Bayer nagrodzony za efektywne wykorzystanie technologii w pomocy uchodźcom

Ukrainian refugees

Warszawa / Gdańsk, 14. grudnia 2022 – Bayer został laureatem złotego godła w programie Brandon Hall Group Excellence in Technology Awards. Firmę nagrodzono w kategorii najlepszych praktyk przywództwa w kryzysie. Nagrody od lat przyznaje amerykańska firma konsultingowa z dziedziny HR. 

 

Bayer otrzymał nagrodę w uznaniu zaadaptowania swej firmowej technologii do pomocy ukraińskim uchodźcom. Sercem zastosowanego w Polsce rozwiązania była infolinia wspierająca pracowników firmy, którzy uciekali przed wojną z Ukrainy. Inicjatywę tę stworzono natychmiast po rosyjskiej agresji. W Gdańsku, gdzie mieści się centrum serwisowe Bayer Global Services, powstal wówczas zespół szybkiego reagowania. Osoby z gdańskiego zespołu, posługujące się językiem ukraińskim, angielskim i polskim, w ciągu niespełna dwóch dni zajęły się koordynacją różnorodnych form wsparcia, udzielanego uchodźcom. Aranżowano transport, schronienie, odpowiadano na codzienne potrzeby, zapewniano porady psychologiczne i prawne. Już z początkiem marca 2022 infolinia pracowała 7 dni w tygodniu, dzień i noc. Działalność infolinii była ściśle powiązana z jednostką Borders Angels: 100 wolontariuszy z firmy Bayer odbierało ukraińskich uchodźców na granicach i przewoziło do bezpiecznych miejsc schronienia w Polsce, Mołdawii, Rumunii, na Węgrzech i Słowacji. 

 

– Stworzenie infolinii było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników firmy, wsparciu jej kierownictwa, jak również szybkiemu dostosowaniu i optymalizacji istniejących procesów firmy, w tym technologii – mówi Remigiusz Wojciechowski, dyrektor Global Business Services Gdańsk – Zespół szybko zidentyfikował technologie stosowane w firmie, które można było zaadaptować i zoptymalizować, tak aby jak najwięcej pracowników mogło z nich korzystać bez trudności technicznych i konieczności przeprowadzania wielu szkoleń. 

 

Podejście przyjęte przez zespół w Gdańsku było wyjątkowe. Po pierwsze, sama szybkość, z jaką technologie zostały dostosowane i zintegrowane, umożliwiła organizacji przetwarzanie ogromnych ilości napływających informacji i działanie w tempie, które było niezbędne w sytuacji kryzysowej. Po drugie, zespół wykorzystał istniejącą technologię, co zapewniło swobodę obsługi również pracownikom bez wiedzy programistycznej. W efekcie wszystkich tych działań pracownicy, obsługujący infolinię, mogli odpowiedzieć na 500 zgłoszonych potrzeb. W tym czasie zapewniono zakwaterowanie dla ponad 400 osób.

 

Zgłoszenia do konkursu Brandon Hall Group Excellence in Technology oceniało grono ekspertów branżowych i analityków firmy w oparciu o kryteria obejmujące m.in. unikatowość i przełomowość rozwiązań, stopień odpowiadania na potrzeby, mierzalne rezultaty. Laureatów ogłoszono w grudniu br – lista dostępna jest pod adresem https://excellenceawards.brandonhall.com/winners/


O firmie Bayer 
Firma Bayer to międzynarodowe przedsiębiorstwo, którego działalność skupia się na obszarach nauk Life Sciences, jakimi są ochrona zdrowia i produkcja żywności. Jej produkty i usługi mają na celu przyniesienie korzyści ludziom i planecie poprzez wspieranie wysiłków zmierzających do przezwyciężenia głównych wyzwań związanych z rosnącą i starzejącą się populacją globalną. Bayer angażuje się w zrównoważony rozwój i wywieranie pozytywnego wpływu poprzez swoją działalność. Jednocześnie Grupa dąży do poprawy rentowności i tworzenia wartości poprzez innowacje i wzrost. Marka Bayer oznacza zaufanie, niezawodność i jakość na całym świecie. W roku podatkowym 2021 Grupa zatrudniała około 100 000 osób, a wartość jej sprzedaży wyniosła 44,1 mld euro. Wydatki na badania i rozwój – przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych – wyniosły 5,3 mld euro. Więcej informacji na stronie internetowej www.bayer.com

 

O firmie Brandon Hall Group 
Brandon Hall Group prowadzi największy i najdłużej działający program nagród w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim. Jako niezależna firma badawcza i analityczna działająca w obszarze Human Capital Management koncentruje się na zagadnieniach rozwoju i uczenia się, zarządzania talentami, rozwoju przywództwa, różnorodności, równości i integracji, pozyskiwania talentów oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Wspomaga instytucje przez dostarczanie strategicznego wsparcia kadry zarządzającej i praktyków odpowiedzialnych za wzrost i wyniki biznesowe.
Łącząc praktykę i program nagród, Brandon Hall Group wsparł ponad 10 000 klientów na świecie i doradzając im od 28 lat. Osią jego oferty jest program członkowski, łączący badania, benchmarking i nieograniczony dostęp do danych i analityków. Członkostwo umożliwia kadrze kierowniczej i praktykom podejmowanie właściwych decyzji dotyczących ludzi, procesów i systemów. Towarzyszą mu usługi doradcze świadczone przez analityków, których celem jest wprowadzenie badań w życie w sposób praktyczny i efektywny.
Brandon Hall Group wprowadził program certyfikacji dla profesjonalistów biznesu i zarządzania kapitałem ludzkim, pragnących podnieść kwalifikacje i zdobyć referencje dla rozwoju kariery. https://www.brandonhall.com/ 

 

Kontakt:
/// Monika Lechowska–Wróbel, Head of Communication CEE, Bayer Sp. z o.o.
E–mail: monika.lechowska@bayer.com 
 


Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy może zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości oparte na bieżących założeniach i prognozach kierownictwa firmy Bayer. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą prowadzić do znaczących różnic pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a przedstawionymi w niniejszym dokumencie szacunkami. Czynniki te obejmują elementy omówione w publicznie dostępnych sprawozdaniach firmy Bayer, które są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem www.bayer.com. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizacje tych stwierdzeń dotyczących przyszłości ani za dostosowanie ich do przyszłych sytuacji lub zdarzeń.