Działania Bayer Polska na rzecz obywateli Ukrainy - opisane w raporcie UN Global Compact

Warszawa, wrzesień 2022 – Zaangażowanie Bayer Polska w działania wspierające obywateli Ukrainy zostało zawarte w raporcie United Nations Global Compact, zaprezentowanym podczas niedawnego szczytu ONZ w Nowym Jorku. Raport zatytułowany „United Business for Ukraine” ukazuje przykłady zaangażowania działających w Polsce firm we wsparcie ofiar rosyjskiej agresji.

 

Jeden z rozdziałów charakteryzuje działania Bayer, opisując różnorodne inicjatywy zarówno firmy, jak i jej pracowników: zapewnienie schronienia, transportu, wsparcie w codziennych potrzebach, zapewnienie wsparcia psychologicznego i prawnego. Informuje, że jednostka Bayer Global Business Services w Gdańsku uruchomiła infolinię w języku ukraińskim. Raport wspomina również o inicjatywie “Border Angels”: 120 wolontariuszy z firmy zabierało osoby uciekające przed wojną z granic Polski, Węgier, Słowacji i odwoziło je do bezpiecznych miejsc schronienia. Do dziś Bayer wspomógł ponad 300 ukraińskich rodzin. Firma podjęła również współpracę z takimi organizacjami pozarządowymi, jak Polski Czerwony Krzyż, SalamLab Kraków, Caritas Polska.


Raport można pobrać ze strony: https://ungc.org.pl/united-business-for-ukraine-report/

 

Bayer Polska współpracuje z UN Global Compact Network Poland od lat. Instytucja ta objęła patronat honorowy nad programem popularyzacji zrównoważonego rozwoju “Barometr Bayer”, obejmującego coroczne badania opinii by zdiagnozować podejście i stosunek społeczny do zrównoważenia, nauki, innowacyjności.

 

O firmie Bayer 
Firma Bayer to międzynarodowe przedsiębiorstwo, którego działalność skupia się na obszarach nauk Life Sciences, jakimi są ochrona zdrowia i produkcja żywności. Jej produkty i usługi mają na celu przyniesienie korzyści ludziom i planecie poprzez wspieranie wysiłków zmierzających do przezwyciężenia głównych wyzwań związanych z rosnącą i starzejącą się populacją globalną. Bayer angażuje się w zrównoważony rozwój i wywieranie pozytywnego wpływu poprzez swoją działalność. Jednocześnie Grupa dąży do poprawy rentowności i tworzenia wartości poprzez innowacje i wzrost. Marka Bayer oznacza zaufanie, niezawodność i jakość na całym świecie. W roku podatkowym 2021 Grupa zatrudniała około 100 000 osób, a wartość jej sprzedaży wyniosła 44,1 mld euro. Wydatki na badania i rozwój - przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych - wyniosły 5,3 mld euro. Więcej informacji na stronie internetowej www.bayer.com

 

Kontakt:
/// Monika Lechowska–Wróbel, Head of Communication CEE, Bayer Sp. z o.o.
E–mail: monika.lechowska@bayer.com