Sweden

Kontakta oss

Människors biologiska reaktioner på läkemedel varierar. Därför kan inte alla oönskade händelser (biverkningar) i samband med användning av läkemedel upptäckas under den kliniska utvecklingen, inte ens av de mest omfattande kliniska studier. Att få kännedom om så många av dessa biverkningar som möjligt, hur sällsynta de än må vara, från hela världen, är av avgörande betydelse för en fortsatt patient- och läkemedelssäkerhet (säkerhetsövervakning).För Bayer som ett globalt läkemedelsföretag har säkerhetsövervakning en central plats, utöver att följa globala regelverk. Ditt bidrag är viktigt för att göra det möjligt för Bayer att tillhandahålla en aktuell säkerhetsinformation på våra produkter oavsett om du är kund, patient eller sjukvårdspersonal.

 

Om du som patient misstänker att du har drabbats av en biverkning av din behandling är det viktigt att du berättar det för din läkare eller annan hälso-/sjukvårdspersonal, t.ex.på apoteket.

 

Du kan rapportera en misstänkt biverkning med någon av Bayers produkter genom att kontakta oss:

 

  • E-post:

drugsafety.scand@bayer.com

  • Telefon:

08-580 223 00

 

Det finns också möjlighet att anmäla en misstänkt biverkning via denna webbplats. Observera att rapportering där bör göras på engelska. 

 

För att ge oss möjlighet att utvärdera din rapport på bästa sätt önskar vi att informationen du lämnar ska vara så fullständig som möjligt.

 

Följande information efterfrågas:

1. Biverkning/oönskad händelse (beskriv vad som har hänt; när det började; hur länge behandling med Bayers produkt då hade pågått; vilka konsekvenser biverkningen har fått för den drabbade och hur han/hon mår idag)

 

2. Misstänkt Bayerprodukt (produktnamn; styrka; dos; batchnummer; datum då behandling inleddes och eventuellt avslutades)

 

3. Information om patienten (initialer; ålder; kön)

 

4. Information om dig som rapporterar (namn; telefonnr; epost-/adress; om du är privatperson eller arbetar inom hälso-/sjukvården)

 

5. Ange om du inte samtycker till att vi vid behov kontaktar dig med anledning av din biverkningsrapport

 

För mer information om hur Bayer AB behandlar dina personuppgifter, vänligen Sekretesspolicy för farmakovigilansdata | Bayer AB - Pharmaceuticals.

 

Om du i stället vill rapportera din misstänkta biverkan till ansvarig myndighet kan du vända dig till:

 

Har du frågor, eller vill du kontakta någon av våra medarbetare?

Epost: reception.stockholm@bayer.com

 

Bayer AB - Sverige

Bayer AB
Box 606
SE-169 26 Solna

 

Tlf.: +46 8 580 223 00
Fax: +46 8 580 223 01

 

Besöksadress:
Berzelius väg 35, Solna

 

Öppettider:
Måndag - Torsdag 08:00 - 16:30
Fredag 8:00 - 16:00

 

Bayer AB
Box 57              
SE-421 21  Västra Frölunda                  

Tlf: +46 8 580 223 00
Fax:     +46 31 773 09 95
 
Besöksadress:              
F O Petersons gata 24  

 

Bayer AB
Kometvägen 1
SE-245 32 Staffanstorp

Tlf:  +46 8 580 223 00

 

Animal Health - Sverige

Animal Health har från och med den 1. augusti 2020 överförts till Elanco Denmark ApS: www.elanco.se 
Kontakt - telefon: +46 8 411 77 00, mail: info.sweden@elanco.com 

 

Anmälan av misstänkt biverkning/Reklamation 

Du kan skriva om händelsen till oss på PV.Nordics@elancoah.com

 

Händelsen kan också rapporteras direkt till Läkemedelsverket
 

Medicinsk information

Vi som arbetar med medicinsk information på Bayer finns här för att svara på medicinska frågor om Bayers läkemedel och egenvårdsprodukter. Vi levererar evidensbaserad, balanserad och aktuell medicinsk information till både sjukvårdspersonal och allmänheten.

 

Picture on Swedish MI personnel large format 690x388

 

Vi är ett skandinaviskt team med ett brett nätverk av interna medicinska experter och tillgång till flertalet databaser för vetenskaplig litteratur. Om du arbetar inom sjukvården och på apotek är vårt mål att kunna bistå dig med information som hjälper dig att använda våra produkter på ett korrekt och säkert sätt.

 

Om du vill rapportera en biverkning, klicka här alternativt kontakta hälso- och sjukvårdspersonal (t ex läkare eller farmaceut) eller Läkemedelsverket.

 

Vid reklamationsärenden av en produkt ber vi dig kontakta Bayers reklamationsavdelning.

 

För att ställa en medicinsk fråga fyll i formuläret nedan, ring via vår reception på 08-580 223 00 eller maila oss direkt på medinfo.scand@bayer.com.

 

Var god fyll i formuläret. Fält som är markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.

 

Vi har inte möjlighet att ge personliga medicinska råd. För individuell rådgivning om läkemedel och behandling ska du alltid kontakta sjukvården.

 

Vi behandlar dina personuppgifter, inklusive känsliga uppgifter som medicinsk historia, för att hantera din fråga på ett korrekt sätt och följa juridiska krav. Personuppgifter relaterade till frågor om medicinsk information (som hanteras i sin helhet av personal från medicinsk information, utan information om biverkningar, produkttekniska klagomål eller behov av vidarebefordran till en annan avdelning för hantering) kommer att anonymiseras efter ett år, om inte annat föreskrivs i lag (t.ex. i samband med en oönskad händelse). Frågor som innehåller biverkningar eller produkttekniska klagomål kommer att bevaras för att uppfylla myndighetskraven.

 

För mer information om hanteringen av dina personuppgifter, vänligen se här eller kontakta vårt dataskyddsombud: dataskydd@bayer.com.