Zajrzyjmy na pole by sprawdzić innowacyjne rozwiązania Bayer dla rolnictwa w praktyce – Konferencja Polowa 2022

Centrum Doradztwa Technicznego w Chechle, 9 czerwca 2022 – Bayer prezentuje innowacje produktowe i technologiczne na polu, demonstrując swój wkład w zrównoważenie rolnictwa. 
Firma ogłasza zarazem zobowiązanie dotyczące walki z głodem na świecie i kształtowaniem postaw społecznych w ramach realizacji wizji „Health for All, Hunger for none”. 

 

„Spotkania w Centrach Doradztwa Technicznego pozwalają nam zaprezentować skuteczność działania naszych produktów: ich właściwości i jakość w praktyce. W tym roku w naszej lokalizacji w Chechle obok nowości Bayer w uprawie zbóż, rzepaku i kukurydzy, prezentujemy również rozwiązania cyfrowe. Dzięki nim bowiem praca rolnika staje się efektywniejsza i bardziej zrównoważona” – mówi Iwona Krych-Stec, Head of Marketing Crop Science, Bayer Polska.

 

Skuteczne nowości w ochronie zbóż

Na plantacji w Chechle w zbożach ozimych prezentowany jest nowy herbicyd Incelo przeciwko najczęściej występującym w zbożach chwastom trawiastym. Zabieg herbicydem Incelo wykonano wiosną w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie w dawce 0,15 kg/ha wspólnie ze wspomagaczem olejowym Biopower w dawce 1,0 l/ha  w celu zwalczenia miotły zbożowej. Herbicyd doskonale radzi sobie również z innymi chwastami trawiastymi zapewniając przy tym elastyczność dawkowania. Stosując dawkę 0,2 kg/ha skutecznie zniszczy wyczyniec polny we wczesnych fazach rozwojowych. Podwyższając dawkę preparatu do 0,33 kg/ha dodatkowo poszerza się spektrum działania o owies głuchy, życice i stokłosy. Na rynku obecny od 2022 roku.

 

Zastosowano tu również nowo wprowadzony na rynek regulator wzrostu Fabulis OD, który zawiera proheksadion wapnia i jako jedyny regulator wyprodukowany jest w formulacji zawiesiny olejowej OD. Przekłada się to na doskonałe pokrycie roślin cieczą roboczą oraz szybkie wchłanianie i działanie produktu oraz podwyższoną odporność na zmywanie przez deszcz. Fabulis OD dzięki odpowiednio dobranej formulacji i jej dodatkowym składnikom wyróżnia się wysokim bezpieczeństwem dla zbóż. Doskonale miesza się z innymi preparatami, które zazwyczaj są stosowane w terminie jego aplikacji, co przekłada się na redukcję kosztów ochrony i wpisuje się w założenia rolnictwa zrównoważonego, ograniczając zużycie oleju napędowego i emisję dwutlenku węgla. 

 

Propulse 250  SE, fungicyd znany do tej pory głównie ze stosowania w rzepaku, kukurydzy czy słoneczniku, uzyskał rozszerzenie stosowania w uprawie ziemniaka przeciwko alternariozie ziemniaka. Preparat zalecany jest do stosowania w dawce 0,5 l/ha zapobiegawczo, ewentualnie w momencie wystąpienia pierwszych objawów. Termin aplikacji: od początku fazy zawiązywania bulw do fazy dojrzewania owoców i nasion  (BBCH 40-89). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie 3, odstęp między zabiegami co najmniej 10 dni. 


Propulse 250 SE jest skuteczny przeciwko dwóm formom alterarnariozy powodującym:
•    suchą plamistość liści (sprawca Aletrnaria solani) 
•    brunatną plamistość liści  (sprawca Aternaria alternata) 
Wysoka skuteczność Propulse 250 SE została wyróżniona najwyższą oceną w rankingu organizacji Euroblight. 

