4,5 tony odpadów zebrali pracownicy firmy Bayer

Warszawa, 20 września 2021

Pracownicy firmy Bayer z Czech, Polski, Słowacji i Wegier oddolnie włączyli się do inicjatywy sprzątania świata. Kilkuset wolontariuszy przez miesiąc zbierało śmieci w swoim otoczeniu. Łącznie udało się usunąć ze środowiska 4 550 kg odpadów! To jedno z wielu działań firmy w zakresie promowania zrównoważonego rozwoju.

- Nasza firma udostępniła pracownikom kanały komunikacji, dzięki którym mogli wraz z kolegami tworzyć zespoły biorące udział w akcji. Aby uhonorować najbardziej zaangażowanych, firma zorganizowała konkurs o nazwie „Cleanup Challenge” – nagrodziliśmy tych pracowników, którzy w każdym z krajów usunęli najwięcej odpadów ze środowiska. – mówi Monika Lechowska-Wróbel, dyrektor komunikacji firmy Bayer - Zaangażowanie pracowników - ze wszystkich działów i szczebli - najlepiej dowodzi, jak bliskie są nam zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju: celem firmy Bayer jest osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w całym łańcuchu wartości do 2050 r.

Pracownicy – w zespołach lub pojedynczo – wyposażeni w worki na śmieci i rękawice zbierali odpady w lasach, nad wodą, przy drogach. Pytani o motywację do udziału w „Cleanup Challenge”, podawali różnorodone uzasadnienia:

„Nie mamy przecież innej planety”,

„Kilka razy w roku, razem z dziećmi i sąsiadami, zbieramy śmieci w naszej okolicy. Jesteśmy to winni Ziemi, aby ocalić ją dla następnych pokoleń”,

„Moją motywacją było posprzątanie miejsca na łonie natury, w którym uwielbiają się bawić moje dzieci - ta inicjatywa zainspirowała mnie, by uczynić to miejsce bezpiecznym i przyjemnym”.

„Dążenie do zmniejszania naszego śladu węglowego to rzecz, którą możemy zrobić dla planety. Jestem dumna, że pracuję w firmie, która inspiruje pracowników do takich działań”.

Wśród innych inicjatyw, podejmowanych przez Bayer w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na rzecz popularyzacji zrównoważonego rozwoju, jest m.in. badanie opinii społecznej „Barometr Bayer”: w tym roku w całości poświęcone temu zagadnieniu. Ogłoszenie wyników nastąpi już w październiku br. 

Kontakt:

/// Monika Lechowska-Wróbel, Head of Communications in CEE, Bayer Sp. z o.o., e-mail: monika.lechowska@bayer.com