Bayer wspiera proces rozminowywania Ukrainy przekazując donację na rzecz organizacji "Fondation suisse de déminage"

Bayer offices UA lights

Leverkusen, 18 sierpnia 2022 - Bayer wspiera organizacją humanitarną "Fondation suisse de déminage" (FSD) w misji oczyszczania terenów pokrytych minami i niewybuchami w Ukrainie. Donacja w wysokości 825 000 euro zostanie przeznaczona na zakup pełnowymiarowego mechanicznego urządzenia do rozminowywania – będzie ono w stanie usuwać niebezpieczne ładunki wybuchowe z dużych obszarów, takich jak pola uprawne.

 

Urządzenie jest obecnie przygotowywane do transportu do Ukrainy jesienią br. Sprzęt wesprze operacje rozminowywania prowadzone przez FSD i finansowane przez Departament Stanu USA. Obszary, w które zostanie skierowane, zostaną uzgodnione przez FSD i władze ukraińskie.

 

"Ponieważ miny i ładunki wybuchowe stanowią zagrożenie dla życia, jesteśmy przekonani, że nasze wsparcie finansowe dla FSD jest ważnym wkładem w bezpieczeństwo społeczeństwa ukraińskiego. Po usunięciu przez sfinansowane przez nas urządzenie ładunków wybuchowych z pól, ukraińscy rolnicy będą mogli bezpiecznie uprawiać żywność, uzyskiwać dochody i przyczynić się do złagodzenia napiętej sytuacji wokół światowego bezpieczeństwa żywnościowego. Duża część globalnego Południa jest uzależniona od eksportu żywności z Ukrainy" - mówi Werner Baumann, prezes firmy Bayer.

 

"Urządzenie odegra decydującą rolę w przyspieszeniu usuwania ładunków wybuchowych w Ukrainie" - mówi Hansjoerg Eberle, dyrektor FSD. "Pozwoli na szybkie usunięcie pokrywy roślinnej, aby umożliwić detektorom dostęp do gruntu i przyspieszy badanie potencjalnie niebezpiecznego terenu. Szczegółowa wiedza o zagrożeniach, kryjących się w ziemi, pozwoli efektywnie przeprowadzić proces.“ 

 

Rozminowywanie ma kluczowe znaczenie dla Ukrainy. Od początku wojny duże jej obszary zostały całkowicie lub częściowo pokryte minami lądowymi oraz niewybuchami i porzuconą amunicją. Dotyczy to licznych gruntów ornych, na których obecnie nie można prowadzić upraw. Usunięcie z tych terenów ładunków wybuchowych jest niezbędne, by zapewnić bezpieczeństwo ukraińskim cywilom, w tym rolnikom, i przeprowadzić nadchodzące zbiory bez narażania życia.

 

Jak dotąd do wsparcia operacji rozminowania na terenie całego kraju wykorzystywane jest tylko jedno duże urządzenie rozminowujące. Sprzęt tego typu jest wprawdzie zabezpieczony przed minami przeciwpancernymi i niewypałami, ale nie pozostaje na nie całkowicie odporny; ogromne znaczenie ma prawidłowa obsługa przez specjalnie przeszkolonych operatorów. Ponadto obszary, na których urządzenie już pracowało, będą podlegały dalszej kontroli, w tym zostaną sprawdzone ręcznymi wykrywaczami min.  

 

Wsparcie finansowe dla FSD na zakup urządzenia do usuwania min jest jedną z wielu inicjatyw humanitarnych, które zainicjował Bayer. Od początku wojny firma przekazała na te cele łącznie ponad 10 mln euro. Ta kwota obejmuje utworzenie funduszu pomocy dla ofiar konfliktu oraz darowizny rzeczowe, w tym antybiotyki i leki onkologiczne.

 

Ponadto Bayer jest w pełni zaangażowany w budowanie przyszłości Ukrainy poprzez inwestowanie w tym kraju i wspieranie planu odbudowy ogłoszonego przez Prezydenta Zełenskiego, o nazwie United24. Przez kolejną dekadę firma zamierza kontynuować znaczące inwestycje – głównie kierowane na odbudowę ukraińskiego rolnictwa. Na początek, aby pokryć zapotrzebowanie na nasiona kukurydzy w Ukrainie i poza nią, Bayer od 2022 roku zainwestuje ponad 30 milionów euro w zakład produkcji nasion w miejscowości Poczujki. Inwestycja obejmie zwiększenie wydajności suszarni nasion, dodatkowy sprzęt uprawowy, dodatkowe magazyny i nowe możliwości zatrudnienia w regionie. Bayer będzie również wspierał odbudowę ukraińskich szpitali oraz pozostałej infrastruktury publicznej służby zdrowia.


    
O firmie Bayer 
Firma Bayer to międzynarodowe przedsiębiorstwo, którego działalność skupia się na obszarach nauk Life Sciences, jakimi są ochrona zdrowia i produkcja żywności. Jej produkty i usługi mają na celu przyniesienie korzyści ludziom i planecie poprzez wspieranie wysiłków zmierzających do przezwyciężenia głównych wyzwań związanych z rosnącą i starzejącą się populacją globalną. Bayer angażuje się w zrównoważony rozwój i wywieranie pozytywnego wpływu poprzez swoją działalność. Jednocześnie Grupa dąży do poprawy rentowności i tworzenia wartości poprzez innowacje i wzrost. Marka Bayer oznacza zaufanie, niezawodność i jakość na całym świecie. W roku podatkowym 2021 Grupa zatrudniała około 100 000 osób, a wartość jej sprzedaży wyniosła 44,1 mld euro. Wydatki na badania i rozwój - przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych - wyniosły 5,3 mld euro. Więcej informacji na stronie internetowej www.bayer.com

 

Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy może zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości oparte na bieżących założeniach i prognozach kierownictwa firmy Bayer. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą prowadzić do znaczących różnic pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a przedstawionymi w niniejszym dokumencie szacunkami. Czynniki te obejmują elementy omówione w publicznie dostępnych sprawozdaniach firmy Bayer, które są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem www.bayer.com. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizacje tych stwierdzeń dotyczących przyszłości ani za dostosowanie ich do przyszłych sytuacji lub zdarzeń.