Norge

Bærekraft

Å bidra til bærekraftig utvikling,er et sentralt element i Bayers forretningsstrategi. Vi fokuserer i økende grad på å gi flere mennesker i alle regioner i verden tilgang til gode legemidler og mat, samt å utvikle løsninger på utfordringene som klimaendringene gir

 

Mer informasjon om Bayers fokus på bærekraft her: https://www.bayer.com/en/sustainability.aspx

Due diligence rapport for menneskerettigheter

Åpenhetsloven er en norsk lov som krever at større selskaper rapporterer hvordan de jobber for å sikre overholdelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven trådte i kraft 1. juli 2022. Den krever at Bayer AS og Bayer Norway AS gjennomfører due diligence på menneskerettigheter i henhold til OECD guidlines for multinasjonale selskaper, rapporterer eksternt og besvarer forespørsler fra publikum.
 

Rapporter fra Bayer AS og Bayer Norway AS følger i lenkene under.