Bayer kończy sprzedaż swojego działu Environmental Science Professional firmie Cinven

Leverkusen, 5 października 2022 r. – Firma Bayer zakończyła sprzedaż swojego działu Environmental Science Professional międzynarodowej firmie private equity Cinven, po tym jak obie firmy zawarły w marcu odpowiednią umowę. Warunki zamknięcia transakcji – w tym otrzymanie zgody władz – zostały już spełnione. Cena zakupu spółki, której zyski ze sprzedaży w 2021 generowały około 600 milionów euro, wynosi 2,6 miliarda dolarów amerykańskich (2,6 miliarda euro).

 

„Dziękujemy pracownikom działu Environmental Science Professional za ich wieloletnie zaangażowanie i związany z tym sukces firmy Bayer. W Cinven znaleźliśmy silnego nowego właściciela, który jest mocno zaangażowany w długoterminowy potencjał rozwoju firmy i jej pracowników”, powiedział Rodrigo Santos, członek zarządu Bayer AG i dyrektor działu Crop Science. „Jednocześnie możemy skoncentrować się na naszej podstawowej działalności rolniczej i skutecznym wdrażaniu naszej strategii rozwoju w dziale Crop Science”. Bayer wykorzysta wpływy netto z transakcji do zmniejszenia swojego zadłużenia finansowego netto.

 

Sprzedana działalność będzie działać jako niezależna firma o nazwie Envu. Firma jest globalnym liderem oferującym rozwiązania w zakresie kontroli szkodników, chorób i chwastów w obszarach pozarolniczych, takich jak kontrola wektorów, profesjonalna ochrona przed szkodnikami, zarządzanie roślinnością, leśnictwo, a także darń i rośliny ozdobne. Siedziba główna firmy znajduje się w Cary w Północnej Karolinie w Stanach Zjednoczonych, a firma działa w ponad 100 krajach. Z firmy Bayer do Envu przejdzie łącznie prawie 900 pracowników.

 

„Envu to światowy lider w bardzo atrakcyjnej i krytycznej branży. Dziękujemy firmie Bayer za zaufanie, jakim obdarzyli Cinven i planujemy opierać się na silnych fundamentach ustanowionych przez Bayer poprzez znaczące inwestycje w tę firmę”, powiedział Pontus Pettersson, partner w Cinven. „Cinven jest podekscytowana możliwością stworzenia niezależnej, skoncentrowanej firmy i jest dobrze przygotowana do dalszego napędzania innowacji i przyspieszania wzrostu, w tym dostarczania rozwiązań cyfrowych i opartych na danych, a także do dalszego rozszerzania portfolio produktów poprzez tworzenie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań dla swoich klientów”.


Informacje o firmie Envu
Envu została założona w 2022 roku, jako nowa firma zbudowana na bazie wieloletniego doświadczenia firmy Bayer, wyłącznie w celu rozwijania zdrowego środowiska dla każdego, wszędzie. Envu oferuje dedykowane usługi w zakresie: profesjonalnej ochrony przed szkodnikami, leśnictwa, roślin ozdobnych, pól golfowych, przemysłowej ochrony roślin, trawnika i krajobrazu, ochrony przed komarami oraz wybiegów i pastwisk. W każdej z linii biznesowych Envu koncentruje się na chemii i nie tylko, współpracując z klientami w celu wypracowania innowacyjnych rozwiązań, które sprawdzą się zarówno dziś, jak i w przyszłości. Portfolio Envu obejmuje ponad 180 zaufanych i znanych marek. Firma zatrudnia prawie 900 osób i prowadzi działalność w ponad 100 krajach z czterema globalnymi centrami innowacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie Envu.

 

Informacje o firmie Bayer
Firma Bayer to międzynarodowe przedsiębiorstwo, którego działalność skupia się przede wszystkim na obszarach nauk biologicznych, jakimi są ochrona zdrowia i odżywianie. Jej produkty i usługi mają na celu przyniesienie korzyści ludziom i planecie poprzez wspieranie wysiłków na rzecz sprostania głównym wyzwaniom stawianym przez rosnącą i starzejącą się populację światową. Bayer angażuje się w zrównoważony rozwój i wywiera pozytywny wpływ poprzez swoją działalność. Jednocześnie Grupa dąży do zwiększenia swojej siły nabywczej i tworzenia wartości poprzez innowacje i rozwój. Marka Bayer jest symbolem zaufania, niezawodności i jakości na całym świecie. W roku podatkowym 2021 Grupa zatrudniała około 100 000 osób, a wartość jej sprzedaży wyniosła 44,1 mld euro. Wydatki na badania i rozwój, bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych, wyniosły 5,3 mld EUR. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.bayer.com

 

Informacje o firmie Cinven
Cinven jest wiodącą międzynarodową firmą private equity koncentrującą się na budowaniu światowej klasy firm globalnych. Jej fundusze dokonują inwestycji w sześciu kluczowych sektorach: Usługi biznesowe, konsumenckie, finansowe, opieka zdrowotna, przemysł i TMT (technologia, media i telekomunikacja) Cinven ma biura w Londynie, Nowym Jorku, Frankfurcie, Paryżu, Mediolanie, Madrycie, Guernsey i Luksemburgu. Cinven przyjmuje odpowiedzialne podejście do swoich spółek portfelowych, ich pracowników, dostawców, społeczności lokalnych, środowiska i społeczeństwa. www.cinven.com


Kontakt dla mediów:
Bayer AG
Dr Rolf Ackermann, tel. +49 214 30-41782
E-mail: rolf.ackermann@bayer.com

 

Envu
Jennifer Poore, tel. +1 919 475-5814
E-mail: jennifer.poore@envu.com

 

Kontakt dla inwestorów:
Bayer Zespół Relacji Inwestorskich, tel. +49 214 30-72704 
Email: ir@bayer.com 
www.bayer.com/en/investors/ir-team

 

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na www.bayer.com
Dołącz do nas na Twitterze: https://twitter.com/bayer

 

Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy może zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłości oparte o obecne założenia i prognozy zarządu firmy Bayer. Różne znane i nieznane zagrożenia, niepewności i inne czynniki mogą doprowadzić do istotnych rozbieżności pomiędzy rzeczywistymi wynikami, sytuacją finansową, rozwojem i funkcjonowaniem spółki w przyszłości a oszacowaniami zawartymi w niniejszym dokumencie. Obejmują one czynniki omówione w sprawozdaniach publicznych spółki Bayer dostępnych na stronie internetowej spółki Bayer www.bayer.com. Firma nie jest w żaden sposób zobowiązana do aktualizowania tego rodzaju oświadczeń dotyczących przyszłości ani do ich dostosowywania do przyszłych zdarzeń lub okoliczności.