 

W kolejnych sezonach rolnicy mogą spodziewać się nowości w ofercie fungicydów i herbicydów 


Pierwsza nowość to następca fungicydu Delaro 325 SC, którą Bayer planuje wprowadzić w przyszłym sezonie. Nowy produkt, przeznaczony głównie do ochrony zbóż w pierwszym zabiegu fungicydowym T1, otrzymał dodatkową substancję aktywną - spiroksaminę, zwalczającą interwencyjnie mączniaka prawdziwego. Tak powstał preparat trzyskładnikowy o wzajemnie uzupełniających się substancjach. Protiokonazol, trifloksystrobina i spiroksamina wykazują silny efekt synergii działania, co pozwoliło na zmniejszenie ilości substancji aktywnych w gotowej do użycia  formulacji, w porównaniu do konieczności wykonania mieszanki dwóch preparatów potrzebnych do zapewnienia podobnego rezultatu ochrony. 


Nowy fungicyd w szczególności sprawdzi się w przyszłości w przypadku wcześnie sianych zbóż oraz odmian wrażliwych na mączniaka prawdziwego. Współdziałające trzy składniki aktywne dobrze sprawdzą się również w walce z patogenami w drugim zabiegu T2, gdzie przydaje się szerokie spektrum działania. 

 

Druga nowość, która w ofercie pojawi się jesienią 2023 roku, to herbicyd Mateno Duo. Rolnicy otrzymają kolejny element do walki z chwastami jesienią w zbożach ozimych. Mateno Duo zawiera aklonifen - nową substancję w zbożach, wyróżniającą się nowym odmiennym sposobem działania, przydatnym w zwalczaniu uodpornionych chwastów. W połączeniu z diflufenikanem zapewnia szerokie spektrum działania. Mateno Duo przeznaczony jest do stosowania we wszystkich zbożach ozimych. Podstawowa dawka herbicydu wynosi 0,7 l/ha.

 

Kompleksowe propozycje dla rzepaku

W Centrum Doradztwa Technicznego w Chechle i w innych lokalizacjach CDT została wysiana kolekcja rzepaków marki Dekalb. Zwiedzając pola należy zwrócić szczególną uwagę na kluczowe produkty oferty Bayer – DK Excited i DK Plasma. Można porównać je z najnowszymi odmianami, takimi jak zarejestrowane zimą tego roku DK Exaura, DK Excentric, DK Expose, jak również tymi znanymi już od kilku sezonów - np. DK Exima czy DK Immortal CL. 


Obecnie wszystkie odmiany są po okresie kwitnienia - zawiązane łuszczyny powoli rozwijają się i wypełniają ziarnem. Przebieg pogody w kolejnych tygodniach zadecyduje o wysokości plonów.
Warto pamiętać, że po serii badań DK Excited dołączyła do grupy odmian efektywnie wykorzystujących azot (DK Exlevel, DK Expectation), co oznacza, że wydajnie wykorzystuje azot w naturalnych warunkach stresowych, a to uwidacznia się w utrzymaniu wysokiego poziomu plonowania również w niekorzystnych warunkach uprawowych.

 

Kolejny rok z technologią Conviso® Smart

Innowacyjna technologia ochrony buraków cukrowych przed chwastami Conviso Smart na dobre przyjęła się w Polsce. System składa się z herbicydu opartego na substancjach z grupy inhibitorów ALS oraz specjalnie wyhodowanych odmianach buraka cukrowego tolerancyjnych na wymienione substancje. Warto przypomnieć, że nowa tolerancja została znaleziona w sposób naturalny w szeroko prowadzonych hodowlach in vitro buraka przez firmę KWS. Odmiany Smart buraków cukrowych są atrakcyjne również pod względem cech użytkowych. Zwalczanie chwastów w systemie Conviso Smart jest proste. Należy zwracać uwagę na stadium rozwojowe komosy białej, która powinna mieć 2 liście właściwe w trakcie pierwszego zabiegu 0,5l/ha i maksymalnie do 4 liści w trakcie drugiego zabiegu (w takiej samej dawce). Możliwy jest również oprysk jednorazowy (1l/ha) kiedy komosa ma już 4 liście właściwe. Do każdego zabiegu warto dodać wspomagacz olejowy w dawce 1l/ha, co podniesie efekt działania herbicydu.


