Impressum

Izdavač stranice

Bayer d.o.o.
zastupano po Igoru Šalatu, direktoru
 
Radnička cesta 80
10000 Zagreb
OIB: 56386591827
 
Tel.: +385 1 6599 900 


Kompanija je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu,
pod matičnim brojem 080007388, MB: 1137247, šifra djelatnosti 51550. 

Temeljni kapital iznosi 5.181.500,00 kuna  / 687.703,23 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450) i uplaćen je u cijelosti.
Račun otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10.
IBAN: HR5123600001102836393

© Copyright Bayer d.o.o., Zagreb, Hrvatska