A close up of green plants growing in a field.

Bayer i Kimitec dostarczą najnowsze generacje produktów biologicznych milionom plantatorów

•    Firmy nawiązują strategiczną współpracę na rzecz wypracowywania i wprowadzania na rynek produktów biologicznych: środków ochrony roślin i biostymulatorów, opartych na molekułach pozyskanych z naturalnych źródeł 


•    Kimitec dołącza do grona partnerów strategicznych firmy Bayer, wnosząc szerokie możliwości w zakresie opracowywania substancji biologicznych. Bayer wnosi globalne doświadczenia aplikacyjne, wiedzę rynkową i kompleksowe portfolio środków ochrony roślin 


•    Wdrożenie LINNA®, platformy przygotowanej przez MAAVi Innovation Center AI firmy Kimitec, przyspieszy pozyskiwanie molekuł z naturalnych źródeł.

 

Monheim, Niemcy / Almeria, Hiszpania, luty 2023 – Firmy Bayer i Kimitec ogłosiły strategiczne partnerstwo mające na celu przyspieszenie rozwoju i wprowadzania na rynek biologicznych środków ochrony roślin i biostymulatorów. W ramach globalnej umowy firmy łączą siły nad opracowywaniem szeregu rozwiązań opartych o molekuły pozyskane z naturalnych źródeł: środków ochrony roślin zwalczających szkodniki, choroby i chwasty, a także biostymulatorów wspierających wzrost roślin. 

 

Kimitec zarządza Centrum Innowacji MAAVi - największym w Europie ośrodkiem innowacji biotechnologicznych. Jednostka ma 15-letnie doświadczenie w badaniach nad pozyskiwaniem naturalnych cząsteczek i związków dla rolnictwa i sektora żywności w celu zapewniania rolnikom szerokiego wyboru produktów biologicznych. Połączenie szerokiego doświadczenia firmy Bayer w zakresie opracowywania produktów oraz możliwości w zakresie prac badawczych firmy Kimitec pozwoli na szybsze opracowywanie produktów biologicznych. Celem jest stworzenie zintegrowanego portfolio rozwiązań do zarządzania uprawami - skalowalnego i z potencjałem do dalszego rozwoju, co możliwe będzie dzięki globalnym doświadczeniom i infrastrukturze firmy Bayer w zakresie testowania na polach, wsparcia produktów i ich wprowadzania na rynek.

 

- Bayer dąży do zapewnienia rolnikom korzyści płynących z rozwiązań biologicznych w ramach zintegrowanego systemu zarządzania uprawami, wspieranego przez nasze nasiona, środki ochrony roślin i narzędzia cyfrowe - mówi dr Robert Reiter, dyrektor badań i rozwoju w dziale Crop Science firmy Bayer. – „Każdy rolnik może czerpać korzyści z produktów biologicznych, od zaprawiania nasion po zwalczanie szkodników, a firma Bayer będzie łączyć systemy rozwiązań, dostarczając rosnącą wartość dzięki zapewnieniu rolnikom większej elastyczności”.

 

Kimitec staje się kluczowym partnerem w przyspieszaniu prac nad ofertą produktów biologicznych firmy Bayer. Centrum Innowacji MAAVi firmy Kimitec jest światowym liderem w dziedzinie badań i rozwoju produktów biologicznych; wnosi wiedzę i unikalną przełomową technologię, w tym AI, jako czynnik umożliwiający szybsze wypracowanie wyników. Elementy te będą potęgować możliwości firmy Bayer w zakresie wprowadzania na rynek rozwiązań biologicznych najnowszej generacji.

 

- Współpraca z Kimitec zaowocuje szybszym opracowaniem innowacyjnych rozwiązań biologicznych, wspierając naszą wspólną wizję skutecznych, bezpiecznych i zrównoważonych rozwiązań nowej generacji opartych o komponenty pozyskane z natury - mówi Benoit Hartmann, szef działu rozwiązań biologicznych w dziale Crop Science firmy Bayer. - Współpraca z Kimitec obrazuje sposób, w jaki Bayer zamierza wykorzystać otwarty ekosystem innowacji do współpracy z partnerami strategicznymi, by dostarczać rolnikom produkty biologiczne najnowszych generacji.