Plantatorzy skorzystają nie tyko na skutecznym efekcie chwastobójczym, ale również na wzroście roślin buraka niezakłóconym działaniem herbicydów, co pozwoli na pełne wykorzystanie zdolności plonowania. Z punktu widzenia ekonomii gospodarstwa mniejsza liczba zabiegów pozwoli na oszczędność czasu i pieniędzy oraz wykorzystanie maszyn na innych polach.

 

Co nowego w ofercie dla kukurydzy? 

Co roku rozszerzamy naszą ofertę odmianową kukurydzy. Testujemy i wprowadzamy na rynek nowości w różnych grupach wczesności i o różnym kierunku użytkowania. Spośród 16 odmian wysianych na plantacji w Chechle 3 odmiany planujemy wprowadzić na rynek w kolejnym sezonie.


Są to: odmiana DKC3719 – FAO 250-260 typu dent polecana do uprawy na ziarno, a także  na kiszonkę. Jest to odmiana, którą można uprawiać na różnych typach gleb, w tym słabszych. Odmiana wysoka, dobrze ulistniona, o dobrym Stay Green. Posiada mocny system korzeniowy, nie wylega.


W przyszłym roku planujemy również rozszerzyć ofertę odmianową w segmencie  kiszonkowym o dwie nowe odmiany: DKC 3513 (FAO 250-260), ziarno typu flint/dent oraz DKC3418 (FAO 240-250), ziarno typu flint/dent. Obie odmiany należą do programu hodowlanego SILO EXTRA. Odmiany wyselekcjonowane w tym programie - oprócz doskonałych parametrów agrotechnicznych - wyróżniają się pod względem cech  jakościowych kiszonki (plon ogólny suchej masy, zawartość skrobi, strawność włókna). Ponadto odmiana DKC3418 doskonale sprawdza się w użytkowaniu na biogaz.

 

Na plantacji kukurydzy zastosowany został również nasz nowy herbicyd powschodowy Capreno 547SC. Skutecznie i szybko zwalcza najbardziej uciążliwe chwasty typu komosa, rdesty czy szarłat. Zalecamy stosowanie Capreno po wchodach kukurydzy w fazie od 3-5 liści kukurydzy w dawce od 0,22l/ha do 0,29l/ha wraz z 2 litrami wspomagacza Mero 842 EC. 

 

Cyfrowa transformacja rolnictwa o krok bliżej!

Podczas konferencji polowej Bayer prezentuje rozwiązania cyfrowe dla rolnictwa pokazując, że to już realne, coraz łatwiej dostępne narzędzia i metody badawcze, zapewniające większą efektywność i dynamikę zarządzania plantacją. 
Flagowym rozwiązaniem w zakresie cyfrowej transformacji rolnictwa w ofercie Bayer jest Climate FieldView™. Umożliwia ona podejmowanie decyzji agronomicznych dla rozwoju rolnictwa zrównoważonego w gospodarstwie. Zmienne nawożenie i zmienna norma wysiewu pozwala na optymalizację kosztów produkcji i maksymalizację zysków. 


Dzięki zestawowi mapowania plonów FieldView Yield Kit każdy kombajn wyposażony w ten zestaw – niezależnie od roku produkcji, marki lub modelu – wykona mapowanie plonów w czasie rzeczywistym, dostarczając informacji o przepływie masy i wilgotności ziarna. W rezultacie rolnik będzie mógł ocenić obiektywnie które z podjętych decyzji agronomicznych wpłynęły korzystnie na plon. Metodami cyfrowymi możemy ocenić większą ilość danych z większą dokładnością, nie zwiększając liczby prób prowadzonych na polu. Możliwości prowadzonych w ten sposób ocen są nieograniczone.

