Nagrody naukowe fundowane przez firmę Bayer przyznane

Bayerlogo

Warszawa, listopad 2022 – Znamy laureatów nagród naukowych, fundowanych przez firmę Bayer: Nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz nagrody AgroBioTop. Każdego roku wyróżniani są w ten sposób wybitni polscy naukowcy z dwóch obszarów: kardiologii oraz agrobiotechnologii. 

 

Nagroda Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

Dr hab. n. med. Mariusz Tomaniak z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, został laureatem nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK). To prestiżowa nagroda, przyznawana za oryginalne osiągnięcie naukowe lub nowatorskie rozwiązanie wdrożeniowe w zakresie kardiologii klinicznej lub doświadczalnej. Nagrodę przyznano za cykl prac pt. „Nowe strategie postępowania przeciwpłytkowego w ostrych i przewlekłych zespołach wieńcowych w populacji chorych o wysokim ryzyku powikłań́ niedokrwiennych i krwotocznych”. 

 

– Kapituła doceniła nowatorskie badania dr. hab. n. med. Mariusza Tomaniaka, będące istotnym głosem w dyskusji na temat strategii leczenia przeciwpłytkowego towarzyszącego interwencjom wieńcowym – mówi prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska, przewodnicząca kapituły Nagrody Prezesów PTK – Od lat dyskutowany jest zarówno dobór leków przeciwpłytkowych, jak i długość leczenia dwoma lekami przeciwpłytkowymi. Celem tych dyskusji jest wybór strategii zapobiegającej powikłaniom zakrzepowym, a jednocześnie bezpiecznej, nie zwiększającej ryzyka powikłań krwotocznych. 
Przewodnicząca kapituły podkreśla, że decyzje są szczególnie trudne u chorych wysokiego ryzyka:  pacjentów powyżej 75 roku życia, z niewydolnością nerek, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POCHP) poddawanych złożonym zabiegom PCI (przezskórnych interwencji wieńcowych). Badania tegorocznego laureata Nagrody Prezesów PTK odpowiadają również na potrzeby tej grupy pacjentów.

 

– Nagrodzony cykl prac podkreśla konieczność indywidualizacji terapii przeciwpłytkowej, nieodzownej w profilaktyce ponownego zawału serca u pacjentów po implantacji stentu do tętnicy wieńcowej – tłumaczy dr hab. n. med. Mariusz Tomaniak – Zastosowanie zmienionych schematów dawkowania leków może zwiększyć bezpieczeństwo leczenia, zwłaszcza w kontekście ryzyka krwawień. Dla pacjentów oznacza to mniej nieplanowanych konsultacji medycznych, ponownych hospitalizacji, transfuzji krwi, czyli poprawę jakości życia – i szansę na dłuższe życie po zawale. Natomiast efektem dla systemu opieki zdrowotnej może być jego mniejsze obciążenie. 
Laureat podkreśla, że te ważne obserwacje dotyczą także osób w zaawansowanym wieku, z przewlekłą chorobą nerek, z chorobą płuc, które dotychczas nie były wystarczająco reprezentowane w dużych badaniach klinicznych w kardiologii. 

 

Część badań dr hab. n. med. Mariusz Tomaniak prowadził w międzynarodowym zespole w ramach stypendium Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Klinice Kardiologii Erasmus University Medical Center Thorax Center i European Cardiovascular Research Institute w Rotterdamie. Międzynarodową renomę laureata potwierdza również prestiżowy tytuł Fellow of the European Society of Cardiology (FESC), przyznawany naukowcom-kardiologom o najwyższych kwalifikacjach i wybitnym dorobku naukowym. Laureat, reprezentujący I Katedrę i Klinikę Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, kierowaną przez prof. dr hab. Marcina Grabowskiego, podkreśla wagę pracy zespołowej: 

 

