Etikos kodeksas

Korporacijos „Bayer“ atitikties politika

Mes, „Bayer“, esame pasiryžę elgtis sąžiningai visuose mūsų verslo sandoriuose. Sąžiningumas yra svarbiausias mūsų vertybių ir kultūros elementas. Mes laikomės visų galiojančių įstatymų bei reglamentų ir aukščiausių etiško elgesio standartų.

 

Mūsų verslo kodekso principai 

 1. Kiekvienoje rinkoje konkuruojame sąžiningai.
 2. Sąžiningai vykdome visus verslo sandorius.
 3. Išlaikome ekonomikos augimo ir ekologinės bei socialinės atsakomybės pusiausvyrą.
 4. Laikomės prekybos kontrolės taisyklių, reglamentuojančių pasaulinio verslo vykdymą.
 5. Užtikriname lygias galimybes prekiauti vertybiniais popieriais.
 6. Tiksliai tvarkome buhalterines knygas ir įrašus.
 7. Vieni su kitais elgiamės sąžiningai ir pagarbiai.
 8. Giname ir gerbiame intelektinės nuosavybės teises.
 9. Užtikriname geriausius „Bayer“ interesus.
 10. Saugome asmens duomenis.

PP-OTH-LT-0032-1

Skaidrumo puoselėjimas

Sveikatos priežiūros specialistams perleistos vertės

Kompanija „Bayer“ yra įsipareigojusi puoselėti skaidrius finansinius santykius su sveikatos bei medicinos profesionalais. Tokiu būdu kuriamas pasitikėjimas pažangia farmacijos industrija.

 

image

Bendradarbiavimu grindžiamų mokslinių tyrimų nauda pacientams ir visuomenei

Vaistų pramonės ir sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimas padėjo sukurti daug novatoriškų vaistų, kurie pakeitė daugybės ligų eigą ir pagerino mūsų gyvenimus. Kompanijos „Bayer“ darbuotojai yra įsitikinę, kad glaudus bendradarbiavimas su sveikatos priežiūros specialistais ir nuolatinis jų mokymas yra būtini, siekiant geresnių rezultatų ir naudos pacientams, kuriems stengiamės padėti.

 

KAIP „BAYER“ DIRBA SU SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAIS 

image

Farmacijos pramonė ir sveikatos priežiūros specialistai: labai reguliuojami santykiai

Bendradarbiaudami su sveikatos priežiūros specialistais mes laikomės galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriuose aiškiai apibrėžta vaistų pramonės ir sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimas, pvz., Sveikatos priežiūros įstatymai ir vaistų pramonės kodeksai. Šis bendradarbiavimas papildomai reguliuojamas skirtingais skaidrumo reglamentais, tokiais kaip “Sunshine Act” (JAV) ar “EFPIA Disclosure code” Europoje ir kt. Mes visiškai gerbiame sveikatos priežiūros specialistų nepriklausomumą ir sąžiningumą.

 

KAM REIKALINGAS EFPIA ATSKLEIDIMO KODEKSAS

image
Informacijos atskleidimo kodekso įgyvendinimas

Bendros EFPIA atskleidimo kodekso taisyklės taikomos visoms įmonėms narėms ir visos įmonės iš anksto nustatytu formatu atskleis atitinkamas vertes, perleistas sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos priežiūros organizacijoms. Tačiau pačioms įmonėms, siekiant išsaugoti lankstumą ir prisitaikyti prie vidinių procesų, leidžiama spręsti dėl kai kurios ataskaitų metodikos informacijos. Šios metodikos paskirtis – leisti suprasti, kaip „Bayer“ dokumentuoja ir atskleidžia svarbią informaciją Lietuvoje.

 

KAM REIKALINGAS EFPIA ATSKLEIDIMO KODEKSAS

Duomenų atskleidimas

Sužinokite, kaip mes renkame ir atskleidžiame vertes perleistas sveikatos priežiūros specialistams, ir gaukite prieigą prie duomenų atskleidimo.
 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS PERLEISTOS VERTĖS

PP-OTH-LT-0032-1

Pramonė ir sveikatos priežiūros specialistai bendradarbiauja vykdydami ikiklinikinius ir klinikinius tyrimus, klinikinę praktiką bei pacientų priežiūrą. Sveikatos priežiūros specialistai, bendraudami su pacientais, yra sukaupę neįkainojamų ekspertinių žinių bei informacijos apie pacientų gydymo rezultatus bei ligų vystymąsi. Tai labai svarbi informacija, padedanti optimizuoti mūsų pastangas tobulinti pacientų priežiūrą, gydymo galimybes ir rezultatus.

