Czy aplikacje zastąpią młodym lekarza? Nieprędko!

doctor_holding_digital_tablet_1440x480

Warszawa, 12 października 2022 - Doceniają naukę i innowacyjność. Mimo, że kuszą ich aplikacje wspierające zdrowie, nie rezygnują z kontaktu z lekarzem. Widzą też wartość rozwiązań cyfrowych dla zdrowia rodziców i dziadków. Oto oni: młodzi Polacy w raporcie „Barometr Bayer 2022”  . Kreśli on obraz młodych ludzi świadomych problemów, ale też wiedzących jak korzystać z innowacji. 

 

„Barometr Bayer“ jest dorocznym badaniem stanu świadomości Polaków na ważne społecznie tematy -  zrównoważony rozwój, stosunek do nauki oraz do nowoczesnych rozwiązań w zdrowiu i rolnictwie. W tym roku badanie skupia się na szeroko dyskutowanych w przestrzeni publicznej tematach. Jednym z nich jest dbałość młodych Polaków o zdrowie, w tym korzystanie z różnorodnych aplikacji do monitorowania organizmu. Honorowy patronat nad badaniem objął United Nations Global Compact Network Poland. 

 

W tym roku ta barwnie namalowana diagnoza, która zawsze skłania do żywiołowych dyskusji, portretuje pokolenie gotowe już za moment przejąć stery świata. Jak go urządzą i w jakiej kondycji pozostaną dzisiejsi 20-latkowie? 

 

Młodzi Polacy są zgodni; warto dbać o siebie od małego i robić to przez całe życie – nie czekając do późniejszego wieku. Ponad połowa młodych Polaków deklaruje, że dla dobrej kondycji decydujące jest zdrowe odżywianie (choć do praktykowania go przyznaje się tylko jedna trzecia z nich). Dla młodych ważne jest apewnienie sobie odpowiedniej ilości snu (49%), aktywność fizyczna (47%) i ograniczanie stresu (43%). Kobiety zdecydowanie bardziej od mężczyzn dbają o relaks i czas na sen. Co trzeci ankietowany docenia wagę regularnych badań lekarskich. 

 

Młodzi chcą mieć kontakt z lekarzem, a 57 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że najlepszy jest bezpośredni kontakt, ale w pewnych wypadkach, np. wypisania recepty czy skierowania, można skorzystać z porady zdalnej. Co według badania „Barometr Bayer 2022“ robi dwudziestolatek, gdy potrzebuje porady lub informacji o swoim zdrowiu? Najwięcej – bo połowa – kontaktuje się z lekarzem, głównie na wizytę osobistą. 

 

Młodzi Polacy przywiązują wagę do zdrowego trybu życia i korzystają z możliwości technologicznych: blisko dwie trzecie zainstalowało już w telefonie aplikację związaną ze zdrowiem czy ćwiczeniami. Młodzi doceniają motywującą rolę aplikacji (42%) i możliwość obserwowania jak parametry zdrowia zmieniają się w czasie (38%). Co czwarty dzięki nim jest zmotywowany do wykonania określonej aktywności. 

 

Aplikacje to towarzysz aktywnosci młodych Polaków – pomagają w liczeniu liczby kroków (56%), kilometrów (44%), spalonych kalorii (37%), oceny jakości snu (32%), sprawdzenia tętna (31%) czy ciśnienia (14%). Niemal połowa respondentów przedstawia lekarzowi dane zebrane w ten sposób. Większość (69%) chciałaby, aby informacje na temat historii chorób i leczenia były dostępne w jednym miejscu.

 

Ponad połowa młodych Polaków jest przekonana o tym, że aplikacje w przypadku osób starszych mają sens. Młodzi wskazują, że aplikacje przypominają o zachowaniach prozdrowotnych – aktywności fizycznej, wzięciu leków, przyjmowaniu płynów. 43% młodych Polaków deklaruje, że ich rodzice i dziadkowie już przekonali się do korzystania z aplikacji, które monitorują kondycję i przypominają o zachowaniach prozdrowotnych. 

 

- „Barometr Bayer“ rysuje obraz młodych jako pokolenia czującego odpowiedzialność za stan własnego zdrowia. Podkreślają wagę troski o swój dobrostan, w tym profilaktykę i odczytywanie sygnałów płynących z organizmu - tak, by nie dopuścić do choroby. Chętnie korzystają ze zdobyczy nauki i techniki – mówi Markus Baltzer, prezes firmy Bayer w Polsce – To, co młodzi postulują, my – z pomocą nauki – już wprowadzamy. To między innymi rozwiązania cyfrowe na rzecz zdrowia. Oparta na wiedzy troska o własne zdrowie określana jest mianem „science-led selfcare“. Badanie dowodzi, że młodzi Polacy deklarują, że postępują zgodnie z jej zasadami. To budujące, dlatego z optymizmem patrzymy w przyszłość.

 


O firmie Bayer 
Firma Bayer to międzynarodowe przedsiębiorstwo, którego działalność skupia się na obszarach nauk Life Sciences, jakimi są ochrona zdrowia i produkcja żywności. Jej produkty i usługi mają na celu przyniesienie korzyści ludziom i planecie poprzez wspieranie wysiłków zmierzających do przezwyciężenia głównych wyzwań związanych z rosnącą i starzejącą się populacją globalną. Bayer angażuje się w zrównoważony rozwój i wywieranie pozytywnego wpływu poprzez swoją działalność. Jednocześnie Grupa dąży do poprawy rentowności i tworzenia wartości poprzez innowacje i wzrost. Marka Bayer oznacza zaufanie, niezawodność i jakość na całym świecie. W roku podatkowym 2021 Grupa zatrudniała około 100 000 osób, a wartość jej sprzedaży wyniosła 44,1 mld euro. Wydatki na badania i rozwój - przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych - wyniosły 5,3 mld euro. Więcej informacji na stronie internetowej www.bayer.com

 

Kontakt:
/// Monika Lechowska-Wróbel, Head of Communication CEE, Bayer Sp. z o.o.
E–mail: monika.lechowska@bayer.com 
 

Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy może zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości oparte na bieżących założeniach i prognozach kierownictwa firmy Bayer. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą prowadzić do znaczących różnic pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a przedstawionymi w niniejszym dokumencie szacunkami. Czynniki te obejmują elementy omówione w publicznie dostępnych sprawozdaniach firmy Bayer, które są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem www.bayer.com. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizacje tych stwierdzeń dotyczących przyszłości ani za dostosowanie ich do przyszłych sytuacji lub zdarzeń.