PL_J_Biegus_cardio

Dr hab. n. med. Jan Biegus laureatem nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Warszawa, 24 listopada 2021

Dr hab. n. med. Jan Biegus z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu został laureatem Nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. To prestiżowa nagroda, przyznawana za oryginalne osiągnięcie naukowe lub nowatorskie rozwiązanie wdrożeniowe w zakresie kardiologii klinicznej lub doświadczalnej.

Dr hab. n. med. Jan Biegus jest zastępcą dyrektora ds. naukowych Instytutu Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu. Jest laureatem stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Kapituła Nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego uhonorowała go za efekty badań chorych z niewydolnością serca w połączeniu z analizą funkcjonowania ich nerek. 

– W pracy naukowej koncentruję się nad problemem kontroli ilości wody w organizmie u chorych z niewydolnością serca – mówi dr hab. n. med. Jan Biegus – Gdy dochodzi do zaburzeń tej kontroli, efektem jest wzrost wagi pacjentów, nasilenie duszności oraz obrzęki kończyn dolnych. Pacjent najczęściej trafia do szpitala, gdzie za pomocą leków moczopędnych staramy się przywrócić prawidłową masę ciała. W nagrodzonym cyklu prac opisałem mechanizmy, które kontrolują równowagę wodno-elektrolitową w niewydolności serca, jak i czynniki determinujące kluczowe zjawisko w odwadnianiu pacjentów – czyli zdolność nerek do odpowiadania na leki moczopędne i produkcję moczu. Najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zalecają, aby terapię pacjentów z niewydolnością serca prowadzić właśnie w oparciu o opisywany przeze mnie parametr: stężenie sodu w moczu.   

Kapituła doceniła oryginalny i nowatorski charakter prowadzonych badań, a także wpływ uzyskanych wyników na praktykę kliniczną. 
– Nagroda została przyznana za cykl 8 prac zatytułowany: „Badanie mechanizmów odpowiedzialnych za zastój, zaburzenia kontroli gospodarki wodno-elektrolitowej oraz odpowiedź diuretyczną i natriuretyczną w niewydolności serca” – mówi prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska, przewodnicząca kapituły Nagrody Prezesów PTK – Laureat konsekwentnie zajmował się jednym zagadnieniem naukowym: kontrolą homeostazy wodno-elektrolitowej. Badał funkcję nerek i oceniał odpowiedź diuretyczną w grupie pacjentów z ostrą niewydolnością serca. Nowe spojrzenie na funkcję nerek w ostrej niewydolności serca:  wskazanie, że funkcja wydalnicza nerek – czyli oczyszczanie krwi z produktów przemiany materii – oceniana za pomocą poziomu kreatyniny (eGFR) i mocznika jest do pewnego stopnia rozłączna i niezależna od kontroli objętości płynów, jest atutem opublikowanych prac. 

Dr hab. n. med. Jan Biegus podkreśla jak wiele zawdzięcza swojemu mentorowi, który jest dla niego inspiracją i wzorem naukowca dzielącego się wiedzą.
– Nie byłoby mnie w miejscu, w którym jestem, gdyby nie nieoceniona pomoc mojego przewodnika po świecie nauki – wybitnego kardiologa prof. dr. hab. n. med. Piotra Ponikowskiego. Profesor bardzo chętnie dzieli się wiedzą i  doświadczeniem, dzięki czemu możliwy jest rozwój jego wychowanków. Profesor zaszczepił w nas przekonanie, że siła jednostki tkwi w zespole i dzieleniu się wiedzą, pomysłami, doświadczeniem. Wspiera nas i dopinguje do ciągłego postępu wyznając zasadę, że stagnacja to regres. Mam nadzieję, że również ja będę mógł dzielić się z młodszymi koleżankami i kolegami wiedzą i być dla nich takim wsparciem, jakim jest nasz mentor.

Dr hab. n. med. Jan Biegus prywatnie jest zapalonym sportowcem-amatorem: uprawia m.in. triathlon oraz narciarstwo. I to właśnie zamiłowanie do sportu zadecydowało o wyborze specjalizacji:
– Podczas studiów chciałem być chirurgiem i dużo czasu poświęciłem żeby zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu chirurgii ogólnej, naczyniowej, transplantacyjnej, a następnie kardiochirurgii. Doszedłem do wniosku, że ścieżka kardiologiczna będzie dla mnie najlepsza – obawiałem się, że potencjalna kontuzja sportowa może wyłączyć mnie z praktykowania chirurgii. Równocześnie ukończyłem kurs resuscytacji i doszedłem do wniosku, że intensywna terapia kardiologiczna jest szalenie interesująca, ponieważ łączy wiedzę teoretyczną z koniecznością posiadania umiejętności praktycznych. Po latach oceniam, że był to świetny wybór – dodaje.

Nagroda Prezesów PTK, obok ogromnego prestiżu, ma wymiar finansowy: 5 000 euro. Jej fundatorem jest firma Bayer.
– Pragnę pogratulować dr. hab. n. med. Janowi Biegusowi otrzymania Nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – mówi Markus Baltzer, Prezes Bayer Sp. z o.o. – Prace laureata mają fundamentalne znaczenie. Niewydolność krążenia to dziś jedna z najbardziej powszechnych chorób – i, pomimo długiej historii badań – nadal zaskakuje lekarzy i naukowców złożonością swoich mechanizmów. Ich lepsze poznanie niesie ogromny potencjał lepszego leczenia pacjentów – dlatego Laureatowi należą się podziękowania od nas wszystkich.

Podziękować dr. hab. n. med. Janowi Biegusowi, jak również innym naukowcom za ich wkład do poprawy życia można będzie już wkrótce w ramach akcji #ThankYouScience. Firma Bayer, wzorem roku ubiegłego, zaprosi wszystkich chętnych do dzielenia się w mediach społecznościowych podziękowaniami dla naukowców wraz z przykładami dowodzącymi w jaki sposób nauka zmienia codzienne życie każdego z nas. To forma wyrażenia wdzięczności ludziom nauki za ich pasję odkrywania nieznanego, dociekliwość, wiarę w ludzkie możliwości i pełne odwagi wizje, prowadzące do przełomowych odkryć. 

Kontakt:

/// Monika Lechowska-Wróbel, Head of Communications in CEE, Bayer Sp. z o.o., e-mail: monika.lechowska@bayer.com