 

Bendradarbiavimo pavyzdys: klinikiniai tyrimai 

 

Mūsų ekspertų bendradarbiavimas su nepriklausomais tyrėjais ir sveikatos priežiūros specialistais yra labai svarbus ir naudingas pacientams, nes tokiu būdu galima panaudoti neįkainojamas, pasaulyje sukauptas medicinos žinias. Neabejojame, kad bendras tokių žinių naudojimas padės mums geriau suprasti svarbiausias ligas ir greičiau sukurti geresnius vaistus. Gydantys gydytojai ir kiti sveikatos priežiūros specialistai tyrimų centruose vykdo klinikinius tyrimus vadovaudamiesi sveikatos priežiūros institucijų, institucinių kontrolės komisijų ir etikos komitetų patvirtintais klinikinių tyrimų protokolais. Todėl jie veikia kaip svarbi ryšio su tyrimuose dalyvaujančiais pacientais grandis ir yra atsakingi už duomenų rinkimą. Sveikatos priežiūros specialistų ir sveikatos priežiūros organizacijų turimos žinios ir laikas, skirtas klinikiniams tyrimams, turi būti atlyginami.

 

Lithuania EFPIA

 

SUŽINOKITE DAUGIAU APIE KLINIKINIUS TYRIMUS

 

Bendradarbiavimo pavyzdys: gydytojų mokymo rėmimas 

 

„Bayer“ kuria novatoriškus vaistus. Sveikatos priežiūros specialistams reikia pristatyti ir paaiškinti naujus gydymo metodus, kad jie būtų naudojami atsakingai. Todėl mes remiame sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimą remdami kongresus ir mokymus. Tai padeda užtikrinti, kad gydytojai naudotųsi naujausiais medicininiais tyrimais ir skirtų geriausius gydymo metodus savo pacientams. Tik tokiu būdu mes galėsime vykdyti savo įsipareigojimą, kad mūsų kurti gydymo metodai naudojami tinkamai. Moksliniai renginiai yra viena iš daugelio veiklų, skirtų gydytojų lavinimui.

 

Lithuania EFPIA

 

PP-OTH-LT-0032-1

„Bayer“ visapusiškai remia didesnį farmacijos pramonės santykių su sveikatos priežiūros specialistais ir organizacijomis skaidrumą, todėl užtikrina EFPIA atskleidimo kodekso laikymąsi.

 

Lithuania EFPIA

 

  

image

40 pirmaujančių Europos įmonių 33 šalyse yra įsipareigojusios laikytis EFPIA atskleidimo kodekso

EFPIA informacijos atskleidimo kodeksas (visas pavadinimas „EFPIA atskleidimo kodeksas apie farmacijos įmonių sveikatos priežiūros specialistams ir organizacijoms perleistas vertes“) – tai savanoriškas įsipareigojimas, pagal kurį visos EFPIA priklausančios įmonės turi atskleisti informaciją apie sveikatos priežiūros specialistams ir organizacijoms perleistas vertes. Pagal šį kodeksą visos EFPIA priklausančios įmonės, įskaitant „Bayer“, skelbia informaciją apie visus tiesioginius ir netiesioginius, piniginius ir nepiniginius atlygius, susijusius su žmonėms skirtų vaistų kūrimu ir jų teikimu rinkai. Pirmasis informacijos apie 2015 m. perleistas vertes atskleidimas atliktas 2016 m. birželį. Vėliau toks informacijos atskleidimas bus kartojamas už kiekvieną ataskaitinį laikotarpį.

image

Atlygio dydis

Sveikatos priežiūros specialistams atlyginama už jų žinias ir paslaugas, suteiktas farmacijos pramonei. Suteiktos naudos dydis priklauso nuo veiklos pobūdžio, turimų žinių lygio ir skirto laiko. Perleistos vertės sumos priklauso nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, vietinio pajamų lygio, galiojančių įstatymų ir kodeksų. Svarbiausias principas yra sąžiningas, rinkos dėsniais grindžiamas atlygis už gautas paslaugas, siekiant užtikrinti, kad honorarai nebūtų naudojami daryti nederamą įtaką sveikatos priežiūros specialistams, priimantiems sprendimus dėl gydymo.

image

Individualus ar apibendrintas informacijos atskleidimas?

