Ilmasto on jo muuttunut ja ruoantuotanto vaikeutuu

Vastuullinen ruoantuotanto

Maailman kasvavan väestön ravitseminen on yksi suurimmista ihmiskunnan haasteista. YK arvioi aiemmin, että vuonna 2030 maapallon väkiluku on 9 miljardia. Nykyinen arvio on 8,5 miljardia, eli kasvua nykyiseen väkilukuun olisi silti 0,7 miljardia.

Yli 550 miljoonaa pienviljelijää kehittyvissä maissa vastaa 80 prosentista alueidensa ruuantuotannosta. Pienviljelijöistä 80 prosenttia on naisia. Useiden pientilojen sadot eivät riitä ruokkimaan viljelijöitä tai heidän läheisiään. Ilmastonmuutos on lisäksi vaikeuttanut maanviljelyä monissa paikoissa maapalloa. Suuria ja tärkeitä viljelyalueita on kärsinyt kuivuudesta ja maastopaloista.  

 

Bayer on maailman kolmanneksi suurin innovatiivisten maatalouden tuotantopanosten valmistaja. Tärkeimmät Bayerin tarjoamat tuotteet maanviljelijöille ovat rikkakasvien torjunta-aineet, kasvitautien torjunta-aineet, tuhohyönteisten torjunta-aineet sekä peittausaineet.  

 

Rice collection in India

 

Globaalisti Bayerin tavoitteena on tarjota 100 miljoonalle pienviljelijälle kehittyvissä maissa keinoja parantaa satoja ja saada vakaata tuloa sekä toimeentuloturvaa maanviljelystä. Bayer tarjoaa yhteistyökumppaniensa kautta maanviljelijöille kursseja ja ajantasaista tietoa uusimmista viljelytekniikoista sekä digitaalisia keinoja tarkkailla maaperän olosuhteita sekä säiden vaihteluita. 

 

Kehittyneissä maissa, kuten Suomessa, Bayer pyrkii kasvattamaan viljelykasvien keskisatoa. Tämä tehdään yhdessä viljelijöiden kanssa hyödyntäen kasvinsuojeluaineita ja hyviä viljelyteknisiä menetelmiä. Suurempaan satoon sitoutuu enemmän hiiltä ja suurempi ja laadukkaampi sato takaa viljelijöille paremman ansainnan. 

 

Bayer tekee Suomessa tiivistä yhteistyötä maanviljelijöiden kanssa. Keskeinen osa toimintaa on valmisteiden kehittämiseen liittyvä testaaminen Suomen olosuhteissa sekä niiden hyväksyntään liittyvä viranomaisyhteistyö. 

 
Miksi rikkakasvien torjunta on tärkeää? 

Rikkakasvien torjunta on osa hyvää viljelytekniikkaa. Torjumalla rikkakasvit säästetään ravinteita ja kasvutilaa viljelykasville. Kasvuston korjuu ja sadon jatkokäsittely helpottuvat, kun rikkakasvien asianmukaisesta torjunnasta on huolehdittu. Rikkakasvit kilpailevat viljelykasvien kanssa valosta, vedestä ja ravinteista ja ne alentavat näin viljelykasvin satoa.  

 

Kun viljelyksistä pidetään hyvää huolta ja varmistetaan, että pellosta saatava sato on mahdollisimman hyvä ja laadukas, pystymme myös Suomessa tuottamaan riittävästi ruokaa pienemmällä peltoalalla. Tästä hyötyvät kaikki – eniten luonnon monimuotoisuus.  

Miten tavoitteet toteutetaan?

  • Noin 5 miljardin euron lisäinvestoinnit tutkimukseen ja tuotekehitykseen uusien rikkakasvien torjuntamenetelmien löytämiseksi seuraavan 10 vuoden kuluessa. 
  • Stressiä ja vaikeutuneita ilmasto-olosuhteita sietävien siemenlajikkeiden kehittäminen.  
  • Uusien satoja suurentavien hybridisiementen kehittäminen. Rapsin ja riisin osalta hybridisiemenillä on saavutettu jopa 30 prosentin sadonlisäyksiä tavallisiin siemeniin verrattuna. 
  • Tuotetaan viljelijöiden käyttöön vuosittain noin 70 uutta siemenlajiketta, joissa uusia kiinnostavia ominaisuuksia 
  • Tuotetaan innovatiivisia tuholaisia, sienitauteja ja rikkakasveja tuhoavia aineita viljelijöille.