Pranešimas apie įtariamą nepageidaujamą poveikį į vaistą

Kiekvieno žmogaus organizmas skirtingai reaguoja į vaistinius preparatus. Todėl ne visos nepageidaujamos reakcijos (šalutinis poveikis), siejamos su vaistinių preparatų vartojimu, gali būti nustatytos net ir labai išsamių klinikinių tyrimų metu. Tolimesniam paciento ir vaistinio preparato saugumui (farmakologinis budrumas) vertinimui ir užtikrinimui ypač svarbu užfiksuoti kiek galima visas nepageidaujamas reakcijas, net ir retas, pasireiškusias visame pasaulyje.

 

„Bayer“, kaip tarptautinei farmacinei kompanijai, farmakologinis budrumas yra vienas iš pagrindinių prioritetų, kuris užtikrinamas laikantis pasaulinių įstatymų ir reikalavimų. Kad „Bayer“ galėtų teikti naujausią saugumo informaciją apie savo produktus, Jūsų kaip kliento, paciento arba sveikatos priežiūros specialisto indėlis yra svarbus.

 

Jeigu norite pranešti apie nepageidaujamą reakciją arba produkto defektą, prašome susisiekti su sveikatos priežiūros specialistu (pvz., gydytoju ar vaistininku), Valstybine vaistų kontrolės tarnyba arba užpildyti apačioje esančią pranešimo formą.

 

Farmakologinis budrumas

(*) Privalomi laukai

Paciento lytis
Vyras
Moteris

Jeigu esate pacientas (ar paciento atstovas) ir sutinkate, kad „Bayer“ kreiptųsi į Jūsų gydytoją, prašome nurodyti jo kontaktinius duomenis:

Jūsų pateikta informacija bus registruojama „Bayer“ pasaulinėje farmakologinio budrumo duomenų bazėje. Informacija taip pat bus išsiųsta sveikatos priežiūros institucijoms visose šalyse, kuriose „Bayer“ produktai yra registruoti, taip pat į kitus „Bayer“ biurus visame pasaulyje ir partneriams, kurie privalo būti informuoti. „Bayer“ užtikrina, kad asmens duomenys, laikomi konfidencialia informacija, nebus naudojami rinkodaros tikslais.

Dėkojame!