Nors EFPIA atskleidimo kodeksas yra savanoriškas pramonės įsipareigojimas, tačiau Lietuvos Respublikoje nuo 2020m. sausio 1d. remiantis LRFarmacijos įstatymu, visas sveikatos priežiūros specialistams perleistas vertes UAB Bayer privalo atskleisti individualiai. Apie perleistas vertes „mokslinių tyrimų ir plėtros“ srityje visada bus pranešama apibendrintai, kaip nurodyta EFPIA atskleidimo kodekse. 

image

Duomenų privatumas

„Bayer“ laikosi visų duomenų privatumo ir apsaugos nuostatų. Todėl imamės įvairių priemonių, kad apsaugotume duomenis pagal duomenų privatumo politiką, taip, kaip to reikalauja ir tai kontroliuoja vietinės ir tarptautinės institucijos. Naudojami šiuolaikiški duomenų apsaugos mechanizmai, užtikrinantys, kad duomenys būtų apsaugoti nuo išorinių atakų ir manipuliavimo. Pasiekti bet kokius asmeninius, su informacijos atskleidimu susijusius duomenis, leidžiama tik įmonės darbuotojams, atsakingiems už duomenų rinkimą arba ataskaitų rengimą.

image

Visos informacijos atskleidimas

Manome, kad tik visos informacijos atskleidimas suteikia teisingą mūsų santykių su sveikatos priežiūros specialistais vaizdą, ir todėl neatskleidžiame jokių dalinių duomenų. Apie perleistas vertes pranešama individualiai, naudojant LR Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktus ataskaitų šablonus.

 

PP-OTH-LT-0032-1

 

Remiantis EFPIA atskleidimo kodeksu kompanija „Bayer“ atskleidžia visas sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos priežiūros organizacijoms perleistas vertes, susijusias su receptinių vaistų vystymu ir tiekimu rinkai.

 

Iki 2019m. atskleidžiami duomenys apie perleistas vertes šiose kategorijose:

Kategorijos

Perleistos vertės

Sveikatos priežiūros specialistai

Sveikatos priežiūros organizacijos

Parama

-

Piniginė ar kt.

Renginiai

1. Registracijos mokesčiai
2. Kelionės ir apgyvendinimas

1. Parama
2. Registracijos mokesčiai (jei taikomi)
3. Kelionės ir apgyvendinimas

Atlygis už paslaugas ir konsultacijas

1. Atlygis
2. Susijusios išlaidos nurodytos kontrakte (įskaitant, pavyzdžiui, kelionės, apgyvendinimo išlaidas bei registracijos mokesčius)

Tyrimai ir plėtra

Atlygis, kelionės ir apgyvendinimo bei kitos išlaidos, kurios yra susijusios su teikiamomis paslaugomis

 

Nuo 2020m. atskleidžiami duomenys apie perleistas vertes šiose kategorijose:

SPS ir SPO perleistų verčių ataskaita:

Perleistos vertės

Sveikatos priežiūros specialistai

Sveikatos priežiūros organizacijos*

   

1. Atlygis už specialisto suteiktas paslaugas, suteiktas siekiant perduoti savo žinias ir patirtį medicinos srityje, įskaitant kelionės ir apgyvendinimo išlaidas

2. Profesinių (mokslinių) renginių, kuriuose dalyvavo specialistas kvalifikacijos kėlimo tikslu, registracijos mokesčių apmokėjimas

3. Kelionės į profesinius (mokslinius) renginius, kuriuose dalyvavo specialistas kvalifikacijos kėlimo tikslu, ir apgyvendinimo išlaidų šių renginių metu apmokėjimas

4. Vertės, tikslingai perleistos konkretiems fiziniams asmenims per juridinį asmenį – perleistos vertės gavėją, kai yra iš anksto žinomas tikslinis (galutinis) tokios vertės gavėjas (fizinis asmuo)**

1. Profesinių (mokslinių) renginių išlaidų apmokėjimas (išskyrus šios lentelės 2 punkte nurodytų išlaidų apmokėjimą)

2. Profesinių (mokslinių) renginių išlaidų apmokėjimas, kai jos apmokamos trečiajai šaliai, su kuria juridinis asmuo sudarė sutartį dėl renginio valdymo (toliau - trečioji šalis)

3. Atlygis už paslaugas, suteiktas siekiant perduoti savo žinias ir patirtį medicinos srityje

*Išskyrus pagal Labdaros ir paramos įstatymą suteiktą paramą

**Pateikiama informacija dubliuojasi su VMI pateikta informacija pagal Farmacijos įstatymo 511 straipsnio 3 dalies nuostatas

 

Su moksliniais tyrimais ir plėtra perleistų verčių ataskaita:

