Norge

Bærekraft

Å bidra til bærekraftig utvikling,er et sentralt element i Bayers forretningsstrategi. Vi fokuserer i økende grad på å gi flere mennesker i alle regioner i verden tilgang til gode legemidler og mat, samt å utvikle løsninger på utfordringene som klimaendringene gir

 

Mer informasjon om Bayers fokus på bærekraft her: https://www.bayer.com/en/sustainability.aspx