 2018 Bayer lahjoitti noin 66 miljoonaa euroa näihin kohteisiin. Kuten liiketoiminta, myös Bayerin yhteiskuntavastuu perustuu innovatiivisuuteen ja rohkeaan edelläkävijyyteen.

 

Keskitymme näihin neljään alueeseen:

 

  • koulutus ja tutkimus
  • terveys ja perustarpeet
  • urheilu
  • kulttuuri

 

Koulutus ja tutkimus

asd

 

Bayerin tiede- ja koulutussäätiö tukee sekä kansainvälisiä nuoria tutkijoita että kuuluisia vanhempia tieteentekijöitä. Tiedepalkinnot, lahjoitusprofessuurit ja apurahat ovat esimerkkejä tukimuodoista.

 

Lisäksi Bayer tukee lasten ja nuorten tiedekasvatusta. Haluamme stipendiemme avulla innostaa nuoria kiinnostumaan tieteestä, teknologiasta ja lääketieteestä. Lisää

 

Terveys ja perustarpeet

asd

 

Vuonna 2014 Bayer lahjoitti17,5 miljoonaa euroa terveyteen ja perustarpeisiin liittyviin projekteihin.

 

Olemme monissa maissa sitoutuneet tukemaan terveydenhuollon ja elinolosuhteiden parantamista. Teemme työtä sekä yhdessä kansainvälisten kumppanien kanssa että tukemalla paikallisia aloitteita.


Yksi avustusmuodoistamme on nopeasti perille menevä katastrofiapu esimerkiksi luonnonkatastrofien yhteydessä. Lisäksi Bayer Cares Foundation -säätiö tukee katastrofien jälkeistä jälleenrakennustyötä. Lisää

 

Urheilu ja kulttuuri

ad

 

Bayer on tukenut urheilua ja kulttuuria aktiivisesti jo yli 100 vuoden ajan. Lisää