Kategorijos

Perleistos vertės

Sveikatos priežiūros specialistai

Sveikatos priežiūros organizacijos

Tyrimai ir plėtra

Atlygis, kelionės ir apgyvendinimo bei kitos išlaidos, kurios yra susijusios su teikiamomis paslaugomis

 

 

Tyrimai ir plėtra

Atlygis, kelionės ir apgyvendinimo bei kitos išlaidos, kurios yra susijusios su teikiamomis paslaugomis

 

 

2020 2021 2022
Atsisiųskite PDF Atsisiųskite PDF Atsisiųskite PDF

 

 

PP-OTH-LT-0032-1

Informacija apie SPS ir SPO perleistas vertes:

Nuo 2020m. ataskaitas apie praėjusiais metais SPS ir SPO perleistas vertes Bendrovės pateikia Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai pagal Farmacijos Įstatymo Nr. X-709 2, 511 straipsnį. SPS ir SPO perleistų verčių ataskaitos bus paskelbtos VVKT interneto svetainėje, įstatymo numatyta tvarka. Ataskaitas apie praėjusiais metais su moksliniais tyrimais ir plėtra perleistas vertes bei PO perleistas vertes Bendrovės turi paskelbti kiekvienų metų birželio 20–30 d. ir informuoti apie tai IFPA ir VGA nurodytą trečiąją šalį. Nuorodos į kiekvienos Bendrovės ataskaitą apie PO suteiktas paramas ir paslaugas paskelbiamos www.vaistukodeksas.lt svetainėje iki birželio 30d. imtinai.

 

Informacija apie perleistas vertes susijusias su moksliniais tyrimais ir plėtra:

UAB Bayer tokią informaciją atskleidžia už kiekvieną ataskaitinį laikotarpį kaip apibendrintas sumas. Išlaidos, susijusios su renginiais, kurie yra aiškiai susiję su šioje dalyje nurodyta veikla, rodomos kaip bendra suma kategorijoje „Perleistos vertės, susijusios su moksliniais tyrimais ir plėtra“.

 

Informacija apie pacientų organizacijoms suteiktą paramą:

UAB Bayer viešai skelbia sąrašą tų PO, kurioms teikia finansinę paramą ir (arba) svarią netiesioginę / nefinansinę paramą, arba su kuria ji pasirašė sutartį dėl paslaugų teikimo tokiai Bendrovei. Šiame sąraše turi būti aprašytas paramos ar paslaugų pobūdis, kuris turi būti pakankamai išsamus ir aiškus, kad eilinis skaitytojas galėtų suvokti paramos ar susitarimo pobūdį be būtinybės atskleisti konfidencialią informaciją. Be PO pavadinimo nurodoma ši informacija: Paramos atveju:

 • finansinės paramos ir patirtų išlaidų piniginė vertė;

 • nepiniginė nauda, kurią PO gauna, kai nefinansinei paramai negalima priskirti pagrįstos piniginės vertės.
   

Sutartinių paslaugų atveju: bendra suma, sumokėta kiekvienai PO per ataskaitinį laikotarpį.

Ši informacija teikiama kiekvienais metais mūsų interneto svetainėje. Vienas ataskaitinis laikotarpis apima visus kalendorinius metus. Nuorodos į kiekvienos Bendrovės ataskaitą apie PO suteiktas paramas ir paslaugas paskelbiamos vaistukodeksas.lt svetainėje iki birželio 30d. imtinai.

 

Metodika iki 2019m.:

Bendros EFPIA atskleidimo kodekso taisyklės taikomos visoms įmonėms narėms ir visos įmonės iš anksto nustatytu formatu atskleidžia atitinkamas vertes, perleistas sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos priežiūros organizacijoms. Tačiau pačioms įmonėms, siekiant išsaugoti lankstumą ir prisitaikyti prie vidinių procesų, leidžiama spręsti dėl kai kurios ataskaitų metodikos informacijos. Šios metodikos paskirtis – leisti suprasti, kaip „Bayer“ dokumentuoja ir atskleidžia svarbią informaciją Lietuvoje.

 

Šio metodikos pranešimo struktūra: atsakydami į konkretų klausimą išsamiai paaiškinsime, kaip „Bayer“ tvarko informaciją apie perleistas vertes sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos priežiūros organizacijoms. Bendras paaiškinimas – kur įmanoma – bus papildytas pavyzdžiais, kad būtų tinkamai suprastas.

 

METODIKA IKI 2019M. LIETUVIŲ KALBA
METODIKA IKI 2019M. ANGLŲ KALBA

 

PP-OTH-LT-0032-1