 

Zgodnie z prognozami, rynek środków biologicznych ma wzrosnąć do blisko 25 miliardów euro do 2028 roku . Wpłynie na to fakt, że zapotrzebowanie konsumentów na żywność o niskiej i zerowej zawartości pozostałości oraz standardy pozyskiwania żywności przez sieci detaliczne skłaniają rolników do poszukiwania innowacji w zakresie ochrony upraw. Od 2007 r. Kimitec opracowuje skuteczne środki biologiczne, które stanowią efektywne alternatywy i opcje uzupełniające dla produktów syntetycznych. To dopełnienie strategii firmy Bayer, obejmującej dostarczanie najlepszych w swojej klasie rozwiązań dla plantatorów poprzez integrację obecnych i przyszłych technologii.

 

- Od 15 lat Kimitec wdraża wizję zmiany sposobu produkcji żywności. Umowa z firmą Bayer pomoże nam w jej realizacji, pozwalając nam działać w perspektywie globalnej przez udostępnianie naszej technologii milionom plantatorów - mówi Félix García, dyrektor generalny Kimitec - Jako światowy lider w dziedzinie badań i rozwoju nad rozwiązaniami biologicznymi i ich wytwarzania, Kimitec dostarcza rolnikom substancje naturalne, zrównoważone, a zarazem skuteczne i wydajne. Umowa z firmą Bayer ściśle wpisuje się w naszą strategię 360 Open Innovation, zakładającą współpracę z wiodącymi innowacyjnymi firmami świata. Celem jest oferowanie zrównoważonych rozwiązań korzystnych dla rolnika, konsumenta i planety.

 

O firmie Bayer 
Firma Bayer to międzynarodowe przedsiębiorstwo, którego działalność skupia się na obszarach nauk Life Sciences, jakimi są ochrona zdrowia i produkcja żywności. Jej produkty i usługi mają na celu przyniesienie korzyści ludziom i planecie poprzez wspieranie wysiłków zmierzających do przezwyciężenia głównych wyzwań związanych z rosnącą i starzejącą się populacją globalną. Bayer angażuje się w zrównoważony rozwój i wywieranie pozytywnego wpływu poprzez swoją działalność. Jednocześnie Grupa dąży do poprawy rentowności i tworzenia wartości poprzez innowacje i wzrost. Marka Bayer oznacza zaufanie, niezawodność i jakość na całym świecie. W roku podatkowym 2021 Grupa zatrudniała około 100 000 osób, a wartość jej sprzedaży wyniosła 44,1 mld euro. Wydatki na badania i rozwój – przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych – wyniosły 5,3 mld euro. Więcej informacji: www.bayer.com

 

O firmie Kimitec
Kimitec pozycjonuje swoje rozwiązania jako alternatywne dla produktów rolnych opartych na chemii syntetycznej, stawiając zdrowie konsumentów, poszanowanie środowiska i naturalną wydajność w centrum systemu produkcji. Firma działa w ponad 94 krajach, ma oddziały w USA, Brazylii, państwach Ameryki Łacińskiej, Chinach. W 2019 roku Kimitec otworzył Centrum Innowacji MAAVi - największy w Europie hub innowacji biotechnologicznych skoncentrowany na badaniach i rozwoju molekuł i związków pozyskanych z naturalnych źródeł. Celem jest ułatwienie przejścia w sektorze rolnym i rolno-spożywczym od rozwiązań opartych na chemii syntetycznej do naturalnych. MAAVi to skrót od "Making a Vision", obrazujący unikalny sposób produkcji żywności z wykorzystaniem rozwiązań naturalnych, z zachowaniem skuteczności i wydajności, a zarazem korzystnych dla środowiska i zdrowia człowieka. Kimitec prowadzi ponad 50 niezależnych projektów badawczych, skupiających się na opracowaniu naturalnych, skutecznych, wydajnych, pozbawionych pozostałości rozwiązań głównych problemów, z którymi mierzy się sektor rolny na świecie. Więcej informacji: www.maaviic.com 

 


Kontakt:
/// Aleksandra Mrowiec, Communications Business Partner Crop Science CEE
Bayer Sp. z o.o., tel. 883 373 998, e–mail: aleksandra.mrowiec@bayer.com 
 
 


Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy może zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości oparte na bieżących założeniach i prognozach kierownictwa firmy Bayer. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą prowadzić do znaczących różnic pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a przedstawionymi w niniejszym dokumencie szacunkami. Czynniki te obejmują elementy omówione w publicznie dostępnych sprawozdaniach firmy Bayer, które są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem www.bayer.com. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizacje tych stwierdzeń dotyczących przyszłości ani za dostosowanie ich do przyszłych sytuacji lub zdarzeń.