Bayer będzie dystrybuował środki biologicznej ochrony roślin oparte na feromonach, wytwarzane przez M2i Group

A man inspecting a leaf in a field.

•    Feromony biologiczne zapewniają innowacyjną, nietoksyczną ochronę upraw przy jednoczesnej ochronie różnorodności biologicznej i owadów zapylających
•    Opatentowana przez M2i technologia mikrokapsułowania pochodzenia biologicznego zapewnia długotrwałe kontrole feromonów bez pozostałości i bez odpadów z plastiku
•    Pierwsze produkty, które zapewniają min. 90-dniową ochronę cennych upraw owoców i warzyw dzięki wykorzystaniu technologii kontrolowanego uwalniania dyfuzyjnego feromonów firmy M2i

 

 

Monheim (Niemcy), luty 2023 – Bayer poinformował o zawarciu partnerstwa z francuską firmą M2i Group w celu globalnego dostarczania plantatorom owoców i warzyw biologicznych środków ochrony roślin opartych na feromonach. Bayer zostanie wyłącznym dystrybutorem wybranych produktów M2i do zwalczania szkodników z grupy Lepidoptera (motyle) w uprawach m.in. owoców pestkowych i ziarnkowych, pomidorów i winogron.

 

M2i Group jest liderem w produkcji feromonów w Europie i posiada doświadczenie w opracowywaniu, formułowaniu i wytwarzaniu złożonych molekuł. Bayer zintegruje produkty feromonowe firmy M2i - w tym innowacyjną technikę ich aplikowania przez wyciskanie – do kompleksowego systemu rozwiązań opartych na technologii cyfrowej. Narzędzia te umożliwiają monitorowanie szkodników, informują plantatorów o zagrożeniu oraz terminach stosowania ochrony. Oferta obejmuje również inne środki syntetyczne i biologiczne, dostosowane do potrzeb plantatorów.

 

„Dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania, spełniające wymagania plantatorów dotyczące bezpiecznych i skutecznych produktów o niskim poziomie pozostałości lub bez pozostałości, stanowią ważną część biologicznego portfolio firmy Bayer” – mówi Jens Hartmann, dyrektor regionalny na Europę, Bliski Wschód i Afrykę (EMEA). „Połączenie produktów feromonowych M2i z cyfrowymi narzędziami do monitorowania upraw i istniejącym portfolio produktów biologicznych firmy Bayer umożliwi hodowcom zastosowanie odpowiedniego produktu, we właściwym czasie, w ramach holistycznego podejścia, z korzyścią dla ich działalności”. 

 

Doświadczenia M2i w obszarze ochrony upraw z zastosowaniem feromonów pozwoliły jej wykorzystać biomimikrę (imitowanie przyrody) przy opracowywaniu innowacyjnych sposobów zwalczania szkodników poprzez ich wabienie i wychwytywanie lub zakłócanie zachowań godowych. Takie produkty, będące elementem zintegrowanego programu zwalczania szkodników, zapewniają utrzymywanie tych populacji na poziomie możliwym do opanowania.

 

„M2i Group jest usatysfakcjonowana współpracą z firmą Bayer i dostarczaniem naszych zrównoważonych środków ochrony roślin większej liczbie hodowców na całym świecie” – mówi Phillippe Guerret, prezes M2i. „Feromony stanowią skuteczną i ekonomiczną metodę ochrony roślin, ponieważ są selektywne, nietoksyczne i w naturalny sposób zapobiegają rozwojowi odporności. Opatentowana technologia M2i wykorzystuje innowacyjne urządzenia do aplikacji i niezawodne liniowe uwalnianie, aby wykorzystać potencjał feromonów na polach na całym świecie”.

 

Swój najnowszy biologiczny oparty o feromony środek ochrony roślin - Vynyty Citrus® - Bayer wprowadził na rynek w 2021 roku. To pierwszy na rynku preparat, który dzięki połączeniu feromonów i wyciągu roślinnego  (ze złocienia) wykorzystywany jest do ograniczania populacji  szkodników drzew  cytrusowych. Produkty M2i będą dopełniać rozwój środków biologicznych firmy Bayer opartych na feromonach. 

 

Przedstawiciele Bayer i M2i Group będą uczestniczyć w targach Fruit Logistica w Berlinie w dn. 8-10 lutego br. Zapraszamy na wspólne wydarzenie 9 lutego o godz. 11:00 na stoisku firmy Bayer (Hall 1.2., Stand C23).

 


O firmie Bayer 
Firma Bayer to międzynarodowe przedsiębiorstwo, którego działalność skupia się na obszarach nauk Life Sciences, jakimi są ochrona zdrowia i produkcja żywności. Jej produkty i usługi mają na celu przyniesienie korzyści ludziom i planecie poprzez wspieranie wysiłków zmierzających do przezwyciężenia głównych wyzwań związanych z rosnącą i starzejącą się populacją globalną. Bayer angażuje się w zrównoważony rozwój i wywieranie pozytywnego wpływu poprzez swoją działalność. Jednocześnie Grupa dąży do poprawy rentowności i tworzenia wartości poprzez innowacje i wzrost. Marka Bayer oznacza zaufanie, niezawodność i jakość na całym świecie. W roku podatkowym 2021 Grupa zatrudniała około 100 000 osób, a wartość jej sprzedaży wyniosła 44,1 mld euro. Wydatki na badania i rozwój - przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych - wyniosły 5,3 mld euro. Więcej informacji na www.bayer.com

 

O M2i Group
Założona w 2012 roku M2i jest w 100% francuską grupą przemysłową, specjalizującą się w syntezie, formulacji i wytwarzaniu złożonych cząstek. W należącym do niej laboratorium w Lacq powiązanym z zakładem w Salin de Giraud i ośrodku produkcyjnym w Parnac M2i projektuje, opracowuje i wytwarza cząstki organiczne o dużej wartości dodanej, wykorzystywane w obszarze nauk przyrodniczych i rolnictwa organicznego. Firma dzięki opracowywaniu ekologicznych produktów zastępujących klasyczne chemiczne środki owadobójcze, sprzedawanych obecnie w 65 krajach, stała się europejskim liderem w obszarze ochrony biologicznej roślin i upraw. 
Firma M2i, która w ciągu 8 lat sześciokrotnie zwiększyła stan zatrudnienia, ma obecnie 185 pracowników, z czego przeszło jedna czwarta zajmuje się badaniami i rozwojem. Firma ma też zgrupowane w 30 rodzinach patenty chroniące jej technologie i innowacyjne linie produktowe. Dodatkowe informacje na www.m2i-lifesciences.com

 


Kontakt:
/// Aleksandra Mrowiec, Communications Business Partner Crop Science CEE
Bayer Sp. z o.o., e-mail: aleksandra.mrowiec@bayer.com 

 

 

Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy może zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości oparte na bieżących założeniach i prognozach kierownictwa firmy Bayer. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą prowadzić do znaczących różnic pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a przedstawionymi w niniejszym dokumencie szacunkami. Czynniki te obejmują elementy omówione w publicznie dostępnych sprawozdaniach firmy Bayer, które są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem www.bayer.com. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizacje tych stwierdzeń dotyczących przyszłości ani za dostosowanie ich do przyszłych sytuacji lub zdarzeń.