 

 
Bayer angażuje się w zobowiązanie Zero Hunger 
 przeznaczając 160 mln dolarów

1 na 10 osób na całym świecie codziennie boryka się z głodem. Już sama świadomość tego jest bolesna. Co by było, gdybyśmy mogli rozwiązać ten problem, łącząc siły? W Bayer codziennie pracujemy nad urzeczywistnieniem naszej wizji „Health for All, Hunger for none”. 24 maja 2022 roku firma zrobiła kolejny krok podpisując - wraz z innymi partnerami z sektora prywatnego - zobowiązanie pod wspólnym celem Zero Hunger. 


Zobowiązanie Bayer o wymiarze 160 milionów dolarów będzie skierowane do społeczności w Azji, Afryce i Ameryki Łacińskiej. Jako światowy lider w rolnictwie, którego celem jest rozwijanie zrównoważonych metod produkcji z korzyścią dla rolników, konsumentów i planety, Bayer realizuje zobowiązania, których celem jest wyeliminowanie głodu na świecie, na wielu poziomach. Obejmuje to pomoc drobnym rolnikom w dostępie do najnowszych odmian nasion i innych rozwiązań, edukację społeczności na temat zrównoważonych praktyk rolniczych oraz zapoznawanie z nowymi możliwościami uzyskiwania dochodów. 

 


Popularyzacja zrównoważonych postaw

Równolegle z wprowadzaniem innowacji na rzecz rolnictwa, Bayer wspiera zmianę postaw społecznych na bardziej zrównoważone. Ponieważ dobre praktyki najłatwiej kształtuje się od najmłodszych lat, Bayer został partnerem programu edukacyjnego „EkoMisja w przedszkolach” Federacji Polskich Banków Żywności. W pierwszym roku program obejmuje 20 przedszkoli z Ciechanowa, Warszawy i Trójmiasta. 

 

O firmie Bayer 
Firma Bayer to międzynarodowe przedsiębiorstwo, którego działalność skupia się na obszarach nauk Life Sciences, jakimi są ochrona zdrowia i produkcja żywności. Jej produkty i usługi mają na celu przyniesienie korzyści ludziom i planecie poprzez wspieranie wysiłków zmierzających do przezwyciężenia głównych wyzwań związanych z rosnącą i starzejącą się populacją globalną. Bayer angażuje się w zrównoważony rozwój i wywieranie pozytywnego wpływu poprzez swoją działalność. Jednocześnie Grupa dąży do poprawy rentowności i tworzenia wartości poprzez innowacje i wzrost. Marka Bayer oznacza zaufanie, niezawodność i jakość na całym świecie. W roku podatkowym 2021 Grupa zatrudniała około 100 000 osób, a wartość jej sprzedaży wyniosła 44,1 mld euro. Wydatki na badania i rozwój - przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych - wyniosły 5,3 mld euro. Więcej informacji na stronie internetowej www.bayer.com

 

Kontakt:
/// Aleksandra Mrowiec, Communications Business Partner Crop Science CEE
Bayer Sp. z o.o., tel. 883 373 998, e-mail: aleksandra.mrowiec@bayer.com 

 

Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy może zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości oparte na bieżących założeniach i prognozach kierownictwa firmy Bayer. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą prowadzić do znaczących różnic pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a przedstawionymi w niniejszym dokumencie szacunkami. Czynniki te obejmują elementy omówione w publicznie dostępnych sprawozdaniach firmy Bayer, które są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem www.bayer.com. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizacje tych stwierdzeń dotyczących przyszłości ani za dostosowanie ich do przyszłych sytuacji lub zdarzeń.