Startują Sustainability Talks dla młodych pasjonatów zrównoważenia

Sustainability Talks

•    Do 2050 roku północna część Polski może zostać zalana przez Morze Bałtyckie. 
•    To prawdopodobny scenariusz, który może być efektem podnoszenia się wód w skali globalnej w wyniku zmian klimatu. Trzeba działać natychmiast. 
•    Szczególnie ważną rolę pełnią młodzi ludzie – to do nich adresowane są warsztaty mające na celu popularyzację życia w sposób zrównoważony.


 

Warszawa, 15 marca 2023 – 50 studentów i studentek z 15 uczelni z całego kraju: takim sukcesem frekwencyjnym zainaugurowano nową inicjatywę popularyzacji zrównoważonego rozwoju wśród młodych – Sustainability Talks. To cykl otwartych, bezpłatnych szkoleń połączonych z warsztatami dla studentów i studentek, podczas których młodzi ludzie zapoznają się z wybranym tematem, poznając go z perspektywy nauki oraz dobrych praktyk biznesu. Efektem każdego ze spotkań będą autorskie kreatywne pomysły studentów i studentek – aby zdobyta wiedza miała praktyczne zastosowanie. Organizatorem jest Bayer, a pierwsza edycja została przygotowana we współpracy z prof. dr. hab. Tymonem Zielińskim, oceanografem i fizykiem atmosfery oraz zespołem Badania i Edukacji o Klimacie i Oceanach z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Tematem spotkania były dane dotyczące oceanów i zmian klimatu.

 

– By utrzymać dzisiejszy styl życia, ludzkość potrzebowałaby aż trzech planet. Mamy tylko jedną – i nie ma już czasu: trzeba działać tu i teraz. W przeciwnym razie jakość życia za 20-30 lat drastycznie spadnie. Dostęp do żywności czy do opieki zdrowotnej może być dużo trudniejszy. – mówi Markus Baltzer, prezes firmy Bayer – Szczególną rolę odgrywają młodzi, którzy dziś stanowią ponad połowę ludności świata. Stąd nasz pomysł: adresowane do studentów i studentek praktyczne warsztaty popularyzujące zrównoważone życie. Cieszę się, że pierwsza edycja przyciągnęła aż 50 młodych ludzi z uczelni w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i innych miast. 

 

Sytuacja jest alarmująca: mieszkańcy Polski coraz silniej będą odczuwali negatywne skutki zmian klimatu.

 

– Za nieco ponad dwie dekady północ Polski, w tym Gdańsk, Nowy Dwór Gdański, Elbląg oraz ich okolice, mogą zostać zalane wodami Bałtyku. Przy takim scenariuszu nowy przekop Mierzei Wiślanej może prowadzić do portu, który znajdzie się pod wodą – prognozuje prof. dr hab. Tymon Zieliński z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk – To realny scenariusz. Zmiany klimatu wpływają na globalny wzrost poziomu wód. A to tylko jedna z konsekwencji, którą odczujemy w Polsce. Dlatego trzeba już dziś współpracować z najmłodszym pokoleniem nad zmianą stylu życia. To świetni, kreatywni ludzie – pełni pomysłów i innego podejścia, którym my – starsze generacje – możemy się inspirować.

 

Ważnym elementem spotkania było poznawanie śladu wodnego – czyli wielkości zużycia wiążącego się z wytworzeniem danego produktu. Prof. Zieliński przytoczył szokujące dane: stworzenie kurtki z poliestru pochłania 18 000 litrów wody, kilogram czekolady 17 000, wołowiny 15 000, a para jeansów 8 000. Dlatego tak ważne jest ograniczanie konsumpcji, niemarnowanie żywności, kierowanie się w codziennych wyborach świadomością o koszcie środowiskowym stylu życia. Zachęcano, by zastanowić się nad korzystaniem z promocji, oferujących kilka produktów za atrakcyjną cenę: czy naprawdę potrzebujemy dodatkowej rzeczy? 

 

– Cieszę się, że trafiłam na warsztaty – mówi Julia z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, która o spotkaniu dowiedziała się z uczelnianej listy dyskusyjnej – Bardzo interesuję się zrównoważonym życiem i szukam dodatkowych informacji na ten temat. Dziś zaskoczyły mnie informacje o tym, że część Polski może znaleźć się pod wodą. Właśnie dlatego trzeba działać już teraz i tak naprawdę każdy z nas może coś zrobić, nawet małymi kroczkami.

 

Podczas sesji warsztatowej i networkingu studenci pracowali nad pomysłami projektów, odpowiadających na wyzwanie: w jaki sposób zaangażować milion ludzi, by dane dotyczące oceanów i zmian klimatu stały się zrozumiałe. Praca w grupach przyniosła niezwykle ciekawe projekty, m.in. pomysł gry familijnej popularyzującej różne obszary zrównoważonego rozwoju – uzyskał on największą liczbę głosów uczestników. Dzięki współpracy z organizatorami studenci będą mieli możliwość zaprezentować swój projekt w przestrzeni publicznej . 

 

Kolejny warsztat z cyklu Sustainability Talks planowany jest za kilka miesięcy. Inicjatywa organizowana jest w ramach #ThankYouScience – autorskiego programu Bayer Polska, popularyzującego zaufanie do nauki w przestrzeni publicznej.

 


O firmie Bayer 
Firma Bayer to międzynarodowe przedsiębiorstwo, którego działalność skupia się na obszarach nauk Life Sciences, jakimi są ochrona zdrowia i produkcja żywności. Jej produkty i usługi mają na celu przyniesienie korzyści ludziom i planecie poprzez wspieranie wysiłków zmierzających do przezwyciężenia głównych wyzwań związanych z rosnącą i starzejącą się populacją globalną. Bayer angażuje się w zrównoważony rozwój i wywieranie pozytywnego wpływu poprzez swoją działalność. Jednocześnie Grupa dąży do poprawy rentowności i tworzenia wartości poprzez innowacje i wzrost. Marka Bayer oznacza zaufanie, niezawodność i jakość na całym świecie. W roku podatkowym 2022 Grupa zatrudniała około 101 000 osób, a wartość jej sprzedaży wyniosła 50,7 mld euro. Wydatki na badania i rozwój – przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych – wyniosły 6,2 mld euro. Więcej informacji na stronie internetowej www.bayer.com

 

Kontakt:
/// Monika Lechowska–Wróbel, Head of Communication CEE, Bayer Sp. z o.o.
E–mail: monika.lechowska@bayer.com
 

 


Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy może zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości oparte na bieżących założeniach i prognozach kierownictwa firmy Bayer. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą prowadzić do znaczących różnic pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a przedstawionymi w niniejszym dokumencie szacunkami. Czynniki te obejmują elementy omówione w publicznie dostępnych sprawozdaniach firmy Bayer, które są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem www.bayer.com. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizacje tych stwierdzeń dotyczących przyszłości ani za dostosowanie ich do przyszłych sytuacji lub zdarzeń.