– Fakt, że tak doskonałe gremium – kapituła złożona ze wszystkich dotychczasowych i obecnych prezesów PTK – dostrzegło wartość prezentowanych prac i inicjatyw badawczych jest szczególnie istotny dla mnie jako kardiologa interwencyjnego, łączącego praktykę kliniczną z pracą naukową – podkreśla dr hab. n. med. Mariusz Tomaniak – To ogromne wyróżnienie, dodatkowa motywacja do dalszej pracy badawczej i zawodowej. To także zobowiązanie, aby swoje doświadczenie i entuzjazm przekazywać młodszym koleżankom i kolegom, zachęcać ich do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów, tak aby z kreatywnością i dumą reprezentować środowisko polskich badaczy w inicjatywach międzynarodowych. W medycynie nic nie zdziała się w pojedynkę: tylko siła zespołu pozwala wpływać na postępowanie rekomendowane w praktyce klinicznej. Stąd chciałbym podziękować wszystkim moim współpracowników, bez których zaangażowania nie byłaby możliwa realizacja projektów w formule wieloośrodkowej. 

 

Laureata ogłoszono we wrześniu podczas Międzynarodowego Kongresu PTK, natomiast teraz odebrał on nagrodę finansową fundowaną przez firmę Bayer w wysokości 5.000 euro. 
– Gratuluję dr. hab. n. med. Mariuszowi Tomaniakowi otrzymania nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – mówi Markus Baltzer, Prezes Bayer Sp. z o.o. – Choroba wieńcowa stanowi ogromny problem zdrowotny we współczesnych, starzejących się społeczeństwach. Badania laureata nad innowacyjnymi terapiami mają szansę im zaradzić i mają znaczący potencjał, dlatego ten świetny naukowiec zasługuje na ogromną społeczną wdzięczność.  

 

Podziękować dr. hab. n. med. Mariuszowi Tomaniakowi, jak również innym naukowcom za wkład do poprawy życia, można w ramach akcji #ThankYouScience. Firma Bayer, wzorem ostatnich lat, zaprasza do dzielenia się wdzięcznością dla nauki. Wystarczy w swoim kanale społecznościowym (lub kanałach Bayer) napisać krótkie uzasadnienie z przykładem dowodzącym w jaki sposób nauka zmienia nasze codzienne życie. Dodając hasztag #ThankYouScience przyłączymy się do fali podziękowań naukowcom za ich pasję i odwagę myślenia. 

 

O firmie Bayer 
Firma Bayer to międzynarodowe przedsiębiorstwo, którego działalność skupia się na obszarach nauk Life Sciences, jakimi są ochrona zdrowia i produkcja żywności. Jej produkty i usługi mają na celu przyniesienie korzyści ludziom i planecie poprzez wspieranie wysiłków zmierzających do przezwyciężenia głównych wyzwań związanych z rosnącą i starzejącą się populacją globalną. Bayer angażuje się w zrównoważony rozwój i wywieranie pozytywnego wpływu poprzez swoją działalność. Jednocześnie Grupa dąży do poprawy rentowności i tworzenia wartości poprzez innowacje i wzrost. Marka Bayer oznacza zaufanie, niezawodność i jakość na całym świecie. W roku podatkowym 2021 Grupa zatrudniała około 100 000 osób, a wartość jej sprzedaży wyniosła 44,1 mld euro. Wydatki na badania i rozwój – przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych – wyniosły 5,3 mld euro. Więcej informacji na stronie internetowej www.bayer.com

 

Kontakt:
/// Monika Lechowska–Wróbel, Head of Communication CEE, Bayer Sp. z o.o.
E–mail: monika.lechowska@bayer.com 
 


Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy może zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości oparte na bieżących założeniach i prognozach kierownictwa firmy Bayer. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą prowadzić do znaczących różnic pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a przedstawionymi w niniejszym dokumencie szacunkami. Czynniki te obejmują elementy omówione w publicznie dostępnych sprawozdaniach firmy Bayer, które są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem www.bayer.com. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizacje tych stwierdzeń dotyczących przyszłości ani za dostosowanie ich do przyszłych sytuacji lub zdarzeń.